Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!

Hoitajat.net

Sexpolta sarjakuvia seksuaalikasvatuksen tueksi

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Sarjakuva on hyvä keino kertoa seksistä, seksuaalisuudesta ja ihmissuhteista eli antaa seksuaalikasvatusta. Sexpon seksuaalikasvatuksen tueksi laadituilla selkokielisillä materiaaleilla pyritään tavoittamaan erityistä tukea tarvitsevat nuoret.
Vammaistyön parissa työskentelevä seksuaaliterapeutti Kirsimaria Örö tunnistaa tarpeen erityistä tukea tarvitsevien nuorten seksuaalikasvatukselle.
- Vammaisuus ei poista mitään ominaisuuksia, joita kaikilla muillakin on. Muutokset kehossa kasvun myötä tapahtuvat kaikille ja seksuaalisuus on läsnä ihan kaikilla. Moninaisuus on myös meissä kaikissa vammaisuudesta riippumatta, Örö huomauttaa.
Tiedon tulee olla sellaisessa muodossa, että sen voivat omaksua kaikki. Selkokielisyys on yksi keino, jolla tiedon saatavuutta ja tavoitettavuutta voidaan parantaa.
- Virallisen seksuaalikasvatuksen ulkopuolelle jää edelleen joukko nuoria, niin vammaisia kuin vammattomiakin. On koulukohtaista ja paikkakohtaista, millaista tietoa seksuaalisuudesta on saatavilla. Esteettömyyden ja yksilöllisen tiedon omaksumisen tulisi aina olla läsnä seksuaalikasvatuksessa, muistuttaa Örö.
Sarjakuvien aiheet on valittu sillä perusteella, että ne tukisivat seksuaaliopetusta ja -kasvatusta. Tarkoituksena on myös käsitellä sellaisia aiheita, jotka jäävät esimerkiksi koulujen seksuaalikasvatuksen ulkopuolelle.
Sarjakuviin voi tutustua osoitteeesta http://www.sexpo.fi/s/sarjis/
Hoitajat.net
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Pitkäniemessä sijaitsevassa kehitysvammahuollon yksikössä on tullut ilmi tilanne, jossa asiakas on jätetty ulos ilman ulkoiluvaatteita noin tunnin ajaksi. Sairaanhoitopiiron tiedotteen mukaan kolme työntekijää on irtisanottu ja kaksi muuta saanut varoituksen. 
29.12. tapahtunut tilanne tuli kehitysvammahuollon toimialueen johdon tietoon sairaanhoitopiirin oman valvonnan kautta 9.1.2017. Sairaanhoitopiiri on tehnyt työntekijöidensä toiminnasta poliisille tutkintapyynnön. Henkilökuntaa on kuultu asiasta.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja Tiina Surakka kertoo Aamulehdessä, että Pitkäniemessä esille tulleessa asiakkaan kaltoinkohtelussa on edetty eettisten ohjeistusten mukaisesti.
– Esimiehet ovat toimineet tässä asiassa esimerkillisesti, Surakka sanoo.
Asiakkaan kohtelu on ollut toistaiseksi saatujen tietojen perusteella sekä lain että sairaanhoitopiirin eettisten periaatteiden vastaista. Asiakkaan läheisten kanssa on keskusteltu tapahtumista. Läheiset eivät toivo asiassa enempää julkisuutta. 
Hoitajat.net
Puutteellinen tiedonhallinta on suoraan yhteydessä haittatapahtumien määrään sairaaloissa. Kirjaamiseen liittyvät virheet sekä tiedon välittämiseen liittyvät vaikeudet myötävaikuttavat muun muassa lääkkeiden antamiseen liittyviin virheisiin, hoitoon liittyviin kanteluihin sekä tiedonhallintaan liittyvien haittatapahtumien syntyyn. Näihin johtopäätöksiin päätyi Virpi Jylhä väitöstutkimuksessaan.
– Hoitoon liittyvät päätökset tehdään saatavilla olevan tiedon perusteella, jonka vuoksi tiedonhallinnan toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Oikea tieto, oikealle henkilölle, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja muodossa on turvallisen tiedonhallinnan periaate, Jylhä toteaa.
Hoitopaikan vaihdon yhteydessä häviää tietoa
Potilaan tietojen asianmukainen kirjaaminen on merkittävä tekijä potilasturvallisuudelle. Puutteellinen kirjaaminen lisää tiedon häviämistä potilassiirtojen yhteydessä. Erityisesti potilastiedon siirtäminen järjestelmästä toiseen kopioi-liitä toiminnolla tai käsin on riskialtista. Tutkimuksen mukaan tiedon siirto vaikuttaa olevan virhealttein vaihe tiedonhallinnassa.
Yhtenäinen ohjeistus vähentää virheitä
Yhtenäinen ohjeistus sähköisen potilastiedon kirjaamisesta, välittämisestä sekä käytöstä vähentää kirjaamiseen liittyviä virheitä sekä tiedon häviämistä vuoron vaihdon tai potilaan siirron yhteydessä. Asianmukaisella ohjeistuksella on merkittävä rooli turvallisessa tiedonhallinnassa. Tutkituista yksiköistä joka viidennessä työkäytännöt perustuivat pääosin kirjoittamattomiin sääntöihin. Yhtenäiset ohjeistukset olivat käytössä kahdessa kolmasosassa yksiköistä.
Jylhän mukaan sairaalan johdon tulisi panostaa vahvemmin turvallisten tiedonhallintakäytäntöjen kehittämiseen. Tutkimukseen osallistuneista sairaanhoitajista vain neljäsosa koki, että potilasturvallisuus on sairaalan johdon ykkösprioriteetti. Vastaavasti viidesosa hoitajista uskoi, että sairaalan johto yrittää ratkaista tiedonhallintaan liittyviä ongelmia.
Tutkimusaineisto koostui Valviran virallisista lausunnoista ja ratkaistuista kanteluista, sairaalan vaaratapahtumien raportointijärjestelmään (HaiPro) kirjatuista ilmoituksista sekä sairaanhoitajille kohdennetusta kyselytutkimuksesta, jossa mukana oli 32 sairaalaa.
Tutkimus: Information management in health care:a model for connecting information culture and patient safety
Hoitajat.net

