Jump to content
MAINOS

Ensihoitohenkilöstön työtyytyväisyys Suomessa


Joni Hannula

Recommended Posts

Hyvä ensihoitotyön ammattilainen,

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata Suomessa työskentelevän ensihoitohenkilöstön työtyytyväisyyttä, taustamuuttujien yhteyttä työtyytyväisyyteen sekä työtyytyväisyyttä vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa tekijöitä, jotka ovat yhteydessä ensihoitohenkilöstön työtyytyväisyyteen. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää ensihoitotyön opetuksessa ja koulutuksissa sekä alan johtamis- ja kehittämistoiminnassa.

Pyydän Sinua osallistumaan tutkimukseen täyttämällä oheisessa linkissä olevan kyselylomakkeen, jossa esitetään taustatietokysymyksiä sekä työtyytyväisyyteen liittyviä väittämiä. Lisäksi kysely sisältää kaksi avointa kysymystä, joissa voit kertoa työtyytyväisyyttäsi vahvistavista ja heikentävistä tekijöistä. Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista eikä henkilöllisyytesi paljastu tutkijalle. Tämän takia antamiesi tietojen poistaminen vastaamisen jälkeen ei ole mahdollista, sillä vastauksia ei voi yhdistää yksittäiseen vastaajaan. Tutkimuksen aikana kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Kyselytutkimus liittyy pro gradu -tutkielmaani Itä-Suomen yliopistolla hoitotieteen pääaineessa. Ohjaajinani toimivat apulaisprofessori Tarja Kvist ja yliopistonlehtori Pirjo Partanen. Tutkimus raportoidaan pro gradu -tutkielmana Itä-Suomen yliopiston internet-sivuilla. Vastaan mielelläni tutkimusta koskeviin kysymyksiin sähköpostitse: joniha@student.uef.fi.

Osallistua voit 31.5.2019 mennessä. Linkki tutkimuskyselyyn on osoitteessa: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/22361/lomake.html

Joni Hannula

Ensihoitaja AMK, TtM-opiskelija

Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Hoitotieteen laitos

 

 

 

Tiedotteen liite: Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa

Tässä tutkimuksessa käsitellään Teitä koskevia henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön (EU:n yleinen tietosuoja-astus, 679/2016, ja voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö) mukaisesti.

Tutkimuksen rekisterinpitäjä on:

Joni Hannula, joniha@student.uef.fi

Tutkimuksessa Teistä kerätään seuraavia henkilötietoja:

Ammatti/tehtävänimike, työskentelyorganisaatio, ikä, sukupuoli

Henkilötietojenne käsittelyn tarkoitus on:

Tieteellinen tutkimus. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata Suomessa työskentelevän ensihoitohenkilöstön työtyytyväisyyttä, taustamuuttujien yhteyttä työtyytyväisyyteen sekä työtyytyväisyyttä vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa tekijöitä, jotka ovat yhteydessä ensihoitohenkilöstön työtyytyväisyyteen.

Henkilötietojenne käsittelyperuste on:

Henkilötietojen käsittely edellyttää aina laista löytyvää käsittelyperustetta. Tässä tutkimuksessa käsittelyperuste on yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö, tarkemmin tieteellinen tutkimus.

Tutkimuksen kestoaika (henkilötietojenne käsittelyaika) on:

1.1.2019-31.12.2019

Mitä henkilötiedoillenne tapahtuu tutkimuksen päätyttyä:

Henkilötiedot arkistoidaan viideksi vuodeksi.

Tietojen luovuttaminen tutkimusrekiseristä

Tietoja ei luovuteta.

Henkilötietojenne mahdollinen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

Koska henkilötietojanne käsitellään tässä tutkimuksessa, niin olette rekisteröity tutkimuksen aikana muodostuvassa henkilörekisterissä.

Rekisteröitynä Teillä on oikeus:

·        saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

·        oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

·        tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos katsotte, että henkilötietojanne on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti

Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista ilman lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, niin oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta.

Voitte käyttää oikeuksianne ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksesta on laadittu tietosuojaseloste. Teillä on mahdollisuus tutustua tietosuojaselosteeseen ottamalla yhteyttä Joni Hannulaan, joniha@student.uef.fi.

Teistä kerättyä tietoa ja tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Yksittäisille tutkimushenkilöille annetaan tunnuskoodi ja tieto säilytetään koodattuna tutkimustiedostossa. Aineisto analysoidaan koodattuna ja tulokset raportoidaan ryhmätasolla, jolloin yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa. Tutkimustiedostoja säilytetään salasanalla suojatulla muistitikulla viisi vuotta, jonka jälkeen ne hävitetään poistamalla tiedostot. Tutkimuksessa kerättyjä tietoja voidaan käyttää myöhemmin opinnäytetöissä. Tutkittavilla on oikeus halutessaan saada tieto siitä ketkä ovat saaneet aineiston käytettäväkseen.

Edited by Joni Hannula
  • Tykkää 3
Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Erittäin hyvä että tällaista tehdään. Toivottavasti lopputuote halutaan erinäisissä johtoportaaissa myös nähdä ja sisäistää.

  • Tykkää 2
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 1 year later...
MAINOS

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...