Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!

Hoitajat.net

Laadukas vieritutkimus - koulutusvideo hoitajille

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Osaatko ottaa verinäytteen sormenpäästä oikein? Koulutusvideo näyttää vaihe vaiheelta, kuinka laadukas vieritutkimus tehdään. Esimerkkitapaukseksi on valittu glukoosin vieritestaus. Videossa käsitellään sisäisen kontrollin tekeminen, verinäytteen otto sormenpäästä ja glukoosin mittaus. Samalla käydään läpi keskeisimmät tuloksen luotettavuuteen vaikuttavat asiat. 
Videon tarkoituksena on opettaa hoitajille laadukkaan vieritutkimuksen perusteita. Videosta on hyötyä kaikille, jotka tekevät vieritutkimuksia, sitä voi käyttää esimerkiksi uuden työntekijän perehdytykseen ja oikean näytteenoton kertaukseen. Video on Labqualityn ja ammattikorkeakoulu Metropolian bioanalyytikko- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden innovaatioprojekti, jonka teknisestä toteutuksesta vastasivat saman oppilaitoksen mediatekniikan insinööriopiskelijat.
Hoitajat.net
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Meilahden päivystyksessä on käytössä pika-EEG, jolla voidaan nopeasti varmistaa kouristuspotilaiden oikea hoito. Pitkittynyt kouristuskohtaus on aina hätätilanne, joka edellyttää tehohoitoa. Päivystysaikana pika-EEG:n avulla voidaan erottaa aivojen jatkuva sähköinen purkaus tilanteesta, jossa kohtaus on jo lauennut, mutta potilaan tajunnantaso on vielä alentunut. Tällöin tehohoitoa tarvitsevat potilaat voidaan siirtää tarvitsemaansa hoitoon nopeasti ja toisaalta vältetään turha jatkohoito potilaille, joilta kohtaus on jo saatu laukeamaan. 
 
Meilahden neurologian päivystyksessä pika-EEG otettiin käyttöön vuoden 2013 alusta ja se on vakiintunut osaksi päivystyspoliklinikan rutiinitoimintoja. Pika-EEG:ssä päivystyksen hoitajat laittavat 8-kanavaisen myssyrekisteröinnin paikalleen, päivystävä neurologi arvioi rekisteröintiä ja tekee hoitopäätökset. Varsinaisen lausunnon tutkimuksesta antaa kliinisen neurofysiologian lääkäri iltakymmeneen saakka tai seuraavana arkiaamuna. Pika-EEG-tutkimuksia tehdään virka-ajan ulkopuolella vuodessa noin 50. Päivystysaika kattaa 72 % vuorokaudesta, joten pika-EEG:tä tarvitaan. Tulevaisuudessa päivystysaikainen pika-EEG-mahdollisuus pyritään laajentamaan koko HUS:n erva-alueelle.
 
Lähde: HUS
Hoitajat.net

Hoitotyöhön kaivataan selkeitä unen arvioinnin menetelmiä

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Tehohoidossa olevan potilaan unen määrää ja laatua ei pystytä nykymenetelmin luotettavasti seuraamaan. Ilmiön väitöstutkimuksessaan todentanut terveystieteiden maisteri Marita Ritmala-Castrén ehdottaakin unen laadun arvioinnin kehittämistä. Unen huono laatu ja vähäinen määrä voivat hidastaa toipumista ja pidentää hoitoaikoja.
Ritmala-Castrénin toteaa ihminen tarvitsevan unta toipuakseen päivän rasituksista niin henkisesti kuin fyysisestikin.
 
– Potilaat tarvitsevat toipuakseen syvää, yhtäjaksoista unta. Jotta hoitaja voisi tukea potilaan unen saantia, hänen tulisi tunnistaa, milloin potilas nukkuu. Unen laadun arviointia on kehitettävä lisäämällä tietoisuutta unesta ja sen merkityksestä sekä kehittämällä luotettavia arviointikeinoja, Ritmala-Castrén sanoo.
 
Potilaat kärsivät teho-osastohoidon aikana unettomuudesta ja nukkuvat kevyttä unta heräillen tiheään. Potilaan vointia valvoessaan hoitajat arvioivat tämän unen laatua vaihtelevasti. Arviointia vaikeuttavat potilaiden uupumus ja vähäinen liikehtiminen sekä lepääminen silmät kiinni.
 
–  Unen puute heikentää verenkierron, aineenvaihdunnan ja immuunijärjestelmän toimintaa, sekä vaikuttaa mielialaan ja asioiden ymmärtämiseen. Sairaalapotilaiden kohdalla heikosta unen laadusta ja vähäisestä määrästä saattaa seurata toipumisen hidastumista ja hoitoaikojen pidentymistä.
Potilaan ja hoitajan arvioissa suuria eroja
Tehohoidossa olevan potilaan unen laadun arviointiin käytettävät menetelmät ovat rajallisia ja niiden luotettavuus on heikko. Ritmala-Castrén testasi tutkimuksessaan kolmea eri arviointimenetelmää sekä analysoi unipolygrafian avulla ilman hengityslaitehoitoa olevien potilaiden unen laatua.
 