Suomen suurin hoitajien yhteisö vaihtoi omistajaa

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Vuonna 2002 perustettu Hoitajat.net on Suomen suosituin hoitohenkilöstölle suunnattu verkkoyhteisö. Sivusto ja yhteisön sosiaalisen median kanavat tavoittavat satoja tuhansia käyttäjiä viikottain. Yhteisö siirtyy hoitajille verkkokoulutuksia tarjoavan Skhole Oy:n omistukseen.
- Skholen omistuksessa Hoitajat.netin tarkoitus ja luonne tulevat säilymään ennallaan. Uusia palveluita ja lisäominaisuuksia kehitetään yhteistyössä sivuston käyttäjien kanssa, kommentoi Skholen toimitusjohtaja Tuomas Lipponen.
- Luovutan sivuston luottavaisin mielin Skholen tiimille. Heillä on resursseja ja näkemystä kehittää yhteisöä eteenpäin, toteaa sivuston perustaja ja toimintaa tähän saakka pyörittänyt Jan-Olof Eriksson.
- Hoitajat.netin hankinta sopii Skholen strategian mukaiseen avoimeen ja osallistavaan tiedonjakoon. Pyrimme luomaan kanavia verkostoitumiselle ja alan sisäiselle keskustelulle. Lisäksi hankinta tukee tavoitettamme hoitotyön yhteiskunnallisen arvostuksen nostamiseksi ja parhaiden käytäntöjen leviämiseksi, Tuomas Lipponen jatkaa.
Skhole Oy on suomalainen vuonna 2014 perustettu terveydenhuollon koulutukseen keskittyvä verkkokoulutuspalvelua tarjoava yritys. Skholen palvelu on käytössä valtaosassa Suomen sairaanhoitajia kouluttavista ammattikorkeakouluista. Palvelun käyttö laajenee täydennyskoulutuksen pariin julkiselle ja yksityiselle sektorille sekä lisäksi toisen asteen koulutukseen vuoden 2017 aikana. Omassa toiminnassaan Skhole pyrkii kehittämään olemassa olevia ja luomaan uusia tiedonjaon sekä pedagogiikan ja joukkoistetun sisällöntuotannon toimintamalleja.
www.hoitajat.net
https://www.facebook.com/hoitajat.net/
www.skhole.fi
https://www.facebook.com/skhole.inc/
Lisätietoja antavat:
Tuomas Lipponen, toimitusjohtaja, Skhole Oy
tuomas.lipponen@skhole.fi
045 177  4826

