Jump to content

Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
Hoitajat.net
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ensihoitoa koskevan lainsäädännön valmistelusta ja ohjaa sekä valvoo toimintaa yleisellä tasolla. Nyt se päivitti ensihoidon palvelutasopäätöksen laatimista koskevat säännökset, jotka tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.
Uutena mahdollisuutena asetukseen on lisätty ensihoitoyksikkö, jossa on yksi hoitotason ensihoitaja. Tämän yhden hengen yksikön tehtäviin kuuluu potilaan hoidon tarpeen arviointi, välittömän hoidon aloittaminen ja muiden ensihoitopalveluiden yksiköiden tukeminen. Tämä yksikkö ei kuljeta potilaita. 
Ensihoitopalvelun hälytystehtävät jaetaan edelleen neljään kiireellisyysluokkaan. Uudistetussa palvelutasopäätöksen mallissa kriteerit muodostetaan valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla, ja ne perustuvat Suomen Ympäristökeskuksen taajamaluokitukseen. Riskialueet on jaettu neljään alueluokkaan, joita ovat ydintaajama, muu taajama, asuttu maaseutu ja muut alueet. Uusien kriteerien avulla parannetaan alueellista riskinarviomekanismia. Lääketieteelliset perusteet potilaiden tavoittamisesta pysyvät ennallaan.
Ensihoitopalvelun tavoittamisajat valmistellaan aiempaan verrattuna isommilla alueilla, erityisvastuualueittain ensihoitokeskusten johdolla. Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu säilyy sairaanhoitopiirillä, joka tekee päätöksen palvelutasosta.
Ensihoitopalvelun henkilöstön kelpoisuusvaatimukset säilyvät ennallaan.
Lisätietoja
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Muistio: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta

Hoitajat.net

HUS: Naistenklinikalla ei suuria sisäilmaongelmia

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Naistenklinikan sisäilmaan liittyvistä tutkimuksista  ei löytynyt yhtä vakavia ongelmia kuin Kätilöopiston sairaalasta. Todetut ongelmat saadaan korjattua.
Korjattavissa tiloissa ei ole synnytystoimintaa. Hyksin naistentautien ja synnytysten toimialajohtaja Seppo Heinonen on tyytyväinen. 
- Odottavat äidit voivat turvallisin mielin tulla Naistenklinikalle synnyttämään. Henkilökunnalle haluan sanoa, että korjaamme tilat tarkasti näiden suositusten mukaan, jotta oireilevien määrä saadaan minimoitua.
Henkilökuntaa on informoitu ohjeistuksen mukaisesti. 
- Infotilaisuuksissa ilmapiiri on ollut rauhallinen ja henkilökunta on ollut tyytyväistä, kertoo erikoissuunnittelija Krista Kopola HUS-Tilakeskuksesta.
HUSn mukaan Naistenklinikan sisäilmaongelmat ja niihin liittyvät korjaustyöt ovat tavanomaisia iäkkäissä kiinteistöissä. Korjaustöiden ajoitusta ja tekemistä on kuitenkin haluttu aikaistaa Kätilöopiston sairaalasta luopumisen vuoksi.

Hoitajat.net

Kunta-alalle vaaditaan palkankorotuksia

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Kunta-alan pääsopijajärjestöt valmistautuvat syksyn palkkaneuvotteluihin ja vaativat selkeitä palkankorotuksia. Lomarahaleikkaukset lankesivat kesällä julkiselle sektorille osana kilpailukykysopimusta. Järjestöjen mukaan koko yhteiskunnan toiminnan sekä työllisyyden ja talouden vahvistumisen kannalta on välttämätöntä, että julkisen sektorin työntekijöiden palkkoja ja muita palvelussuhteen ehtoja parannetaan.
Yhtä sopimuskautta pidempi palkkaohjelma kaikille sopimusaloille on käynnistettävä jo nyt edessä olevalla sopimuskierroksella. 
- Kilpailukykysopimus kohtelee julkisen sektorin työntekijöitä rankemmin kuin ns. avoimen sektorin työntekijöitä. Julkisten palveluiden kiristäminen tai julkisen sektorin työntekijöiden päähän potkiminen eivät tuo teollisuudelle lisää tilauksia tai työpaikkoja. On tärkeää ymmärtää, että julkinen ja yksityinen sektori tukevat toisiaan, todetaan tiedotteessa.
Julkiset palvelut ovat lakisääteisiä eikä julkinen sektori voi valita asiakkaitaan tai tavoitella voittoa, vaan se palvelee kaikkia tasavertaisesti. Kuntien lakisääteisien tehtävien hoitamiseen tarvitaan riittävästi osaavaa sekä motivoitunutta työvoimaa, pääsopijajärjestöt muistuttavat.

