Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!

Hoitajat.net
Sairaanhoitaja-tietokirjailija Jan Holmberg on suivaantunut Elinkeinoelämän Keskusliiton puheenjohtajan Veli-Matti Mattilan puheista. Mattila puhui viime sunnuntain Helsingin Sanomissa, että suomalaisten palkat ovat 10–15 prosenttia liian korkeat. Holmberg pitää puheita pöyristyttävinä.
– Ahneudella ei näytä olevan rajaa, kun paikallisen sopimisen, työehtojen heikentämisen, tulojen laskemisen ja eläkeiän nostamisen rikkinäinen levy soi miljonäärien edustussaunassa, toteaa Holmberg Tehy-lehden blogissaan.
Tunteita asiassa nostattaa myös se, että Mattila sai teleoperaattori Elisan johtajana viime vuonna ansiotuloja 1,5 miljoonaa euroa.
Holmbergin mukaan Mattilan keinovalikoimalla työttömyys vain lisääntyisi ja verotuloja jäisi saamatta. Tämä tulisi yhteiskunnalle kalliiksi.
– Suomea ei saada jaloilleen nyysimällä sairaanhoitajan kukkarosta lisäropo valtion ja yritysten kassaan. Että tällaisia kiky-terveisiä ”ylipalkatulta” sairaanhoitajalta sinne yritysjohtajien ja lobbareiden ideariiheen. Tätä voi tietenkin olla vaikea sulattaa, kun ideariihestä maksettava kokouspalkkio voi olla suurempi kuin sairaanhoitajan koko kuukausiansio, jatkaa Holmberg.
Hoitajat.net
Synnyttämiseen liittyvien asioiden pelkääminen on ensisynnyttäjillä nykyään yleistä ja synnytyspelkodiagnoosin saaneiden äitien määrä on Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana kaksinkertaistunut. Ensisynnyttäjien synnyttämiseen valmentavia palveluita on resurssipulan vuoksi kuitenkin karsittu ja esimerkiksi synnytyssairaalaan tutustuminen toteutetaan yhä useammin virtuaalisesti.
Tuoreen väitöskirjan mukaan sairaalassa järjestetty valmennus on tehokas keino ensisynnyttäjien synnyttämiseen liittyvien pelkojen ennaltaehkäisemisessä ja lieventämisessä. Synnytysvalmennus näyttäisi auttavan erityisesti niitä ensisynnyttäjiä, jotka eivät kovastakaan synnytyspelosta huolimatta hakeudu synnytyspelkohoitoihin. Sairaalassa toteutettuna synnytysvalmennuksella pystytään myös tehostamaan äitiyshuollon toimintaa vähentämällä valmentautumisen päällekkäisyyttä. 
Vanhempien kokemusten mukaan sairaalassa valmentautuminen mahdollistaa kokonaisvaltaisen synnytysympäristöön tutustumisen. Valmennus vähentää myös sairaalaan tulemisen jännittävyyttä synnytyksen käynnistyttyä, lisää luottamuksen tunnetta sekä oikaisee virheellisiä synnyttämiseen liittyneitä mielikuvia.
Väitös: Synnytysvalmennus kätilötyön interventiona: Ensisynnyttäjien valmennuskokemukset ja valmennuksen vaikuttavuus
Hoitajat.net
Vain kolmasosalla sairaanhoitajan tehtävissä toimivista opiskelijoista on säännösten edellyttämä kirjallisesti nimetty ohjaaja, selviää Valviran ja Sairaanhoitajaliiton kyselystä. Noin kolmasosa sairaanhoitajaopiskelijoista ei oman arvionsa mukaan ole perillä sairaanhoitajana toimivan opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista.
Valviraan tulleiden kantelujen perusteella sairaanhoitajan sijaisina toimivien opiskelijoiden perehdytys ja tehtävien määrittely, ohjaus ja valvonta ei aina ole riittävää.
Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimivan opiskelijan on aina työskenneltävä laillistetun ja riittävän kokeneen sairaanhoitajan valvonnan alaisuudessa. Ohjaaja on nimettävä kirjallisesti. Opiskelijalla on oikeus perehdytykseen ja ohjaukseen, ja hänen on kerrottava ohjaajalleen ja esimiehelleen, jos hän kokee ettei selviydy hänelle osoitetuista tehtävistä. 
Lisää aikaa perehdytykseen
Noin puolet kyselyyn vastanneista opiskelijoista opiskelijoista oli sitä mieltä, ettei perehdyttämiseen käytetty riittävästi aikaa. He kaipasivat lisäaikaa erityisesti tietojärjestelmiin perehdyttämiseen. Heidän myös oletettiin osaavan enemmän kuin he osasivat. Tämä koski erityisesti käytännön asioita, kuten esimerkiksi ihonalaisen injektion antoa.
Enemmistö vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että annettu perehdytys sisälsi työn kannalta keskeiset asiat. Moni asia perehdytyksessä toimii hyvin ja opiskelijat ovat siihen tyytyväisiä. Perehdyttäjillä on myös positiivinen asenne perehdyttämiseen.
Jotta sairaanhoitajaopiskelija voi toimia sairaanhoitajan sijaisena, hänen pitää olla suorittanut hyväksytysti kaksi kolmasosaa opinnoista. Lisäksi työnantajan on varmistettava, että opinto-oikeus on voimassa, ja että opintojen alkamisesta ei ole kulunut yli kymmentä vuotta. 
Selvitys: Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys
