Jump to content
MAINOS

Työtaistelualue?


OldOne

Recommended Posts

Nyt ei varmaan enää tarvita tätä aluetta kun kortit on lyöty pöytään. Sopiiko kaikille jos siirretään nämä aiheet edunvavontaan? Vai tarvitaanko me tätä erillistä aluetta vielä?

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Ehkä kuitenkin olisi viisasta odottaa, et saadaan sopimus aikaiseksi. Ei vielä tiedä mihin kaikkeen tämä työtaistelu ajautuu ja mitä joudutaan näkemään/sietämään sen aikana. Toisaalta myös foorumilla vierailevienkin olisi ehkä syytä nähdä osa viesteistä, jolloin ehkä realisoituisi vielä paremmin alan järkyttävä tilanne ja hoitajien taistelutahto asioiden korjaamiseksi. Takaportti olisi kuitenkin hyvä olla olemassa missä keskustella, jos ilmenee lisää painostus yms. toimia työnantajan taholta.

Link to comment
Share on other sites

Toisaalta myös foorumilla vierailevienkin olisi ehkä syytä nähdä osa viesteistä, jolloin ehkä realisoituisi vielä paremmin alan järkyttävä tilanne ja hoitajien taistelutahto asioiden korjaamiseksi.

Kannatan. Saisivat taviksetkin nähdä että rintama tosiaankin PITÄÄ.

Ku tutkituttaa piäsä, ni suap oekkeet liäkkeet..

Link to comment
Share on other sites

Toisaalta myös foorumilla vierailevienkin olisi ehkä syytä nähdä osa viesteistä, jolloin ehkä realisoituisi vielä paremmin alan järkyttävä tilanne ja hoitajien taistelutahto asioiden korjaamiseksi.

Kannatan. Saisivat taviksetkin nähdä että rintama tosiaankin PITÄÄ.

Olisin Oskun esityksen kannalla. Haittoja voi tulla mutta tuskin olisivat hyötyä suuremmat. Ja ainahan sitä voidaan palata vanhaan jos tarve vaatii..
Link to comment
Share on other sites

Tässä muuten työantajan uhkailut:

Kunnallinen työmarkkinalaitos tiedottaa palkka-asiamiehille 12.10.2007

Irtisanoutumisen seuraukset

Tehy on valinnut työtaisteluaseeksi joukkoirtisanoutumisen ja yllyttää jäsenistöään irtisanoutumaan työpaikoistaan kunta-alalla. Oheen on koottu listaa niistä vaikutuksista, joita irtisanoutumisella on viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteen ehtoihin henkilön irtisanoessa itse palvelussuhteensa.

Työsuhdeasunto

Työnantajalla on vuokranantajana oikeus irtisanoa työsuhdeasunnon vuokrasopimus palvelussuhteen päättymisen johdosta. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika alkaa kulua aikaisintaan palvelussuhteen irtisanomiskuukauden viimeisenä päivänä. Irtisanomisaika on kolme kuukautta, jos työsuhde on kestänyt vähintään vuoden, muulloin se on yksi kuukausi.

Vuokranantaja voi korottaa vuokraa sen jälkeen kun palvelussuhde on päättynyt, kuitenkin enintään niin suureksi kuin asumistukilain ja valtioneuvoston päätöksen nojalla on vahvistettu paikkakunnalla kohtuulliseksi enimmäisasumismenoksi neliömetriä kohden.

Vuosilomat

Viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteen päättyessä annetaan palvelussuhteen päättymiseen mennessä ansaitut vuosilomat lomana tai korvataan lomakorvauksena. Mahdollisen uuden palvelussuhteen alusta vuosiloman ansainta alkaa uudestaan, jolloin vuosilomaa ei kerry kuin osalta lomamääräytymisvuotta ja vuosiloman pituuteen vaikuttava ansaintasääntö voi muuttua. Tällöin myös lomaraha vähenee.

Koeaika

Uudessa palvelusuhteessa voidaan tietyin edellytyksin käyttää koeaikaa

Tehtäväkohtainen palkka

Viranhaltijan ja työntekijän tehtäväkohtainen palkka voi olla alempi uudessa palvelusuhteessa mahdollisista tehtävämuutoksista johtuen

Henkilökohtaiset lisät

Uudessa palvelussuhteessa viranhaltijan ja työntekijän henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaiseen osaan vaikuttava palvelusaika lasketaan voimassaolevan virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaan. Niillä henkilöillä, joilla päättyneessä palvelusuhteessa on ko. aikaan luettu hyväksi kaikki kunnallinen palvelu työantajasta riippumatta, voi vuosisidonnaiseen osaan hyväksyttävä aika vähentyä, koska voimassaolevien määräysten mukaan vain asianomaisen kunnan tai kuntayhtymän palvelu hyväksytään ilman olennaisen hyödyn tai samaa ammattialaa koskevan vaatimuksen arviointia.

Määrävuosilisä

Virka- ja työehtosopimuksen mukaan määrävuosilisä maksetaan entisen suuruisena niin kauan kuin palvelussuhde jatkuu keskeytymättä.

