Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

OldOne

[TNJ] Kuntatyönantajan esitys ei korjaa hoitoalan palkkojen jälkeenjääneisyyttä

Recommended Posts

OldOne

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin jaTehyn yhteinen neuvottelujärjestö TNJ toteaa, että kuntatyönantajan keskiviikkona tekemä esitys palkankorotuksista ei korjaa hoitoalan palkkojen jälkeenjääneisyyttä. TNJ muistuttaa, että keskustelu ns. tasa-arvotuposta lähti liikkeelle huolesta varmistaa koulutetun sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyys kilpailukykyisellä palkkauksella.

Työnantajan julkisuuteen esittämät luvut hoitoalan palkkojen korotuksista ovat perättömiä ja itse neuvotteluissa ei kyseisiä lukuja esitetty.

Ns. tasa-arvokorotus eli tasokorotus palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi olisi jäänyt vain 40 – 50 euroon hoitohenkilöstön osalta. Työnantajan todellinen tarjous toisi noin 180 euroa lähi- ja perushoitajien palkkoihin ja noin 200 euroa sairaanhoitajien palkkoihin 2,5 vuoden aikana.  Hoitoalan peruspalkat olisivat jääneet alle kuntasektorin keskipalkan. Kuntatyönantajan esitykset eivät ratkaise hoitoalan ongelmia ja korjaa palkkatasoa kilpailukykyiseksi eikä näin saada riittävästi osaavaa hoitohenkilöstöä palveluiden turvaamiseksi ikääntyvässä Suomessa.

Tasa-arvoerän riittämättömyyden lisäksi TNJ toteaa, että sen kohdentaminen lähes kaikille kunta-alan työntekijöille ei vastaa hallitusohjelman kirjauksen tavoitetta. Hallitusohjelmassa todetaan, että korotetun valtionosuuden suuruus riippuu siitä kuinka selkeästi kunta-sektorilla tehtävää palkkaratkaisua onnistutaan kohdentamaan koulutetuille, naisvaltaisille aloille, joiden palkkaus ei vastaa työn vaativuutta. Lisäksi hallitusohjelmassa mainitaan erikseen sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävän ammattitaitoisen henkilöstön turvaaminen mm. kilpailukykyisellä palkkauksella. Muita ammattiryhmiä ei hallitusohjelma mainitse erikseen palkkauksen osalta.

Kuntatyönantajan tasa-arvopaketista saattoi päätellä, että hallituksen panos kunta-alan ratkaisuun olisi 150 miljoonaa euroa, mikä on täysin riittämätön panostus korjata kunta-alan naisvaltaisten koulutettujen alipalkattujen aloja ja varsinkin jos summa jaetaan lähes kaikille kunta-alan työntekijöille.  Hallituksen on nyt ryhdistäydyttävä ja lunastettava vaalilupaukset nostamalla panostustaan sekä kerrottava mitä se on hallitusohjelman kirjauksilla tarkoittanut. Erä on kohdennettava niille kuntien koulutetuille naisvaltaisille aloille, joiden palkka ei vastaa työn vaativuutta. Kriteerinä on oltava myös työvoimapula, jos sosiaali- ja terveyspalvelut halutaan taata.

TNJ on kritisoinut kunta-alan neuvottelujärjestelmän jäykkyyttä.  Muille kunta-alan pääsopijajärjestöille olisi keskiviikon tarjous riittänyt ja ne olivat valmiita hyväksymään ratkaisun. Järjestöt eivät kuitenkaan halunneet sitoutua ratkaisuun, kun taso ei TNJ:lle riittänyt. Näin ne halusivat varmistaa etteivät hoitoalan järjestöt pääse neuvottelemaan omasta erillisestä palkkaratkaisusta. Tämän viikon tapahtumat ovat entisestään vahvistaneet käsitystä, että kunta-alan vanhanaikainen neuvottelujärjestelmä estää hoitamasta minkään alan erityistarpeita eikä se taivu hoitoalan palkkaongelman ratkaisuun – edes liittokierroksella.

http://tinyurl.com/yvmodj

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
OldOne

TEHYn valtuusto myös käsitteli asiaa tänään ja heidän kanta oli että oli oikein hylätä tarjous tässä  vaiheessa: http://tinyurl.com/332d7z

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×