Jump to content
MAINOS

MIKÄ ERO ON APTT- JA INR-HYYTYMISKOKEITTEN VÄLILLÄ?


Guest Auts

Recommended Posts

MAINOS

Meilahden labraohjeesta löytyy tällaista tietoa APTT:stä:

APTT mittaa sisäisen hyytymisreitin tekijöiden (XII, XI,

IX, VIII, X, V, II ja I) yhteisvaikutusta. APTT-tutkimus on 

seulontatutkimuksena yksinään epäspesifinen ja epäherkkä, 

mutta sitä käytetään yhdessä tromboplastiiniaikatutkimuksen 

(P -TT, KL 1731) kanssa hyytymishäiriöiden seulonnassa. 

 

Pidentyneen APTT:n syy on selvitettävä. Näytteenoton 

hepariinikontaminaatio on poissuljettava. Vuotohäiriöistä 

hemofilia A ja B, vaikeat muut hyytymistekijävajeet (esim. 

maksainsuffisienssi tai DIK) tai vasta-aineet pidentävät 

APTT-arvoa. Tukoshäiriöissä fosfolipidivasta-aineisiin voi 

liittyä APTT-arvoa pidentävä lupusantikoagulantti. Uuden 

reagenssin lupusantikoagulantti-herkkyys on aikaisempaa 

jonkin verran heikompi, mikä on syytä huomioida potilaiden 

seurannassa. Lupusantikoagulanttia epäiltäessä suositellaan 

tutkittavaksi plasman lupusantikoagulantti (P-LupusAK, KL 

3578) tai laajempana selvityksenä fosfolipidivasta-aineet 

(P-PlAb, KL 3607). 

 

APTT on jatkuvan fraktioimattoman hepariini-infuusion 

mittari, jolloin hoitotavoite on APTT-arvon 1.5-2.5 

-kertainen pidentymä potilaan APTT:n lähtötasoon

verrattuna.  Pienimolekyylinen hepariini (LMWH) ei yleensä

pidennä APTT-arvoa, mutta pidentyessään APTT voi viitata

lääkkeen kumuloitumiseen lähinnä munuaisten vajaatoiminnan 

yhteydessä. 

Ja INR:stä:

Peroraalisessa antikoagulanttihoidossa käytetty varfariini 

(Marevan) toimii elimistössä K-vitamiinin vastavaikuttajana 

estäen K-vitamiini-riippuvien hyytymistekijöiden (FII,

FVII, FIX ja FX) synteesiä. Hoidon laboratorioseurannassa 

käytetään tromboplastiiniajan määrityksen (mittaa 

hyytymistekijöiden FII, FVII ja FX yhteisvaikutusta) 

INR-tulostusmuotoa, jolla saavutetaan eri laboratorioiden

ja menetelmien vertailtavuus. INR lasketaan kaavasta (a/cool.png 

exp(ISI), jossa a=näytteestä mitattu hyytymisaika, 

b=reagenssierälle määritetty keskimääräinen normaali 

hyytymisaika ja ISI=reagenssin herkkyyttä kuvaava indeksi. 

INR:n käyttö yhtenäistää eri

tromboplastiiniaika-menetelmien tulostason peroraalisen

ak-hoidon stabiilissa vaiheessa, jolloin tulokset ovat

samoja riippumatta käytetystä menetelmästä. 

 

Hoitoalueet: Laskimotromboosin profylaksia ja hoito: INR 

2.0-3.0. Systeemisen embolisaation esto (mm. krooninen 

nonreumaattinen eteisvärinä): INR 2.0-3.0. Mekaaninen 

keinoläppä: INR 2.5-3.5 

 

Antikoagulanttihoitoa saamattoman terveen henkilön INR on 

noin 0.7 - 1.2. 

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

Toi olikin mielenkiintoinen kysymys. Piti ottaa itsekkin selvaa. Eli, APTT/PT on aika, jossa verinayte hyytyy. APTT ja PT ovat hieman erilaisia, josta varmaan joku labrahoitaja osaa kertoa paremmin.

Karkeasti asia menee nain:

1) Verinayte sitraattiputkeen - sitraatti estaa verta hyytymasta

2) Putkeen laitetaan kalsiumia (tms. aktivaattoria) kumoamaan sitraatin vaikutus

3) Mitataan hyytymiseen meneva aika. Saadaan PT/APTT

4) lasketaan INR (international normalized ratio)

INR = (PTtestattu/PTnormaali)^INI

jossa INI on reagenssivalmistajan antama normaaliarvo

Eli INR on puhtaasti laskennallinen arvo PT:sta, jolla pystytaan standardoimaan hyytymistekijat.

http://en.wikipedia.org/wiki/Prothrombin_time

http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_thromboplastin_time

A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof was to underestimate the ingenuity of complete fools.

- Douglas Adams

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...