Jump to content
MAINOS

transversostomia??


Sistah

Recommended Posts

Koulussa käsiteltiin avannepotilaiden hoitoa. Opettaja mainitsi transversostomian, ja sanoi, että se on avanne, joka tehdään colon transversumiin (eli siihen paksusuolen osaan joka menee poikittain ylävatsan alueella). Okei. Varmaan sellaisia voidaan tehdä.

MUTTA hän sanoi myös, että se on aina väliaikainen ja "sen takia" siinä jätetään pintaan KAKSI avanneaukkoa, toinen olisi se normaali ulostuleva, ja toinen on loppusuolenpätkään sisään vievä. Mitä ihmeen järkeä tässä on? Kysyin opettajalta tietysti heti selitystä, mutta hän ei yhtään tiennyt. Hoki vain, että "koska se on väliaikainen". No, voihan esimerkiksi ileostomia (ohutsuolen avanne) olla sekin väliaikainen, ei siihen tarvita kahta aukkoa.

Yritin googlata selitystä, mutta hirveän vähän löytyy mitään transversostomian nimellä eikä avanteista oikein muutenkaan (yllätyin!).

Onko joku töissä gastroenterologisella tai muuten osaisi selittää? Taas meinaa yöunet mennä! Ja hermot tuon opettajan kanssa. En kai voi olla ensimmäinen, joka kysyy miksi kaksi!

Onneton

Sistah

Vanha koira. Uusia temppuja.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS
Guest Liisa Ihmemaassa

Lapsilla tuo on tyypillinen ratkaisu, mm. omallani on tuo ollut. Sijaitsi kylläkin laskevassa paksusuolessa eli vasemmalla alavatsalla. Suolenpäät tosiaan sijaitsivat suhteellisen vierekkäin. Toinen eritti ulostetta, toinen vaan "oli". Kun Avanne poistettiin, nuo suolen päät taas yhdistettiin. Mikäli peräsuolessa olisi ollut esim. syöpä. Olisi se loppuosa suolesta poistettu kokonaan, eikä siten tuota toista päätä olisi tarvinnut säästää.

Siihen en osaa kyllä vastata, miksei lyhyt aikaisessa ohutsuoliavanteessa nosteta suolen toista päätä näkyville, jätetäänkö se vaan vapaasti vatsaan "oleilemaan"?

Tuohon toimenpiteeseen liittyy muistaakseni termi "loop". Ja olisikohan uudessä sisätautien, kirurgian ja syöpätautien kirjassa ollut enemmänkin asiasta. Tämäkään vastaus ei tainnut vastata mihinkään  :)

Liisa

Lisäys:

Hoitamisen Taito:

"Loop-transversostomia: Suolen mutka nostetaan leikkauksessa lenkille sauvan ( sillan ) varaan. Suoli avataan sitä katkaisematta, jolloin syntyy kaksi aukkoa. Suoli kiinnitetään ihonalaisiin kudoksiin. Sauvaa pidetään n. vikon ajan. Jotta vain suolen sisälimakalvo on kosketuksessa syövyttävän suolen sisällön kanssa, käännetään suolen limakalvo esiin tupeksi eli evertoidaan. Loop-avanteessa on kaksi aukkoa, joista toinen erittää suolen sisältöä. Loop-avanteen tarkoitus on keventää suolen painetta, jotta suolisaumat tai muut suolistoon tehdyt uudet rakenteet saavat rauhassa parantua."

Tekniikoita on varmasti olemassa useita, koska esim. pojallani suolenpäät olivat selvästi erillään toisistaan, eikä mitään sauvaa käytetty. Avanteen tarkoitus oli nimenomaan leikkaussauman rauhoittaminen alempana suolistossa.

Link to comment
Share on other sites

aika vähän avanteiden kanssa ollut tekemisissä.. mutta mielestäni avanteita tulee vain se yksi. suoli nostetaan vatsapeitteiden läpi ja suolen alle laitetaan se "tikku" (nimeä en muista). suoli avataan diatermialla ja ommellaan vatsaihoon kiinni.. jolloin syntyy "se" avanne ;D . Sama pätee jos paksusuolta on jouduttu poistamaan rectumista asti esim. poikittaiskooloniin asti, homma vaa pätkästään ja loppu pätkä nostetaan avanteeksi ellei ole joku huippukirurgi joka pystyisi vielä yhdistämään pätkästyn kohdan rectuminjämään (kerran sellaisenki nähnyt).

tarkoituksena tosiaan helpottaa/nopeuttaa suoliresectio kohdan paranemista, resectiokohta jää makamaan vatsaonteloon tietenkin :).

