Jump to content
MAINOS

[STAKES] Aivohalvauksen hoidossa on suuria sairaalakohtaisia eroja


OldOne

Recommended Posts

Vuonna 2003 parhaimmat hoitotulokset saavutettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Erityisen vaikuttavaa hoito oli Hyvinkään, Jorvin ja Meilahden sairaaloissa sekä Etelä-Karjalan Keskussairaalassa ja Turun Yliopistollisessa Keskussairaalassa. Tieto on Stakesissa tehdystä PERFECT Stroke -tutkimuksesta, jossa selvitettiin aivohalvauksen hoidon tulokset ensimmäistä kertaa sairaala- ja aluekohtaisesti.

Aivoinfarktipotilaista 22 prosenttia kuolee vuoden kuluessa sairastumisestaan ja uuden aivoinfarktin vuoksi sairaalaan joutuu 14 prosenttia. Hoidon tuloksissa on suuria sairaalakohtaisia eroja. Kuolleisuus vaihtelee hoitavan sairaalan mukaan 13 ja 31 prosentin välillä ja aivoverenkiertohäiriöiden uusiutuminen 8 prosentin ja 25 prosentin välillä, kun sairaalakohtaiset erot potilaiden iän, sukupuolen ja perussairauksien suhteen otetaan huomioon. 79 prosenttia parhaimmissa sairaaloissa ja 48 prosenttia vertailussa heikoimmin menestyneissä sairaaloissa hoidetuista potilaista onnistui vuoden kuluessa välttämään uuden sairastumisen ja kuoleman. Hoitotulokset olivat merkittävästi maan keskiarvoa paremmat kolmessa HUS-piirin sairaalassa sekä Turun Yliopistollisessa keskussairaalassa ja Etelä-Karjalan keskussairaalassa.

Aivohalvaus on merkittävin vammaisuuden aiheuttaja ja sydäninfarktin jälkeen toiseksi yleisin kuolinsyy. Yksi sadasta suomalaisesta on sairastanut aivohalvauksen. 7 137 kotona asunutta suomalaista sairastui vuonna 2003 elämänsä ensimmäiseen aivoinfarktiin. Heidän keski-ikänsä oli 72 vuotta, ja neljännes oli työikäisiä. Sairas-tumisen jälkeinen sairaalahoitojakso kesti keskimäärin 38 päivää, ja ensimmäisen vuoden sairaala- ja lääkehoito maksoi keskimäärin 14 000 euroa. Kolmasosa potilaista hoidettiin hyvin varustelluissa aivohalvausyksiköissä, kolmasosa perustason aivohalvausyksiköissä ja kolmannes sairaaloissa, joissa ei ollut erityistä aivohalvaushoito-ohjelmaa.

PERFECT Stroke -tutkimus on osa laajempaa yliopistosairaanhoitopiirien, Stakesin ja Kelan PERFECT-hanketta, jossa selvitetään merkittävien kansansairauksien hoidon vaikuttavuutta ja kustannuksia. Hankkeen tavoitteena on luoda vuotuiset raportit sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien käyttöön toiminnan tuloksellisuuden mittaamiseksi ja kehittämistyön avuksi.

Lähde: Atte Meretoja, Risto O. Roine, Terttu Erilä, Matti Hillbom, Markku Kaste, Miika Linna, Antti Liski, Merja Juntunen, Reijo Marttila, Aimo Rissanen, Juhani Sivenius, Unto Häkkinen. PERFECT-Stroke. Hoitoketjun toimivuus, vaikuttavuus ja kustannukset aivoverenkiertohäiriöpotilailla. Stakes. Työpapereita 23/2007.

Lisätietoja: vt. vastaava ylilääkäri, neurologian dosentti Risto O. Roine, puh. 040 702 4693, etunimi.sukunimi(at)tyks.fi, neurologian sairaalalääkäri Atte Meretoja, puh. 0400 536 752, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi ja tutkimusprofessori Unto Häkkinen, puh. 050 358 1141, etunimi.sukunimi(at)stakes.fi. PERFECT Stroke -tutkimuksen sairaala- ja sairaanhoitopiirikohtaiset tulokset sekä tarkempi kuvaus hankkeen menetelmistä löytyy osoitteesta: http://www.stakes.fi/FI/Julkaisut/verkkojulkaisut/tyopapereita07/VT23_2007.htm.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Niin oliko tässä kyse liuotushoidon saaneista vai konservatiivisesti hoidetuista vai molemmista?

"Olkaapa hetki paikallanne, kun otetaan sydänfilmiä."

"Jaa KUHANSILMIÄ?!"

Link to comment
Share on other sites

Niin oliko tässä kyse liuotushoidon saaneista vai konservatiivisesti hoidetuista vai molemmista?

HUS alueella liuotetaan vain Meilahden sairaalassa, joten ilmeisesti molemmista hoitomuodoista.

Link to comment
Share on other sites

No miten niitä voi edes vetää samaan tutkimukseen? Liuotettuja ja konservatiivisesti hoidettuja  huh.gif

"Olkaapa hetki paikallanne, kun otetaan sydänfilmiä."

"Jaa KUHANSILMIÄ?!"

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...