Jump to content
MAINOS

Poikkeuslaki


Ex-hoitqjampian

Recommended Posts

Jos se tulee voimaan, voidaanko töihin määrätä myös sairaanhoitajat, jotka vaihtaneet alaa? 

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Valmiuslaki L1552/29.12.2011

95§

"Lisäksi 3 §:n 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa on jokainen Suomessa asuva, jolla on kotikuntalain mukaan kotikunta Suomessa, joka toimii terveydenhuollon alalla, on saanut koulutusta tällä alalla ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta, velvollinen tekemään tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi välttämätöntä työtä terveydenhuollossa. Määräys tällaiseen työhön voidaan antaa korkeintaan kahdeksi viikoksi kerrallaan. Määräys voidaan uusia kerran."

Lähde: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552?search[type]=pika&search[pika]=valmiuslaki#O2L14P95

22 tuntia sitten, Epeli89 kirjoitti:

Ei voi. Vain lähihoitajat.

Kaikkia "terveydenhuollon alalla" toimivia tarkoittaa. Eli kaikkia perushoitajasta ylilääkäriin. Tähän todennäköisesti kuuluu myös tukitehtävissä toimivia, esimerkiksi laitoshuoltajia ja keittiöhenkilökuntaa. 

Edited by pekka
Link to comment
Share on other sites

"joka toimii terveydenhuollon alalla, on saanut koulutusta tällä alalla ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta" Alaa vaihtanuthan ei toimi terveydenhuollon alalla, joten ei kai tämä laki heitä koske? 

Link to comment
Share on other sites

56 minuuttia sitten, Hoitsuvm75 kirjoitti:

Entäs lääke ym luvat? Tuskin ovat voimassa. 

Eiköhän tekemistä poikkeusoloissa löytyisi kaikille osaaville käsille. Ja äkkiähän nuo tarvittavat tentit tekee ja luvat saa jos niitä tarvitaan 😁

"Kun tulee risteykseen, pitää kääntyä sinne, minne on menossa."

Link to comment
Share on other sites

"Joka toimii terveydenhuollon alalla", siis ilmeisesti toimii tällä hetkellä alalla?

Link to comment
Share on other sites

27 minuuttia sitten, anniamandab kirjoitti:

"Joka toimii terveydenhuollon alalla", siis ilmeisesti toimii tällä hetkellä alalla?

Näkisin myös opiskelijoiden kuuluvan tähän seuraan, eli "Toimii terveydenhuollon alalla" [x], "On saanut koulutusta tällä alalla" [x].

  • Tykkää 2
Link to comment
Share on other sites

3 tuntia sitten, anniamandab kirjoitti:

"Joka toimii terveydenhuollon alalla", siis ilmeisesti toimii tällä hetkellä alalla?

Näin minäkin asian ymmärrän. Eli laki ei siis koske alaa vaihtaneita, vaan terveydenhuollossa työskenteleviä voidaan sijoittaa toisiin tehtäviin kriisin sattuessa. Esim työterveyshuollosta sairaalaan. 

Link to comment
Share on other sites

Aiheesta on annettu jo asiantuntija-arvioita.  "Jokainen Suomessa asuva terveydenhuollon alalla toimiva tai terveydenhuollon koulutusta saanut työikäinen voitaisiin määrätä velvollisiksi välttämättömään työhön terveydenhuollossa. Esimerkiksi alaa vaihtanut sairaanhoitaja voitaisiin siis määrätä töihin vaikkapa sairaalaan." (Olli-Pekka Paajanen, STT)

Kun terveydenhuollon ammattilaiset rekisteröityvät valmistuessaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira), heistä muodostuu rekisteri, jota viranomaiset voivat esimerkiksi juuri poikkeusoloissa käyttää.  Tuon saman rekisterin tietoja jaetaan myös esimerkiksi puolustusvoimien tarpeisiin.  

Ja sitten vielä tuosta äitiyslomasta:

Valmiuslaki L1552/29.12.2011, 98 §

"Työmääräyksen antamisen rajoitukset

Työmääräystä ei saa antaa henkilölle:

1) joka ei voi työn vaatimaksi ajaksi poistua kotoaan jatkuvaa huolenpitoa tarvitsevan lapsen tai muun henkilön hoitamisen vuoksi, jos hoitoa ei voida muuten järjestää;

2) joka jätetään palvelukseen kutsumatta asevelvollisuuslain 89 §:n mukaisesti;

3) joka on puolustusvoimien palveluksessa; tai

4) joka on etukäteen varattu väestönsuojelutehtäviin tai täydennyspoliisitehtäviin.