Arviointimenetelmistä ensimmäinen, potilaiden itsearviointiin kehitetty Richards-Campbell Sleep Questionnaire, kuvaa potilaiden omaa käsitystä edellisen yön nukkumisesta, joskin arviota heikentävät potilaiden mahdolliset muistiin vaikuttavat lääkkeet ja sairauden tila. Hoitajien vapaana tekstinä kuvailemat unen arvioinnin eivät ole systemaattisia, mutta tuottavat monipuolista potilaan nukkumiseen liittyvää tietoa. Strukturoidun arviointilomakkeen avulla saatiin luotettavaa tietoa vain potilaiden kokonaisuniajasta.
– Tutkimukseen osallistuneista 114 potilaasta 60 prosenttia ilmoitti omana arvionaan nukkuneensa huonosti. Uni oli kevyttä ja heräämisiä oli paljon. Myös 21 potilaan unipolygrafia-aineistoni, jossa mittasin  aivojen sähköistä toimintaa, silmien liikkeitä ja lihasjänteyttä, todensi unen olevan pääasiassa kevyttä, Ritmala-Castrén sanoo.
Unipolygrafia paljasti, että jaksamisen ja toipumisen kannalta oleellisimpien unen vaiheiden, syvä uni ja REM (rapid eye movement) -uni, osuus oli pieni. Osa potilaista ei nukkunut lainkaan yhden potilaan nukkuessa koko yön, yli 10 tuntia. Puolet potilaista heräsi unestaan vähintään neljä kertaa tunnissa.
Ritmala-Castrén havaitsi, että arvioidessaan potilaiden nukkumista vapaasti, hoitajat arvioivat useimmin potilaiden heräämisten määrää ja yleisesti unen laatua. Hoitajat kuvasivat myös monia uneen liittyviä ilmiöitä kuten potilaan hengityksen ja verenpaineen muutoksia sekä erilaisia toteuttamiaan unta edistäviä keinoja.
– Verrattaessa potilaiden omia arvioita nukkumisestaan ja hoitajien dokumentoimia arvioitaan ne olivat yhteneviä vain 57 tapauksessa sadasta. Arvioiden erotessa hoitajat yliarvioivat – 26 tapauksessa –  potilaiden unen laatua useammin kuin aliarvioivat – 17 tapauksessa, Ritmala-Castrén sanoo.
Hoitajien arvioidessa potilaiden nukkumista strukturoidun arviointilomakkeen avulla vain unen pituus korreloi unipolygrafiarekisteröinnin tulosten kanssa. Hoitajat eivät pystyneet arvioimaan potilaan nukahtamiseen kulunutta aikaa, unen syvyyden vaihtelua eivätkä heräämisten määrää yhtenevästi unipolygrafian kanssa.
 
Lue koko väitös: Asleep or not asleep? Evaluation of the Quality of Patients’ Sleep in Critical Care Nursing 
Hoitajat.net

Sairaalasarja Syke etsii avustajia uudelle tuotantokaudelle

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Suosittu sairaalasarja Syke palaa ruutuun ensi keväänä. Tuotantoyhtiö aloittaa sarjan 3. kauden kuvaukset syksyllä Helsingissä ja se etsii hoitajia taustanäyttelijöiksi sekä pieniin puherooleihin.
"Haluamme tehdä sairaaladraamastamme mahdollisimman todenmukaisen, joten etsimme terveys- ja hoitoalan ammattilaisia mukaan sarjan tekoon. Taustanäyttelijänä toimiminen tarjoaa myös mahdollisuuden kurkistaa, miten suomalainen sairaalasarja syntyy", kerrotaan sarjan verkkosivuilla.

Lähetä hakemus Sykkeen 2. apulaisohjaajalle Katri Aksolalle: katri.aksola(at)yellowfilm.fi. Kerro viestissä ikäsi, koko- ja yhteystietosi sekä hieman itsestäsi ja taustasi. Laita liitteeksi tuore kasvo- ja kokovartalokuva ja nimeä valokuvat omalla nimelläsi. Kirjoita myös työstäsi ja toimenkuvastasi, jos työskentelet terveys- ja hoitoalalla. 
Hoitajat.net

Esittelyssä sairaanhoitajan työ teho-osastolla

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Teho-osasto huolehtii kriittisesti sairaiden potilaiden korkealaatuisesta tehohoidosta päämääränä terveyden ja toimintakyvyn palauttaminen sekä laadukkaiden elämänvuosien turvaaminen akuutin sairastumisen jälkeen. Työ vaatii paljon erikoisosaamista, mutta hyvä perushoito on kaiken lähtökohta tehollakin. Videon tuotanto: VSSHP ja Turun AMK.
Hoitajat.net

Enemmistö suomalaisista hyväksyy eutanasian

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Tuhat suomalaista -tutkimuksen mukaan 75 prosenttia suomalaisista hyväksyy eutanasian. Vain 11 prosenttia ei hyväksy sitä. Ikäryhmässä 25–34 -vuotiaat eutanasian hyväksyy jopa 87 prosenttia vastaajista.
Mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse, sitä harvempi hyväksyy eutanasian. Kuitenkin myös yli 65-vuotiaista eutanasian hyväksyy kaksi kolmesta (65 %), ilmenee Lääkäriliiton, Apteekkariliiton ja Lääketietokeskuksen maaliskuussa IRO Research Oy:ltä tilaamasta väestökyselystä.
Vastaajista 37 prosenttia ei usko kuoleman jälkeiseen elämään, 34 prosenttia uskoo siihen ja loput vastaajista eivät osanneet sanoa. Naiset uskovat selvästi miehiä enemmän kuoleman jälkeiseen elämään (42 % naisista ja 26 % miehistä). Mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse, sitä useampi ilmoittaa uskovansa kuoleman jälkeiseen elämään: yli 65 vuotiaista 39 prosenttia uskoo kuoleman jälkeiseen elämään.
Aktiivisessa eutanasiassa toivottomasti sairaan potilaan kuolemaa joudutetaan esimerkiksi lääkeaineilla. Suomessa aktiivinen eutanasia on rikos. Itsemurhan avustamisesta ei rangaista.
Tuhat suomalaista -tutkimus
IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä, valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä läänin mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 000. Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 16.–24.3.2015. 


Facebook

Twitter

Instagram