Jump to content
MAINOS

Kysely hoitajille siirtymisen apuvälineiden käytöstä palveluasumisessa


katariinap

Recommended Posts

Tämä kysely on osa opinnäytetyötämme apuvälinetekniikan opinnoissa Metropolia ammattikorkeakoulussa. Tarkoituksena on selvittää, ovatko palveluasumisen yksiköissä käytettävät siirtymisen apuvälineet aktiivisessa ja tarkoituksenmukaisessa käytössä. Tavoitteena on tuoda lisätietoa ja kiinnittää huomiota tehokkaampaan siirtymisen apuvälineiden käyttämiseen ja näin vähentää hoitohenkilökunnan kuormitusta sekä parantaa asiakkaan turvallisuutta siirtotilanteissa. 

Kyselyn kysymykset ovat luokiteltu siirtymisen apuvälineiden mukaan ja nämä apuvälineet ovat ryhmitelty Sosiaali,- ja terveysministeriön valtakunnallisten lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet- oppaassa. Kääntymisen apuvälineet on jätetty kyselyn ulkopuolelle, koska rajaamme opinnäytetyön aiheen siirtymistilanteissa käytettäviin siirtymisen apuvälineisiin.

Kysely on tarkoitettu vain palvelutaloissa työskentelevälle hoitohenkilökunnalle ja se toteutetaan sähköisesti Google Formsin kautta. Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista ja kyselyyn vastaamalla annat suostumuksen käyttää vastauksia opinnäytetyössämme. Kyselyn vastaajat pysyvät nimettöminä ja vastausten analysoinnin jälkeen tiedot hävitetään. Vastauksien käsittelystä ja analysoinnista vastaavat opinnäytetyön tekijät. Opinnäytetyö on luettavissa sähköisesti Theseus- palvelussa alkuvuodesta 2020.

Jos haluatte lisätietoja, voitte ottaa yhteyttä sähköpostitse;
katariina.piippanen@metropolia.fi  ja maija.vehvilainen@metropolia.fi

Kyselyyn pääset tästä linkistä; https://forms.gle/2Zif83kptN66dbsw7

 

Kiitämme yhteistyöstä. 
Katariina Piippanen & Maija Vehviläinen

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...