Jump to content

Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
Hoitajat.net

Sairaanhoitajaopiskelijat kritisoivat opetusta kovin sanoin

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Sairaanhoitajaliitto selvitti sairaanhoitajaopiskelijoiden mielipiteitä opintoihin liittyvistä asioista. Reilusti yli puolet (yli 60 %) vastaajista on sitä mieltä, että lähiopetus ei keskity hoitotyön kannalta oleellisiin asioihin. Saman verran vastaajista kokee, että lähiopetusta on liian vähän 
Enemmistön (yli 60 %) mielestä lähiopetus ei keskity hoitotyön kannalta oleellisiin asioihin, vaan esimerkiksi äidinkielen ja vieraiden kielten opiskeluun. Vastaajat toivovat, että lähiopetus keskittyisi enemmän kliinisiin aiheisiin kuten esimerkiksi neste- ja lääkehoitoon, fysiologiaan ja anatomiaan, jotka ovat kuitenkin hoitotyön kannalta oleellisia aiheita.
Vastaajien (yli 60 %) mielestä  myös simulaatio-opetusta on liian vähän. Lähes kaikissa oppilaitoksissa on simulaatiotila, mutta yli kolmanneksen mukaan opettajat eivät osaa hyödyntää simulaatiotiloja riittävästi.
- Olen huolissani siitä, että hoitotyön kliinisten taitojen lähiopetusta on liian vähän, jolloin osaaminen vaarantuu ja kliinisten taitojen opetus jää liiaksi harjoittelupaikkojen vastuulle, sanoo opiskelijatyöstä vastaava Anne Pienimaa Sairaanhoitajaliitosta.
Lähes viidennes vastaajista harkitsee alanvaihtoa. Syynä tähän on huono työilmapiiri, palkan pienuus suhteessa työn vaativuuteen ja työn rankkuus.
Kyselyyn vastasi 651 sairaanhoidon opiskelijaa.

Hoitajat.net

5+5 erinomaista syytä lähteä sairaanhoitajaksi Ruotsiin

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Tämä artikkeli on sinulle, joka haaveilet ulkomailla työskentelystä ja asumisesta. Sinulle, sairaanhoitaja, joka tutustut avoimin mielin uusiin ihmisiin ja pidät työskentelystä kansainvälisessä ilmapiirissä.
Seuraavana viisi syytä, miksi sinun kannattaa lähteä töihin Ruotsiin.
1. Kilpailukykyinen palkka
Matala palkka ja vaikeus neuvotella henkilökohtaisesta palkasta on yleinen sairaanhoitajien tyytymättömyyden syy Suomessa. Ruotsissa sairaanhoitajan palkka on selvästi Suomen ansiotasoa parempi ja jokainen neuvottelee palkan itse. Kaikki koulutus ja osaaminen myös hyödynnetään tehtävänkuvaa ja palkkausta määriteltäessä.
2. Tuttu kulttuuri
Uuden maan, kielen, työnkuvan ja kulttuurin omaksuminen on ulkomailla ainakin aluksi vaativaa. Onneksi Ruotsi on toinen Pohjoismaa, joten kulttuurissa ja tavoissa on paljon tuttuja asioita. Monet arkiset asiat, juhlapyhät, työtavat, puheenaiheet, kaupat ja tuotteet ovat suomalaisille tuttuja. Ruotsalaiseen iloiseen elämänmenoon on siksi helppo tempautua mukaan niin töissä kuin vapaa-ajalla.
3. Kätevästi lähellä
Töihin lähtö rajanaapuriin on kätevä tapa saada kansainvälistä työkokemusta. Matkustaminen on nopeaa ja helppoa verrattaessa sitä kaukomaille muuttamiseen. Muutto Ruotsiin sujuu myös kohtuullisin kustannuksin. Ruotsissa asuessa ja kolmivuorotyötä tehdessä on helppo järjestää vaikkapa pitkä viikonloppuvapaa Suomeen.
4. Suomalaiset tuttuja
Ruotsissa asuu arviolta 720 000 suomalaista syntyperää olevaa ihmistä. Ruotsinsuomalaisilla on muun muassa oma merkkipäivä (ruots. Sverigefinnarnas dag), jota vietetään vuosittain 24. helmikuuta. Suomalaiset työntekijät ovat siis tuttu näky Ruotsissa ja heitä on totuttu pitämään mukavina ja luotettavina kollegoina. Sairaanhoitajan työtä arvostetaan myös Ruotsissa suuresti.
5. Helppo kieli
Suomi on kaksikielinen maa ja jokainen suomalainen opiskelee ruotsin kieltä peruskoulussa. Ruotsin kieltä käytetään myös suomalaisissa sairaaloissa. Siksi Ruotsissa työskentelyyn vaadittava kielitaito on sairaanhoitajilla usein hallussa ja osa muutosta haaveilevista sairaanhoitajista on äidinkieleltään kaksikielisiä.
 
