Jump to content
MAINOS

MRSA huolestuttaa


fornin

Recommended Posts

Voiko työnantaja määrätä hoitajan jolla on itsellään diagnosoitu tulehduksellinen suolistosairaus hoitamaan päivittäin mrsa-positiivista asiakasta kodinomaisessa ympäristössä (palvelukodissa) vailla sairaalatason eristystoimia. Eli siis altistamaan itsensä tietoisesti mrsalle??

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

23 §

Työntekijän työstä pidättäytyminen

Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle, työntekijällä on oikeus pidättäytyä tällaisen työn tekemisestä.

Työstä pidättäytymisestä on ilmoitettava työnantajalle tai tämän edustajalle niin pian kuin mahdollista. Oikeus pidättäytyä työnteosta jatkuu, kunnes työnantaja on poistanut vaaratekijät tai muutoin huolehtinut siitä, että työ voidaan suorittaa turvallisesti.

Työstä pidättäytyminen ei saa rajoittaa työntekoa laajemmalti kuin työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta on välttämätöntä. Työstä pidättäytyessä on huolehdittava siitä, että pidättäytymisestä mahdollisesti aiheutuva vaara on mahdollisimman vähäinen.

Jos työntekijä tämän pykälän mukaisesti pidättäytyy työstä, hän ei ole velvollinen korvaamaan työstä pidättäytymisestä aiheutuvaa vahinkoa.

Voit ainakin tämän perusteella koittaa. Yhteyksiä sitten vaikka liittoon jos ei saa itse sovittua.

Link to comment
Share on other sites

Voit aina pidättäytyä työtehtävästä, kunnes olet tarkistanut asian esim oman alueen sairaalaan (keskus-/yliopistosairaala) infektiolääkäriltä.

Asiaanhan vaikuttaa paljon se, että onko MRSA todettu aikoinaan jossain näytteessä ja sen jälkeen tullut negatiivisia näytteitä vai onko aktiivinen infektio jossain päin tai kasvaako esim limakalvoilla tai virtsassa.

"If you ain't part of a solution, you are solid or gas."

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...