Jump to content
MAINOS

Tehy vs. KT


Nurse2008

Recommended Posts

Tehyn tiedote

Tehyn valtuusto hyväksyi tänään pitkän keskustelun ja ryhmäkokousten jälkeen sovintoesityksen tehyläisten palkkaratkaisuksi sopimuskaudelle 19.11.2007 -31.12.2011. Neljän vuoden mittainen palkkaratkaisu tuo tehyläisten ansiokehitykseen 22-28 prosentin nousun.

Tehtäväkohtaiset palkat nousevat yhteensä 350-650 euroa koko sopimuskaudella. Palkkaratkaisu on etupainotteinen. Ensimmäiselle sopimusvuodelle on tulossa kolmessa eri erässä yhteensä noin 10 prosentin korotukset. Ratkaisu painottuu yleiskorotuksiin, mutta se sisältää myös 4 % järjestelyvaraeriä sekä kustannusvaikutuksiltaan melko merkittäviä ns. alarajakorotuksia. Lisäksi sopimus sisältää 270 euron kertaluontoisen korotuserän ns, joulurahan, joka maksetaan 1.12.2007.

Sopimus ja sen sisältämät palkankorotukset koskevat vain tehyläisiä. Sopimus ei ole osa kunnallista virka- ja työehtosopimusta vaan tälle sopimuskaudelle solmittu Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Tehyn välinen erillinen virka- ja työehtosopimus. Sopimus merkitsee myös sitä, että Tehyllä on mm. omat luottamusmiehet sekä oma palkkasumma ja neuvottelumenettelyt paikallisissa neuvotteluissa.

- Palkkaratkaisun taso, erillinen sopimus vain tehyläisten palkankorotuksista, yleiskorotuspainotteisuus, palkankorotusten etupainotteisuus sekä viime hetken vääntönä saatu jouluraha puolsivat Tehyn hallituksen kantaa hyväksyä sovintoesitys, totesi Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola valtuustossa.

- Jäsenistöltä ei milloinkaan aiemmin ole vaadittu neuvottelujen tueksi näin valtavaa tahtotilaa ja sitoutumista. Tämä ennennäkemätön tehyläisten yhtenäisyys ja lujuus on ollut neuvottelijoiden tukena ja vaikuttanut aivan keskeisellä tavalla hyvän tuloksen aikaansaamiseen erittäin tiukassa ja vaikeassa neuvotteluasetelmassa. Haluan lämpimästi kiittää tehyläisiä ja paikallisia toimijoitamme, jotka ovat viime viikot olleet todella kovien paineiden kohteena, sanoi Laitinen-Pesola.

Sovintoesityksen hyväksyminen merkitsee sitä, että Tehy peruu kaikki työtaistelutoimensa 19.11.2007 alkaen. Tehyläisten joukkoirtisanoutumiset peruuntuvat ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä hakukielto ja tehtävien saarto loppuvat.

Työtaistelutoimenpiteiden lopettamisesta on tehty kuntatyönantajan kanssa erillinen pöytäkirja. Siinä todetaan, että Kunnallinen työmarkkinalaitos ja näin ollen kunnat ja kuntayhtymät katsovat joukkoirtisanoutuneiden irtisanoutumiset peruuntuneiksi ilman eri toimenpiteitä. Saman sopimuksen mukaan työntekijöiden tulee ilmoittautua työnantajalle henkilökohtaisesti viipymättä ja viimeistään keskiviikon 21.11.2007 aikana.

KT:n tiedote kokonaisuudessaan:

Palkat nousevat noin 16 % neljässä vuodessa

KT:n valtuuskunta hyväksyi sovintoehdotuksen

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta hyväksyi sovintoesityksen Tehyn ja KT:n välisen työriidan ratkaisemiseksi.

Sovintoehdotus on annettu pöytäkirjan muodossa. Hyväksytty sovintoehdotus sitoo osapuolia työehtosopimuksen oikeusvaikutuksin. Kyseessä ei ole Tehyn oma sopimus.

Pöytäkirja on työrauhavelvoittein voimassa 19.11.2007- 31.12.2011. Se koskee kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla työskenteleviä Tehyn jäseniä.

Sovintoehdotus sisältää neljä yleiskorotusta: 4 %:n yleiskorotus 1.2.2008, 2,4 % 1.9.2008, 0,5 % 1.5.2009 ja 2,4 % 1.9.2009. Joulukuussa 2007 maksetaa 270 euron kertakorvaus Tehyn jäsenille.

Sovintoehdotukseen sisältyy myös samapalkkaisuuden edistämiseksi tarkoitetut erät vuosina 2008 ja 2010. Osalla näistä eristä korotetaan vähimmäisperuspalkkoja ja tehtäväkohtaisia palkkoja, osa käytetään paikallisena järjestelyeränä. Lisäksi eräiden terveydenhuollon hoitohenkilöstön palkkaryhmien vähimmäisperuspalkkoja korotetaan 1.1.2008 ja 1.1.2010.

Syyskuussa 2010 on 0,7 %:n suuruinen paikallinen erä tuloksellisuushankkeiden edistämiseen ja toukokuussa 2010 erä, jonka suuruus riippuu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön määrän kehityksestä. Tätä erää ei makseta, mikäli henkilöstön määrä kasvaa yli 1300 henkilöllä vuodessa.

Sovintoehdotus nostaa Tehyn jäsenten palkkoja sopimuskaudella keskimäärin 15,7 – 17,7 %. Sen kustannusvaikutus on noin 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Tehyn palkkaratkaisu on kallis kunnille. Monissa kunnissa se johtaa veronkorotuksiin, vähentää mahdollisuuksia lisähenkilöstön rekrytointiin ja lisää entisestään työpaineita terveydenhuollossa.

Sovintoehdotukseen liittyy pöytäkirja työtaistelun lopettamisesta. Sen mukaan Tehy peruuttaa työtaistelutoimenpiteet. Kunnallinen työmarkkinalaitos toteaa kunnille ja kuntayhtymille, että ne katsovat Tehyn joukkoirtisanoutumisen piiriin kuuluvien irtisanoutumiset peruuntuneiksi ilman eri toimenpiteitä. Työntekijän tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti työnantajalle viipymättä ja viimeistään keskiviikkona 21.11. Palvelussuhde jatkuu keskeytymättä.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Nyt meni multa ohi eli mikä oli uutisoinnin tarkoitus  huh.gif Se että muistutetaan siitä ettei KT osaa laskea vai mikä?

Live Healthy Die Anyway

Link to comment
Share on other sites

Guest mielenterveystyöntekij

Puuttumatta siihen kumpi ei osaa laskea, niin en myöskään tajunnut pointtia.

Jospa pointti olikin, että KT:n ja muiden työmarkkinajärjestöjen ohella myös palkannauttijat osaavat laskea.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...