Yhteydenotot mahdollisen tulevan yhteistyön osalta
Lauri Selenius, key account representative, Skhole Oy
lauri.selenius@skhole.fi
045 11 36763
Hoitajat.net
Suomen Queen Silvia Nursing Award -stipendiaatiksi vuonna 2016 on valittu Michelle Ena. Palkinto myönnetään sairaanhoitajaopiskelijalle tuoreesta ideasta, joka liittyy vanhustenhoidon kehittämiseen. Michelle Ena palkitaan ideastaan ”Helppokäyttöinen ranneke hyvän hoidon tukena”.
Tuomaristo perusteli yksimielistä valintaansa seuraavasti:
Michellen ideoima apuväline elintoimintojen helppoon seuraamiseenedistäisi vanhuksen turvallisuuden kokemusta sekä hoitotoimenpiteiden oikea-aikaisuutta ja tukisi siten hyvin hoitotyötä. Idea oli loppuun asti mietitty ja suunniteltu ulkoasua myöten. Michelle osasi ideassaan huomioida monia seikkoja sekä ongelmia, jotka apuvälineellä voitaisiin ratkaista. Michelle on kiinnostunut vanhustyöstä ja halukas kehittämään omaa ammattitaitoaan, minkä vuoksi hän on hyvä edustaja stipendille sekä loistava esikuva muille sairaanhoitajaopiskelijoille.
 
Michelle Ena, 20, opiskelee sairaanhoitajaksi ammattikorkeakoulu Noviassa Vaasassa. Kruunupyystä kotoisin oleva Michelle aloitti opintonsa vuonna 2015 ja on työskennellyt jo jonkin aikaa muistisairaiden vanhusten parissa.
- Sain inspiraation ideaani työssäni tehostetun palveluasumisen yksikössä, hän kertoo.
Michelle on kokenut vanhustyön mielekkääksi ja ala kiinnostaa häntä myös tulevaisuudessa. Vapaa-ajallaan Michelle viihtyy muun muassa telinevoimistelun parissa.
 
Queen Silvia Nursing Award -stipendi koostuu 6 000 euron rahapalkinnosta sekä yksilöllisesti räätälöitävästä harjoittelujaksosta, jonka aikana stipendiaatti perehtyy monipuolisesti vanhustenhoitoon ja vanhusten palveluihin liittyviin kysymyksiin niin Suomessa kuin ulkomailla. 
 
Hoitajat.net

HUS vei psykoterapeutit pilveen

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

HUS psykiatria on ottanut käyttöön ensimmäisenä julkisena erikoissairaanhoitona ostopalveluterapioiden osalta pilvipalvelun, jossa on Husin hyväksymät ostopalveluterapeutit ja Husin henkilökunta voi yhdessä potilaan kanssa valita sopivaa terapiaa antavan terapeutin sopivilla hakuehdoilla, sopivasta paikasta suoraan pilvipalvelusta ja hoitaa ajanvarauksen samasta paikasta.
Tämä parantaa hoidon aloittamisen nopeutta, sopivan terapeutin löytämistä ja hoitojen onnistumista, ja on sillä tavalla oikeasti merkittävä edistysaskel potilaiden hoidossa.
Psykoterapiaan pääsyajoissa odotetaan järjestelmän avulla viikkojen ja jopa kuukausien nopeutumista. Lisäksi Hus on aloittanut omalla alueellaan systemaattisen potilaille ostettujen psykoterapioiden laadunseurannan ja rakentaa yhdessä muiden yliopistosairaanhoitopiirien kanssa kansallista psykoterapiahoitojen laaturekisteriä (eli potilasryhmä- ja tautikohtaisen hoidon seurannan ja laadunvarmistuksen järjestelmä), jonka käyttö on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 loppupuolella. Tämä on kansainvälisestikin iso asia, sillä kyse on tiettävästi ensimmäisestä systemaattisesta ostettujen hoitojen laadun seurannasta psykoterapioiden osalta. Somaattisessa lääketieteessä tätä on tehty jo aiemmin.


Facebook

Twitter

Instagram