Valvira selvitti yhdessä Sairaanhoitajaliiton kanssa kesällä 2016 sairaanhoitajan sijaisena työskennelleiden sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia perehdytyksestä kyselyllä, joka tehtiin 22.9.2016 - 18.10.2016. Kyselyyn vastasi 86 sairaanhoitajaopiskelijaa, jotka olivat työskennelleet tilapäisesti sairaanhoitajan tehtävissä.
Hoitajat.net
Tehy tuomitsee raskaudesta tai perhevapaista aiheutuvan syrjinnän työelämässä. Tehy haastaa naistenpäivänä kaikki työnantajat nollatoleranssiin raskaussyrjinnässä, sillä se on laissa kielletty ja yksikin tapaus on liikaa.
– On vieläkin tosi yleistä, että määräaikaisia työsuhteita ei jatketa raskauden johdosta. Tehyn edunvalvonnassa puutumme aina raskaussyrjintätapauksiin. Vuosittain saamme lukuisia yhteydenottoja raskaussyrjinnästä ja oikeuteenkin tapauksia viedään vuosittain useita, sanoo Tehyn vt. neuvottelupäällikkö Matias Nyman.
Erityisen huolestuttavaa on, että syrjintätapauksia on paljon nimenomaan julkisella sektorilla. Tyypillistä on, että työntekijöitä roikotetaan vuosikausia määräaikaisissa työsuhteissa ja kun työntekijä ilmoittaa raskaudesta ei työsuhdetta jatketa. Osa työntekijöistä ei myöskään tiedä ettei raskaus tai perhevapaiden käyttö saa vaikuttaa työsuhteeseen.
– Ongelma kohdistuu erityisesti työuransa alkupäässä, määräaikaisessa työsuhteessa oleviin nuoriin naisiin. He eivät työpaikan menettämisen pelossa uskalla nostaa asiaa esiin.  Merkittävä osa syrjinnästä jääkin siksi ehkä piiloon. Työntekijän kannattaa ottaa yhteyttä luottamusmieheen heti kun hän epäilee syrjintää, Nyman toteaa.
Raskaussyrjintään liittyvät oikeudenkäynnit ovat kalliita ja julkinen työnantaja maksaa korvaukset verorahoista, mikä ei ole yhteiskunnan edun mukaista. 
– Julkisen sektorin työnantajien, jos keiden, pitäisi toimia esimerkkinä tässä eikä sallia yhtään raskauteen tai perhevapaisiin liittyvää syrjintätapausta, Nyman sanoo.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa eli tasa-arvolaissa säädetään sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta. Työelämässä on kiellettyä asettaa työntekijä tai työnhakija huonompaan asemaan kuin toista sukupuolta oleva henkilö, ellei erilaiseen kohteluun ole hyväksyttävää syytä. Raskauden perusteella tapahtuva syrjintä katsotaan sukupuoleen perustuvaksi.
Tehy kampanjoi tänä vuonna työelämän tasa-arvon puolesta. Työelämässä on edelleen paljon rakenteellisia syitä, jotka johtavat epätasa-arvoiseen asemaan miesten ja naisten välillä sekä ylläpitävät vinoumaa palkkatasa-arvossa ja samapalkkaisuuden toteutumisessa. Myös näihin rakenteellisiin pitää pureutua, jotta tasa-arvossa voidaan edetä.
Tehyn nollatoleranssihaaste raskaussyrjinnässä on osa Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen liittyvää 100 tasa-arvotekoa –hanketta.
Hoitajat.net
Liukas maanantai 20.2. oli yksi kaikkien aikojen vilkkaimmista päivistä HUS:n päivystyspoliklinikoilla. Poikkeuksellisen liukkauden aiheuttama potilastulva täytti odotustilat ja leikkaussalit. Päivä jää varmasti mieleen kaikille niille HUS:n työntekijöille, jotka olivat työvuorossa.
Potilasmäärät kasvoivat eniten Lohjalla ja Hyvinkäällä, mutta myös Töölö, Jorvi, Peijas ja Porvoo kuormittuivat äärirajoille. HUS-alueen seitsemän kirurgian päivystyspoliklinikkaa hoitivat 20.-21.2 kaikkiaan 486 ylimääräistä potilasta vuoden 2016 yhden vuorokauden keskiarvoon verrattuna. Huippupäivä oli maanantai 20.2., jolloin kirurgian päivystyksiin tuli yli 500 potilasta. Määrä oli yli kolminkertainen normaaliin verrattuna. Tiistaina potilasmäärä tasaantui, mutta oli yhä tavallista suurempi.  
– Näin suuren potilasmäärän hoitamista voi pitää toiminnallisesti jo suuronnettomuuteen verrattavana tilanteena, kertoo HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgian toimialajohtaja Jarkko Pajarinen.
Vaikka päivystyksen potilasmäärä oli ennennäkemätön, saatiin potilaiden odotusajat tasoitettua jo seuraavan päivän aikana. 
– Erinomaiseen tulokseen päästiin henkilöstön joustavuuden avulla eli lisäämällä työvoimaa ja pidentämällä työaikoja. HUS-alueen sairaaloiden laaja yhteistoiminta helpotti myös koordinointia ja potilassiirtoja eri sairaaloiden välillä, Pajarinen sanoo.
Odotusajat leikkauksiin kasvoivat suuren potilasmäärän vuoksi viikon loppua kohden, mutta normalisoituivat 25.2. mennessä. HUS-alueella on myös mobilisoitavissa poikkeuksellisen suuri leikkauskapasiteetti, alueen sairaaloissa on käytössä kaikkiaan 125 leikkaussalia.
– Tässäkin tapauksessa leikkaukset saatiin hoidettua lisätyövoimalla ja työpäivää pidentämällä aamu- ja iltavuorojen aikana. Yöllä suoritettujen leikkausten määrä ei juurikaan kasvanut tavanomaisesta, toimialajohtaja Jarkko Pajarinen sanoo.
Hoitajat.net