Jos henkilö on julkisessa virassa tai toimessa taikka tarpeellinen sellaisen julkisen tai yksityisen laitoksen tai yrityksen palveluksessa, jonka toiminnan jatkuminen on poikkeusoloissa välttämätöntä tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi, häntä ei saa määrätä muuhun työhön, ellei erityinen syy sitä vaadi."

 

Edited by pekka
Link to comment
Share on other sites

8 minuuttia sitten, pekka kirjoitti:

Aiheesta on annettu jo asiantuntija-arvioita.  "Jokainen Suomessa asuva terveydenhuollon alalla toimiva tai terveydenhuollon koulutusta saanut työikäinen voitaisiin määrätä velvollisiksi välttämättömään työhön terveydenhuollossa. Esimerkiksi alaa vaihtanut sairaanhoitaja voitaisiin siis määrät töihin vaikkapa sairaalaan." (Olli-Pekka Paajanen, STT)

Onko tämä siis jonkun ihmisen mielipide asiaan vai? Itse viittasin vain tuohon lakitekstiin jonka mukaan käsittääkseni ei voi alaa vaihtaneita velvoittaa töihin hoitoalalle. 

Link to comment
Share on other sites

Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) terveydenhuollon ammattilaisista tehdyt rekisterit ovat osittain tehty juuri poikkeusoloja ajatellen.

Link to comment
Share on other sites

4 tuntia sitten, Veli Vitivalkoinen kirjoitti:

Näkisin myös opiskelijoiden kuuluvan tähän seuraan, eli "Toimii terveydenhuollon alalla" [x], "On saanut koulutusta tällä alalla" [x].

Opiskelijathan ei välttämättä toimi terveydenhuollon alalla, vaikka ovat saaneetkin koulutusta.

Äitiyslomalaisista ja pienten lasten vanhemmista jo olikin, mutta tosiaan, mites raskaana olevat? Ei kai raskaana olevia voisi määrätä työhön?

Link to comment
Share on other sites

25 minuuttia sitten, pekka kirjoitti:

Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) terveydenhuollon ammattilaisista tehdyt rekisterit ovat osittain tehty juuri poikkeusoloja ajatellen.

Olisi tosiaan mielenkiintoista tietää voiko LAIN mukaan värvätä alaa vaihtaneita esim nykyisessä tilanteessa. 

Link to comment
Share on other sites

Värvätä? Kyllä terveydenhuoltoalalle voidaan palkata ihmisiä, joilla on alan koulutus ja jotka eivät työskentele tällä hetkellä terveydenhuollossa.

Valmiuslain tarkoittamissa poikkeusoloissa työmääräyksen voi antaa koulutuksen saaneelle, joka työskentelee alan ulkopuolella.  Julkisoikeuden apulaisprofessoria pidän tähän riittävänä asiantuntijana. Huomio on hyvä kiinnittää myös siihen, että tuollainen työmääräys voidaan antaa kahdeksi (2) viikoksi kerrallaan ja määräys voidaan toistaa kerran. Eli maksimissaan tuota työmääräyksen alaista työtä on tehtävä neljä (4) viikkoa.  

Edited by pekka
Link to comment
Share on other sites

Väärä sanavalinta minulta. Ymmärrän kyllä että ihmisiä voidaan palkata ihan mistä vain jos ovat siihen halukkaita. Aloituspostissa kysyttiin siis määräämisestä jota tarkoitin. Mutta kyllä minulle on edelleen epäselvää voiko näin lain mukaan tehdä vaikka professori sanookin että rekisteri on osittain siitä syystä olemassa. Mutta ehkä tähän joku osaa jossain vaiheessa sanoa kuinka tämä oikeasti lain mukaan menee. 

Link to comment
Share on other sites

Valtionneuvosto (=hallitus) tarvittaessa tekee yhdessä tasavallan presidentin kanssa päätöksen, jonka mukaan maassa vallitsevat poikkeusolot.  Valmiuslaki voidaan ottaa käyttöön valtioneuvoston asetuksella (käyttöönottoasetus). 