Hoitajat.net
Miten kehittää ammattitaitoaan kiireisessä hoitoalan työssä? Miten opiskelu työn ohessa onnistuu? Riittävätkö opintojen eväät työelämässä? Entä mitä hyötyä hoitotyön tutkimuksesta käytännön kannalta? Syyskuun alussa starttaa Hoitajat.netin ja verkkokoulutuspalvelu Skholen yhteinen blogi. Blogi on suunnattu hoitotyön ammattilaisille ja opiskelijoille, jotka arjessaan ratkaisevat osaamisen kehittämisen haasteita.
Uusia näkökulmia hoitoalaan ja osaamisen kehittämiseen
Blogisteina hoitoalan ammattilaiset ja opiskelijat sekä hoitotieteen asiantuntijat, jotka tarttuvat hoitotyön ja oppimisen ajankohtaisiin kysymyksiin - kukin oman erityisalansa sekä uravaiheensa näkökulmasta. Skholen uutiskirjeen tilaajille blogistimme koostavat lisäksi valikoidut suositukset verkon hyödyllisimpiin uutisiin. 
Mihin hoitoalaan ja osaamisen kehittämiseen liittyvään kysymykseen haluaisit saada blogisteiltamme vastauksen?
Kirjaudu hoitajat.netiin ja kommentoi tähän uutiseen! Kommentoineiden hoitajat.net-jäsenten kesken arvomme kolme 20 euron arvoista Color4Care-lahjakorttia - lisää väriä hoitoalalle! Arvomme lahjakortit 1.9.2017. Voittaneet nimimerkit ilmoitamme hoitajat.netissä sekä henkilökohtaisesti. 
Ylpeänä esittelemme syksyn 2017 Hoitajat.net x Skhole -blogistit ja heidän monipuoliset näkökulmansa osaamisen kehittämiseen hoitoalalla:
Ammattilaiset:

Sonja Ropponen
Sonja haluaa kirjoittaa erityisesti hoitajille, jotka ovat olleet alalla jo useamman vuoden ja saada aikaan heille uusia oivalluksia omaan työhönsä liittyen. “Uskon, että omat menneet kokemukseni nuorena aloittelevana hoitajana voivat kiinnostaa alan opiskelijoita tai vastavalmistuneita sekä tarjota myös heille hyödyllistä tietoa.” Lue lisää Sonjasta
 

Meri Sierla
Jos olet ollut jo vuosia jossain työssä ja mietit ammatinvaihtoa erityisesti hoitoalalle, niin Merin kirjoitukset ovat tarkoitettu juuri sinulle. Blogin punainen lanka tulee olemaan elinikäisessä oppimisessa, sen hauskuudessa ja haasteissa. Tulet löytämään Merin kirjoituksista viitteitä hoitotieteellisiin artikkeleihin, juttuja jatko-opiskelusta ja täydennyskoulutuksesta, unohtamatta tarinoita käytännön hoitotyöstä. Lue lisää Meristä
 

Tero Riihelä
Tero on aina opiskellut työn ohessa. Hän kirjoittaa ikuisen oppijan näkökulmasta, eli kuinka sovittaa yhteen työ, opinnot ja perhe-elämä. Tero haluaa ottaa esille erityisesti miesnäkökulman siitä syystä, että meitä miehiä hoitoalalla on vain noin joka kymmenes. “Nykyään hoitajan työnkuva on hyvin laaja-alaista ja uramahdollisuuksia on monia.” Lue lisää Terosta
 

Outi Koskinen
Outi tulee kirjoittamaan hoitotyöstä ja hoitotyön opiskelusta nimenomaan kouluterveydenhoitajan näkökulmasta. Erityisiksi kiinnostuksen aiheikseen Outi mainitsee sosiaalisen median käytön terveydenhoitajan työssä, ja asiakkaiden osallistamisen omaan terveydenhoitoonsa. Lue lisää Outista
 
Opiskelijat:

Emmi Sivonen
Emmillä on annettavaa etenkin niille opiskelijoille, jotka painivat samojen opiskeluun liittyvien asioiden kanssa kuin hän. Lisäksi toiveena on herätellä ajatuksia myös niissä terveysalan ammattilaisissa, jotka kohtaavat työssään tavalla tai toisella opiskelijoita. Lue lisää Emmistä
 

Henna Lehto
Henna uskoo, että hänen kirjoituksensa koskettavat erityisesti niitä, jotka ovat hänen kanssaan samanlaisessa tilanteessa, eli sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita, aikuisopiskelijoita ja monimuoto-opiskelijoita. “He ehkä parhaiten voivat samaistua niihin asioihin joista puhun. Tai vastaavasti opiskelusta haaveilevat, jotka ehkä vielä epäröivät, että onko heistä opiskelemaan aikuisena ja/tai työn ohessa.” Lue lisää Hennasta
 

