Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Buddha

V-S alpe saa melkoisen määrän uusia ensihoidon virkoja

Recommended Posts

O'Boy

Pomppaa seuraava silmiin

Sairaankuljettajat ovat virkasuhteisia, koska kiireellisissä sairaankuljetustehtävissä saatetaan joutua käyttämään julkista valtaa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
-VF-

Pomppaa seuraava silmiin

Sairaankuljettajat ovat virkasuhteisia, koska kiireellisissä sairaankuljetustehtävissä saatetaan joutua käyttämään julkista valtaa.

Ylitöitä täytyy tehdä ja lakkoilla ei saa...  :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Maailman vahvin tyttö

Eikös ne aika monessa muussakin paikassa ole virkasuhteisia?

Mutta eikö virkasuhteiset siis saa lakkoilla?  huh.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
TexWiller

Siellähän sanotaan, että henkilökuntamäärä ei nykyisestään kasva. Tarkoittanee siis sitä, että turkkunen jossa terveydenhuoltohenkilöstö on perinteisesti tehnyt hommia palomies -nimikkeillä, vaihdetaan nyt nimikkeet ajanmukaisiksi. Samalla täytyy määritellä palkkaus, koska kyseessä ovat uudet virat. Mitenköhän on, jääköhän vanhat palomies -virat edelleen voimaan ja odottamaan täyttöä, vai lakkautetaanko samalla? Joku perinturkkulainen sen varman tietäisi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
-VF-

Mutta eikö virkasuhteiset siis saa lakkoilla?  huh.gif

Niin, siis suojelutyövelvoite syö virkasuhteisten lakko-oikeuden. Jos virkasuhteiset sairaankuljettajat menisivät lakkoon, niin aika varmasti jokainen heistä määrättäisiin suojelutyöhön.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest f_soul

Turussa ei ihan hetkeen ole enää ollut käytäntöä, missä sairaankuljettajat ovat talossa palomiehen nimikkeellä. Tällä hetkellä kaikki talossa olevat sijaiset ja virat on sairaankuljettajan sijaisuuksia tai virkoja.

Nämä nyt hieronnassa olevat virat ovat määräaikaisia virkoja vuoden 2012 loppuun asti. Tarkoituksena on vain selventää palkkausta ja siten pitää työn tekijöitä paremmin talossa. Ja tällä hetkellä yhdessäkään vuorossa ei ole vakituista esimiestä, vaan miehet toimivat siinä joko sairaankuljettajan tai omassa palomiehen virassaan. Tällä tavalla saadaan hoitotasoisille hoitotasonpalkka, esimiehille parempi lain tuoma suoja ja palkka. Tällä hetkellähän siis turussa ei makseta hoitotasoiselle kaverille eripalkkaa, kuin perustasolle, ja tämähän syö taas motivaatiota tenttien tekemisestä. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
tiinuli

hoitotason jamppa saa tällä hetkellä 7% hoitotason lisää..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Söppe

Aika mielenkiintoinen vaatimus tuo AB-ajokortti. Luuleeko ne että vain HD-jätkät kelpaavat Turkuun ensihoitajiksi?

Onneksi henkilöstöjohtaja oli muuttanut asian.

Share this post


Link to post
Share on other sites
OldOne

Pomppaa seuraava silmiin

Sairaankuljettajat ovat virkasuhteisia, koska kiireellisissä sairaankuljetustehtävissä saatetaan joutua käyttämään julkista valtaa.

Mitä julkista valtaa sairaankuljettajat käyttävät?

Mutta eikö virkasuhteiset siis saa lakkoilla?  huh.gif

Niin, siis suojelutyövelvoite syö virkasuhteisten lakko-oikeuden. Jos virkasuhteiset sairaankuljettajat menisivät lakkoon, niin aika varmasti jokainen heistä määrättäisiin suojelutyöhön.

Virkasuhteeseen liittyy paljon muutakin huononnusta, pakkoa ja velvoitteita riitttää. Karkeasti ottaen työsopimussuhteisen kanssa sovitaan asioista, virkasuhteinen määrätään. Ja esim palkkasaatavista virkasuhteiset ei saa korkoa, työsopimussuhteiset saa. Jne jne.

Eikös ne aika monessa muussakin paikassa ole virkasuhteisia?

Mutta eikö virkasuhteiset siis saa lakkoilla?  huh.gif

Saa, mutta kuten VF sanoi, heillä on suojelutyövelvoite joka vesittää lakot tällä alalla. Työsopimusuhteisia se ei koske, siksi eduskunta joutui säätämään sen tehy-lain.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lanssari

Pomppaa seuraava silmiin

Sairaankuljettajat ovat virkasuhteisia, koska kiireellisissä sairaankuljetustehtävissä saatetaan joutua käyttämään julkista valtaa.

