Jump to content

Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
Hoitajat.net
Historiallinen sopimus nostaa hoitoalan palkkoja työtehtävistä ja kokemuksesta riippuen 15-49 prosenttia Uudessa-Seelannissa seuraavan viiden vuoden aikana. Sopimus kattaa useita sosiaali- ja terveydenhuollon ammatteja. Valtaosa korotuksia saavista työntekijöistä on naisia.
Useiden ammattiliittojen yhteisesti neuvotteleman sopimuksen kustannukset valtiolle ovat noin 1,3 miljardia euroa. 
Prosessi alkoi vuonna 2012, kun ammattiliitto SFWU vei oikeuteen jäsenensä asian. Liiton mukaan vanhustenhuollossa työskentelevän hoitajan matala palkka oli vuoden 1972 tasa-arvoista palkkausta koskevan lain vastainen. Palkka oli pieni, koska työntekijät olivat naisia, liitto päätteli.
Korkein oikeus oli samaa mieltä. Se päätti, että naisvaltaisissa ammateissa on maksettava samantasoista palkkaa kuin vastaavissa miesvaltaisissa ammateissa. Maan hallitus pyysi liittoja neuvottelemaan laajan sopimuksen samanarvoisesta palkkauksesta valtion tuella toimivalla sosiaali- ja terveyssektorilla.
Asiasta kertoivat ensin SAK ja Tehy-lehti.

Hoitajat.net

Lähihoitajaksi oppisopimuksella

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Lähihoitajaksi voi opiskella myös oppisopimuksella. Koulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään ammattioppilaitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa järjestettävillä tietopuolisilla kursseilla. Koulutuksen pääpaino on työn tekemisessä, opiskelusta 70 - 80 prosenttia tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Oppisopimusopiskelijana olet myös työntekijä  ja saat siitä palkkaa.
Mira opiskelee lähihoitajaksi oppisopimuksella Aurora-kodissa. Hän pääsi oppisopimukseeen valmentavan koulutuksen kautta. Miran kokemuksia oheisella Omnian videolla.
Oppisopimuskoulutuksista voi tiedustella paikallisesta oppisopimustoimistosta ja alan oppilaitoksista.
Lisätietoa: www.oppisopimus.fi

Hoitajat.net

Lähihoitaja on arvostettu työkaveri

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Kun työntekijä kokee itsensä merkitykselliseksi työpaikallaan, hänellä on hyvät edellytykset viihtyä työssään. Arvostuksen kokemus vaikuttaa myös asiakkaiden saamaan hoitoon. Kesällä julkaistun selvityksen mukaan enemmistö lähihoitajista kokee, että potilaat, esimies ja kollegat arvostavat heitä työpaikalla.
Kyselyssä selvitettiin muun muassa, millaisena lähihoitajat kokevat työpaikalla muilta ammattilaisilta ja asiakkailta saamansa arvostuksen. Vastauksista ilmeni, että kaikista paras on kollegoilta saatu kiitos.
Saman ammattiryhmän edustajat arvostavat minua ammattilaisena -väittämän kanssa oli osittain ja täysin samaa mieltä yhteensä 86 prosenttia vastaajista. Muiden ammattiryhmien edustajat arvostavat minua ammattilaisena -väittämän kanssa on osittain ja täysin samaa mieltä yhteensä lähes 78 prosenttia vastaajista.
Asiakkaat arvostavat minua ammattilaisena -väittämän kanssa oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä noin 93 prosenttia.
Kyselyn toteutti SuPer keväällä 2017 sähköisesti Surveypal-kyselytyökalun avulla. Kyselyyn vastasi 1406 lähihoitajaa.
Tutustu kyselyn tuloksiin tästä
Arvostetaanko sinua työpaikalla? Kerro kommenteissa kokemuksistasi.

Hoitajat.net
Tuoreen tutkimuksen mukaan osa sydänpysähdyspotilaista saattaisi hyötyä jopa 48 tunnin jäähdytyshoidosta. Pidemmällä hoitojaksolla ei näytä olevan riskejä.
Journal of the American Medical Association (JAMA) -lehdessä julkaistu tutkimus tukee nykyistä hoitosuositusta, jonka mukaan tajuttoman sydänpydähdyspotilaan ruumiinlämpö lasketaan 33 asteeseen vuorokauden ajaksi. Jäähdytys estää aivojen turpoamista ja ehkäisee hapenpuutteesta johtuvien aivovammojen pahenemista.
Muun muassa Århusin ja Helsingin yliopistollisissa sairaaloissa toteutetussa tutkimuksessa 5–6 % elvytyksen jälkeistä hypotermia- eli jäähdytyshoitoa saaneista potilaista hyötyi tavallista pidemmästä, 48 tunnin jäähdytysjaksosta. 
Tutkimuksessa tutkittiin 335 potilasta, jotka eivät olleet palanneet tajuihinsa elvytyksen jälkeen. Puolet heistä sai jäähdytyshoitoa normaalisti käytössä olevan 24 tunnin verran ja puolet pidemmän, 48 tunnin jakson. Jäähdytysjakson jälkeen molempien potilasryhmien ruumiinlämpö palautettiin normaaliksi puoli astetta kerrallaan kahdeksan tunnin aikana.
Tutkijat seurasivat eloonjääneitä potilaita kuuden kuukauden ajan neurologista toipumista mittaavan CPC-pisteytyksen (Cerebral Performance Category) avulla. Tulosten mukaan jäähdytyshoitoa 48 tuntia saaneilla hyvä CPC-tulos (CPC 1 tai 2) oli 5–6 prosenttia yleisempi kuin 24 tunnin jäähdytyshoidon jälkeen.
Tutkijat painottavat, että tulos ei ole tilastollisesti luotettava – se vaatisi 3000 potilaan satunnaistetun sokkotutkimuksen. Tulokset kuitenkin antavat viitteitä pidemmän jäähdytyshoitojakson vaikutuksista ja osoittavat, että sen vakavat haittavaikutukset ovat epätodennäköisiä. Hapenpuutteesta kärsineitä vastasyntyneitä jäähdytetään usein jopa 72 tunnin ajan.
Jäähdytyshoito saattaa aiheuttaa keuhkokuumetta ja lisätä sydämen rytmihäiriöriskiä, joka korjaantuu ruumiinlämmön palautumisen myötä.
Artikkelia muokattu 3.8., termistöä tarkennettu.

Hoitajat.net

Video: Suuhygienistin päivä

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Suuhygienistin työ on suun terveyttä edistävää ja ylläpitävää, suusairauksia ennaltaehkäisevää ja hoitavaa työtä. Tämä vaativa työ edellyttää hammaslääketieteen ja hoitotyön laaja-alaista osaamista ja hallintaa sekä kykyä työskennellä itsenäisesti ja moniammatillisessa tiimssä. Suuhygienisti Tiia Weck teki työstä vauhdikkaan videon, jossa esitellään suuhygienistin työpäivää ja annetaan hyviä vinkkejä työntekoon.
Lisää tietoa suuhygienistin ammatista: http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/267_ammatti


Facebook

Twitter

Instagram

×