Miksi töihin lähtö Ruotsiin sitten kannattaa tehdä luotettavan rekrytointiyrityksen kanssa? Tässä viisi tärkeää syytä.
1. Hyvä neuvotteluasema
Moni sairaanhoitaja on Ruotsissa uuden edessä, kun on aika neuvotella sopimuspalkasta. Siksi Ruotsiin kannattaa lähteä rekrytointiyrityksen kautta. Yritys takaa sinulle kilpailukykyisen palkkauksen ja muut edut. Esimerkiksi työnantajan maksamat eläkemaksut eivät ole aina itsestään selvyys Ruotsissa.
2. Muuttoasiat hoituvat
Ulkomaille muuttoon liittyy yllättävän paljon pieniä käytännön asioita ja ammattirekisteröinnin lisäksi niputtain virallisia papereita. Luotettava rekrytointiyritys hallitsee paperikaaoksen ja tietää mikä lomake lähetetään minne ja milloin. He auttavat mielellään käytännön asioiden järjestämisessä suomeksi. Lisäksi vierailun paikkakunnalle ja työpaikalle tulee onnistua rekrytointiyrityksen järjestämänä ennen muuttoa uuteen maahan.
3. Uudet taidot ja kollegat
Ruotsissa sairaanhoitaja toimii varsin itsenäisesti ja lisäkoulutusta tuetaan mielellään. Tämän vuoksi hoitotyön osaaminen kehittyy ja syvenee juuri Ruotsissa nopeasti. Lisäksi työskentelyilmapiiri on suurissa sairaaloissa ja kaupungeissa kansainvälinen. Hyvä rekrytointiyritys tarjoaa tukea maahan saavuttaessa ja sosiaalinen ihminen huomaa pian saaneensa uusia kollegoita ja ystäviä ympäri maailmaa.
4. Kielitaito kuntoon
Ennen lähtöä kannattaa panostaa kielen opiskeluun ja ruotsalaiseen tapaan lausua ja painottaa sanoja. Helpointa lähteminen on eittämättä suomenruotsalaiselle sairaanhoitajalle. Mutta kielitaito ei ole este rekrytointiyrityksen kouluttaessa lähtijän ruotsin kielen taidon ruotsalaisessa hoitotyössä vaadittavalle tasolle.
5. Perhe mukaan
Perheellinen sairaanhoitaja pohtii ennen muuttoa ulkomaille muun muassa päivähoito- tai kouluvaihtoehtoja ja oikean kokoisen asunnon löytämistä. Siksi luotettava rekrytointiyritys tarjoaa mukaan lähtevän puolison ja lasten vierailun sairaalaan ja paikkakunnalle ennen työsopimuksen allekirjoittamista. Jos molemmat aikuiset ovat sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisia, heillä on mahdollisuus työllistyä saman rekrytointiyrityksen kautta kohdemaahan.
 
Kaikkein parasta ulkomaille lähtevälle on siis löytää asiantunteva rekrytointiyritys, jonka palvelut ovat ulkomaille lähtevälle sairaanhoitajalle ilmaisia. Sellainen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekrytointeihin erikoistunut asiantuntijayritys on Suomessa esimerkiksi BBi Finland (yhteystiedot alla).
Ruotsalaiset kollegat odottavat sinua Göteborgissa! Haemme Sahlgrenska Universitetsjukhusetiin suomalaisia erikoissairaanhoitajia vakituisiin työsuhteisiin. Sairaala on Pohjoismaiden suurin yliopistollinen sairaala. Tarjolla on mahdollisuus kehittyä sairaanhoitajan uralla ja valita monipuolisista urapoluista. Kielitaito ei ole este, koska koulutamme ruotsin kielen taitosi hoitotyössä vaadittavalle tasolle.
Lisätietoja:
Recruitment
Kirsi Melvola-Georgakarakos
kirsi.melvola@bbi-finland.fi
 +358 447 832 383 