Käyttöönottoasetuksessa on mainittava, miltä osin tämän lain mukaisia toimivaltuuksia voidaan soveltaa ja toimivaltuuksien alueellinen soveltamisala, jos niitä ei saateta sovellettaviksi koko valtakunnan alueella.

Käyttöönottoasetus on välittömästi saatettava eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunta päättää, saako asetus jäädä voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan ja onko se voimassa säädetyn vai sitä lyhyemmän ajan. Jollei käyttöönottoasetusta ole viikon kuluessa sen antamisesta toimitettu eduskunnalle, asetus raukeaa.

Eli jos valmiuslaki otetaan käyttöön, siinä yhteydessä päätetään missä laajuudessa sen määräykset otetaan käyttöön. Esimerkiksi valmiuslaissa säädettyä polttoaineen ja sähkön tai ruoan säännöstelyä tuskin heti aloitetaan. Valmislaki mahdollistaa myös mm. asuntotuotannon, rahaliikenteen,  rakentamisen ja palkan maksun sääntelyn.  Tuota terveydenhuollon ammattilaisten työvelvoitetta sitä vastoin todennäköisesti juuri käytetään ja on arvioitu, että juuri tästä syystä valmiuslaki otetaan käyttöön, jos otetaan.  

Edited by pekka
Link to comment
Share on other sites

1 tunti sitten, anniamandab kirjoitti:

Opiskelijathan ei välttämättä toimi terveydenhuollon alalla, vaikka ovat saaneetkin koulutusta.

Milläs alalla ne sitten toimivat? Kyllä mä näkisin heidät terveydenhuollon allalla toimivina. Ei opiskelijaa varmasti missään tehohoitotyössä tultaisi käyttämään, mutta töitä riittää vaikka koulutus olisikin vasta alussa.

 

edit: jokainen siis kykyjensä mukaan

Edited by Veli Vitivalkoinen
Link to comment
Share on other sites

2 tuntia sitten, Teho-hoituri kirjoitti:

Onko tämä siis jonkun ihmisen mielipide asiaan vai? Itse viittasin vain tuohon lakitekstiin jonka mukaan käsittääkseni ei voi alaa vaihtaneita velvoittaa töihin hoitoalalle. 

Ei, tämä on lain tulkintaa.

Link to comment
Share on other sites

52 minuuttia sitten, Veli Vitivalkoinen kirjoitti:

Milläs alalla ne sitten toimivat? Kyllä mä näkisin heidät terveydenhuollon allalla toimivina. Ei opiskelijaa varmasti missään tehohoitotyössä tultaisi käyttämään, mutta töitä riittää vaikka koulutus olisikin vasta alussa.

 

edit: jokainen siis kykyjensä mukaan

Opiskelijat eivät välttämättä ole vielä opisleluaikana työelämässä, siksi heitä ei voine automaattisesti katsoa alalla toimiviin. Pelkkä opiskelu kun tuskin velvoittaa mihinkään.

Lisäksi kaikki lupa-asiat vielä erikseen.

Link to comment
Share on other sites

Jos tilanne etenee, niin silloin uskon että ensin otetaan käyttöön ne lomakaudella voimassa olevat ohjeet, kuka voi toimia esimerkiksi lähihoitajan tai sairaanhoitajan sijaisena, kuinka paljon on oltava opintopisteitä kasassa. Sama koskee myös lääketieteen opiskelijoita. MTV-uutisoi tästä viime viikolla. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/riittavatko-suomen-laakarit-ja-hoitajat-koronatartuntojen-hoitamiseen-laakariliitossa-ei-olla-viela-huolestuneita-sitten-ehdottomasti-oltaisiin-kriisissa/7758246#gs.101wkuy

Oma arvaukseni on, että  jos tilanne tästäkin vielä pahenee, riittää että on alan opiskelija.

Edited by pekka
Link to comment
Share on other sites

Noin yleisesti luulisi, että tarvittava työvoima löytyisi jo työntekijöistä ja esimerkiksi keikkaa tekevistä, siis vapaaehtoisista.

Töihin määrääminen kun on kuitenkin aika kova ajatus. Kiinnostaisi toisaalta myös tietää, miten tämä käytännössä sitten toteutettaisiin tai miten se toimisi. Mites jos ei pääsekään määräämisestä huolimatta, jos on raskaana, muualla töissä, lomalla tai itse koronakaranteenissa?

Edited by anniamandab
Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...