Jump to content

Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
Hoitajat.net
Jos monet toimijat ovat osapuolina potilaan lääkehoidossa toisistaan tietämättä ja sopimatta työn- ja vastuunjaosta, syntyy lääkekaaos. Pahimmassa tapauksessa lääkekaaos voi johtaa potilasvahinkoihin sekä hallitsemattomiin lääkehoidon kustannuksiin. Näin todetaan tuoreessa KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa tutkimuksessa.
Lääkekaaos on saatava hallintaan. Tutkijat suosittavat kansallisen lääkehoitoa ja lääkitysturvallisuutta koordinoivan keskuksen perustamista sekä lääkkeiden käyttäjien osallistumista omahoitoon ja lääkehoidon seurantaan.
Sote-organisaatioiden tasolla lääkehoitojen toteutus tulee koordinoida organisaatiokohtaisesti. Koordinaation tulee ulottua hoitotiimeihin sekä potilas-ja asiakaskohtaisiin lääkehoitosuunnitelmiin.
Tutkijoiden mielestä potilas-ja asiakastasolla tulisi hyödyntää tehokkaammin tietokantoja ja teknologiaa, jotka auttavat potilaskohtaisesti lääkehoidon suunnittelussa ja hoitopäätöksissä. Lääkkeiden käyttäjien omaa osallistumista lääkehoitojen toteutukseen tulee lisätä.
Tutkimuksessa kuvataan lääkehoitoon liittyviä riskitekijöitä ja sitä, miten riskejä voitaisiin vähentää. Tutkimuksen ovat tehneet Helsingin yliopiston kliinisen farmasian tutkimusryhmä: proviisori Suvi Hakoinen, dosentti Pirjo Laitinen-Parkkonen ja professori Marja Airaksinen. 
Lue: Lääkekaaoksen hallinta sote-muutoksessa – nykytila, haasteet ja ratkaisuehdotukset

Hoitajat.net

Oriolan toimitukset takkuilevat edelleen

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Oriolan lääketoimitukset apteekeille ovat parantuneet, mutta toimituspuutteet haittaavat edelleen apteekkien toimintaa. Ei-lääkkeellisissä tuotteissa, kuten haavanhoitotuotteissa apteekkien varastotilanne on yhä tuntuvasti normaalia huonompi, ilmenee Apteekkariliiton apteekeille alkuviikosta tekemästä kyselystä.
Varastotilanne ihmisille tarkoitetuissa lääkkeissä on nyt normaali jo noin 40 prosentilla apteekeista ja vähän normaalia huonompi 58 prosentilla apteekeista. Puolet apteekeista (49 %) ilmoitti saaneensa tilaamistaan lääkkeistä tällä viikolla noin 90 prosenttia. Reilu neljännes (28 %) oli saanut kaikki tilaamansa lääkkeet. Liki sata apteekkia oli saanut vain 50-80 prosenttia tilaamistaan lääkkeistä.
Haavanhoitotuotteissa saatavuus huono
Sen sijaan muissa Oriolan jakelemissa tuotteissa tilanne on edelleen huono. Lähes kaikilla kyselyyn vastanneella apteekilla haavanhoitotuotteiden varasto on joko tuntuvasti (54 %) tai vähän (42 %) normaalia huonompi. Tilanne on likipitäen sama myös muissa Oriolan jakelemissa ei-lääkkeellisissä tuotteissa, kuten käsideseissä ja suunhoitotuotteissa.
– Apteekin haavanhoitotuotteissa on monia kotihoidon asiakkaiden kroonisiin haavoihin tarkoitettuja valmisteita. Haavan hyvä hoito on potilaan terveyden kannalta erittäin tärkeää ja siksi olemme jo useaan kertaan esittäneet, että nämä tuotteet on saatava mahdollisimman pian mukaan tukun toimituksiin, toteaa farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler Apteekkariliitosta.
Myös lääkkeiden annosteluvälineiden valikoimiin odotellaan apteekeissa täydennystä. Normaali varastotilanne niissä oli 38 prosentilla, vähän normaalia huonompi 35 prosentilla ja tuntuvasti normaalia huonompi 27 prosentilla apteekeista.
Oriolan toimitusongelmat alkoivat syyskuun alussa, kun yhtiö otti käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän, joka ei ole toiminut odotetulla tavalla. 

