Jump to content
MAINOS

Kutsu sairaanhoitajille osallistua tuhoavaa johtajuutta käsittelevään pro gradu -tutkimukseen!


saijamaria

Recommended Posts

Tervetuloa mukaan tutkimukseen, jossa kartoitetaan sairaanhoitajien kokemuksia tuhoavasta johtajuudesta terveydenhuoltoalalla ja tuhoavan johtajuuden seurauksista sairaanhoitajiin. Tuhoava johtajuus tarkoittaa johtajan systemaattista ja negatiivista käytöstä henkilöstöä kohtaan. Epäeettinen, tyrannimainen, uhkaileva, myrkyllinen ja loukkaava johtaminen ovat esimerkkejä tuhoavasta johtamistyylistä. Tuhoavan johtamistyylin johtajaa voidaan kuvata itsekeskeiseksi, manipuloivaksi, aggressiivisesti käyttäytyväksi, emotionaalisesti epävakaaksi tai henkilöstöä kiusaavaksi. Tuhoava johtajuus vaikuttaa negatiivisesti henkilöstöön niin henkisesti kuin fyysisesti ja se heikentää henkilöstön työhyvinvointia sekä työhön sitoutumista.

Oletko sinä kokenut sairaanhoitajana työskennellessäsi tuhoavaa johtajuutta? Mitä tuhoavan johtajuuden kokemisesta seurasi sinulle? Haluatko osallistua haastattelututkimukseen, jossa kartoitetaan sairaanhoitajien kokemaa tuhoavaa johtajuutta ja siitä aiheutuneita seurauksia? 

Mikäli haluat osallistua tutkimukseen, toivon sinun lähettävän sähköpostia (skievari@student.uef.fi) tutkijalle viimeistään 18.4.2023 mennessä. Tarkempia tietoja tutkimuksesta löydät liitteenä olevasta tutkimustiedotteesta.

Tämä tutkimus on pro gradu -tutkielma, jonka ohjaajina toimivat TtT, Dosentti, yliopistonlehtori Anja Terkamo-Moisio ja TtT, yliopistonlehtori Anu Nurmeksela.

 

Ystävällisin terveisin,

Saija Kievari-Salo

skievari@student.uef.fi 

TtM-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos

 

Näyttökuva 2024-04-02 090605.png

Näyttökuva 2024-04-02 090644.png

Edited by saijamaria
Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Tutkimustiedotteet ei näy. Onko tossa vuosiluvussa virhe?

Link to comment
Share on other sites

15 tuntia sitten, OldOne kirjoitti:

Tutkimustiedotteet ei näy. Onko tossa vuosiluvussa virhe?

Hei, 

Kiitos tarkkaavaisuudesta! Vuosiluvussa on virhe, eli pitäisi lukea 18.4.2024. Pahoittelut myös tutkimustiedotteiden näkyvyydestä. Liitän ne uudelleen!

Yt, Saija

2.4.2024 klo 09.18, saijamaria kirjoitti:

Tervetuloa mukaan tutkimukseen, jossa kartoitetaan sairaanhoitajien kokemuksia tuhoavasta johtajuudesta terveydenhuoltoalalla ja tuhoavan johtajuuden seurauksista sairaanhoitajiin. Tuhoava johtajuus tarkoittaa johtajan systemaattista ja negatiivista käytöstä henkilöstöä kohtaan. Epäeettinen, tyrannimainen, uhkaileva, myrkyllinen ja loukkaava johtaminen ovat esimerkkejä tuhoavasta johtamistyylistä. Tuhoavan johtamistyylin johtajaa voidaan kuvata itsekeskeiseksi, manipuloivaksi, aggressiivisesti käyttäytyväksi, emotionaalisesti epävakaaksi tai henkilöstöä kiusaavaksi. Tuhoava johtajuus vaikuttaa negatiivisesti henkilöstöön niin henkisesti kuin fyysisesti ja se heikentää henkilöstön työhyvinvointia sekä työhön sitoutumista.

Oletko sinä kokenut sairaanhoitajana työskennellessäsi tuhoavaa johtajuutta? Mitä tuhoavan johtajuuden kokemisesta seurasi sinulle? Haluatko osallistua haastattelututkimukseen, jossa kartoitetaan sairaanhoitajien kokemaa tuhoavaa johtajuutta ja siitä aiheutuneita seurauksia? 

Mikäli haluat osallistua tutkimukseen, toivon sinun lähettävän sähköpostia (skievari@student.uef.fi) tutkijalle viimeistään 18.4.2024 mennessä. Tarkempia tietoja tutkimuksesta löydät liitteenä olevasta tutkimustiedotteesta.

Tämä tutkimus on pro gradu -tutkielma, jonka ohjaajina toimivat TtT, Dosentti, yliopistonlehtori Anja Terkamo-Moisio ja TtT, yliopistonlehtori Anu Nurmeksela.