Sari Tomova
Sari haluaa kirjoittaa opiskelijoille, erityisesti monimuoto- ja terveydenhoitajaopiskelijoille, sekä perheellisille opiskelijoille. Hän kirjoittaa monimuoto-opiskelijan näkökulmasta, jossa opiskelukaverit ja opettajat tapaa vain kerran kuukaudessa viikon ajan. Lue lisää Sarista
 
Asiantuntijat:

Anetta Väänänen
Anetta kirjoittaa blogissaan niille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka pohtivat yliopisto-opintojen suorittamista ammattikorkeakouluopintojen jälkeen. Hän kirjoittaa etupäässä niille, jotka sovittavat yhteen työ- sekä opiskelijaelämää ja tarjoaa blogissaan tietoa hoitotieteen opinnoista ja opintojen tuomista mahdollisuuksista. Lue lisää Anettasta
 

Minna Salakari
Oppia voi, Minnan mielestä, missä elämänvaiheessa tahansa. Hän sanoo viisaasti, ettei koskaan ole liian myöhäistä innostua oppimaan ja kouluttautua uuden aiheen parissa. Minnan blogiteksteissä yhdistyvät siksi uusin tutkittu tieto ja hänen mielenkiintoiset kokemuksensa opettajana. Hän vastaa blogissa muun muassa kysymyksiin, miten hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa käytännössä ja miten nykyaikaiset ja räätälöidyt oppimismenetelmät toimivat käytännön arjessa. Lue lisää Minnasta
 

Ashlee Oikarainen
Blogissaan Ashlee kirjoittaa opiskelijaohjaajille ja haluaa kirjoitustensa tavoittavan heidät, jotka tekevät valtavan tärkeää opiskelijaohjaustyötä arjen hoitotyön kiireessä. Opiskelijaohjaajat edistävät opiskelijoiden oppimista ja varmistavat tulevaisuuden pätevän terveydenhuoltohenkilökunnan. Lue lisää Ashleestä
 

Jan Holmberg
Jan toivoo, että hänen kirjoituksensa koskettaisivat ja herättäisivät keskustelua opiskelijoissa, opettajissa ja terveydenhuoltoalan ammattilaisissa.   ”…ja kaikissa, jotka ovat kiinnostuneita oppimisesta”, kuten Jan asian tiivistää, ja jatkaa: ”Siis niille kaikille, jotka innostuvat, tutkivat, kehittävät, pohtivat ja suhtautuvat kriittisesti maailmanmenoon.” Lue lisää Janista

Hoitajat.net
Terveydenhoitajaliitto on huolissaan rokotevastaisuuden leviämisestä Suomessa. Terveydenhoitajilla on tärkeä tehtävä väestön rokottamisessa ja siihen motivoinnissa kertomalla tutkimustietoon perustuvaa faktatietoa rokotteista, liitto muistuttaa.
– Rokotevastaisuus on kansanterveyden kannalta hyvin vakava asia ja sitä tulee tutkia tarkemmin, jotta voidaan kehittää vaikuttavampia keinoja kansalaisiin vaikuttamiseksi, Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Leila Lehtomäki sanoo.
Liiton havaintojen mukaan kaikkiin faktatieto ei vain kerta kaikkiaan pure. Niin Suomessa kuin monissa muissakin maissa on kasvava määrä vanhempia, jotka epäröivät rokotusten ottamista ja kokevat ne turvattomiksi ja tarpeettomiksi. Tauteja ei myöskään pidetä ongelmana, koska vanhemmat eivät ole nähneet lähipiirissä tai itse kokeneet vakavia tartuntatauteja.
Epidemiat eivät ole päässeet leviämään muiden hyvän rokotesuojan ansiosta, mutta niiden vaara on kuitenkin olemassa, mikäli osa väestöstä ryhtyy vastuuttomasti vastustamaan rokotuksia eikä riittävää laumaimmuniteettia saavuteta.
– Muun muassa tuhkarokkoa vastaan annettavan MPR-rokotteen rokotuskattavuuden tulisi olla 95 prosenttia, jotta laumasuoja toimisi, liiton tiedotteessa muistutetaan.
Syksyllä käynnistyvät uutena valtakunnalliseen rokotusohjelmaan liitetyt vesirokkorokotukset kaikille vesirokon sairastamattomille, 1 ½ - 11-vuotiaille lapsille ikäkausitarkastusten yhteydessä.
– Se tulee lisäämään entisestään kiireisten terveydenhoitajien työmäärää. Terveydenhoitajille tuleekin järjestää riittävästi aikaa rokottamiseen ja vanhempien kanssa keskusteluun rokotusasioista, toteaa Terveydenhoitajaliiton kehittämispäällikkö Aija Saarinen.


Facebook

Twitter

Instagram

×