Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!

Hoitajat.net

Tehyssä vaihtuu puheenjohtaja

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysalan ammattiliiton Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo (sd.) kertoi tänään, ettei aio enää asettua ehdolle liiton johtoon. Vesivalo ilmoitti asiasta Tehyn syysvaltuustossa.
Puheenjohtajan kausi jatkuu ensi vuoden marraskuulle, jolloin Tehyn valtuusto valitsee uuden puheenjohtajan. Kausi on neljän vuoden mittainen.
Porilainen Vesivalo valittiin Tehyn johtoon vuonna 2013. Ennen Vesivaloa puheenjohtajana toimi nykyinen kansanedustaja Jaana Laitinen-Pesola (kok.). 
 
 
Hoitajat.net

Sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille uudet puheenjohtajat

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Suomen sairaanhoitajaliitto sekä Suomen terveydenhoitajaliitto ovat valinneet omissa kokouksissaan järjestöilleen uudet puheenjohtajat. 
Sairaanhoitajaliiton valtuusto valitsi 27. marraskuuta liiton uudeksi puheenjohtajaksi TtT Nina Hahtelan. Toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun. 
Suomen Terveydenhoitajaliiton edustajisto valitsi 26. marraskuuta pidetyssä kokouksessaan TtT Leila Lehtomäen kolmannelle kaudelle jatkamaan liiton puheenjohtajana. Samalla liitolle valittiin myös uusi hallitus seuraavalle nelivuotiskaudelle 2017–2020.
Hoitajat.net

Posti ryhtyy ulkoiluttamaan vanhuksia

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Posti aloittaa tammikuussa Ulkoilukaveri-palvelun, jonka voi tilata itselle tai läheiselle. Postin ulkoilukaveri käy asiakkaan luona sovittuna aikana joko kerran tai kaksi kertaa viikossa. Palvelulle voi valita puolen tunnin tai tunnin ajan.
Palveluun valitut Postin työntekijät saavat yhdessä geronomin ja fysioterapeutin kanssa laaditun Ulkoilukaveri-koulutuksen. Ensimmäisellä kerralla asiakas tutustuu omaan, vakituiseen ulkoilukaveriinsa, ja samalla kartoitetaan asiakkaan toiveet ja tarpeet palvelulle.
– Tavoitteemme on tuoda vireyttä ja juttuseuraa ikääntyneen asiakkaan arkeen. Ulkoilukaveri on tukemassa asiakasta ylläpitämään omaa liikuntakykyään. Posti toimii maanlaajuisesti, ja meillä on pitkä kokemus vanhusten ateriakuljetuksista ja asiakkaiden luottamuksellisesta kohtaamisesta. Tälle osaamiselle on luontevaa rakentaa arjen kotipalveluita, Postin Kotipalveluiden johtaja Petri Kokkonen kertoo.
Väestön ikääntyminen haastaa kehittämään uudenlaisia palveluja
Tilastokeskuksen mukaan vuoteen 2020 mennessä Suomessa on yli miljoona yli 65-vuotiasta. Geriatrian professori Jaakko Valvanteen mukaan senioreiden pitäisi pääsääntöisesti reippaasti lisätä liikkumistaan.
– Ihminen on luotu liikkumaan eikä istumaan ja makaamaan. Monet iäkkäät kaipaavat kumppania liikkumiseen, ja tämä Postin palvelu lisää mahdollisuuksia päästä ulos ja liikkumaan. Iäkkäiden määrä kasvaa Suomessa nopeasti, ja omatoimisuuden tukeminen on yhä tärkeämpää. Palvelujen ja toimintatapojen täytyy uudistua, jos haluamme parempaa terveyttä, Valvanne sanoo.
Palvelun hinnat:
käynti tiistaisin: 4x30 min yht. 69 € tai 4x60 min yht. 138 € käynti tiistaisin ja perjantaisin: 8x30 min yht. 138 € tai 8x60 min yht. 276 € Ulkoiluavusta voi saada kotitalousvähennyksen.
Hoitajat.net
Helsingin kaupungin ympäristökeskus on selvittänyt yhdessä sosiaali- ja terveysviraston epidemiologisen toiminnan kanssa Malmin sairaalan henkilöstön ja asiakkaiden vatsatautiepidemiaa. Tällä hetkellä sairastuneita on tiedossa noin 180. Ensimmäiset sairastuivat 1.11.2016, mutta suurin osa on sairastunut 12.-18.11.2016.
Uusien ilmoitettujen sairastuneiden määrä on selvästi vähentynyt 18.11.16 jälkeen, joten epidemia on laantumassa. Sairaalan tehosiivousta kuitenkin jatketaan ensi viikolle, jolloin tehdään uusi tilannearvio.
Tartunnan lähdettä ei saada kyselytutkimuksen perusteella selville. Tartunnan ei kuitenkaan epäillä aiheutuneen yksittäisestä elintarvikkeesta. Kaikki sairastuneet eivät ole ruokailleet henkilöstöravintolassa tai kahvilassa.
Uusien ilmoitettujen sairastuneiden määrä on selvästi vähentynyt 18.11.16 jälkeen, joten epidemia on laantumassa. Sairaalan tehosiivousta kuitenkin jatketaan ensi viikolle, jolloin tehdään uusi tilannearvio.
Epidemiologisen toiminnan tutkimuksessa ulostenäytteistä on todettu kymmenellä sairastuneella norovirus, genoryhmä I. Heistä 7 on sairaalahenkilökuntaan ja keittiöhenkilökuntaan kuuluvaa sekä tähän mennessä kolme potilasta. Bakteerinäytteet ovat olleet negatiivisia.
Kaikkien sairastuneiden oireet sopivat noroviruksen aiheuttamaksi. Sairastuneiden oireina on ollut voimakas oksentelu, ripulointia, kuumeilua. Oireiden kesto on ollut 1-3 päivää.
Norovirus tarttuu erittäin helposti
Norovirus on erittäin helposti tarttuva. Se voi tarttua henkilöstä toiseen kosketustartuntana, pisaratartuntana tai pintojen välityksellä. Noroviruksen tarttumista voi ehkäistä huolellisella käsien pesulla. Sairastuneiden työntekijöiden ja elintarviketyössä olevien tulisi olla poissa työstä vähintään kaksi vuorokautta oireiden loppumisen jälkeen.
Lisätietoja noroviruksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivuilta: http://www.thl.fi/fi_FI/web/infektiotaudit-fi/norovirus
Hoitajat.net

