Jump to content

Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
Hoitajat.net
Terveydenhoitajaliitto on huolissaan terveydenhoitajien kasvavasta työmäärästä sekä uusista velvoitteista ja tehtävistä, joita ei huomioida terveydenhoitajaresursseissa. Liiton mukaan erityisen suuri ongelma on useissa kasvukunnissa ja suurissa kaupungeissa, joissa kunnat eivät palkkaa riittävästi terveydenhoitajia, vaikka asiakasmäärät kasvavat.
– Terveydenhoitajien jaksaminen on äärirajoilla ja sairauspoissaolot ovat lisääntyneet, toteaa Terveydenhoitajaliiton edustajiston puheenjohtaja Marianne Mäki-Jouppi.
Liiton mukaan terveydenhoitajamäärät neuvoloissa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ovat olleet alimitoitetut jo vuosia. Neuvoloiden terveydenhoitajien osalta valtakunnallinen henkilöstömitoitussuositus täyttyy Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tutkimusten mukaan vain 47 % terveyskeskuksista. Jotta selvitään edes nykyisistä työvelvoitteista, resurssit on saatava pikaisesti kuntoon, Terveydenhoitajaliitto toteaa tiedotteessaan.
– Suositukset ylittävillä asiakasmäärillä on käytännössä mahdotonta toteuttaa ehkäisevää työtä laadukkaasti ja sisällöllisesti riittävän kattavana. Toimiakseen vaikuttavasti neuvolatyölle tarvitaan riittävät toimintamahdollisuudet ja riittävä henkilöstö, Mäki-Jouppi jatkaa.
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko on nostanut julkisuudessa esille huolensa lastensuojelun tilasta. Saarikon mukaan yhteinen kansallinen tavoite on kääntää lastensuojelupalveluissa painopiste ennaltaehkäisevään suuntaan.
– Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen tutkimuksen mukaanlaajoissa terveystarkastuksissa tulee esiin vanhempien ja koko perheen tuen tarpeita, joita ei ole aikaisemmin tunnistettu. Kaikilla perheillä ja vanhemmilla pitää olla mahdollisuus saada tukea huoliinsa ja ongelmiinsa. Neuvolat ja koulut ovat ensiarvoisen tärkeitä paikkoja ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa tunnistamisessa. Tarkastusaikoja kuitenkin leikataan ja vähennetään, vaikka tälläkään hetkellä tarkastuksiin ei ole riittävästi aikaa, toteaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Leila Lehtomäki.
– Terveydenhoitajat ovat tärkeä linkki lastensuojelun ketjussa, erityisesti ennaltaehkäisyssä, ongelmien varhaisessa tunnistamisessa ja tuessa. Tätä seikkaa nostetaan hämmästyttävän vähän esille keskusteluissa, Lehtomäki jatkaa.
Terveydenhoitajia on hyvin saatavilla ja heitä koulutetaan jopa yli työelämätarpeen. Ongelma on Terveydenhoitajaliiton mukaan se, että heitä ei palkata siihen työhön, johon he ovat ensisijaisesti kouluttautuneet, vaan tuhannet terveydenhoitajat työskentelevät tälläkin hetkellä sairaanhoitajan tehtävissä.

