Jump to content
MAINOS

"Hoitajien työtaistelu ei vaaranna ihmishenkiä"


OldOne

Recommended Posts

Ylen uutisten haastattelemien työoikeuden asiantuntijoiden mukaan sairaanhoitajien mahdolliset joukkoirtisanoutumiset eivät vaaranna ihmishenkiä. Joukkoirtisanoutuneita ei voi velvoittaa suojelutyöhön. Turun yliopiston työoikeuden professori Martti Kairisen mukaan hoitoalan työriidan osapuolet kuitenkin todennäköisesti neuvottelevat siitä, miten yhteiskunnan keskeiset palvelut turvataan. Myös Lapin yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen on Kairisen tavoin vakuuttunut siitä, että irtisanoutuneet hoitajat pääsevät työtaistelun jälkeen takaisin töihin vanhoina työntekijöinä.

Lähde: www.yle.fi

https://www.tehy.fi/?x20043=13427761

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Ihmeellinen ajatusmalli? Miksi pitäisi neuvotella yhteiskunnan keskeisten toimintojen turvaamisesta? Sehän tarkoittaisi samaa kuin vapaaehtoisesti annettaisiin suojelutyötä. Onko tässä taas taustalla "Florence-ajattelu" ettei me voida jättää potilaita. Ei mennä tähän halpaan! Sitäpaitsi ei kai järjestö voi neuvotella irtisanoutuneiden työnteosta?

Live Healthy Die Anyway

Link to comment
Share on other sites

Ihmeellinen ajatusmalli? Miksi pitäisi neuvotella yhteiskunnan keskeisten toimintojen turvaamisesta? Sehän tarkoittaisi samaa kuin vapaaehtoisesti annettaisiin suojelutyötä. Onko tässä taas taustalla "Florence-ajattelu" ettei me voida jättää potilaita. Ei mennä tähän halpaan! Sitäpaitsi ei kai järjestö voi neuvotella irtisanoutuneiden työnteosta?

Samaa mietin. Tuohan tarkoittaisi käytännössä sitä, että suojelutyötä tehtäisiin kaikesta huolimatta. Nyt on tärkeintä luoda sellainen uhka ja pelko työnantajalle ja valtiovallalle, että heidän on taivuttava ennen kuin joukkoirtisanoutuminen realisoituu.

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

Mulla on niin hektinen päivä, etten oo kauheesti ehtiny asioihin perehtyä, mutta jossain lehdessä minkä jossain vaiheessa luin luki jotenkin niin, että suojelutyöhön ei voida pakottaa, mutta hätätyöhön kyllä. Huoh... Tähän asti on puhuttu suojelutyöhön pakottamisesta rauhoitellaakseen potilaita ja nyt aletaan puhua hätätyöhön pakottamisesta rauhoitellakseen potilaita. Oishan se kauheeta jos potilaat tajuis, että ne on ihan hunningolla. Nehän vois alkaa hoitajien lisäks painostamaan valtiota ja kuntatyönantajaa... :)

Jossain mielipidepalstalla tais olla hauskasti, että kun lääkärit lakkoili, niin lääkärit vakuutteli, ettei ihmishenkiä vaaranneta. Nyt kun hoitajat lakkoilee, niin lääkärit vakuuttaa että ihmishenkiä on suuressa vaarassa. :)

Anna muutokselle aikaa. Eihän mikään voi kasvaa pellossa, jota jatkuvasti kynnetään.

Link to comment
Share on other sites

Jossain mielipidepalstalla tais olla hauskasti, että kun lääkärit lakkoili, niin lääkärit vakuutteli, ettei ihmishenkiä vaaranneta. Nyt kun hoitajat lakkoilee, niin lääkärit vakuuttaa että ihmishenkiä on suuressa vaarassa. :)

Tässä taas nähdään ketkä tekee kaiken työn. Lääkärit lakossa -> ei vaaraa, Hoitajien työtaistelu->vaara.

"If you ain't part of a solution, you are solid or gas."

Link to comment
Share on other sites

miten nuo kansalaiset saisi soittelemaan sairaalaan ja päättäjille huolestuneena että saavatko hoitoa

että se valitus menisi oikeaan osoitteeseen

mitähän ne vastaisi kysymykseen saavatko hoitoa?

