Jump to content
MAINOS

Tutkimus hoitotyön johtajien ja henkilöstön toiminnasta ja työhyvinvoinnista covid-19 pandemian aikana


MarjoA

Recommended Posts

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA: Hoitotyön johtajien ja henkilöstön toiminta ja työhyvinvointi covid-19 pandemian aikana.

Pyydän Sinua osallistumaan tutkimukseen, jossa tarkoituksena on kuvata hoitotyön johtajien ja henkilöstön toimintaa ja kokemuksia työhyvinvoinnista covid-19 pandemian aikana. Lisäksi tarkoituksena on kuvata hoitotyön johtajien ja henkilöstön tuen tarvetta sekä työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Perehdyttyäsi tähän tiedotteeseen Sinulta pyydetään suostumus sähköisellä kyselylomakkeella tutkimukseen osallistumisesta.

Vapaaehtoisuus: Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voit peruuttaa suostumuksen koska tahansa syytä ilmoittamatta. Keskeyttäessä tutkimuksen tai peruuttaessa suostumuksen, keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa.

Tutkimuksen kulku: Tutkimusmenetelmä on sähköinen kysely. Kyselylomakkeella sinulta kysytään taustatietoja, covid-19 pandemian tehtävään perehdyttämisestä, tehtävästä ja siirrosta, perustyösi mahdollisista muutoksista sekä työhyvinvoinnistasi. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Tutkimukseen voit halutessasi osallistua täyttämällä sähköisen kyselyn osoitteessa: https://webropol.com/s/covid19pandemia Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20 min. Täytäthän lomakkeen viimeistään 6.12.2020.

Tutkimuksen hyödyt: Tutkimus tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää pandemia ajan osaamisen ja johtamisen kehittämisessä lisäämään hoitotyön henkilöstön työhyvinvointia.

Tietojen luottamuksellisuus, säilytys ja tietosuoja: Aineisto analysoidaan ja raportoidaan siten, että yksittäistä henkilö ei ole tunnistettavissa. Tutkimustiedostoa säilytetään tutkimuksen suorittajan tietokoneella ja muistitikulla salasanalla suojattuna. Tutkimusaineisto tuhotaan suorittajan toimesta tutkimusraportin valmistuttua.

Tutkimuksesta tiedottaminen: Kyseessä on TtM-opiskelija Marjo Antikaisen Pro gradu tutkielma. Valmis tutkielma julkaistaan Itä-Suomen yliopiston Hoitotieteen laitoksen verkkosivuilla. Tuloksista kirjoitetaan artikkeli, jota tarjotaan julkaistavaksi kotimaiseen ammatilliseen lehteen.

Lisätietoja voit kysyä tutkijalta. Tutkija: Marjo Antikainen, TtM-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto, marjant@student.uef.fi

Ohjaajat: TtT, Projektipäällikkö Anja Terkamo-Moisio & Professori Arja Häggman-Laitila,  Itä-Suomen yliopisto 

Link to comment
Share on other sites

MAINOS
  • 2 weeks later...

Minä haluan myös omalta osaltani ohjaajan roolissa kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka kävitte vastaamassa kyselyyn. Vastanneita oli määräaikaan mennessä yhteensä 103 kappaletta, mikä on erittäin hieno lukumäärä Marjon opinnäytetyötä ajatellen.

Vallitsevassa tilanteessa on tärkeää että hoitohenkilöstö saa oman äänensä kuuluville erilaisin tavoin. Vastaajien määrä vahvistaa tätä ajatustani entisestään. Kun opinnäytetyö on valmistunut, linkitämme raportin myös tänne, jotta voitte halutessanne perehtyä siihen.

Ystävällisesti,

Anja Terkamo-Moisio

  • Tykkää 2
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Hei :)

Ilokseni voin kertoa, että tämän tutkimuksen tulokset on julkaistu Tutkiva Hoitotyö -lehdessä, vuoden 2021 viimeissä numerossa. (Antikainen M., Terkamo-Moisio A., & Häggman-Laitila A. 2021. Hoitotyön johtajien ja hoitotyöntekijöiden työhyvinvointi ja työskentely koronapandemian aikana. Tutkiva Hoitotyö 19(4):3–11.)

Lehti on maksutta luettavissa Sairaanhoitajaliiton jäsenille.

Mukavaa alkanutta vuotta kaikille!

Yt. Anja

  • Tykkää 2
Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...