Hoitajat.net

Liitot: Yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan palkat ylös

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle tavoitellaan palkkaohjelmaa, jolla korjataan palkkaeroa verrattuna kuntiin. Tavoitteena on parantaa työehtosopimusta korjaamalla alan polkuhinnoittelua ja rajoittamalla työnantajan mahdollisuuksia kiertää työlainsäädäntöä, kertovat liitot tiedotteessaan.
- Toteutuessaan muutokset korjaavat myös yksityisen sosiaalipalvelualan mainetta työnantajana ja luotettavana palveluntuottajana, sanoo SuPerin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens.
Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelualan työehtosopimuksissa halutaan rajoittaa ns. nollasopimusten käyttöä. Nollasopimuksella tarkoitetaan työsopimusta, jolla työnantaja sitoutuu tarjoamaan työntekijälle työtä vaihdellen nollasta tunnista kokoaikaiseen. 
- Työnantajat siirtävät yrittäjävastuuta työntekijöille käyttämällä nollasopimuksia ja työntekijät jäävät vaille työsuhdeturvaa. Työntekijät elävät jatkuvassa epävarmuudessa siitä, riittävätkö ansiot elinkustannuksiin, Tehyn neuvottelupäällikkö Marianne Leskinen toteaa.
ERTO, SuPer ja Tehy haluavat herättää myös yhteiskunnallista keskustelua yksityistämisen epäkohdista.
Sosiaali- ja terveyspalvelualalla palvelujen ulkoistaminen on johtanut yt-neuvottelujen kierteeseen ja henkilöstön vähentämiseen. Tämän seurauksena liittojen mukaan palveluiden laatu heikentyy.
- Kun terveys- ja sosiaalialan henkilöstöä vähennetään ja ammattihenkilöille siirretään avustavia tehtäviä, kiire ja virheiden mahdollisuus kasvaa, muistuttaa ERTOn edunvalvontajohtaja Saara Arola.

Hoitajat.net
SuPerin ja Turun yliopiston yhteistyössä tekemä tutkimus vahvistaa, että sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla on paljon sisäilmaongelmia. Hoitajat oireilevat selvästi enemmän kuin muu väestö. Infektiosairauksista poskiontelotulehdus, kurkunpääntulehdus ja keuhkoputkentulehdus ovat tavallista yleisempiä. Astma on selvästi yleisempi lääkärin toteama sairaus verrattuna muuhun aikuisväestöön.
Kosteusvaurion merkit ja näkyvä homekasvu ovat yleisiä hoitoalan työpaikoilla ja yleisempiä kuin esimerkiksi koulurakennuksissa.  Koettu sisäilman laatu on heikko. Vain viidennes kyselyyn vastanneista oli tyytyväinen ilmanvaihtoon. Yli puolet koki sisäilman tunkkaisena ja kuivana. Homeen hajua koki joka kolmas vastaaja ja viemärin hajua lähes 30 prosenttia.
Yhteensä 60 prosenttia vastanneista oli havainnut jotain kosteusvaurion merkkejä työpaikallaan, joko omalla työpaikallaan tai muualla työpaikalla.  Pölyisyys, melu, veto ja epämukavat lämpö- ja valaistusolosuhteet olivat myös yleisiä sisäilman haittoja. Monilla työpaikoilla on havaittu useita haittatekijöitä. Noin 15 prosenttia vastaajista on altistunut huonolaatuiselle sisäilmalle pitkäaikaisesti, yli 10 vuoden ajan.
Hengitystie-, silmä- iho- ja yleisoireet ovat SuPerin jäsenillä erittäin yleisiä. Silmä- ja hengitystieoireilla on vahva yhteys työaikaan ja työpaikan sisäilmaan. Päivittäin altistuvilla oireita on 3-7 kertaa enemmän kuin altistumattomilla.
Sairastelusta haittojen lisäksi paljon kustannuksia
Yleisoireista yleisimmät olivat päänsärkyoireet, väsymys, lihas- ja nivelvaivat, jotka olivat selvästi muuta aikuisväestöä yleisempiä. Yleisoireilla oli erittäin merkitsevä yhteys sekä homeen että viemärin hajulle altistumiseen. Oireet olivat päivittäin altistuvilla 3-10 kertaa yleisempiä kuin altistumattomilla. Niveloireiden syitä on tutkittava tarkemmin, sillä ne ovat merkittävä ongelma hoitoalalla.
Infektiosairauksista poskiontelontulehdus, kurkunpääntulehdus ja keuhkoputkentulehdus olivat tavallista yleisempiä. Infektiosairauksista useimmat liittyivät homeen hajulle altistumiseen erittäin merkitsevästi ja jopa vatsaflunssat ja keuhkokuumeet merkitsevästi. Infektioista aiheutui paljon hoidon tarvetta, vastaanottokäyntejä, antibioottikuureja ja poissaoloja. Homeen hajulle altistuminen lisäsi merkitsevästi riskiä terveydenhuollon palvelujen suurkulutukseen. Altistuneille oli myös määrätty merkitsevästi enemmän antibioottihoitoja ja heillä oli enemmän pitkiä poissaoloja.
Astma oli selvästi yleisempi lääkärin toteama sairaus kuin muussa aikuisväestössä. Homeelle altistumattomilla astmaa oli saman verran kuin väestössä keskimäärin, mutta päivittäin altistuvilla melkein 2,5 kertaa enemmän.
Lue koko raportti: PDF