Link to comment
Share on other sites

Mulla on niin hektinen päivä, etten oo kauheesti ehtiny asioihin perehtyä, mutta jossain lehdessä minkä jossain vaiheessa luin luki jotenkin niin, että suojelutyöhön ei voida pakottaa, mutta hätätyöhön kyllä. Huoh... Tähän asti on puhuttu suojelutyöhön pakottamisesta rauhoitellaakseen potilaita ja nyt aletaan puhua hätätyöhön pakottamisesta rauhoitellakseen potilaita. Oishan se kauheeta jos potilaat tajuis, että ne on ihan hunningolla. Nehän vois alkaa hoitajien lisäks painostamaan valtiota ja kuntatyönantajaa... ;D

Milläs velvoitat ketään hätätyöhön, kun suuri osa on sanonut itsensä irti  >:D

Link to comment
Share on other sites

Hätätyöhön ei voida lain mukaan velvoittaa ketään lakon vuoksi.

Lakko ei ole ennalta arvaamaton tapahtuma, koska siitä on annettu lakkovaroitus ja työnantaja tietää sen (lakon) tulemisen. Ja on siten saanut mahdollisuuden olosuhteiden luomiseen ettei tule tarvetta hätätyölle. Jos työnantaja ei ole tehnyt mitään niin se on hänen vastuullaan. Voisivathan he palkata niitä filippiiniläisiä, kun niitä kuulemma (työnantajan kertomana) on tulossa ihan parijonossa laivasatamasta Elielin aukiolle asti olevana jonona...

--------------------------------------

Työaikalaki 9.8.1996/605

4 luku

Säännöllisen työajan ylittäminen

21 §

Hätätyö

"Kun ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen, saa säädettyjä tai sovittuja säännöllisiä työaikoja pidentää siinä määrin kuin mainitut syyt sitä edellyttävät, kuitenkin enintään kahden viikon ajan."

ja

"Työnantajan on viivytyksettä tehtävä työsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus hätätyön syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestosta. Työnantajan on varattava hätätyötä tekeviä työntekijöitä edustavalle luottamusmiehelle, tai jos tällaista ei ole valittu, työsopimuslain 13 luvun 3 §:ssä tarkoitetulle luottamusvaltuutetulle tai jos tällaistakaan ei ole valittu, työsuojeluvaltuutetulle tilaisuus liittää ilmoitukseen lausuntonsa. Työsuojeluviranomainen voi tutkittuaan asian joko jättää sen saamansa ilmoituksen varaan tai ryhtyä toimenpiteisiin hätätyön rajoittamiseksi tai lopettamiseksi. (26.1.2001/64)"

-------------------------------------

Hätätyöhön vaatimalla / määräämällä työnantaja siis syyllistyisi työtaistelurikokseen.

Kannattaa ilmoittaa Tehylle kaikki vaatimukset ja myös uhkaukset hätätyöhön liittyen, että voivat sitten tarvittaessa tehdä rikosilmoituksen laittomasta uhkauksesta / laittomasta työtaistelutoimesta.

Työnantajan uhkaus / väite tms että "mikäli työnantaja ei suostu hätätyöhön hän syyllistyy rikokseen / voidaan irtisanoa tms." on laiton uhkaus.

-------------

Suojelutyöstä taas, kuten aiemminkin olen kirjoittanut niin en ole nähnyt lakia joka velvoittaisi työntekijän suojelutyöhön. Virkamiehet on velvoitettu suojelutyöhön.

[br][br]Ylläoleva osuus viestistä on kirjoitettu: 10.10.07 - klo:19:40


Milläs velvoitat ketään hätätyöhön, kun suuri osa on sanonut itsensä irti  ;D

Ei millään sitten kun on irtisanomisaika loppunut. Irtisanomisaikana on velvollinen tekemään hätätyötä jos sen edellytykset täyttyvät. Lakon alaisten töiden tekeminen ei ole ennalta arvaamatonta ja siten se ei ole hätätyötä.

Link to comment
Share on other sites

Ei millään sitten kun on irtisanomisaika loppunut. Irtisanomisaikana on velvollinen tekemään hätätyötä jos sen edellytykset täyttyvät. Lakon alaisten töiden tekeminen ei ole ennalta arvaamatonta ja siten se ei ole hätätyötä.