Mitä julkista valtaa sairaankuljettajat käyttävät?

"Julkista valtaa käytetään hallituksen esityksen mukaan myös tehtävissä,joissa tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa nojalla yksipuolisesti antaa toista velvoittavan

määräyksen tai muulla tavalla tosiasiallisesti puuttua toisen etuun tai oikeuteen.

Esimerkiksi kun henkilöllä on oikeus antaa yksilöä tai yhteisöä koskevia määräyksiä (kieltoja ja käskyjä) tai oikeus päästä kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin taikka suorittaa toisen omaisuuteen kohdistuvia toimenpiteitä muiden suurempien vahinkojen välttämiseksi. Tällaisia tehtäviä on esimerkiksi valvonta- ja pelastustehtävissä." (Kuntatyönantaja 1/2003)

Muokkaus:lainat

Share this post


Link to post
Share on other sites
dino

"Julkista valtaa käytetään hallituksen esityksen mukaan myös tehtävissä,joissa tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa nojalla yksipuolisesti antaa toista velvoittavan

määräyksen tai muulla tavalla tosiasiallisesti puuttua toisen etuun tai oikeuteen.

Esimerkiksi kun henkilöllä on oikeus antaa yksilöä tai yhteisöä koskevia määräyksiä (kieltoja ja käskyjä) tai oikeus päästä kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin taikka suorittaa toisen omaisuuteen kohdistuvia toimenpiteitä muiden suurempien vahinkojen välttämiseksi. Tällaisia tehtäviä on esimerkiksi valvonta- ja pelastustehtävissä." (Kuntatyönantaja 1/2003)

Sairaankuljettajien toimien muuttamisessa virkasuhteisiksi on taustalla ainoastaan halu murentaa mahdollinen tuleva lakko suojelutyövelvoitteella, työn kannalta tuohon muutokseen ei ole pienintäkään perustetta. Suhteellisen läpinäkyvää toimintaa työnantajalta tuollainen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
OldOne

Totta, KT oppi viime syksynä mitä työsuhde tarkoittaa, Jalonen on edelleen meille siitä vihainen ::)

Virkasuhde on selkeä huononnus työsuhteeseen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
O'Boy

Virkasuhteessa on monia muitakin selkeitä heikkouksia verrattuna työsuhteeseen. Virkasuhteessa oleva joutuu mm. tekemään sivutyöanomuksen, muilta kun riittää ilmoitus jos edes sitäkään vaaditaan. Tietysti tämän voi munia ilman virkasuhdettakin kun ei lue sitä pienellä präntättyä tekstiä ajoissa...  ::)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Iipi

Tiedä tuosta vallan käytöstä kyytimiehenä tai pelastajana. Isot päälliköt pelastustoimessa (esim. P3) voivat määrätä siviilejä töihin ja heidän on tultava. Sitten he voivat lainata koneita, tarvikkeita, ruokaa, kulkuneuvoja, jne. Mutta nekin omistaja saa aikanaan takaisin tai korvauksen niistä. Pelastustoimessa eivät suoritusportaan miehet valtaa käytä. Poliisi sitä kutsutaan vallan käyttöön.

Share this post


Link to post
Share on other sites
{BS}

Jokaisella on hätätilanteessa velvollisuus auttaa. Mutta kriisitilanteessa sisäasiainministeriö päättää siviilien määräämisestä ja omaisuuden lainaamisesta/lunastamisesta valtiolle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Iipi

Juu, ei normaalisti ketään olla mihinkään määräämässä.

Hässäkkä saa paisua aikasta paljon ennen sitä, kun on kerta vapaaehtoisia jo valmiiksi vaikka kuinka paljon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Luuriapina

Tiedä tuosta vallan käytöstä kyytimiehenä tai pelastajana. Isot päälliköt pelastustoimessa (esim. P3) voivat määrätä siviilejä töihin ja heidän on tultava. Sitten he voivat lainata koneita, tarvikkeita, ruokaa, kulkuneuvoja, jne. Mutta nekin omistaja saa aikanaan takaisin tai korvauksen niistä. Pelastustoimessa eivät suoritusportaan miehet valtaa käytä. Poliisi sitä kutsutaan vallan käyttöön.

ei varmaan mikään pelastustoimen jamppa voi määrätä ketään siiviliä yhtään mihinkään.