Hoitajat.net
Turun ammattikorkeakoulun soveltavan taiteen YAMK-opiskelija Sarika Lipasti tutki kehittämistyönään, miten teatterilähtöiset menetelmät voisivat tukea sairaanhoitajaopiskelijoiden vuorovaikutustaitojen oppimista sekä asiakkaiden kohtaamista. Lipastin mukaan teatterilähtöiset opiskelumenetelmät auttavat sairaanhoidon opiskelijoita kehittämään vuorovaikutus- ja tiimitaitojaan, sillä niiden opetus on koettu haastavaksi.
– Asiakkaan kohtaaminen vaatii heittäytymistä ja epävarmuudensietokykyä, koska toisen käytöstä ei voi ennakoida. Jo alalla toimivien opiskelijoiden mielestä harjoitukset antoivat eväitä esimerkiksi ikääntyneiden sekä lapsi- ja mielenterveyspotilaiden kohtaamiseen, Lipasti kertoo
Tavoitteena oli antaa sysäys hoitotyön koulutuksen uudistamiseen taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntämällä. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että harjoitukset tarjosivat ratkaisuja haastaviin hoitotilanteisiin ja aggressiivisen potilaan kohtaamiseen. Lisäksi ne auttoivat opiskelijoita ryhmäytymisessä ja lisäsivät heidän rohkeutta olla oma itsensä. Työskentelyn koettiin vähentäneen myös stressiä ja masennusta.
Menetelmille vihreätä valoa
Valtaosa 20:stä harjoituksiin osallistuneesta ensimmäisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijasta koki teatterilähtöisten opintojen olleen itselleen hyödyllisiä ja antaneen työkaluja ryhmän rakentamiseen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Toiminnallisuus synnytti ryhmässä ajatuksia, ideoita ja keskustelua.
– Toteuttamani pilottijakson ja haastattelujen pohjalta näen, että teatterilähtöisillä menetelmillä on paljon annettavaa hoitotyön koulutukselle. Olen kiinnostunut kartoittamaan ja hakemaan rahoitusta jatkohankkeeseen, jossa menetelmiä kokeiltaisiin integroida sairaanhoitajien opintoihin laaja-alaisemmin, Lipasti sanoo.
Potilaan kohtaaminen ja vuorovaikutustaidot ovat oleellinen osa hoitotyön opintoja ja niiden opettaminen on koettu haastavaksi. Salon toimipisteen terveysalan opettajat Liisa Anttila ja Marjo Kaarto suhtautuvat teatterilähtöisiin menetelmiin positiivisesti. Heidän mukaansa vuorovaikutuksen havainnoitiin ja vahvistamiseen liittyviä monipuolisia harjoitteita voisi ottaa nykyistä enemmän mukaan opetukseen. Anttilan mukaan ilmaisu- ja teatterilähtöisiä menetelmiä voisi hyödyntää enemmän esimerkiksi simulaatiotilanteissa.