I´am Wizard

Link to comment
Share on other sites

Meillä oli joku aika sitten yhellä potilaalla kaksipiippuinen avanne, eikä se ollut todellakaan mikään väliaikainen ratkaisu. Hänellä oli levinnyt paksusuolensyöpä, ja avanne oli tehty helpottamaan hänen loppuaikojensa elämää. Syytä en osaa sanoa, miksi ne molemmat päät oli jätetty, ehkä oli teknisesti helpompaa tehdä hänelle juuri tällainen avanne. Sen vaan muistan, että oli hänen kohdallaan melko vaikeahoitoinen, kun se pää, joka meni peräsuoleen päin, tahtoi vetäytyä sisään, ja sidosten kanssa oli sitten hankaluuksia. Hyvin se muuten toimi niin kauan, kuin potilaskin eli.

Link to comment
Share on other sites

Tämä ei ole minusta vielä ratkaistu juttu, vaikka Liisan (ja muidenkin) vastaukset kyllä avartaa, kiitos!! Harmi, että ERÄS ei kysykään kirurgeilta, olisin toivonut!

Ei siis kukaan oikeastaan tiedä, miksi joskus on kaksi reikää ja joskus ei, ja miksi just transversostomiassa ne kaksi? Opettaja oli selvästikin ainakin väärässä siinä, että se johtuisi väliaikaisuudesta.  Ehkä tuo on vain yksi mahdollisuus tai tapa, josta jotkut kirurgit tykkää. Emmää ymmärrä.

Vanha koira. Uusia temppuja.

Link to comment
Share on other sites

Kyllä se opettajasi oli ihan oikeassa ;D. Kaksipiippuinen avanne on yleensä väliaikainen ja kuten edellä kirjoitettiinkin halutaan rauhoittaa tilanne suolen loppupäässä. Yleensä väliaikaista avannetta pidetään vähintään kuukausi. Kaksipiippuisia avanteita tehdään, koska niiden sulku on helppoa, ommellaan vain suolenpäät yhteen ja tiputetaan suoli takaisin vatsaontteloon. Potilas toipuu leikkauksesta suht nopeasti. tietyissä tilanteissa väliaikainen avanne tehdään ns. Hartmanin tekniikalla (vain yksi piippu), mutta sen sulkemiseksi potilaalle joudutaankin tekemään uusi laparotomia, eli sulku on huomattavasti isompi toimenpide ja potilaan toipuminen hitaampaa.

Rokkihippipunkkari kirjoitti toisesta syystä, miksi noita avanteita tehdään. Eli syöpä aiheuttaa toisinaan tukoksia suolistoon. Tällöin palliatiivisena toimenpiteenä nostetaan vain suoli ylös. Tällaisessa tilanteessa ei enää lähdetä mitään radikaaleja leikkauksia tekemään.

Lisäys: Jotain tietoa saattaisi löytyä käsitteellä suojaava avanne /stoma

ja vielä... Aika paljon kaksipiippuisia avanteita tehdään myös Colitis Ulcerosa-potilaille, mutta silloin ne tehdään ileostomioina.

Kokemus on hyvä opettaja, mutta lähettää sikamaisen isoja laskuja

Link to comment
Share on other sites

Kaksipiippuisia avanteita tehdään, koska niiden sulku on helppoa, ommellaan vain suolenpäät yhteen ja tiputetaan suoli takaisin

Oi kiitos tästä miksi-vastauksesta ja muistakin tiedoistasi. Tuli oikein iloinen mieli kun tämäkin hiukan selkeni :-)

Vanha koira. Uusia temppuja.

Link to comment
Share on other sites

Guest Liisa Ihmemaassa

Tälläinen uusi Pro gradu löytyi aiheesta kun etsin opinnäytetyöhöni materiaalia, sieltä löytyy aiheestakin jotain...

Tampereen yliopistonsivuilta löytyy nettiversiona koko työ...