Hoitajat.net
Enemmistö (56 %) suomalaisista katsoo, että kuntaväen palkkoja ei pitäisi seuraavissa tuloneuvotteluissa korottaa eikä laskea, vaan pitää ne ratkaisussa ennallaan. Enemmistö väestöstä olisi kuitenkin valmis nostamaan lastenhoitajien (61 %) ja sairaanhoitajien (60 %) palkkoja. Asia käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. 
Merkittävän poikkeuksen muista muodostavat kunnan- ja kaupunginjohtajat. Puolet väestöstä (50 %) haluttaisi alentaa kunnan- ja kaupunginjohtajien palkkoja nykyisestään. Terveyskeskuslääkärien, kiinteistönhuoltajien ja toimistoväen palkat jätettäisiin lähinnä ennalleen.
Mielipiteet ovat muuttuneet keväästä 2016. Aiempaa useampi olisi halukas korottamaan lähes kaikkien ammattiryhmien palkkoja. Etenkin lasten- ja sairaanhoitajiin sekä siivoojiin kohdistuvat palkankorotustoiveet ovat yleistyneet aiemmasta. Vuoden 2016 keväällä vain kaksi viidestä oli valmis korottamaan lasten ja sairaanhoitajien palkkoja, nyt näin ajattelee selvä enemmistö. 
Kunnan palveluksessa olevien näkemykset ovat pitkälle samansuuntaisia kuin väestön keskimäärin. Kuntien palveluksessa olevat (50 %) haluaisivat yleisesti ottaen nostaa kuntaväen palkkoja, väestö (24 %) puolestaan säilyttäisi palkat kutakuinkin ennallaan.
Koko tutkimusosio luettavissa tästä.

Hoitajat.net

Hoitajat.net -blogistille tunnustuspalkinto

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen KunTeko 2020 -ohjelma palkitsi kymmeniä kuntaorganisaatioita ja työntekijöitä. Palkitsemisella nostetaan esille kunta-alalla tehtävää työtä työelämän kehittämisessä sekä juhlitaan onnistumisia. Palkittujen joukossa oli myös blogistimme kouluterveydenhoitaja @Outi Koskinen, joka sai tunnustuksen Oman työn sankarit -sarjassa.
Oman työn sankarit -sarjassa palkittiin kuusi kunta-alan työntekijää, joiden esimerkillinen kehittämisote innostaa ja kannustaa myös muita.
– Halusimme palkinnoilla nostaa kuntatyön arvostusta ja tehdä kehittämistä näkyväksi. Innostusta uudistamiseen on todella paljon, kuntatyötä kehitetään joka puolella Suomea, kertoo KunTekon ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.
Outin mottona on "ilon kautta", ja hän kertookin tekevänsä työtään terveydenhoitajana innolla ja ilolla. Outi käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa terveydenhoitajan työssä, kuten Facebookissa ja Twitterissä. Lue lisää Outista Hoitajat.net -esittelystä.
Outin kirjoituksia Hoitajat.netissä
Hoitotyön ammattilainen läheisenä sairaalassa Minkälaista liksaa terkka repii? 5 asiaa joita kaipaan sairaanhoitajan työstä HYLSY lääkelaskuista - epäonnistuminen vai oppimiskokemus? Back to school - Näillä eväillä lukuvuoteen KunTeko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelman päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto. Ohjelmassa tähdätään siihen, että Suomessa on Euroopan parhaat kuntatyöpaikat ja kuntapalvelut ovat vuonna 2020. Lisätietoja: www.kunteko.fi

Hoitajat.net

"Pikku Myy" Tehyn johtoon

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Tehyn uudeksi puheenjohtajaksi valittiin tiistaina 41-vuotias porvoolainen kätilö Millariikka Rytkönen. Suomen Kätilöliiton puheenjohtajan pestistä Tehyyn siirtyvä Rytkönen on työskennellyt aiemmin mm. osastonhoitajana Porvoon sairaalassa. Hän on tunnettu aktiivisesta roolistaan sosiaalisessa mediassa.
Tehy-lehden haastattelussa Millariikka Rytkönen kertoo samaistuvansa Pikku Myyhyn. Tehyn puheenjohtajana hän lupaa tuoda lisää näkyvyyttä järjestölle yhteiskunnallisena osallistujana.
– Ei pidä jäädä huljuttelemaan varpaita altaan reunalle vaan on nopeasti sukellettava mukaan keskusteluun. Harkintakyky ei saa lamaannuttaa toimintakykyä, sanoo Rytkönen.
Tehyn varapuheenjohtajiksi valittiin Anna-Leena Brax ja Pipsa Allén. 


Facebook

Twitter

Instagram

×