Jump to content
MAINOS

Pitkäaikaispotilaat poleille


Lääkärihoitaja

Recommended Posts

Tällaiseen tietoon törmäsin itseasiassa lehteä lukiessani:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Turkka Tunturi antoi piirin sairaaloille 13.3.2008 uudet ohjeet erikoissairaanhoitoa tarvitsemattomia potilaita varten.

Ohjeiden mukaan vuodeosastoille ei oteta 1.4.2008 alkaen sellaisia potilaita, jotka sairaalan erikoislääkärin tutkimuksen perusteella eivät tarvitse erikoissairaanhoitoa. Lisäksi 1.6.2008 alkaen vuodeosastolla hoidossa ollut potilas siirretään viipymättä pois sairaalasta, jos hän ei enää tarvitse erikoissairaanhoitoa sairaalan erikoislääkärin tutkimuksen perusteella.

Mikäli tällainen potilas ei selviydy kotonaan, hänet siirretään kotipaikkansa terveyskeskuksen päivystysvastaanotolle. Siirrosta tiedotetaan vastaanottavalle taholle puhelimitse. Potilaan mukaan annetaan lähete, joka siirtää hoitovastuun sairaalalta terveyskeskukselle. Lähettävä sairaala vastaa siirrosta sekä kuljetuskustannusten että potilasturvallisuuden osalta.

Mites tämä käytännössä toimii? Maaliskuun alussa paikkaa TURUN Kaupunginsairaalaan odotti 57 potilasta. Kaikkiko nämä siirtyvät sitten tk-päivystykseen? Mieluummin päättäjien kotiin kuin kollegoiden riesaksi.

Veripalvelu kaipaa kipeästi hengenpelastajia!

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

No, sittenhän sitä pitää kaupungin lisätä resurssejaan. Mutta turhahan näitä yt-laskuja on erikoissairaalan vuodeosastoilla makuuttaa vain siksi, että asianmukaisemmassa hoitopaikassa ei ole tilaa. Kyllä siellä esh:n puolellakin sitä ryysistä on.

Tämä mielipide tai kommentti on yksityishenkilön antama eikä välttämättä edusta työnantajani, minkään yhteistyökumppanini, ammattiliittoni tai puolueeni kantaa.

Link to comment
Share on other sites

Oulussahan tämä toimii ainakin osittain siten, että jos vuodeosastopaikka ei löydy niin etsitään seuraava tk ja katsotaan löytyisikö sieltä. Oululaisia potilaita on lähetetty mm. Pulkkilaan 90 km päähän tämän vuoksi.

Aivan oikein, että esh:ssa ei hoideta sinne kuuluvia potilaita vaan kunnanisien ja -äitien tulee taata riittävät vuodeosastopaikat kuntalaisilleen.

Too much emergency medicine interferes with natural selection.

Link to comment
Share on other sites

Toivoisin samankaltaista päätöstä myös Tampereella. Meille tulee lähetteellä yt:n laskupotilaita, joissa jo lähettävä lääkäri on todennut, ettei esh:n tarvetta ole ja ainoa lähettämisen syy on "meilä ei ole tilaa". No ei ole meilläkään, kun tk potilaat on tukkinu jo sairaalan, ei meinaa tilaa olla niille esh potilaillekaan  angry.png

Järeät aseet pitää ottaa käyttöön, jotta kunnat alkaa hoitamaan asiansa oikein.

Nykypäivänä niitä pitkäaikaispotilaita makaa tosiaan yo sairaalan polilla, kun ei mihinkään mahdu..

Yeah, right! Like I'm going to put that icky thing in my mouth.

Link to comment
Share on other sites

Ei kai silti tämä tk-päivystykseen lähettäminen oikein ole järkevää... Oulussa loistava ratkaisu! Onhan meillä täällä paikkoja Perniössä, Somerolla jne pikkukunnissa.

Veripalvelu kaipaa kipeästi hengenpelastajia!

Link to comment
Share on other sites

Hieman lisävalaistusta asiaan. TYKS laittoi viime vuonna voimaan siirtoviivemaksun kunnille, jos ne eivät pystyneet järjestämään jatkohoitopaikkaa oman kuntansa potilaille. Tämä toimi hetken, mutta asia on taas entisillä raiteillaan. Pahin ongelma on juuri Turun kaupungin jatkohoitopaikkojen puute, jolle ei ilmeisesti edelleenkään olla tekemässä mitään. Lisäksi Turku on riitauttanut tämä siirtoviivemaksu-menettelyn.

