Jump to content
MAINOS

Tervesysteemi.info - Uusi kanava tietojärjestelmien kehittämisehdotuksille


Lauha

Recommended Posts

Tervesysteemi.info on terveydenhuollon ja erityisesti sen tietojärjestelmien käyttäjäkeskeisen kehittämisen tueksi perustettu verkkopalvelu. Haastamme mukaan keskustelemaan kaikki terveydenhuollon tietojärjestelmien vaikutuspiirissä olevat tahot; potilaat, hoitohenkilökunnan, järjestelmähankintoihin osallistuvat päättäjät ja johtajat, järjestelmäkehittäjät ja kaikki muut aiheesta kiinnostuneet! Keskustelujen kautta kertyvä aineisto on tarjolla terveydenhuollon järjestelmien ja palveluiden jatkokehittämiselle.

Taustaa

Syksyn 2007 aikana on käyty paljon värikästä keskustelua aiheesta ongelmalliset terveydenhuollon tietojärjestelmät. Uutisointi, kirjoitukset ja keskustelut ovat hajautuneet moniin paikkoihin.

Tervesysteemi.info -foorumin tavoitteet

Kaikille avoimen foorumin tavoitteena on paitsi koota yhteen paikkaan terveydenhuollon tietojärjestelmiin liittyvää keskustelua ja aineistoa, myös luoda keskusteluyhteys järjestelmien parissa toimivien eri tahojen välille. Foorumilla käytävät keskustelut tukevat järjestelmien yhteistoiminnallista kehittämistä.

Mitä hyötyä foorumista on?

Foorumin myötä terveydenhuollon työntekijöille, potilaille ja muille kiinnostuneille tarjotaan avoin, vuorovaikutteinen palaute- ja keskustelukanava tietojärjestelmiin liittyvien kommenttien lähetystä ja ideoiden jakamista varten. Järjestelmähankintoihin osallistuvat tahot voivat hyödyntää foorumille kertyviä tietoja uusien hankintapäätösten ja käyttöönoton seurannan tukena. Tiedon ja mielipiteiden näkyväksi tekemisen kautta voidaan tarttua nykyistä paremmin ja tehokkaammin tietojärjestelmiin liittyviin kehittämistarpeisiin.

Foorumi toteutetaan aluksi kaikille avoimena, lähinnä keskustelupalstoista ja aineistovarastosta koostuvana palveluna. Open innovation -ideologian mukaisesti foorumia tullaan kehittämään ja ylläpitämään pitkälti aktiivisen yhteisön voimin. Tulevaisuudessa palveluun on mahdollista lisätä tietyille käyttäjäryhmille kohdennettuja foorumeja tai välittää viestejä lomakkeiden avulla suoraan tarkoituksen mukaisille tahoille (esimerkiksi foorumin ylläpidolle tai tietyille järjestelmätoimittajille).

Tervesysteemi.info -foorumin toteuttajat

Foorumin toteutuksen taustalla on Teknillisen korkeakoulun Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratoriossa toimiva Strateginen käytettävyys –tutkimusryhmä, jonka tutkimuksen ja opetuksen painopistealueita ovat käyttäjäkeskeinen tuotekehitys, ja etenkin sen taloudelliset vaikutukset, käytettävyys ja käyttöliittymäsuunnittelu.

Tervesysteemi.info-foorumi on julkistettu 8.11.2007 osana Maailman käytettävyyspäivää (World Usability Day).

http://tervesysteemi.info/etusivu/

Sairaalojen IT-kurjuuteen uusi lääke

Terveydenhuollon keskeneräisiä, toimimattomia ja potilasturvallisuutta vaarantavia tietojärjestelmiä yritetään kehittää uudella keinolla. Teknillinen korkeakoulu sai idean hankkeeseen MTV3:n 45 minuuttia -ohjelmista.

Teknillisen korkeakoulun käytettävyysryhmä avannut terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämismahdollisuuksia koskevan avoimen keskustelu- ja ideointikanavan.

Alkusyksystä terveyskeskusten ja sairaalojen takkuilevat sähköiset potilasasiakirjaohjelmat olivat runsaasti esillä julkisuudessa.

- Syksyn MTV3:n 45 minuuttia -ohjelmat herättivät kiinnostuksemme terveydenhuollon järjestelmiä kohtaan. Erityisesti olemme tarttuneet asiaan järjestelmien käyttäjien näkökulmasta, kertoo Teknillisen korkeakoulun tietotekniikan osaston professori Marko Nieminen.

Palvelu on avattu osoitteessa tervesysteemi.info ja se on avoin potilaille, hoitohenkilökunnalle, järjestelmähankintoihin osallistuville päättäjille ja järjestelmäkehittäjille.

- Yksi tapa, jolla tämänkaltaista tilannetta voidaan ratkoa, on tiivis suunnittelijoiden ja käyttäjien välinen yhteistoiminta. Nyt kootaan ideoita järjestelmien kehittämiseksi. Kertynyttä tietoa tullaan analysoimaan ja tarjoamaan järjestelmiä kehittäville organisaatioille, sanoo professori Nieminen.

Lisätietoja ja keskustelua asiasta löytyy foorumin internet-osoitteesta http://tervesysteemi.info.

http://www.mtv3.fi/uutiset/mediait.shtml/arkistot/mediait/2007/11/581135

No niin, nyt päästään kertomaan omia visioita tietojärjestelmistä ja niiden tulevaisuudesta!

"I mean, how hard can it be?"

- Jeremy Clarkson

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...