Jump to content
MAINOS

Tehohoito keskussairaalassa vs yosairaalassa


kardopal

Recommended Posts

Moi,

suunnittelen maisemanvaihtoa takaisin "maalle", isosta kaupungista jossa toimin sh:na yliopistosairaalan teholla. Mietin miten työ keskussairaalateholla eroaa, yleisellä tasolla, onko potilaat tosiasiassa enemmän valvontatasoisia vai hoidetaanko sielläkin "kunnon" tehohoitoisia potilaita? Muita eroja? Menetänkö paljon ammatillisesti, jos lähden urani alussa sinne vai onko työ siellä yhtä antoisaa / vaativaa / ...? Ja tiedän, tarkkoja vastauksia saanen osastonhoitajalta tms. mutta nyt kysynkin kokemuksia/tietoa täältä. 

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Nyt olen hieman hämmentynyt, minkähänlaista keskussairaalatehoa tarkoitat? Esim. Tays on Tampereen yliopistollinen sairaala, entiseltä nimeltään Tayks eli Tampereen yliopistollinen keskussairaala. Se on siis käytännössä sama asia. Aluesairaalat ovat tästä sitten seuraava pykälä mutta siellä ei tehoa ole vaan teho-osastot in keskitetty isompiin sairaaloihin. Valvontaosastot taas riippuu niin sairaalasta, toisissa hoidetaan melkein tehohoitotasoisia potilaita koska teho on täynnä, toisissa potilasmateriaali on huomattavasti kevyempää. 

Ammatillisesti tuskin menetät mitään, vaan opit uutta, erilaista ja saat toisenlaisenkin näkökulman potilastyöhön. Eiköhän sinne tehollekin pääse takaisin jos huomaat että tämä työ ei olekaan sinua varten. Ja kuitenkin kokemustesi myötä olet taas piirun verran parempi hoitaja. 

Link to comment
Share on other sites

https://sthy.fi/suomen-teho-osastot/

Tuon mukaan ainakin Etelä-Karjalan keskussairaalassa, Lapin keskussairaalassa, Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa, Kainuun keskussairaalassa, Pohjois-Karjalan keskussairaalassa, ja ties missä on Teho-osastoksi nimetty osasto, tehovalvontaosastoja lisäksi monessa. Ja sitähän kysymykseni nimenomaan koski, että onko teho-osastotkin oikeasti enemmän valvontatyyppisiä. Joissakin keskussairaalan teho-osastoilla kyllä mainitaan olevan x määrä tehohoitopaikkoja ja x määrä valvontapaikkoja. Mutta tämän perusteella en usko että tehohoito olisi täysin yosairaaloihin keskittynyttä.

Edit. artikkelista "Suomalainen tehohoito" https://www.duodecimlehti.fi/duo14120

"Suomen Tehohoitokonsortioon kuuluvilla 25 teho-osastolla on osastojen oman ilmoituksen mukaan nykyisin yhteensä 257 potilaspaikkaa. Vuonna 2015 näillä osastoilla hoidettiin yhteensä 18 284 hoitojaksoa, joista 11 657 (64 %) yliopistosairaaloiden ja 6 627 (36 %) keskussairaaloiden teho-osastoilla. "

Kiitos vastauksestasi kuitenkin, niinhän se varmaan on mitä toisessa kappaleessa toteat :)

Link to comment
Share on other sites

Keskussairaaloista ei löydy esim. ECMO, MARS, HBOT -hoitoja, laajoja palovammoja, neurokirurgiaa ja avosydänkirurgiaa (paitsi Vaasan ks). Täytyy muistaa, ettei yhdessäkään yliopistosairaalassa ole osastoa, jossa olisi nämä kaikki hoitomuodot käytössä vaan ne on eriytetty eri teho-osastoille yliopistosairaalassa.

Keskussairaalan teho-osastolla hoidetaan myös lapsipotilaita, jotka on yliopistosairaalassa keskitetty omaan yksikköön. Vaikeimmin sairaat lapsipotilaat lähetetään toki yo-sairaalaan. Myös CVVHDF /  CRRT -hoitoja on hallittava entistä useamman tehohoitajan, koska myös nämä potilaat ovat samalla teho-osastolla. 

Raskaita tehopotilaita löytyy, joilla menee vasoaktiiveja, jotka ovat hengityskoneessa ja ovat sedatoituina + relaksoituina. Elvytetyillä on lämpötilanhallintahoito. Osalla käytössä on akuutti CVVHDF. Covid-19 -tilanteesta johtuen näitä potilaita on siirretty keskussairaaloiden välillä, jos kuormitus jossakin osassa maata on noussut liian korkeaksi. Jos potilas tarvitsee esim. ECMO -hoidon, tätä tarjotaan oman alueen yliopistosairaalaan. HBOT lähetetään Tyksiin.

