Jump to content
MAINOS

Pula henkilökunnasta ei saa olla syy potilaan sitomiseen


Reportteri

Recommended Posts

Potilaan itsemäärämisoikeuden rajoittamisen pitää olla selvät perusteet eikä potilaan sitomisen syynä koskaan saa olla pula henkilökunnasta. Näin katsoo Terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta Etene torstaina antamassaan lausunnossa. Neuvottelukunnan mielestä Suomeen tarvittaisiin erillislaki, jossa määriteltäisiin, miten itsemääräämisoikeutta on lupa rajoittaa. Kannanotto koskee myös sosiaalihuollon asiakkaita.

YLE

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Hmm mielenkiintoista.

Lainattu tekstistä:"Rajoitustoimia ovat esimerkiksi sitominen, liikkumisrajoitukset tai omaisuuden haltuunotto. "

Siis ovet auki kadulle saakka, rahat (omat ja muiden) ja avaimet taskuun ja eiku menoks. Meillä tyhjenisi osasto aika lailla. Myös  hoitajat katoaisivat, koska jos karkulainen jää auton alle tai paleltuu hankeen on tietenkin vastuussa työvuorossa ollut hoitaja.

Osasto on tavallinen tk osasto, jossa dementikot pyrkivät ulos. Rahat ja avaimet otetaan pääsääntöisesti lukkokaappiin. Onneksi on saatu lukot oviin, vihdoin. Jää aikaa hoitotyölle kun ei tarvii josta ulos potilaiden perään.

"Kyllä on jännittävää elää,ajatteli Muumipeikko. Kaikki voi hetkessä kääntyä ylösalaisin-ilman mitään syytä."(Muumipappa ja meri)

Link to comment
Share on other sites

Etenen näkemyksen mukaan rajoitusten tarkoituksena on oltava joko potilaan turvallisuus tai hoito.

Eihän tuolla missään käsketä dementikkoja päästämään kaduille. Jos päästät ne dementikot sieltä osastolta kaduille niin ainakin minun mielestä se on turvallisuusriski niille potilaille.

Artikkelissa sanotaan ettei potilaiden oikeuksia saa rajoittaa ilman hyväksyttävää perustetta ja sitten lisätään että yksi tälläinen hyväksymätön perustelu on henkilökunnan vähyys.

Ja näin sen kuuluu minunkin mielestäni olla. Tosin vähän tuollainen "Kalat liikkuvat uimalla"-tyyppinen uutinen, joka ei kerro mitään uutta.

Edit: Olihan siellä tuosta että haluavat lain tätä koskien. Perun puheeni kalojen uimisesta. Ehkä jopa hyödyllinen uutinen.

Link to comment
Share on other sites

Tääkin on jotenkin aika monipiippunen juttu. Esim. tk -vuodeosastolla, jossa keikkailen välillä, on n. 35 potilasta ja 1 yökkö. Viime yövuorossa oli pakko laittaa lepareihin harhainen, huonosti liikkuva potilas, joka löytyi useampaan otteeseen lattialta, ulkoa jne. Hänen turvallisuutensa vuoksi ihan perusteltua (ettei satuta itseään tai muita, oli edellisenä yönä lisäksi muksinut huonetoveriaan). Jos henk.kuntaa olisi enemmän (kuten päivällä on), ei häntäkään ehkä olisi tarvinnut yöksi sitoa.  huh.gif Yöllä täysin mahdotonta vahtia yhtä potilasta ja jättää ne 34 hoitamatta, kun heti silmän välttäessä voi tapahtua mitä tahansa. Jotenkin kai nämä aina menee potilaan turvallisuuden piikkiin kuitenkin, oli sitten hoitajia liian vähän tai ei?

