Jump to content
MAINOS

Pro gradu-kyselytutkimus: Hoitajien kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä työpaikalla


IirisA

Recommended Posts

Arvoisa hoitotyön ammattilainen,

Tämän pro gradu-tutkielman tarkoituksena on kuvailla hoitajien kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä työpaikalla, ja sen yhteyttä hyvinvointiin sekä hoitotyöhön. Tutkimuksen tarjoamaa tietoa voidaan hyödyntää keskustelun avaajana hoitotyön kentällä tapahtuvasta häirinnästä ja tuoda sen kautta esille ymmärrystä ilmiöstä. Tämän myötä häirintää pystytään paremmin tunnistamaan, ennaltaehkäisemään ja hoitajien työturvallisuutta sekä -hyvinvointia parantamaan.

Seksuaaliselle häirinnälle ei ole olemassa vain yhtä määritelmää, mutta sitä voidaan pitää kattoterminä seksuaaliselle tai sukupuolittuneelle huomiolle sekä syrjinnälle, joka koetaan uhkaavana, kiusaannuttavana tai loukkaavana (Grigorovich & Kontos 2019). Häirintä on yksilöllinen kokemus, jonka määrittävät tekijä, tilanne, tekotapa ja oma tulkinta tilanteesta. Se voi olla esimerkiksi seksuaalista koskettelua, vihjailua, eleitä tai ilmeitä, viestejä tai soittoja, intiimialueisiin tai seksuaaliseen yksityiselämään kohdistuvaa mielenkiintoa, sekä sukupuoliyhteyttä tai muuta kanssakäymistä koskevia ehdotuksia tai vaatimuksia. (Vilkka, 2011) Seksuaalinen ahdistelu on rikoslain (19.12.1889/39. 20 luku. 6 §) mukaan toisen itsemääräämisoikeutta loukkaava seksuaalinen teko, joka on tehty koskettelemalla, sanallisesti, lähettämällä viesti tai kuva, itseään paljastamalla tai kuvaamalla, tai muulla vastaavalla tavalla. Hoitajista puolet on kokenut seksuaalista häirintää uransa aikana (Lu, ym. 2019).

Pyydän sinua osallistumaan tutkimukseen 13.5.23 mennessä, mikäli olet kohdannut työssäsi seksuaalista häirintää. Kannustan Sinua vastaamaan kyselyyn, vaikka ajattelisit kokemuksesi olleen lievä, tai et olisi varma, olisiko se määriteltävissä seksuaaliseksi häirinnäksi. Kaikki kerätyt kokemukset ovat tutkimuksen kannalta merkityksellisiä. Vastaaminen on vapaaehtoista, anonyymia sekä luottamuksellista ja vie aikaa noin 10 minuuttia.

 

Kyselyyn pääset vastaamaan linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/ED6C2721D57AA8EA

Kiitos tutkimukseen osallistumisesta jo etukäteen! Vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin.


Iiris Aura
TtM opiskelija
Itä-Suomen Yliopisto, Preventiivinen Hoitotiede
iirisaur@student.uef.fi
Ohjaajat: Yliopistonlehtori, dos., Päivi Kankkunen & yliopistotutkija, TtT Marja Hult

 

 


Lähteet:
Grigorovich, A., & Kontos, P. (2019). A critical realist exploration of the vulnerability of staff to sexual harassment in residential long-term care. Social Science & Medicine, 112356
Lu L, Dong M, Lok GKI, Feng Y, Wang G, Ng CH, Ungvari GS, Xiang YT. Worldwide prevalence of sexual harassment towards nurses: A comprehensive meta-analysis of observational studies. J Adv Nurs. 2020 Apr;76(4):980-990. doi: 10.1111/jan.14296. Epub 2020 Jan 20. PMID: 3196049
Vilkka, H. (2011) Seksuaalinen häirintä. PS-kustannus.

  • Tykkää 2
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
MAINOS

Kiitos kaikille vastaajille! Muistutan, että vastausaikaa on vielä tämän viikon lauantaihin saakka. 

Link to comment
Share on other sites

Kiitos kaikille vastaajille! Vastauksia on tullut hieno määrä ja muutama on myös ilmoittautunut haastatteluun.

Koska tulosten analysointi aloitetaan vasta kesätauon jälkeen elokuussa, olen päättänyt pitää vielä kesä- ja heinäkuun ajan kyselyä auki. Tutkimuksen kannalta vastauksia mahtuu mukaan vielä lisää ja haastatteluun ilmoittautuneisiin ollaan myös yhteydessä. Vastausaika jatkuu vielä 31.7 saakka.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...