Jump to content
MAINOS

Kysely: Somatisoivan potilaan kohtaaminen perusterveydenhuollon osastolla – Sairaanhoitajan näkökulmasta  


AMK tutkimus

Recommended Posts

Työskenteletkö sinä sairaanhoitajana perusterveydenhuollon osastolla? Oletko kohdannut työssäsi somatisoivan potilaan ja voisit toimia tiedonantajana opinnäytetyössämme? 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on selvittää sairaanhoitajan kokemusta sekä osaamista kohdata, tunnistaa ja hoitaa somatisoivaa potilasta perusterveydenhuollon osastolla. Tavoite on kartoittaa sairaanhoitajien ammattitaitoa sekä mahdollista tarvetta lisäkoulutukselle tai työnohjaukselle.  

Tutkimukseen osallistuminen ja kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.  Koulutusta ja työkokemusta lukuun ottamatta muita taustatietoja ei kerätä. Kyselyyn vastaamalla annat suostumuksen vastauksen käyttämiseen opinnäytetyössä. Kyselyyn vastaamisen voit keskeyttää missä vaiheessa tahansa. Käsittelemme aineistoa luottamuksellisesti ja opinnäytetyön hyväksymisen jälkeen kaikki kyselyn aineisto hävitetään asianmukaisesti. Työmme on kvalitatiivinen tutkimus ja analyysimenetelmänä käytämme induktiivista sisällönanalyysia. 

Tutkimuksemme suunniteltu valmistumisaikataulu on kevätlukukaudella 2021. Julkaisun jälkeen tutkimus löytyy Theseus-julkaisuarkistosta ja työ linkitetään tähän aloitukseen.  

Kysely toteutetaan Webropolin kautta avoimena kyselynä, kyselylomake on vastattavissa 6.1.2021 asti. Vaikka et vastaisi joka kysymykseen, voit silti lähettää lomakkeen, jokainen vastaus on meille tärkeä. Olemme myös rajanneet vastausten määrän, joten jos et pääse täyttämään kyselyä, on vastaajien riittävä määrä saavutettu ja kysely on suljettu.   

  

Yhteistyöstä kiittäen,    
sairaanhoitajaopiskelijat    
Niina Jauhojärvi (niina.jauhojarvi@student.hamk.fi)
Emmi Rostedt-Soini (emmi.rostedt-soini@student.hamk.fi

  

Alta löydät linkin kyselyyn vastaamiseksi.  

https://link.webropolsurveys.com/S/6E36ACBF7D7006DC

Edited by AMK tutkimus
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Hei, 

Kiitos kaikille vastanneille. Saimme vastauksia enemmän kuin olimme olettaneet ja olemme saaneet vastausten myötä opinnäytetyöhömme arvokasta aineistoa. Tämän myötä olemme saavuttaneet tavoitellun vastausmäärän ja kysely on nyt suljettu. 

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...