Hoitajat.net

SuPer: Lähihoitajien palkkaus kuntoon

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

SuPer vaatii selkeitä palkankorotuksia koulutetuille hoitajille. Liiton mukaan tällä hetkellä työn vaativuus ja palkkaus eivät hoitoalalla kohtaa.
Järjestö vaatii myös julkisen sektorin lomarahaleikkausten kompensoimista. SuPer tavoittelee tällä neuvottelukierroksella hoitoalan palkkauksen, työaikojen ja muiden työehtojen kehittämistä.
Superin mukaan hoitoalan ongelmia ovat liian pieni palkka, lisääntynyt työn kuormittavuus ja riittämätön henkilöstömäärä. Palkan on turvattava toimeentulo kaikissa tilanteissa ja sen on vastattava työn vaativuutta. Lähi- ja perushoitajan palkalla on erittäin vaikea tulla toimeen. Työ on muuttunut viime vuosina kaikkialla sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalalla yhä kuormittavammaksi.
Yksityisellä sektorilla palkat ovat julkista sektoria heikommat.
- Onko oikein, että työskentely yksityisellä on vähemmän arvokasta kuin julkisella, kysyy SuPerin edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari.  
Myös jatkossa tarvitaan ammattitaitoisia hoitajia, jotka haluavat työskennellä laajasti sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla. Vanhustenhoidossa suurin ammattiryhmä ovat lähi- ja perushoitajat. Heidän osaamiseensa nojaa koko vanhustenhoito myös sote-uudistuksen jälkeen, SuPer muistuttaa tiedotteessaan.

Hoitajat.net

Kysely: Sairaanhoitajaopiskelijoita kohdellaan epäasiallisesti

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Sairaanhoitajaliiton selvityksen mukaan sairaanhoitajaopiskelijat kohtaavat työharjoittelussa epäasiallista kohtelua. Lähes 40 % liiton kyselyyn vastanneista on kohdannut epäasiallista kohtelua työharjoittelussa.
Opiskelijoita muun muassa vähätellään, puhutellaan opiskelijana, ei käytetä henkilön nimeä, ei oteta osaksi työyhteisöä, osoitetaan suoraan, ettei haluta ohjata, jätetään huomiotta, opiskelijalle ei puhuta kahvihuoneessa, häntä ei tervehditä, puhutaan opiskelijoiden kuullen, kuinka ärsyttävää opiskelijaohjaus on.
– On pöyristyttävää, kuinka opiskelijoita kohdellaan työyhteisöissä. Kohtelulla on suuri merkitys siihen, millaisen kuvan he saavat tulevasta alasta ja ammatistaan, sanoo opiskelijatyöstä vastaava Anne Pienimaa Sairaanhoitajaliitosta.
Lähes 80 % käytännön harjoittelussa olleista vastaajista on kohdannut harjoittelussa psyykkisesti ja/tai eettisesti vaikeita tilanteita. Lähes kaikilla vastaajilla on ollut mahdollisuus käsitellä näitä tilanteita jälkikäteen ohjaajansa tai opiskelijakavereidensa kanssa.
Sairaanhoitajaliiton kyselyyn vastasi 651 sairaanhoidon opiskelijaa.
Lisää tuloksia Sairaanhoitajaliiton kyselystä: Sairaanhoitajaopiskelijat kritisoivat opetusta kovin sanoin


Facebook

Twitter

Instagram

×