 

Ystävällisin terveisin,

Saija Kievari-Salo

skievari@student.uef.fi 

TtM-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos

 

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA

Sairaanhoitajien kokemuksia tuhoavasta johtajuudesta terveydenhuoltoalalla.

 

Pyyntö osallistua tutkimukseen

Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan sairaanhoitajien kokemuksia tuhoavasta johtajuudesta terveydenhuoltoalalla. Olemme arvioineet, että sovellut tutkimukseen, jos olet kokenut tuhoavaa johtajuutta terveydenhuollossa työskennellessäsi, sekä jos olet suomea sujuvasti puhuva ja ymmärtävä sairaanhoitaja. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja sinun osuuttasi siinä. Perehdyttyäsi tähän tiedotteeseen sinulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkimuksesta. Ennen tutkimukseen osallistumista sinulta pyydetään suostumus tutkimukseen osallistumisesta. 

Vapaaehtoisuus

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voit keskeyttää tutkimuksen koska tahansa. Mikäli keskeytät tutkimuksen tai peruutat osallistumissuostumuksen, sinusta keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa.

Tutkimuksen tarkoitus

Tämän tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata sairaanhoitajien kokemuksia tuhoavasta johtajuudesta ja sen seurauksista terveydenhuoltoalalla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää hoitotyön johtamisen ja johtamiskoulutuksen kehittämisessä.

Tutkimuksen kulku

Tutkimukseen osallistuminen edellyttää noin 60 minuutin pituista haastattelua aiheeseen liittyen. Tutkimuksesta kiinnostuneet osallistujat ilmoittavat osallistumishalukkuutensa lähettämällä tutkijalle sähköpostiviestin tutkimuskutsussa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen viimeistään 18.4.2024 mennessä. Haastatteluaika sovitaan yhdessä haastateltavan ja haastattelijan kanssa. Haastattelut pidetään huhti- ja toukokuun 2024 aikana.

Tutkimustuloksista tiedottaminen

Tutkimuksen tulokset julkaistaan pro gradu -tutkielmana Itä-Suomen yliopiston sähköisessä eRepo -palvelussa. Tulokset julkaistaan ryhmätasolla, jolloin yksittäiset osallistujat eivät ole tunnistettavissa.

Lisätiedot

Sinua pyydetään tarvittaessa esittämään tutkimukseen liittyviä kysymyksiä tutkijalle.

Tutkijoiden yhteystiedot

Saija Kievari-Salo (skievari@student.uef.fi), TtM-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos.

Ohjaajat: Anja Terkamo-Moisio (anja.terkamo-moisio@uef.fi), TtT, dosentti, yliopistolehtori, Helsingin yliopisto, Kansanterveystieteen osasto ja Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos ja Anu Nurmeksela (anu.nurmeksela@uef.fi), TtT, yliopistolehtori, Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos.

Tiedotteen liite: Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa

Tässä tutkimuksessa käsitellään Sinua koskevia henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön (EU:n yleinen tietosuoja-astus, 679/2016, ja voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö) mukaisesti. Seuraavassa kuvataan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat:

Tutkimuksen rekisterinpitäjä on:

Saija Kievari-Salo (skievari@student.uef.fi), Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos.

Tutkimuksessa Teistä kerätään seuraavia henkilötietoja:

Tutkimuksen taustatietoina sukupuoli, ikä, korkein suoritettu koulutusaste, työsuhteen muoto, työkokemus hoitoalalta, työskenteleekö edelleen hoitoalalla, henkilön kuva sekä henkilön ääni. Tutkittavalla ei ole sopimukseen tai lakisääteiseen tehtävään perustuvaa velvollisuutta toimittaa henkilötietoja vaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tieteellinen tutkimus ja tutkimuksen taustatietoina kysytään ainoastaan tutkimuksen kannalta olennaisia asioita.

Henkilötietojen käsittelyperuste on:

Henkilötietojen käsittelyperusteena on yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus.

Henkilötietojen käsittelyaika tutkimustarkoituksessa on:

Henkilötietoja käsitellään kuusi (6) kuukautta tutkimuksen valmistumisen jälkeen, jonka jälkeen ne hävitetään asianmukaisesti.

Henkilötietojen siirrot

Henkilötietoja ei siirretä ulkopuolisille.

Henkilötietojenne mahdollinen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Koska henkilötietojasi käsitellään tässä tutkimuksessa, olet rekisteröity tutkimuksen aikana muodostuvassa henkilörekisterissä.

Tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Tutkimuksesta on laadittu tietosuojaseloste. Sinulla on mahdollisuus tutustua tietosuojaselosteeseen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Link to comment
Share on other sites

Hei,

Kiitos kaikille mielenkiinnostosta graduani kohtaan, suosio yllätti! Tällä hetkellä minulla on tarvittava määrä haastateltavia. Ilmoitan tässä ketjussa, jos jostain syystä tarvitsen uusia haastateltavia. 

Aurinkoista kevättä kaikille!

Yt, Saija Kievari-Salo

  • Tykkää 2
Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...