Tässä Johtavan ylilääkärin ohje asiasta:

MUUN KUIN ERIKOISSAIRAANHOITOA TARVITSEVAN POTILAAN OTTAMINEN VUODEOSASTOLLE JA POISTAMINEN VUODEOSASTOLTA VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN SAIRAALOISSA

Erikoissairaanhoitolain 10§:ssä ja sairaanhoitopiirin perussopimuksen 2§:ssä määritellään sairaanhoitopiirin tehtävät. Näistä tehtävistä poiketen sairaaloissamme hoidetaan runsaasti erikoissairaanhoidon piiriin kuulumattomia vuodeosastopotilaita. Tästä johtuen vuodeosastoilla on potilaita ylipaikoilla. Ylipaikkapotilaat joudutaan hoitamaan potilashoitoon soveltumattomissa tiloissa, kuten vuodeosastojen käytävillä, päivähuoneissa, kansliatiloissa tai jopa varastotiloissa. Tämän seurauksena potilasturvallisuus vaarantuu, kiireellisen hoidon laatu heikkenee, hoitotakuun toteuttaminen vaikeutuu ja henkilökunta ylikuormittuu. Näihin ongelmiin liittyvät muistutukset ja kantelut ovat yleistyneet ja VSSHP joutuu lisääntyvästi kielteisen julkisuuden kohteeksi.

Ongelmaan on viime vuosina kiinnitetty runsaasti huomiota ja ratkaisua on etsitty yhdessä kuntien ja niiden ylläpitämien terveyskeskusten kanssa. Kotiuttamisohjeet, kotiuttamishoitajat, lukuisat selvitystyöt ja neuvottelut eivät ole johtaneet tuloksiin. 1.4.2007 käyttöön otettu siirtoviivemaksu näytti alkuun korjaavan tilannetta, mutta nyt ongelma on taas pahentunut aikaisemmalle tasolle.

Huhtikuun aikana henkilöstömme pitää runsaasti viime lomakauden talvilomia ja toukokuussa alkavat uudet vuosilomat. Hoitohenkilöstön sijaispula on tulevana kesänä aikaisempaa vaikeampi.

Edellä olevan perusteella annan seuraavat ohjeet koskien VSSHP:n kaikkia sairaaloita:

A) 1.4.2008 lukien vuodeosastolle ei voida ottaa potilasta, joka sairaalan erikoislääkärin suorittaman tutkimuksen perusteella ei ole erikoissairaanhoidon tarpeessa. Mikäli potilas em. tutkimuksen perusteella arvioituna ei selviydy kotonaan, hänet tulee siirtää viipymättä kotipaikkansa mukaisen terveyskeskuksen päivystysvastaanotolle siten, että asiasta informoidaan vastaanottavaa tahoa puhelimitse ja potilaan mukaan annetaan hoitovastuun siirtävä lähete. Siirrosta vastaa sekä kuljetuskustannusten, että potilasturvallisuuden osalta lähettävä sairaala.

cool.png 1.6.2008 lukien vuodeosastolta poistetaan potilas, joka sairaalan erikoislääkärin suorittaman tutkimuksen perusteella ei ole erikoissairaanhoidon tarpeessa. Mikäli potilas em. tutkimuksen perusteella arvioituna ei selviydy kotonaan, hänet tulee siirtää viipymättä kotipaikkansa mukaisen terveyskeskuksen päivystysvastaanotolle siten, että asiasta informoidaan vastaanottavaa tahoa puhelimitse ja potilaan mukaan annetaan hoitovastuun siirtävä lähete. Siirrosta vastaa sekä kuljetusten, että potilasturvallisuuden osalta läheettävä sairaala.

C) Kohtien A) ja cool.png periaatteista voidaan poiketa, mikäli vuodeosastolla on vapaita potilaspaikkoja ja riittävästi henkilökuntaa muidenkin kuin erikoissairaanhoitoa tarvitsevien potilaiden hoitamiseksi ja siihen on kotikunnan antama valtuutus kyseisen potilaan osalta. Tämä ohje ei muuta sairaanhoitopiirin hinnastoa siirtoviiveperiaatteen osalta.

Käytännön menettelyihin liittyviä lisäohjeita annetaan maaliskuun loppuun mennessä

.

TYKSillähän on myös uhka isoista sakoista siitä syystä, ettei hoitotakuu ole kaikilta osin onnistunut. Pahin tilanne taitaa olla plastiikkakirurgian puolella. Tyksi on valittanut TEO:lle tästä sakkouhasta.

Sodassa, rakkaudessa ja yleisessä vitutuksessa kaikki on sallittua.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...