Hoitajat.net
THL:n mukaan Suomessa noin 15% odottavista äideistä tupakoi. Lähes 10 000 sikiötä altistuu kohdussa nikotiinille, häkäkaasulle, raskasmetalleille ja muille tupakansavun yhdisteille. Tupakoivien odottajien määrä odottajien määrä ei ole laskenut Suomessa 30 vuoteen. Ruotsissa raskaana olevista äideistä tupakoi enää 5,5 prosenttia.
Suomen Kätilöliitto ja Tehyn Terveydenhoitajajaosto julkaisivat kannanoton, jossa kannustetaan kaikkia odottajien ja synnyttäjien kanssa työskenteleviä kätilöitä ja terveydenhoitajia tavoittelemaan savutonta tulevaisuutta.
Ohjausta tarvitaan
Tupakoinnin välttäminen raskauden aikana kannattaa aina. Äitiysneuvoloissa tupakointi on otettava puheeksi jokaisen asiakkaan kanssa.
– Empaattinen, välittävä ohjaus ja motivoiva haastattelu ovat erityisen tärkeitä äitiysneuvolan tapoja auttaa tupakasta vieroittautumisessa, kannanotossa neuvotaan.
THL:n äitiysneuvolaoppaan mukaan lopettamisessa onnistumista lisäävät käytännönläheinen ohjaus, jossaopetellaan ennakoimaan tupakointiin houkuttavia tilanteita ja toimimaan repsahdusten jälkeen, sekä ohjaajan antama tuki ja rohkaisu. Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto suosittaa häkämittausta jokaisen odottajan kohdalla konkretisoimaan sikiöriskiä. Tupakointia on hoidettava riippuvuutena.
Kannanoton mukaan sairaanhoitopiireihin olisi hyvä luoda hoitokäytänteet tupakoivien odottajien riippuvuuden hoitamiseksi. Neuvolassa on huomioitava kaikki tupakkatuotteet, nuuska ja sähkötupakka. Kaikilla tupakkatuotteilla on nikotiinin aiheuttamia sikiövaikutuksia.
Äidin tupakoinnin vaikutukset sikiölle
Tupakointi raskauden aikana lisää verenvuodon riskiä, altistaa ennenaikaiselle synnytykselle ja kaksinkertaistaa keskenmenon riskin. Tupakan häkäkaasu sitoutuu sata kertaa voimakkaammin veren hemoglobiiniin kuin happi vaarantaen sikiön hapensaannin, hermoston kehittymisen, nostaa sykettä ja vähentää sykevaihtelua. Syntymän jälkeen on vaarana vieroitusoireet ja kätkytkuoleman riski kasvaa.
Raskaudenaikaisella tupakoinnilla on lapselle myös monia pitkäaikaisvaikutuksia, joista osa saattaa ilmaantua vasta aikuisena, kuten kakkostyypin diabetes ja lisääntymisterveyden ongelmat niin miehillä kuin naisilla. Odottajan raskaudenaikainen tupakointi aiheuttaa sikiöiden sukusolujen vähenemistä. Tupakkaaltistuksesta johtuvat aivotoiminnan muutokset saattavat altistaa lapsen myöhemmille psyykkisille ongelmille.

Hoitajat.net

SuPer: Saattohoidolle arvostusta

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola ihmettelee mediassa julkaistua tietoa Postin mahdollisesta osallistumisesta Turun kaupungin saattohoidon oheispalveluiden kilpailuttamiseen. Paavola arvostelee nykyisin vallalla olevaa ajattelua, jossa säästötoimia toteutetaan hoidon laadun kustannuksella. Palveluja ulkoistetaan ilman kokonaistarkastelua, kunnon harkintaa ja liian lyhytnäköisesti. 
- Saattohoito vaatii moniammatillisen tiimin, joka ottaa vastuun kokonaisvaltaisesta hoidosta. Saattohoidon ajatuksena ei saa olla, että kustannustehokkuus menee laadun ohi, puheenjohtaja Paavola sanoo. 
- On ajateltava eettisiä ja ammatillisia ulottuvuuksia. Saattohoitopotilas tarvitsee kaikessa apua ja hänen puolestaan tekemistä. Hoitorengas hoitaa kokonaisvaltaisesti, niin kuolevan potilaan kuin hänen omaisensa. Kotihoidossa olevalla saattohoitopotilaalla on aina kotona omainen. Myös hänet täytyy ottaa huomioon hoidettaessa kuolevaa.
Saattohoitopotilaan hoito on kokonaisvaltaista hoitoa. Saattohoitopotilaalla on oikeus osaavaan lääkäriin, tuttuun hoitajaan ja turvalliseen hoitoympäristöön. 


Facebook

Twitter

Instagram

×