Jump to content
MAINOS

vuosiloman peruuttaminen


Mamu

Recommended Posts

voiko työnantaja peruuttaa listaan merkityn vuosiloman vajaa viikko ennen vuosiloman alkamista? Os.hoit sanoi että jos toiselle työntekijälle saada sairasloman ajaksi sijaista minun lomani pitää siltäosin peruuttaa. Tilanne meni sikäli ohi että sijainen s-lomalaiselle löytyi, mutta mietin jos vastaisuudessa tulee vastaava tilanne.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Työnantajalla on oikeus "erityisen painavista syistä" johtuen siirtää työntekijän vuosilomaa, tuskin yksi sairastapaus riittää sellaiseksi syyksi.

Link to comment
Share on other sites

Nykyisen vuosilomalain, jota mm. KVTES rinnastaa, mukaan työsopimussuhteiselta ei voida vahvistettua lomaa perua tai siirtää. Ainoastaan, jo tt sairastuu, voi hän hakea siirtoa tai ainahan tt ja ta voivat sopia siirrosta. Virkasuhteisilla voidaan painavasta, julkisevallan käyttöön liittyvästä perusteesta vuosiloma siirtää.

Link to comment
Share on other sites

Nykyisen vuosilomalain, jota mm. KVTES rinnastaa, mukaan työsopimussuhteiselta ei voida vahvistettua lomaa perua tai siirtää.

KVTES 11 §, 6 mom: 

Viranhaltijan vuosilomaa voidaan siirtää tai jo aloitettu vuosiloma kes-

keyttää, mikäli siirtäminen  tai keskeyttäminen on  tarpeellista  julkisen

vallan käyttöön  liittyvistä painavista syistä taikka välttämätöntä  laissa

säädettyjen  terveyteen  tai  turvallisuuteen  liittyvien  tehtävien hoitami-

seksi.

Eli onko siis niin että missään tilanteessa työnantaja ei voi siirtää työsuhteisen lomaa? Jos näin, niin sitten tulkitsin KVTESsiä väärin.
Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...