Viisi tehovinkkiä soittokellon käyttöön sairaalassa

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Viihde

Hoitajat ovat yleensä todella kiireisiä. Jopa niin kiireisiä, että heillä ei usein ole aikaa syödä tai käydä edes vessassa. Joten eipä ihme, että soittokello on keksitty. Sen avulla on mahdollista saada kaiken kiireen keskellä hoitajien välitön huomio itseensä. Tässä käytännön vinkkejä, miten käyttää soittokelloa mahdollisimman tehokkaasti sairaalassa.
VINKKI #1: Istu tai makaa soittokellosi päällä. 
Tiedämme miten fyysisesti vaativaa on painaa sitä nappia, joten anna kehonpainosi hoitaa homma.
VINKKI #2: Paina sitä lujaa ja usein!
Soittokelloa ei voi koskaan painaa liian usein. Jos hoitajat olisivat sitä mieltä, että näin olisi, miksi he olisivat sinulle sellaisen antaneet? Älä nyt hassuja puhu! Joten paina sitä nappia ja katso kuinka hoitaja juoksee luoksesi kuin tuuli!
VINKKI #3: Muista, että olet ainoa potilas sairaalassa
Usein kuvitellaan, että hoitaja hoitaa myös muita potilaita. Jos sinä ajattelet sellaista, niin muista että sairaalassa on jokaista potilasta kohden yksi hoitaja!
VINKKI #4: Soita kelloa siitä huolimatta, että juuri poistuimme huoneestasi.
Kysyitpä keneltä hoitajalta tahansa, niin tämä on heidän rakkain syy palata huoneeseesi auttamaan sinua. Etenkin kolmannella tai neljännellä kerralla. Joten paina nappia, teet hoitajasi onnelliseksi!
VINKKI #5: Soita kelloa, koska kipulääkkeesi aika oli 25 sekuntia siten.
Jälleen kerran, olethan ainoa potilaamme! Ja kolmiolääkkeet ovat siinä mielessä vaativia, että niiden vaikutus lakkaa minuutin tarkkuudella.

Tuliko sinulle mieleen jokin hyvä vinkki jonka haluaisit jakaa? Lisää se kommentteihin!


Facebook

Twitter

Instagram