Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!

Hoitajat.net

Suomen suurin hoitajien yhteisö vaihtoi omistajaa

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Vuonna 2002 perustettu Hoitajat.net on Suomen suosituin hoitohenkilöstölle suunnattu verkkoyhteisö. Sivusto ja yhteisön sosiaalisen median kanavat tavoittavat satoja tuhansia käyttäjiä viikottain. Yhteisö siirtyy hoitajille verkkokoulutuksia tarjoavan Skhole Oy:n omistukseen.
- Skholen omistuksessa Hoitajat.netin tarkoitus ja luonne tulevat säilymään ennallaan. Uusia palveluita ja lisäominaisuuksia kehitetään yhteistyössä sivuston käyttäjien kanssa, kommentoi Skholen toimitusjohtaja Tuomas Lipponen.
- Luovutan sivuston luottavaisin mielin Skholen tiimille. Heillä on resursseja ja näkemystä kehittää yhteisöä eteenpäin, toteaa sivuston perustaja ja toimintaa tähän saakka pyörittänyt Jan-Olof Eriksson.
- Hoitajat.netin hankinta sopii Skholen strategian mukaiseen avoimeen ja osallistavaan tiedonjakoon. Pyrimme luomaan kanavia verkostoitumiselle ja alan sisäiselle keskustelulle. Lisäksi hankinta tukee tavoitettamme hoitotyön yhteiskunnallisen arvostuksen nostamiseksi ja parhaiden käytäntöjen leviämiseksi, Tuomas Lipponen jatkaa.
Skhole Oy on suomalainen vuonna 2014 perustettu terveydenhuollon koulutukseen keskittyvä verkkokoulutuspalvelua tarjoava yritys. Skholen palvelu on käytössä valtaosassa Suomen sairaanhoitajia kouluttavista ammattikorkeakouluista. Palvelun käyttö laajenee täydennyskoulutuksen pariin julkiselle ja yksityiselle sektorille sekä lisäksi toisen asteen koulutukseen vuoden 2017 aikana. Omassa toiminnassaan Skhole pyrkii kehittämään olemassa olevia ja luomaan uusia tiedonjaon sekä pedagogiikan ja joukkoistetun sisällöntuotannon toimintamalleja.
www.hoitajat.net
https://www.facebook.com/hoitajat.net/
www.skhole.fi
https://www.facebook.com/skhole.inc/
Lisätietoja antavat:
Tuomas Lipponen, toimitusjohtaja, Skhole Oy
tuomas.lipponen@skhole.fi
045 177  4826

Yhteydenotot mahdollisen tulevan yhteistyön osalta
Lauri Selenius, key account representative, Skhole Oy
lauri.selenius@skhole.fi
045 11 36763
Hoitajat.net
Suomen Queen Silvia Nursing Award -stipendiaatiksi vuonna 2016 on valittu Michelle Ena. Palkinto myönnetään sairaanhoitajaopiskelijalle tuoreesta ideasta, joka liittyy vanhustenhoidon kehittämiseen. Michelle Ena palkitaan ideastaan ”Helppokäyttöinen ranneke hyvän hoidon tukena”.
Tuomaristo perusteli yksimielistä valintaansa seuraavasti:
Michellen ideoima apuväline elintoimintojen helppoon seuraamiseenedistäisi vanhuksen turvallisuuden kokemusta sekä hoitotoimenpiteiden oikea-aikaisuutta ja tukisi siten hyvin hoitotyötä. Idea oli loppuun asti mietitty ja suunniteltu ulkoasua myöten. Michelle osasi ideassaan huomioida monia seikkoja sekä ongelmia, jotka apuvälineellä voitaisiin ratkaista. Michelle on kiinnostunut vanhustyöstä ja halukas kehittämään omaa ammattitaitoaan, minkä vuoksi hän on hyvä edustaja stipendille sekä loistava esikuva muille sairaanhoitajaopiskelijoille.
 
Michelle Ena, 20, opiskelee sairaanhoitajaksi ammattikorkeakoulu Noviassa Vaasassa. Kruunupyystä kotoisin oleva Michelle aloitti opintonsa vuonna 2015 ja on työskennellyt jo jonkin aikaa muistisairaiden vanhusten parissa.
- Sain inspiraation ideaani työssäni tehostetun palveluasumisen yksikössä, hän kertoo.
Michelle on kokenut vanhustyön mielekkääksi ja ala kiinnostaa häntä myös tulevaisuudessa. Vapaa-ajallaan Michelle viihtyy muun muassa telinevoimistelun parissa.
 
Queen Silvia Nursing Award -stipendi koostuu 6 000 euron rahapalkinnosta sekä yksilöllisesti räätälöitävästä harjoittelujaksosta, jonka aikana stipendiaatti perehtyy monipuolisesti vanhustenhoitoon ja vanhusten palveluihin liittyviin kysymyksiin niin Suomessa kuin ulkomailla. 
 
