Jump to content
MAINOS

Kutsu osallistua yhteisöllisyyttä käsittelevään kyselyyn (amk-opinnäytetyö)


Hoitaja Kati

Recommended Posts

Hyvä hoitaja,

Olen sairaanhoidon opiskelija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Savonlinnan kampukselta. Teen opinnäytetyötä aiheesta ”Yhteisöllisyys terveydenhuollon työyhteisössä. Esihenkilö yhteisöllisyyden edistäjänä. Kartoitus hoitajien näkemyksenä.” Kartoitan kyselyllä, miten osastonhoitaja tai vastaava esihenkilö tukee yhteisöllisyyttä työyhteisössänne.

Yhteisöllisyys on tunne, joka muodostuu työyhteisön vuorovaikutuksesta, yhdessä tekemisestä ja luottamuksesta. Vastuu yhteisöllisyyden synnystä on niin työntekijöillä kuin esihenkilöilläkin. Myönteinen yhteisöllisyys synnyttää työyhteisössä me-henkeä, työn iloa ja työhyvinvointia.

Kyselyssä on 2 taustakysymystä, yhteisöllisyydestä 27 väittämää sekä yksi arvio -kysymys ja kaksi avointa kysymystä. Vastaamiseen menee aikaa noin 10 minuuttia ja vastaaminen on vapaaehtoista. Kysely on avoinna 12. – 22.10.2023. Kyselyn tutkimustiedotteeseen pääset tutustumaan linkistä: https://ksamk-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bkani003_edu_xamk_fi/EXJPRcczH4tOlzMG4KMp8voBgq6Qk2mHnZki87O5E6ueJA?e=qDs2KB. Kyselyyn vastataan anonyymisti eikä yksiköitä tai vastaajia voida tunnistaa vastauksista. Vastaukset hävitetään tulosten analysoinnin jälkeen asianmukaisesti Webropol-järjestelmästä ja tietokoneelta. Kyselyyn voit vastata: https://link.webropolsurveys.com/S/A030713F62DE6541

Opinnäytetyön valmistuttua tallennan sen Theseukseen, jota kautta voit tutustua tuloksiin ja hyödyntää niitä työssäsi.

Hyvää syksyä toivottaen ja lämpimästi etukäteen kiittäen vastauksistanne!

Maria Nikkanen

sairaanhoitaja (amk) opiskelija, XAMK Savonlinnan kampus, bkani003@edu.xamk.fi

 

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...