"Hetki ennen ja hetki jälkeen, ja välissä se, jota et voi koskaan saada takaisin". -Tommy Tabermann-

Link to comment
Share on other sites

Tääkin tulee olemaan näitä juttuja jossa homma tulee toimimaan niin kuin aina ennenkin, mutta kun on julkisuuteen mennyt tieto, että vanhuksia joudutaan joskus sitomaan henkilökuntapulan vuoksi, niin tämä on pitäny käsitellä ja nyt ohje siihen saatu. Jatkossa potilaat sidotaan potilaan turvallisuuden takia.  ::) ( = eli kun ei ole tarpeeksi työvoimaa vahtia potilasta.)

Mikään ei muutu. Näyttää vaan hienommalta otsikoissa.

Anna muutokselle aikaa. Eihän mikään voi kasvaa pellossa, jota jatkuvasti kynnetään.

Link to comment
Share on other sites

Kyllähän sitä potilaan saa edelleenkin sitoa turvallisuuden takia (vaarallinen itselle tai muille, tms.), mutta tässäkin tapauksessa tulisi ehdottomasti noudattaa mielenterveyslakia. Eli jos potilas pitää laittaa lepareihin, niin silloin potilaan vierellä tulee olla myös leposidevahti. Ja tämä pitäisi mielestäni saada toimimaan myös esim. terveyskeskuksissa. Kyllä nimittäin mielestäni mielenterveyslaki ja -asetus koskee myös esim. terveyskeskuksen vuodeosastoja.

Täällä psykiatrian puolella omassa työpaikassani (suljettu osasto) on jo pitkään ollut käytössä se, että jos potilasta joudutaan rajoittamaan jollakin tavalla niin siitä pitää olla sitten ihan ylilääkärin allekirjoittama paperi. Tällaisia tilanteita on mm. omaisuuden haltuunotto (esim. kännykät, rahat, arvoesineet, omat lääkkeet, jne.), vapauksien rajoittaminen (mm. rajoitetut vapaakävelyt, eristämiset, jne.) ja yhteydenpidon rajoitukset (esim. puheluiden kieltäminen, jne.). Ja homma pelaa.

- Sinähän olet väsynyt, kun on oikein pussitkin silmien alla!

- Ei ne oo pussit, ne on tissit!

Link to comment
Share on other sites

Kyllähän sitä potilaan saa edelleenkin sitoa turvallisuuden takia (vaarallinen itselle tai muille, tms.), mutta tässäkin tapauksessa tulisi ehdottomasti noudattaa mielenterveyslakia. Eli jos potilas pitää laittaa lepareihin, niin silloin potilaan vierellä tulee olla myös leposidevahti. Ja tämä pitäisi mielestäni saada toimimaan myös esim. terveyskeskuksissa. Kyllä nimittäin mielestäni mielenterveyslaki ja -asetus koskee myös esim. terveyskeskuksen vuodeosastoja.

Mielenterveyslain perusteella voidaan rajata vain "tarkkailuun otettua taikka tutkimukseen tai hoitoon määrättyä henkilöä." Joten terveyskeskuksessa ko. lakia ei voida käyttää.

Zen ja moottoripyörän kunnossapito: tutkimusmatka arvojen maailmaan. (valitettavasti Zen ei ymmärrä mitään moottorikelkkojen sielunelämästä)

Link to comment
Share on other sites

Kyllähän sitä potilaan saa edelleenkin sitoa turvallisuuden takia (vaarallinen itselle tai muille, tms.), mutta tässäkin tapauksessa tulisi ehdottomasti noudattaa mielenterveyslakia. Eli jos potilas pitää laittaa lepareihin, niin silloin potilaan vierellä tulee olla myös leposidevahti. Ja tämä pitäisi mielestäni saada toimimaan myös esim. terveyskeskuksissa. Kyllä nimittäin mielestäni mielenterveyslaki ja -asetus koskee myös esim. terveyskeskuksen vuodeosastoja.

Mielenterveyslain perusteella voidaan rajata vain "tarkkailuun otettua taikka tutkimukseen tai hoitoon määrättyä henkilöä." Joten terveyskeskuksessa ko. lakia ei voida käyttää.

