Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

hoppop

ketipinor

Recommended Posts

hoppop

moikka!

Seuraa kysymys, johon en vastausta löydä mistään, eli VOIKO KETIPINOR AIHEUTTAA HARHOJA??

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vampirella

Käsittääkseni Ketipinor = ketiapiini = Seroquel. Tällöin sillä tulisi ennemminkin olla harhoja estävä ja poistava vaikutus.  Tässä ja tässä on listattuna haittavaikutuksia ja muuta, mitä tähän hätään löytyi lääkkeestä (taitavat olla melko sama teksti kummassakin.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
otto

Sama vaikuttava aine, mutta eivät ole vaihdettavissa patenttisuojan/kiistan takia.

Mites muuten muualla on käytäntö. Jos lääkäri kirjoittaa osastolla määräyksen tietylle valmisteelle ja kaapissa on toista. Saako vaihtaa jos kuuluu geneerisiin? Saako vaihtaa jos vaikuttava aine on sama? Otetaanko uusi määräys?

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
hoppop

joo ku potilaalla alkoi harhat vasta sitte kun neurolepti aloitettiin pienellä annoksella. Taustalla keskivaik. masennus ja post traumaattinen stressi reaktio

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vieras

Sama vaikuttava aine, mutta eivät ole vaihdettavissa patenttisuojan/kiistan takia.

Mites muuten muualla on käytäntö. Jos lääkäri kirjoittaa osastolla määräyksen tietylle valmisteelle ja kaapissa on toista. Saako vaihtaa jos kuuluu geneerisiin? Saako vaihtaa jos vaikuttava aine on sama? Otetaanko uusi määräys?

Kyllä saa vaihtaa.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
ananassi

voi aiheuttaa. liian suurena annoksena tekee harhaiseksi/uneliaaksi.kokemusta on..ei siis omakohtaista

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
noor-

Mites muuten muualla on käytäntö. Jos lääkäri kirjoittaa osastolla määräyksen tietylle valmisteelle ja kaapissa on toista. Saako vaihtaa jos kuuluu geneerisiin? Saako vaihtaa jos vaikuttava aine on sama? Otetaanko uusi määräys?

Saa vaihtaa. Ja aika usein joutuu vaihtamaankin.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
laa`laa

Lääkkeen saa vaitaa samaan valmisteeseen joka eri kauppanimellä ilman lääkärin erillistä määräystä. Useat lääkärit eivät eden tiedä mitä lääkettä kuuluu peruslääkevalikoimaan joten kirjoittavat reseptit usein heille tutuilla nimillä.

Palaten itse aiheeseen. En ole koskaan kuullut että ketipinor aiheuttaisi harhoja. Suurina annoksi voipi näin hyvinkin olla. Omalle kohdalle ei yhtään sellaista potilasta ole sattunut. ::)

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Fiu

Tässäpä ote Terveysportin Pharmaca Fennicasta:

KETIPINOR

Haittavaikutukset

Yleisimmin raportoidut ketiapiinin haittavaikutukset ovat uneliaisuus, huimaus, suun kuivuminen, lievä voimattomuus, ummetus, sydämen tiheälyöntisyys, pystyasentoon liittyvä verenpaineen lasku ja ruuansulatushäiriö.

Muiden antipsykoottien tavoin ketiapiinin käyttöön on liittynyt painon nousu, pyörtyminen, maligni neuroleptioireyhtymä, leukopenia, neutropenia ja perifeerinen turvotus.

Ketiapiinihoidon aikana raportoitujen haittavaikutusten esiintyvyys on taulukoitu alla ”The Council for International Organizations of Medical Sciences'in (CIOMS III Working Group; 1995) suosittelemassa muodossa:

Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti: Hyvin yleiset (>1/10), yleiset (>1/100 ja <1/10), melko harvinaiset (>1/1000 ja <1/100), harvinaiset (>1/10000 ja <1/1000), hyvin harvinaiset (<1/10000).

Veri ja imukudos

Yleiset (>1/100, <1/10) Leukopenia3

Melko harvinaiset (>1/1000, <1/100) Eosinofilia

Hyvin harvinaiset (<1/10000), mukaanlukien yksittäiset raportit Neutropenia3

Immuunijärjestelmä

Melko harvinaiset (>1/1000, <1/100) Yliherkkyys

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Hyvin harvinaiset (<1/10000), mukaanlukien yksittäiset raportit Hyperglykemia1,6,7, diabetes mellitus1,6,7

Hermosto

Hyvin yleiset (>1/10) Huimaus5, uneliaisuus2,päänsärky

Yleiset (>1/100, <1/10) Pyörtyminen5

Melko harvinaiset (>1/1000, <1/100) Kouristukset1

Hyvin harvinaiset (<1/10000), mukaanlukien yksittäiset raportit Tardiivi dyskinesia7

Sydän

Yleiset (>1/100, <1/10) Takykardia5

Melko harvinaiset (>1/1000, <1/100) QT-ajan piteneminen

Verisuonisto

Yleiset (>1/100, <1/10) Ortostaattinen hypotensio5

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Yleiset (>1/100, <1/10) Riniitti