*****************************************************************************************

Pro gradu -tutkielma

Tiedekunta: Lääketieteellinen tiedekunta

Laitos: Hoitotieteen laitos

Oppiaine: Hoitotiede

Tutkinto: Terveystieteiden maist.tutk.

Tekijä: LIIMATAINEN,TEIJA

Tutkielman nimi: Avanneleikatun potilaan ja läheisen tuensaati ja selviytyminen hoitojakson aikana läheisen kuvaamana 

Tutkielman hyväksymispäivämäärä:

2008-01-30

Kieli: fin

Sivumäärä: 81s. + 12 liitesivua

Lukukertoja: 41

URL: http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu02271.pdf

Tiivistelmä ja asiasanat: Pysyvästi avanneleikattuja on Suomessa arviolta noin 5000 ja lisäksi suuri määrä väliaikaisesti avanneleikattuja.

Syöpäsairauksien lisääntymisen ja väestön vanhenemisen vuoksi avanneleikattujen määrä tulee tulevaisuudessa lisääntymään. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata avanneleikatun potilaan ja läheisen tuensaantia sekä selviytymistä hoitojakson aikana läheisen näkökulmasta. Tutkimuksen avulla haluttiin lisätä potilasta ja läheistä koskevaa tutkimustietoa siitä, miten tuensaanti toteutui hoitojakson aikana ja kuinka avanneleikkaus vaikutti potilaan ja läheisen selviytymiseen.

Tutkimusta varten haastateltiin kymmenen avanneleikatun potilaan läheistä. Läheiset olivat pääasiallisesti potilaan puolisoita. Potilaiden avanneleikkaus tehtiin syövän tai tulehduksellisen suolistosairauden vuoksi. Potilaiden läheisten haastattelut tehtiin keväällä 2007, noin neljä viikkoa leikkauksen jälkeen. Haastattelut tehtiin puolistrukturoituna ja haastattelurunkona käytettiin sosiaalisen tuen käsitettä, joka jaettiin tiedolliseen, emotionaaliseen ja konkreettiseen tukeen. Tutkimusaineiston analyysimenetelmänä käytettiin induktiivista sisällön analyysia.

Avanneleikatun potilaan ja läheisen tuensaanti koostui tiedonsaannista ja ohjauksesta, emotionaalisesta tuesta, hoitoympäristön vaikutuksesta sekä läheisen osallistumisesta potilaan hoitoon. Potilaat ja läheiset saivat tietoa monella tavalla ja pääsääntöisesti tieto oli riittävää ja ohjaus onnistunutta. Läheisen tiedonsaantiin vaikutti oleellisesti heidän osallistumisensa potilaan hoitoon. Potilaat ja läheiset saivat emotionaalista tukea omahoitajalta. Hoitohenkilökunnalta saadun tuen lisäksi potilas ja läheinen antoivat tukea toisilleen sekä saivat tukea sukulaisilta ja ystäviltä. Läheiset kaipasivat enemmän vertaistukea. Tulokset osoittavat, että läheisen läsnäolo ja yhteydenpito potilaaseen nähtiin tärkeänä, mutta silti heitä ei aktiivisesti kannustettu osallistumaan potilaan hoitoon. Avanneleikatun potilaan ja läheisen selviytyminen hoitojakson aikana muodostui sairauden ja avanteen aiheuttamasta muutoksesta potilaan ja läheisen elämässä, toiminnallisesta selviytymisestä sekä sopeutumisesta sairauteen ja avanteeseen. Läheisen kokemuksen mukaan potilaan avanne ja sairaus aiheuttivat muutoksia arkielämästä selviytymiseen. Avanneleikatut potilaat kokivat avanteen toimintaan liittyviä pelkoja.

Avanneleikatun potilaan hoitotyötä tulee kehittää niin, että hoitohenkilökunta huomioi läheiset osana potilaan hoitoa. Potilaan ja läheisen ohjauksen ajankohtia ja sisältöjä tulee tarkistaa, jotta potilas ja läheinen saisivat tukea selviytyäkseen sairauden ja avanteen aiheuttamista muutoksista.

Avainsanat: syöpäpotilas, läheinen, avanne, sosiaalinen tuki, selviytyminen

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...