Aivan, mutta kun ainakin meidän paikallisessa tk:ssa on hoidossa myös niitä mummeleita, jotka sinne otetaan M1-lähetteellä (tarkkailulähete). Mutta heistä ei kyllä sitten kertaakaan ole tehty M2:sta ja sitä kautta sitten M3:sta.

Mielestäni on myös hieman ristiriitaista ottaa näitä dementikkomummoja sisälle vuodeosastolle ilman esim. tuota tarkkailulähetettä. Kaikki kun eivät sinne kuitenkaan täysin yhteistyössä tule, yleensähän se on joko omainen tai lääkäri ketä vain sanoo että nyt osastolle. Jos dementikkomummo toteaa siinävaiheessa että en tule, niin tilanne on mielestäni aika ristiriitainen. Ja täyttää selkeästi kuitenkin ainakin osan tahdosta riippumattoman hoidon ehdoista (monesti muistamaton ihminen saattaa olla: 1) Vaaraksi itselleen (vaarantaa vakavasti oman terveytensä ja turvallisuutensa, esim. hellanlevyt jäävät päälle, lähtee ulos harhailemaan, tms.), 2) Avohoidon palvelut ovat yleensä riittämättömiä (ei se ksh tai kp voi olla 24h muistamattoman mummelin luona joka sitten klo 01 yöllä lähtee ulos harhailemaan kun haluaa kotiinsa odottamaan äitiä / isää...), 3) Voi olla vaaraksi myös muiden ihmisten terveydelle / turvallisuudelle (ainakin itseni kohdalle on osuneet nämä karkailevat mummelit, jotka sitten rajaustilanteessa hyvinkin herkästi voivat käydä käsiksi hoitajaan, tms.).

Ja itseasiassa tuolla Mielenterveyslaissa (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116) ei ole suoraan mainittuna lain soveltamiskohtaa (tai itse en ainakaan sitä löydä nyt kellon ollessa 03.07 yöllä...). Ainoastaan siellä sanotaan että:

3 §

Mielenterveyspalvelujen järjestäminen

Kunnan tulee huolehtia alueellaan tässä laissa tarkoitettujen mielenterveyspalvelujen järjestämisestä osana kansanterveystyötä siten kuin kansanterveyslaissa säädetään ja osana sosiaalihuoltoa siten kuin sosiaalihuoltolaissa säädetään.

Erikoissairaanhoitolaissa tarkoitetun sairaanhoitopiirin kuntainliiton tulee huolehtia erikoissairaanhoitona annettavista mielenterveyspalveluista alueellaan siten kuin sanotussa laissa ja tässä laissa säädetään.

Kunnan tämän lain nojalla järjestämään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia (733/92), jollei lailla toisin säädetä.

(3.8.1992/751)

4 §

Mielenterveyspalvelujen periaatteet

Kunnan tai kuntainliiton on huolehdittava siitä, että mielenterveyspalvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnassa tai kuntainliiton alueella esiintyvä tarve edellyttää.

Mielenterveyspalvelut on ensisijaisesti järjestettävä avopalveluina sekä niin, että oma-aloitteista hoitoon hakeutumista ja itsenäistä suoriutumista tuetaan.

Mielenterveyspalvelujen antaminen edellyttää toimivaa työnohjauksen järjestelmää.

5 §

Mielenterveyspalvelujen yhteensovittaminen

Mielenterveyspalvelujen järjestämisessä on sairaanhoitopiirin kuntainliiton ja sen alueella toimivien terveyskeskusten yhdessä kunnallisen sosiaalihuollon ja erityispalveluja antavien kuntainliittojen kanssa huolehdittava siitä, että mielenterveyspalveluista muodostuu toiminnallinen kokonaisuus.