SuPer: Soveltumattomuus alalle kuormittaa työpaikkoja ja opettajia

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

SuPerin edustajisto vaatii opetus- ja kulttuuriministeriötä säätämään pakollisiksi karsivat pääsy- ja soveltuvuuskokeet SORA-tutkintoihin. SORA-tutkinnot tuottavat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalle ammattilaisia tehtäviin, joissa työtä tehdään lasten parissa, haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden ja potilaiden kanssa ja usein yksin ihmisten kodeissa. Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden tarkoitus on karsia alalle soveltumattomat opiskelijat riittävän ajoissa. Laatua ei voi turvata ilman ammattitaitoa.
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan tehtäviin ei sovellu henkilö, jonka epävakaa terveydentila tai päihderiippuvuus vaarantavat potilas- ja asiakasturvallisuuden. Lähihoitajan työ edellyttää henkistä kypsyyttä ja oman elämän hallintaa sekä kykyä kantaa vastuuta toisista ihmisistä. Soveltumattomuuden ongelmat ovat vähennettävissä ottamalla käyttöön pakolliset, karsivat pääsy- ja soveltuvuuskokeet ammatilliseen koulutukseen. Henkilöt, jotka eivät sovellu ihmisten parissa tapahtuvaan työhön tai eivät ole motivoituneita lähihoitajan työstä, ohjautuisivat heille paremmin soveltuvaan koulutukseen ja ammattiin.
Suurin osa lähihoitajaopiskelijoista on alalle soveltuvia ja heillä on kaikki edellytykset onnistua työelämässä.
- Luottavatko työnantajat jatkossa, että ammatillinen koulutus tuottaa laadukasta ja osaavaa työvoimaa. Väärä ammatinvalinta voi olla myös opiskelijan näkökulmasta merkittävä syrjäytymistä lisäävä tekijä, toteaa SuPer tiedotteessaan.
Ammatillisen koulutuksen perusperiaatteena on tukea kaikkien opiskelua ja mahdollistaa tutkinnon suorittaminen. Opiskelun esteet pyritään poistamaan kaikin keinoin myös tilanteissa, joissa olisi perusteet keskeyttää opiskelu. Ammatilliset opettajat ovat tuoneet esille huolensa opiskelijoista, jotka eivät heidän näkemyksensä mukaan voisi valmistua lähihoitajiksi.
SuPer kertoo saaneensa viestejä työelämästä, miten pääsykokeiden ja soveltuvuustestien poistumisen jälkeen alalle soveltumattomien opiskelijoiden määrä näyttää lähteneen kasvuun. Vaikka koulutuksen järjestäjällä on käytössä SORA-lainsäädännön mukaan mahdollisuus puuttua soveltumattomuuteen, on tämän lainsäädännön noudattaminen jäänyt hyvin vähäiseksi.
Hallituksen yksi päätavoite sote-uudistuksessa on laadun ja tehokkuuden nosto. Se ei tule onnistumaan, jos työntekijöiden osaamista halutaan tietoisesti laskea vääristyneen opiskelijavalinnan ja kouluttamattoman työvoiman lisäämisellä.
Hoitajat.net