Kyllä pelastusviranomainen voi määrätä ihmisiäkin työtehtäviin. Ohessa ote pelastuslaista:

-------

45 §

Pelastustoiminnan johtajan toimivaltuudet

Palon sammuttamiseksi ja sen leviämisen estämiseksi sekä muun onnettomuuden torjumiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi pelastustoiminnan johtajalla, lääninhallituksella ja sisäasiainministeriöllä on oikeus, jos tilanteen hallitseminen ei muutoin ole mahdollista:

1) määrätä ihmisiä suojautumaan sekä evakuoida ihmisiä ja omaisuutta;

2) ryhtyä sellaisiin välttämättömiin toimenpiteisiin, joista voi aiheutua vahinkoa kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle;

3) määrätä antamaan käytettäväksi rakennuksia, viesti- ja tietoliikenneyhteyksiä ja välineitä sekä pelastustoiminnassa tarvittavaa kalustoa, välineitä ja tarvikkeita, elintarvikkeita, poltto- ja voiteluaineita ja sammutusaineita; sekä

4) ryhtyä muihinkin pelastustoiminnassa tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua omaisuutta, jota omaisuuden omistaja tai haltija itse tarvitsee samanaikaisesti tulipalon tai muun onnettomuuden torjumiseksi, ei saa määrätä luovutettavaksi, ellei se ole välttämätöntä ihmishengen pelastamiseksi. Käyttöön otetusta omaisuudesta alueen pelastustoimi suorittaa täyden korvauksen sekä korvaa käyttöön otetulle omaisuudelle mahdollisesti aiheutuneen vahingon.

46 §

Velvollisuus osallistua pelastustoimintaan

Jos ihmisen pelastamiseksi tai onnettomuuden torjumiseksi on välttämätöntä, on pelastustoiminnan johtajalla oikeus määrätä palo- ja onnettomuuspaikalla tai sen läheisyydessä oleva työkykyinen henkilö, jolla ei ole pätevää syytä esteenä, avustamaan pelastustoiminnassa. Pelastusviranomaisella on vastaavassa tilanteessa oikeus, jos tilanteen hallitseminen ei muuten ole mahdollista, määrätä onnettomuuskunnassa oleskelevia työkykyisiä henkilöitä viipymättä saapumaan palo- tai onnettomuuspaikalle ja avustamaan pelastustoiminnassa. Tehtävästä on oikeus kieltäytyä vain pätevästä syystä.

Onnettomuus- ja vaaratilanteissa ovat muutkin kuin edellä 5 §:ssä tarkoitetut palokunnat pelastustoiminnan johtajan yleisen määräysvallan alaisia, teollisuus- tai muun laitoksen palokunta kuitenkin vain, mikäli laitoksen turvallisuus ei siitä vaarannu.

Pelastustoimintaan määrätty ei saa lähteä palo- tai onnettomuuspaikalta, ennen kuin pelastustoiminnan johtaja on antanut siihen luvan.

-------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Telaketju

kai järjen käyttö on sallittua.itse kerran siirtokeikalla Lahteen osuin parini kanssa tuoreelle tieliikenneonnettomuus paikalle. (6 pokaa).sen kummemmin lakeja miettimättä määräsin  4 ihmettelijää ohjaamaan liikennettä ja katsomaan vihreiden pot. perään,etteivät kävele auton alle(moottoritie).tein triagen ja lisäapupyynnön, parini tutki/hoiti loukkaantuneita muksuja.sammutin onnettomuusautosta virrat.onneks ei puristuksissa olevia.P3 saavuttua annoin lyhyen tilannekatsauksen.sit tuli eka saku joka otti pahiten loukkaantuneen kersan kyytiin ja lähti ajamaan kopteria vastaan.sit olikin orkesteri paikalla,joten oma siirtopokamme ,ohitusleikattu pappa etupenkille istumaan,2 kersaa kyytiin,ennakkoilmoitus matkalla päksiin.kaikki selvis,vaikka 3 muksua ei ollut turvavöissä ja auto 100kmh vauhdissa katon kautta ympäri.onneksi oli runsasluminen talvi>pehmensi pyörähdystä.

Share this post


Link to post
Share on other sites
OldOne

Onnettomuuspaikalla voi kuka tahansa ottaa ohjat käsiin ja laittaa ihmisiä ohjaamaan liikennettä jne, ei sen takia tarvi olla virkasuhteessa. Eli tottakai järjenkäyttö on sallittua. Ja noissa yllä esitetyissä pykälissä puhutaan pelastustoiminnan  johtajasta jne. Joka tapauksessa sairaankuljettajan ei mielestäni tarvitse olla virkasuhteessa työtehtäviensä takia. Se ei ole perusteltua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...