Ruuansulatuselimistö

Yleiset (>1/100, <1/10) Suun kuivuminen, ummetus, ruuansulatushäiriö

Maksa ja sappi

Harvinaiset (>1/10000, <1/1000) Keltatauti/keltaisuus7

Hyvin harvinaiset (<1/10,000), mukaanlukien yksittäiset raportit Hepatiitti7

Iho ja ihonalainen kudos

Hyvin harvinaiset (<1/10000), mukaanlukien yksittäiset raportit Angioedeema7,Stevens-Johnsonin oireyhtymä7

Sukupuolielimet ja rinnat

Harvinaiset (>1/10000, <1/1000) Priapismi

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleiset (>1/100, <1/10) Lievä voimattomuus, perifeerinen edeema

Harvinaiset (>1/10000, <1/1000) Maligni neuroleptioireyhtymä1

Tutkimukset

Yleiset (>1/100, <1/10) Painon nousu, kohonnut seerumin transaminaasi (ALAT tai ASAT)4

Melko harvinaiset (>1/1000, <1/100) Lisääntynyt seerumin gamma-GT4, kohonnut (ei-paasto) seerumin triglyseridipitoisuus, kohonnut kokonaiskolesterolipitoisuus

1 Katso kohta "Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet".

2 Uneliaisuutta saattaa esiintyä erityisesti kahden ensimmäisen hoitoviikon aikana, mikä kuitenkin yleensä häviää ketiapiinin käytön jatkuessa.

3 Ketiapiinillä tehtyjen kliinisisten tutkimusten perusteella ei ole raportoitu pysyviä, vakavia neutropenia- tai agranulosytoositapauksia. Kokemus osoittaa että leukopenia ja/tai neutropenia on hävinnyt, kun ketiapiinihoito on lopetettu. Mahdollisia leukopenian ja/tai neutropenian riskitekijöitä ovat matala valkosolumäärä ennen hoitoa ja aikaisempi lääkkeiden aiheuttama leukopenia ja/tai neutropenia.

4 Muutamilla ketiapiiniä saavilla potilailla on havaittu oireettomia seerumin transaminaasi- (ALAT, ASAT) tai gamma-GT-arvojen nousuja. Nämä arvot ovat yleensä korjautuneet ketiapiinihoidon jatkuessa.

5 Kuten muutkin adrenergisia alfa1-reseptoreja salpaavat antipsykootit, ensimmäisten hoitopäivien aikana ketiapiini voi aiheuttaa pystyasentoon liittyvää verenpaineen laskua, johon liittyy huimausta, sydämen tiheälyöntisyyttä ja joillain potilailla pyörtymistä (ks. kohta "Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet").

6 Hyperglykemiaa tai diabeteksen pahenemista on todettu hyvin harvoissa tapauksissa.

7 Haittavaikutusten esiintyvyys perustuu lääkkeestä sen markkinoille tulon jalkeen saatuun kokemukseen. Ketiapiinin käytön yhteydessä on ilmennyt pientä, annoksesta riippuvaa kilpirauhashormonien määrän vähenemistä, erityisesti kokonais-T4 :n ja vapaan T4 :n arvoissa. Kokonais-T4 :n ja vapaan T4:n väheneminen oli suurinta ensimmäisten 2-4 hoitoviikon aikana, pitkäaikaishoito ei edistänyt näiden arvojen vähenemistä. Lähes kaikissa tapauksissa ketiapiinihoidon lopettaminen kumosi kokonais-T4 :ään ja vapaaseen T4:ään kohdistuvat vaikutukset riippumatta hoidon kestosta. Pientä vähenemistä kokonais-T3:n ja käänteisen-T3:n (rT3) arvoissa havaittiin vain suurilla annoksilla. Tyroksiinia sitovan globuliinin (TBG) pitoisuudet olivat muuttumattomat ja yleisesti vastavuoroista tyrotropiinin (kilpirauhasta stimuloiva hormoni TSH) pitoisuuden nousua ei todettu. Ketiapiinin ei ole osoitettu aiheuttavan kliinisesti merkittävää kilpirauhasen vajaatoimintaa.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Oinaspässi

Kovinkaan paljoa ei ole tullut rajuihin sivuvaikutuksiin törmättyä. Mahakipua, pääkipua, nämä yleensä hoidon alussa ja ohimeneviä. Tavallisempaa on toi painon nousu. (Nämä havainnot siis lapsipotilaiden osalta).

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Telaketju

mun mielestä tod.näk. pot. perussairaudet ovat aiheuttaneet harhaisuuden>nostakaa ketiapiiniä tai vaihtakaa olantsapiiniin.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
TeeVee

Aihetta sivuten. Onko kokemuksia Seroquel prolongista. Toimiiko niin hyvin kuin edustajat vakuuttelevat? Meinaan kun meillä käytetään paljon annoksia 25-50mg ihan ahdistus/unilääkkeenä. Häviääkö tuo tarve?

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Telaketju

Aihetta sivuten. Onko kokemuksia Seroquel prolongista. Toimiiko niin hyvin kuin edustajat vakuuttelevat? Meinaan kun meillä käytetään paljon annoksia 25-50mg ihan ahdistus/unilääkkeenä. Häviääkö tuo tarve?

joiltain ja joiltain ei.hyvä lääke moneen vaivaan.ahdistuksen aiheuttama unettomuus,eri asteiset harhat,alkava delikka,jossei bentsoja haluta käyttää,bipolaaritauti,skitsofrenia yms.

annostuksena olen nähnyt kaiken väliltä 25-1000mg/vrk

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×