Mielisairautta tai muuta mielenterveyshäiriötä potevalle henkilölle on riittävän hoidon ja palvelujen ohella yhteistyössä asianomaisen kunnan sosiaalitoimen kanssa järjestettävä mahdollisuus hänen tarvitsemaansa lääkinnälliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvään tuki- ja palveluasumiseen siten kuin siitä on erikseen säädetty.

(Lähde: FINLEX, Mielenterveyslaki)

Mielestäni noissa yllämainituissa kohdissa sanotaan, että mielenterveyspalvelut ovat osa kansanterveystyötä. Ja selkeästi on eritelty myös kunnan ja sairaanhoitopiirin velvollisuudet palveluiden järjestäjinä. Kyllä mielestäni tk:n vuodeosasto tarjoaa myös mielenterveyspalveluita. Moni ikäihminen kuitenkin kärsii myös psyykkisistä ongelmista (vaikka ei olisikaan mitään virallista psykiatrista diagnoosia).

Tulipas pitkä sepostus, toivottavasti joku sentään ymmärsi mitä ajan tällä takaa...

- Sinähän olet väsynyt, kun on oikein pussitkin silmien alla!

- Ei ne oo pussit, ne on tissit!

Link to comment
Share on other sites

Meillä on aina ylilääkärin lupa noihin rajoittamisiin. Ja noista vahtimisista sen verran, että tilanteet tulee monesti kuitenkin yllättäen (en mä ainakaan kevyin perustein ketään laita lepareihin), eli eipä kukaan palkkaa "varmuuden vuoksi" ylimääräistä yökköä ja työntekijää on mahdoton saada klo 1 yöllä  ;)

"Hetki ennen ja hetki jälkeen, ja välissä se, jota et voi koskaan saada takaisin". -Tommy Tabermann-

Link to comment
Share on other sites

Meillä on aina ylilääkärin lupa noihin rajoittamisiin. Ja noista vahtimisista sen verran, että tilanteet tulee monesti kuitenkin yllättäen (en mä ainakaan kevyin perustein ketään laita lepareihin), eli eipä kukaan palkkaa "varmuuden vuoksi" ylimääräistä yökköä ja työntekijää on mahdoton saada klo 1 yöllä  ;D

On se kumma juttu, että somaattisella puolella ei leparivahtia saa ja psykiatrian puolella sellainen on pakko olla (vaikka ei niitä aina ole niin vain saatavilla). Tottakai ketään ei kevyin perustein laiteta lepareihin, täällä meillä pääsee siteisiin oikeastaan vasta sitten kun on potilas tullut esim. huone-eristyksessä hoitajan päälle, yrittänyt vahingoittaa itseään (esim. viiltelyt, hirttäytymisyritykset, itsensä kuristamiset, jne. on meillä perusteltuja syitä leparieristyksen aloittamiseen), tms.

Kerran on minutkin soitettu vapailta leparivahdiksi. Mutta helppoa ei niitä vahteja varmaankaan ole saada (ei käy kateeksi niitä, jotka meille henkilökuntaa hankkii).

Itse tiedän somaattiselta puolelta tällä hetkellä yhden kuoleman tapauksen, joka on rikostutkinnan kohteena. Vanha papparainen oli kuollut yllättäen eräään tk:n vuodeosastolla, käsittääkseni ensisijaisena kuolinsyynä oli tukehtuminen. Oli pappa ollut kiinni lepareissa ja yrittänyt päästä niistä pois, sillä seurauksella että oli vain kääntynyt kasvot tyynyä vasten. Siitä sitten oli yöhoitajat hänet löytäneet... Tapaus sattunut nyt alkuvuodesta.

Kyllä minä ainakin toivoisin, että myös somaattiselle puolelle saataisiin leparivahdit käyttöön ihan jo potilasturvallisuuden takia. Mitään herkkuhommaa se leparivahdin työ ei ole, mutta jonkun sekin on tehtävä.  :)

- Sinähän olet väsynyt, kun on oikein pussitkin silmien alla!

- Ei ne oo pussit, ne on tissit!

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...