Tehy vaatii robotiikka- ja digitalisaatiostrategiaa sote-alalle

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Tehy vaatii, että sosiaali- ja terveysalalle laaditaan robotiikka- ja digitalisaatiostrategia. Robotiikkaa ja digitalisaatiota käytetään entistä enemmän sosiaali- ja terveyshuollon eri osa-alueilla niin fyysisenä apuna, sosiaalisen vuorovaikutuksen edistäjänä, kuntoutuksessa, lääketieteessä ja hoitotyössä kuin laitosympäristössä kuten potilaiden kuljetuksessa ja jätehuollossa.
Jo nyt robotit jakavat mm. lääkkeitä, annostelevat ruokaa ja osallistuvat potilassiirtoihin. Lisäksi on olemassa kuntoutusrobotteja ja robotteja, jotka pitävät seuraa muistisairaille ja muistuttavat arjen toimintojen huolehtimisessa.
- Robotiikka on jo osa terveydenhuoltoa ja sen merkitys kasvaa koko ajan. Tulevaisuudessa osa koulutetun hoitohenkilöstön työtä ovat erilaiset robotit, jotka helpottavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työtä ja lisäävät potilasturvallisuutta, sanoo Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää.
Robottien käyttöönotto vaatii paljon mm. eettistä keskustelua ja oman strategian luomisen.
- Mm. erilaiset vastuukysymykset ja robottien ohjelmointi ovat esimerkkejä eettisistä seikoista, joista on keskusteltava ennen kuin ne tulevat laajemmin käyttöön sosiaali- ja terveysalalle, Sillanpää huomauttaa.
Eräs robotteihin liittyvä pelko on se, että ne tulisivat nykyisten hoitajien tilalle. Robotit kuitenkin pikemminkin täydentävät koulutetun hoitohenkilöstön antamaa hoitoa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työaikaa voidaan säästää käyttämällä robotteja myös apuna potilaan nostamisessa ja siirtämisessä sekä tukena potilaan omassa liikkumisessa. Myös väestön ikärakenteen vanheneminen kasvattaa hoitotyöntekijöiden tarvetta.
- Robotteja pitää käyttää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen rinnalla ja ne täydentävät ihmisten antamaa hoitoa. Terveysteknologian ja robotiikan kehitys on myös huomioitava alan koulutuksessa, Sillanpää sanoo.
Tehy on mukana Suomen Akatemian Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus eli ROSE-hankkeessa, jossa tutkitaan monitieteellisesti palvelurobotiikan mahdollisuuksia ja kehitystä.


Facebook

Twitter

Instagram