Hoitajat.net

HUS vei psykoterapeutit pilveen

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

HUS psykiatria on ottanut käyttöön ensimmäisenä julkisena erikoissairaanhoitona ostopalveluterapioiden osalta pilvipalvelun, jossa on Husin hyväksymät ostopalveluterapeutit ja Husin henkilökunta voi yhdessä potilaan kanssa valita sopivaa terapiaa antavan terapeutin sopivilla hakuehdoilla, sopivasta paikasta suoraan pilvipalvelusta ja hoitaa ajanvarauksen samasta paikasta.
Tämä parantaa hoidon aloittamisen nopeutta, sopivan terapeutin löytämistä ja hoitojen onnistumista, ja on sillä tavalla oikeasti merkittävä edistysaskel potilaiden hoidossa.
Psykoterapiaan pääsyajoissa odotetaan järjestelmän avulla viikkojen ja jopa kuukausien nopeutumista. Lisäksi Hus on aloittanut omalla alueellaan systemaattisen potilaille ostettujen psykoterapioiden laadunseurannan ja rakentaa yhdessä muiden yliopistosairaanhoitopiirien kanssa kansallista psykoterapiahoitojen laaturekisteriä (eli potilasryhmä- ja tautikohtaisen hoidon seurannan ja laadunvarmistuksen järjestelmä), jonka käyttö on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 loppupuolella. Tämä on kansainvälisestikin iso asia, sillä kyse on tiettävästi ensimmäisestä systemaattisesta ostettujen hoitojen laadun seurannasta psykoterapioiden osalta. Somaattisessa lääketieteessä tätä on tehty jo aiemmin.
Hoitajat.net

Meilahden sairaalassa tulipalo

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

HUS:n voimakeskuksessa syttyi tulipalo puolen päivän jälkeen. Paikalle saapui useita pelastuslaitoksen sammutusyksiköitä. Tulipalo saatiin sammutettua iltapäivän aikana. Käynnissä on sammutusveden aiheuttamien jälkivahinkojen torjunta.
Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Savunmuodostusta lukuun ottamatta tulipalo ei aiheuttanut haittaa sairaaloiden toiminnalle Meilahden sairaala-alueella.
Palon syttymissyystä ei ole vielä olemassa tarkkaa tietoa, mutta alueella on tehty purkutöitä. HUS:n voimakeskus toimii alueen sairaaloiden varavoiman ja höyryn tuottajana. Voimakeskuksessa sijaitsee myös sähkömuuntamo.
Paciuksenkatu voimakeskuksen ja sairaala-alueen välissä pysyy suljettuna vielä useita tunteja.
Hoitajat.net

Liitot vaativat alalle pakollisia soveltuvuuskokeita

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Ammattiliitot JHL, OAJ, SuPer ja Tehy ovat tänään jättäneet opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle esityksen soveltuvuuskokeista. Liitot vaativat, että ammatillisen koulutuksen reformin ja sote-uudistuksen yhteydessä säädetään SORA-opintoihin pakolliset soveltuvuuskokeet. SORA-tutkinnot johtavat ammatteihin, joissa työntekijät ovat vastuussa toisten ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta.  Liittojen mielestä soveltuvuus alalle pitää arvioida jo ennen opintojen alkamista.
Ammatillisen koulutuksen reformin keskipisteenä oleva työelämä- ja asiakaslähtöisyys ei voi toteutua, ellei jo opiskelijavalinnassa oteta huomioon potilas- ja asiakasturvallisuutta ja palveluiden laadun näkökulmaa. Myös valittaessa kasvatusalan opiskelijoita on varmistettava lasten ja nuorten turvallisuus.
SORA-säädösten tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta sekä lisätä koulutuksen ja tutkinnon järjestäjien mahdollisuutta puuttua opiskelijan soveltumattomuuteen ja häntä koskeviin turvallisuuskysymyksiin.
Potilas- ja asiakasturvallisuuden, liikenteen turvallisuuden, alaikäisten turvallisuuden sekä opiskelijoiden opiskeluturvallisuuden ja henkilöstön työyhteisön turvallisuuden parantaminen on kaikkien etu. Aloille, joissa ollaan vastuussa toisten ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta ei pidä valita opiskelijoita ilman soveltuvuuden testausta, totesivat JHL:n, OAJ:n, SuPerin ja Tehyn puheenjohtajat yhdessä ministeri Grahn-Laasoselle luovutustilaisuudessa.
Liitot esittävät myös, että opintojen aikana koulutuksen järjestäjän kynnystä arvioida opiskelijan soveltuvuutta madalletaan ja keinoja puuttua myös opintojen aikana esille tulevaan soveltumattomuuteen lisätään. Liitot esittävät nykyistä matalampaa kynnystä myös päihdeseulan käyttöönotolle. Koulutuksen järjestäjien käytössä olevat keinot puuttua soveltumattomuuteen ovat osoittautuneet toimimattomiksi ja järjestelmä raskaaksi.
Liitot ovat erittäin huolissaan myös siitä, että opettajien ja työelämän edustajien mukaan vähentynyt lähiopetus tuottaa ongelmia: työpaikalle tullaan yhä heikommalla teoriaosaamisella, jolloin työntekijöiden vastuu teoriaopetuksesta kasvaa. Opettajien käytettävissä olevat ohjausresurssit ja tuki työpaikoille ovat vähentyneet. Ammatillisen koulutuksen reformissa tulee ottaa huomioon työpaikoilla lisääntyvä opetus- ja ohjaustyö takaamalla opettajille riittävät resurssit tukea työpaikalla tapahtuvaa oppimista.
Hoitajat.net

Opetusvideo: Haavan ompelu ja ompeleiden poisto

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Opetusvideo sisältää yksittäisompeleen tekemisen sekä yksittäisen ja jatkuvan ompeleen poiston. Videolla ompeleen tekeminen ja poistaminen näytetään vaihe vaiheelta lähietäisyydeltä. 
 
Camilla Asikaisen ja Mari Virranheimon opinnäytetyönä valmistuneen videon tehtävänä oli tuottaa oppimateriaalia haavaompeleiden laittamisesta ja niiden poistamisesta sairaanhoitajien koulutuksen tueksi. Tavoitteena oli lisätä sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamista ompeleiden tekemisestä sekä niiden poistamisesta. Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutus 2016.


Facebook

Twitter

Instagram