Jump to content
MAINOS

Oletko vaihtanut toiselta alalta sairaanhoitajaksi? Osallistu tutkimukseen!


HeikkiA
 Share

Recommended Posts

Pyydän ystävällisesti sinua osallistumaan tutkimukseen, jos olet koulutukseltasi sairaanhoitaja ja työskentelet sairaanhoitajan työssä. Olet lisäksi työskennellyt jollakin toisella alalla, kuin terveydenhuollossa sekä sinulla on suoritettuna jokin muu kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitutkinto ennen sairaanhoitajaksi kouluttautumistasi.

Tämä tutkimus liittyy minun pro gradu tutkielmaani Tampereen yliopistossa. Tarkoituksenani on kuvata sairaanhoitajan työn veto- ja pitovoimatekijöitä toiselta alalta vaihtaneen henkilön näkökulmasta.

Tutkimukseen pyydetään vastaamaan 30 toiselta alalta vaihtanutta sairaanhoitajaa. Kysely sulkeutuu tarvittavan määrän täytyttyä. Aikaa vastaamiseen kuluu noin 20 minuuttia ja se toteutetaan sähköisellä kyselylomakkeella ohessa olevan linkin kautta. Kyselylomakkeessa sinulle esitetään muutamia taustatietokysymyksiä sekä kaksi avointa kysymystä, joissa voit kuvata sairaanhoitajan työn veto- ja pitovoimatekijöitä omasta näkökulmastasi. Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.

Osallistumisesi tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista eikä tutkimuksen yhteydessä kerätä tietoja, joiden avulla sinut voisi tunnistaa. Mikäli haluat keskeyttää osallistumisesi, se on mahdollista ennen vastauslomakkeen lähettämistä. Ennen lomakkeen lähettämistä keskeytetty vastaaminen ei lähetä eikä tallenna mitään antamiasi tietoja. Tutkimuksen ajan allekirjoittanut säilyttää kerättyä aineistoa tietoturvallisesti Tampereen yliopiston pilvipalvelussa, jonka jälkeen kerätty aineisto hävitetään. Tämän pro gradu tutkielman pohjalta on mahdollista julkaista tieteellinen artikkeli sen valmistumisen jälkeen.

Pro gradu tutkielmani ohjaajina toimivat professori Elina Haavisto sekä yliopistonlehtori Riikka Ikonen Tampereen yliopistolta. Pro gradu tutkielmani on tarkoitus olla valmis kesällä 2022.

 

Voit osallistua kyselytutkimukseen osoitteessa: https://forms.office.com/r/GSan4KBEUt

 

Vastaan tarvittaessa mielelläni kysymyksiinne:

Heikki Asunen

Sairaanhoitaja AMK, Terveystieteiden kandidaatti, TtM opiskelija

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Terveystieteet, hoitotiede

heikki.asunen@tuni.fi

Link to comment
Share on other sites

Lämpimät kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Vastausaika on nyt päättynyt 🙂

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...