Jaa miksi ihmeessä irtisanomisaikana pitäisi tehdä hätätyötä? Silloinhan irtisanoutujat ovat normaalisti työssä. Ihan se tavallinen arkipäivän tilanne lukuunottamatta ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa. Koko ajan TA on vakuuttanut, ettei kyseinen kielto ole vaikuttanut missään sairaalassa. Vai onko niin, että vaikkei olisi ko kieltoa niin työntekijöitä on liian vähän? Ota tuosta TA:sta selvää.  ;D

Link to comment
Share on other sites

Olisi ihan hyvä veto tehyltä, tai joltain muulta vaikuttavalta taholta, ilmoittaa julkisuuteen tuon hätätyön teettämisen olevan laitonta, nyt kun irtisanoutuminen ilmoitetaan kuukautta aikaisemmin. Riittavän ajoissa siis.. Niin ja kunnolla julkisuuteen, ei vain jollekkin sivustolle, vaan kymmenen uutisissa.

Tehyhän voisi 15.pvä ilmoittaa takavarikoivansa liittoon kuuluvien puhelimet, jotta heitä ei voi tavoittaa hätätyötä tekemään.

"Say goodbye to the sorrow, and hello to tomorrow"

Link to comment
Share on other sites

Ei millään sitten kun on irtisanomisaika loppunut. Irtisanomisaikana on velvollinen tekemään hätätyötä jos sen edellytykset täyttyvät. Lakon alaisten töiden tekeminen ei ole ennalta arvaamatonta ja siten se ei ole hätätyötä.

Jaa miksi ihmeessä irtisanomisaikana pitäisi tehdä hätätyötä? Silloinhan irtisanoutujat ovat normaalisti työssä. Ihan se tavallinen arkipäivän tilanne lukuunottamatta ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa.

Jos ne hätätyön edellytykset täyttyy, niin silloin pitäisi tarvittaessa.

Päivien pituutta yms voisi pidentää ja tuolla kiellolla ei olisi sen suhteen märäysvaltaa.

Edellytyksiä olisi suuronnettomuus tai epidemia, mikäli olisivat tarpeeksi suuria työnantajan kokoon nähden.

iso HUS pystyy hoitamaan isomman onnettomuuden ilman hätätyötä, kuin jokin takahikiän terveyskeskus.

Tuskin se lintuinfluenssa tässä välissä iskee, joten todennäköisyys on pieni.

Myös menettelytapa on lain säätämä. Hätätyötä ei ole se kun pomo sanoo että "on tultava töihin kun on hätätilanne ja muuten irtisanotaan".

Tuollainen lause olisi laiton uhkaus, eli rikos.

Link to comment
Share on other sites

Ei millään sitten kun on irtisanomisaika loppunut. Irtisanomisaikana on velvollinen tekemään hätätyötä jos sen edellytykset täyttyvät. Lakon alaisten töiden tekeminen ei ole ennalta arvaamatonta ja siten se ei ole hätätyötä.

Jaa miksi ihmeessä irtisanomisaikana pitäisi tehdä hätätyötä? Silloinhan irtisanoutujat ovat normaalisti työssä. Ihan se tavallinen arkipäivän tilanne lukuunottamatta ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa.

Jos ne hätätyön edellytykset täyttyy, niin silloin pitäisi tarvittaessa.

Päivien pituutta yms voisi pidentää ja tuolla kiellolla ei olisi sen suhteen märäysvaltaa.

Edellytyksiä olisi suuronnettomuus tai epidemia, mikäli olisivat tarpeeksi suuria työnantajan kokoon nähden.

iso HUS pystyy hoitamaan isomman onnettomuuden ilman hätätyötä, kuin jokin takahikiän terveyskeskus.

Tuskin se lintuinfluenssa tässä välissä iskee, joten todennäköisyys on pieni.

Myös menettelytapa on lain säätämä. Hätätyötä ei ole se kun pomo sanoo että "on tultava töihin kun on hätätilanne ja muuten irtisanotaan".

Tuollainen lause olisi laiton uhkaus, eli rikos.

Tuo minun teksti ei ollut kysymys vaan pikemminkin toteamus. Nyt on niin uusi tilanne kaikille, että (työnantaja) käytetään ja sekoitetaan kaikki termit ja käsitteet. Osin varmasti myös tahallaan saadakseen aikaan sekaannusta ja epävarmuutta. Ja tosi on. Ihmeellinen sattuma olisi, jos nyt joku hätätila sattuisi samaan aikaan. Nyt on ollutkin lehdissä myös TA lausuntoja, ettei hätätyö ole niitä käytettävissä olevia keinoja irtisanoutumisten mahdollsesti toteutuessa (häviävän pieni mahdollisuus).

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...