Syrjäseutulisä

30.5.1995 voimassa olleen KVTES:n mukaan maksetun syrjäseutulisän maksamisen edellytyksenä on palvelusuhteen jatkuminen keskeytymättä. Mikäli palvelussuhde päättyy, ei viranhaltijalle tai työntekijällä ole uudessa palvelussuhteessa oikeutta tähän syrjäseutulisään.

Sairausloma ja muut virkavapaat

Sairausajan palkkaetuudet ja esim. äitiysvapaan palkallisuus edellyttävät tietyn pituista yhdenjaksoista palvelua (karenssiaika). Viranhaltijan tai työntekijän palvelussuhteen päättyminen johtaa yhdenjaksoisuuden katkeamiseen ja näiden etujen heikkenemiseen.

Tulospalkkio

Tulospalkkiota koskevissa paikallisissa päätöksissä voi olla määräyksiä, joiden perusteella palvelussuhteen päättymisellä voi olla merkitystä tulospalkkion saamiseen. 

Säteilyloma

Säteilyloman kompensaation saaminen saattaa paikallisten asiaa koskevien sopimusten perusteella edellyttää palvelusuhteen keskeytymätöntä jatkumista, jolloin henkilöt menettävät kyseisen edun uudessa palvelussuhteessa

Eläke-edut

Koska eläke karttuu suoraan vuosiansiosta, vaikuttaa palkaton aika aina tulevan eläkkeen määrään. Mikäli irtisanoutunut viranhaltija/työntekijä kuuluu ennen vuotta 1995 karttuneen lisäeläketurvan ja painotetun vanhuuseläkeiän piiriin, säilyy tämä etuus vain, jos työntekijällä on kunnallisen eläkelain alaisia työansioita vähintään 6 600 euroa (vuoden 2007 tasossa) jokaisena kalenterivuotena ennen eläketapahtumavuotta. Jos mainittu ansiovaatimus ei kaikkina vuosina täyty, edellytetään, että kunnallinen palvelus on jatkunut yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan saakka. Osa-aikaeläkkeellä olevan viranhaltijan/työntekijän palvelussuhteen päättyminen aiheuttaa osa-aikaeläkeoikeuden lakkaamisen, mikäli palvelussuhde on keskeytyneenä yli 6 viikkoa. Samoin vaikuttaa ansioiden putoaminen alle 35 %:n kokoaikatyön ansioista.

Työttömyysetuudet

Kun viranhaltija tai työntekijä irtisanoutuu työstään, hänellä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 90 päivän ajalta palvelussuhteen päättymisestä lukien.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

***************************************************************

Sait tämän viestin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tiedotuksesta. Se on lähetetty kuntien ja kuntayhtymien palkka-asiamiehille, ja osoitteet ovat KT:n palkka-asiamiesrekisteristä

Ajankohtaista työmarkkina-asiaa myös www.kuntatyonantajat.fi

"to ride,shoot straight and speak the truth"

Link to comment
Share on other sites

Mitäs muut sanoo?

Mun ehdotus ois, että säilytetään vielä sen aikaa, että irtisanoutumiset on toteutuneet. Sen jälkeen ei mun mielestä ole enää niin suurta tarvetta tälle erilliselle alueelle.

1/12800

Link to comment
Share on other sites

Säilytetään. Tämä tilannehan on vasta alkamassa, työnantajapuoli voi vielä keksiä vaikka mitä ja minusta on hyvä jos on vähemmän julkinen paikka jossa avautua ja suunnitella ja kysyä neuvoja ja hakea tukea jne.

Osa aiheista voisi varmasti jo siirtää kaikkien katseltaviksi mutta ei kaikki.

Link to comment
Share on other sites

Sanoisin että pidetään sopimukseen asti koska täällä saattaa tulla sellaisia asioita jotka eivät kuulu ei-tehyläisille, ja itse olisin pistänyt viestirajaksi 50 mutta se on nyt myöhäistä.

Live Healthy Die Anyway

Link to comment
Share on other sites

Ehkä on parempi, että työtaistelu alue säilytetään, turhan paljon näkynyt lainauksia täältä foorumista keskustelupalstoilla negatiivisessa mielessä... >:D  ..muuten mun puolesta koko valtakunta saisi tietää, mitä täällä ruoditaan...

Link to comment
Share on other sites

Nyt ei varmaan enää tarvita tätä aluetta kun kortit on lyöty pöytään.

Nyt on jaettu kortit ja aletaan nokittamaan.

Joten olisi varmaan vielä perusteltua pitää alue rajattuna. Ettei ihan kaikki mene orja-lordien korviin.

Sitten kun kortit on lyöty pyötään ja voitettu talo, niin sitten...

Link to comment
Share on other sites

Ei vara venettä kaada, vielä emme tiedä miten veriseksi homma ehtii menemään.. Rima voisi viestimäärässä olla jopa korkeammalla?

Link to comment
Share on other sites

Pidetään tämä vain erillään. Ettei pääse urkkijat ihan vapaasti leikkimään tälle hiekkalaatikolle. Vaikka keinot on toki olemassa jos todella haluaa näitä lukea, mutta aiheutetaan edes vähän työtä ja vaivaa sen eteen  :(

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...