Keskusairaalassa hoidetaan mm. pneumonioita, sepsiksiä, myrkytyspotilaita, elvytettyjä, ketoasidoosin vuoksi tuoreita 1-tyypin diabeetikkoja tai diabeetikkoja joiden insuliinihoito on syystä tai toisesta keskeytynyt, Guillan-Barré -potilaita, status epilepticus -potilaita, akuutteja munuaisten vajaatoimintapotilaita, monivammapotilaita, liuotuspotilaita, toksemiapotilaita, AAA / RAAA-potilaita tai muusta syytä vatsaleikattuja. Yliopistosairaalasta jatkohoitoon siirtyy potilaita, joiden tehohoito on syystä tai toisesta pitkittynyt.

Myös keskussairaaloissa teho-osastot vastaavat MET-toiminnasta ja tämän toiminnan kautta koko talo tulee tutuksi kun mennään auttamaan eri osastoille ja yksiköihin.   

Usein keskussairaalassa tehopotilaan voinnin parantuessa tämän hoitojakso saatetaan loppuun samalla hoitopaikalla ja tätä ei lähdetä siirtämään vieressä sijaitsevalle valvontaosastolle. Näin tasataan kuormitusta yksiköiden välillä. Toki myös näitäkin siirtoja tehdään, jos teho-osaston kuorimitus on korkea ja tarvitaan paikka uudelle tehopotilaalle.

Valvontapaikkoja alkaa olemaan entistä enemmän ja usein tehohoitajat osallistuvat myös näiden potilaiden hoitoon. Mutta tämä taitaa olla ihan valtakunnallinen suuntaus ja koskettaa niin keskus- kuin yliopistosairaaloita. 

Edited by pekka
Link to comment
Share on other sites

Kiitos pekka valaisevasta vastauksesta. Kiva kuulla, että ainakin dialyysejä tehään tehoilla keskussairaaloissakin niihin perehtyminen kun kiinnostaisi itseä :)

Link to comment
Share on other sites

3 tuntia sitten, kardopal kirjoitti:

Kiva kuulla, että ainakin dialyysejä tehään tehoilla keskussairaaloissakin niihin perehtyminen kun kiinnostaisi itseä :)

Matkailu avartaa. Kyllä "maalla" osataan hoitaa yhtä lailla. Kerran yhdessä koulutuksessa luennoitsija kertoi, että elvytettyjen lämpötilanhallintahoidot on keskitetty YLIOPISTOsairaaloiden tehoille. Siinä vaiheessa yleisöstä nousi tehohoitaja ja kertoi, että kyllä KESKUSsairaalassa tätä hoitoa on annettu jo vuosia :)

Eli kyllä keskussairaalan "sekateho-osaston" työ on eri tavalla vaativaa kun jossain yliopistosairaalan suppean erikoisalan teholla.

Toki kannattaa kysyä aina suoraan siitä yksiköstä minne on hakeutumassa ettei tule yllätyksiä. Onko joku tietty osasto tai sairaala, joka nyt kiinnostaa?

Edited by pekka
Link to comment
Share on other sites

3 tuntia sitten, pekka kirjoitti:

Onko joku tietty osasto tai sairaala, joka nyt kiinnostaa?

Pkssk eli j-suun teho ollut mielessä, toisena vaihtoehtona KYS myös mahdollinen (nyt kaukana etelässä)

Link to comment
Share on other sites

KYS on siis yliopistollinen sairaala ja sieltä löytyy myös ECMO + avosydänkirurgiaa, neurokirurgiaa ym. Se, mistä KYS on myös maan kuulu, on teho-osaston huono ilmapiiri. Siellä on tapoja, joita 2020-luvulla ei uskoisi enää missään harrastettavan.  Niinpä moni teho-osaaja, joka on siirtynyt Kuopioon, on ilmoittanut heti työhönotossa, ettei halua KYS:in teholle. Tästä syystä siellä onkin krooninen pula tehohoitajista ja tuskin tämä pula tulee hetkeen helpottamaan.  Eli tämä tiedoksi, ettei tule yllätyksenä. 

Link to comment
Share on other sites

Itsellä kokemusta ainoastaan yo-sairaalan "sekateholta". Meillä on kaikki muut alat paitsi keskoset, ecmo ja post. Op sydämet. Isoin potilasryhmä jota keskussairaalan teholla jäisin kaipaamaan on traumapotilaat. Niihin kun liittyy usein pään vammat ja siksi herkästi hoidetaan yo-sairaalassa. 

 

Lisäksi ainakin meiltä lähetetään oman alueen keskussairaalan potilas, jonka tehohoito pitkittyy. Nämä "kroonikko" tehopotilaat omasta mielestä ovat ei niin palkitsevia hoitaa. Kyllä keskus- ja yliopistosairaalan materiaalilla vaan on iso ero, muttei ehkä niin iso kuin luullaan. 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
28.9.2021 klo 06.38, ICU_Jussi kirjoitti:

Lisäksi ainakin meiltä lähetetään oman alueen keskussairaalan potilas, jonka tehohoito pitkittyy. Nämä "kroonikko" tehopotilaat omasta mielestä ovat ei niin palkitsevia hoitaa.

Aika vähän koko keskussairaalan teho-osaston potilasaineistosta on näitä yliopistosairaalasta jatkohoitoon siirtyneitä tehopotilaita.  Valvontapuolellekkin näistä siirtyy osa.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
24.9.2021 klo 12.15, pekka kirjoitti:

Keskussairaaloista ei löydy esim. ECMO, MARS, HBOT -hoitoja, laajoja palovammoja, neurokirurgiaa ja avosydänkirurgiaa (paitsi Vaasan ks). Täytyy muistaa, ettei yhdessäkään yliopistosairaalassa ole osastoa, jossa olisi nämä kaikki hoitomuodot käytössä vaan ne on eriytetty eri teho-osastoille yliopistosairaalassa.

Keskussairaalan teho-osastolla hoidetaan myös lapsipotilaita, jotka on yliopistosairaalassa keskitetty omaan yksikköön. Vaikeimmin sairaat lapsipotilaat lähetetään toki yo-sairaalaan. Myös CVVHDF /  CRRT -hoitoja on hallittava entistä useamman tehohoitajan, koska myös nämä potilaat ovat samalla teho-osastolla. 

Raskaita tehopotilaita löytyy, joilla menee vasoaktiiveja, jotka ovat hengityskoneessa ja ovat sedatoituina + relaksoituina. Elvytetyillä on lämpötilanhallintahoito. Osalla käytössä on akuutti CVVHDF. Covid-19 -tilanteesta johtuen näitä potilaita on siirretty keskussairaaloiden välillä, jos kuormitus jossakin osassa maata on noussut liian korkeaksi. Jos potilas tarvitsee esim. ECMO -hoidon, tätä tarjotaan oman alueen yliopistosairaalaan. HBOT lähetetään Tyksiin.

Keskusairaalassa hoidetaan mm. pneumonioita, sepsiksiä, myrkytyspotilaita, elvytettyjä, ketoasidoosin vuoksi tuoreita 1-tyypin diabeetikkoja tai diabeetikkoja joiden insuliinihoito on syystä tai toisesta keskeytynyt, Guillan-Barré -potilaita, status epilepticus -potilaita, akuutteja munuaisten vajaatoimintapotilaita, monivammapotilaita, liuotuspotilaita, toksemiapotilaita, AAA / RAAA-potilaita tai muusta syytä vatsaleikattuja. Yliopistosairaalasta jatkohoitoon siirtyy potilaita, joiden tehohoito on syystä tai toisesta pitkittynyt.

Myös keskussairaaloissa teho-osastot vastaavat MET-toiminnasta ja tämän toiminnan kautta koko talo tulee tutuksi kun mennään auttamaan eri osastoille ja yksiköihin.   

Usein keskussairaalassa tehopotilaan voinnin parantuessa tämän hoitojakso saatetaan loppuun samalla hoitopaikalla ja tätä ei lähdetä siirtämään vieressä sijaitsevalle valvontaosastolle. Näin tasataan kuormitusta yksiköiden välillä. Toki myös näitäkin siirtoja tehdään, jos teho-osaston kuorimitus on korkea ja tarvitaan paikka uudelle tehopotilaalle.

Valvontapaikkoja alkaa olemaan entistä enemmän ja usein tehohoitajat osallistuvat myös näiden potilaiden hoitoon. Mutta tämä taitaa olla ihan valtakunnallinen suuntaus ja koskettaa niin keskus- kuin yliopistosairaaloita. 

Ihan pienenä korjauksena CVVHDF on CRRT-hoitojen yksi hoitomuodoista eikä mitenkään erillinen hoito. 

MARS-hoitoja ei taida tällä hetkellä aktiivisesti antaa enää kuin Meilahden sairaalan teho-osasto Helsingissä. 

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...