Jump to content
MAINOS

Lakko?


Guest Tiivitaavi

Recommended Posts

Kiitos voikukka tiedosta. Jos tuo lainaus kerran oli Tehyn sivuilta, niin siihen lienee luottaminen. Olin vain niin varmana tietona kuullut tuon puolen vuoden karenssin, mutta ei ollut taaskaan luulo tiedon väärti.

Olet ilmeisesti muistellut jotain muuta karenssia, esim. liiton päivärahaa.

Tämä mielipide tai kommentti on yksityishenkilön antama eikä välttämättä edusta työnantajani, minkään yhteistyökumppanini, ammattiliittoni tai puolueeni kantaa.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS
  • Replies 254
  • Created
  • Last Reply

Olen eronnut Tehystä jokunen vuosi sitten tympääntyneenä liiton saamattomuuteen enkä kuulu tällä hetkellä mihinkään liittoon. Mitä jos nyt liityn Tehyyn, niin eikö ole niin, että mahd. lakon aikana en tule saamaan lakkoavustusta, koska olisi pitänyt kuulua Tehyyn vähintään puoli vuotta ennen lakon alkua? Tiedän, että tämän hetkinen työni ei tule olemaan lakonalaista työtä, joten mitään palkkaakaan en tulisi saamaan lakon ajalta. Ikävä kyllä on mahdotonta elää 0 €/kk tuloilla, jotem töihin on kait pakko rikkurina mennä. Ei tarvitse sanoa, että olisit miettinyt aiemmin ja turha itkeä nyt, se kun ei auta mitään. Onko kenellekään fakatietoa lakkoavustuksista, jos liittyy Tehyyn juuri ennen lakkoa?

Vielä viime lakon aikana oli toi karenssi. Karenssia ei ollut, mikäli vaihtoi liittoa. Mäkin yllätyin, kun näin uuden ohjeen.

Kokemus on hyvä opettaja, mutta lähettää sikamaisen isoja laskuja

Link to comment
Share on other sites

Onko kenelläkään tietoa lakkoavustusten suuruudesta? Montako euroo/vrk ja saako joka päivältä vai esim. 5 päivältä/ viikko?

Tehyn jäsensivuilla on vastauksia kysymyksiin.

Tämä mielipide tai kommentti on yksityishenkilön antama eikä välttämättä edusta työnantajani, minkään yhteistyökumppanini, ammattiliittoni tai puolueeni kantaa.

Link to comment
Share on other sites

Koskas se lakko alkaa?

Ei vielä ole edes annettu lakkovaroitusta.- Ei mennä asioiden edelle.

-Ilta-sanomien jutussa puhuttiin puolestatoista viikosta?

My brain is stuck from shooting glue

I'm not sorry for the things I do

 

Carbona not glue

Link to comment
Share on other sites

Ei mennä ei, mutta kyllä koko sopimuksen syntymättömyyttä on koko ajan markkinoitu sillä, että sitten lakko tulee.. Siihen on kyllä jäsenistö valmiina 8)

Yeah, right! Like I'm going to put that icky thing in my mouth.

Link to comment
Share on other sites

Koskas se lakko alkaa?

Ei vielä ole edes annettu lakkovaroitusta.- Ei mennä asioiden edelle.

-Ilta-sanomien jutussa puhuttiin puolestatoista viikosta?

Ilta-Sanomat on kova puhumaan. Ne varmaan tietää, että KT jaTNJ eivät enää tapaa ja lakko on itsestään selvä.

- vain yksi yksityskohta voi jäädä mieleen / jäädä mieleen koko elämästä / jokin valkea hehku päivän jo mentyä / jokin katse kumppanin -

Link to comment
Share on other sites

Kuka päättää suojatyön tekemisestä lakon aikana ja mikä on korvauksen suuruus? Kaikki ei voi olla lakossa, onko hajua mitkä yksiköt olisi lakossa? Miten nämä asiat mahdetaan sopia. (ekaa kertaa lakossa)

Link to comment
Share on other sites

Kuka päättää suojatyön tekemisestä lakon aikana ja mikä on korvauksen suuruus? Kaikki ei voi olla lakossa, onko hajua mitkä yksiköt olisi lakossa? Miten nämä asiat mahdetaan sopia. (ekaa kertaa lakossa)

Lakko-organisaatio päättää suojatyöstä. Lakko-organisaato päättää myös mitkä yksiköt ovat lakon aikana toiminnassa vuorotellen. Avainsana kaikkeen lakkoiluun on lakko-organisaatio

Link to comment
Share on other sites

Löytyi hyvä, vaikkakin toiselle alalle tehty ohjeistus lakosta otsikolla Miten lakossa ollaan josta muutama lainaus;

Lakkovaroituksessa määritellään työtaistelun syyt, laajuus ja toteuttamistapa sekä alkamisaika. Lakko voi alkaa aikaisintaan 14 päivää lakkovaroituksen antamisen jälkeen. Julkisella sektorilla lakon alku voi lisäksi viivästyä kaksi viikkoa, mikäli työnantajan vaatimuksesta asetetaan virkariitalautakunta selvittämään lakon yhteiskuntavaarallisuutta.

Lakon alettua keskuslakkotoimikunnan toimistolla toimii lakkopäivystys ja paikallistasolla jäsenistölle tietoa välittää paikallinen lakkotoimikunta. Lakossa olevat jäsenet myös ilmoittautuvat paikalliselle lakkotoimikunnalle. Ainakin suurimpien lakossa olevien työpaikkojen ulkopuolella myös päivystävät lakkovahdit. Lakkovahtien tehtävänä on muistuttaa töihin pyrkiviä työtaistelusta ja lakon alaisista töistä ja pitää kirjaa lakonalaisia töitä tekevistä rikkureista sekä raportoida tilanteesta liitolle.

Lakossa oltaessa mitään lakon piiriin kuuluvia työtehtäviä ei saa tehdä, ei edes kotona. Samalla tulee huomata, että lakkoon määrätään nimenomaan työtehtävät, ei yksittäisiä henkilöitä eikä varsinkaan pelkästään ammattiliittojen jäseniä. Myös liittoihin kuulumattomilla ja muiden järjestöjen jäsenillä on oikeus kieltäytyä tekemästä sellaisia lakonalaisia tehtäviä, joita he eivät tavanomaisesti suorita. Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisen, järjestöjen päättämissä työtaisteluissa noudatettavan, ns. neutraliteettiperiaatteen mukaan heillä ei ole velvollisuutta suorittaa työtaistelutoimenpiteen alaisia tehtäviä. Myös järjestäytymättömät työntekijät, jotka tekevät lakonalaista työtä ovat siis rikkureita.

Työnantaja ei välttämättä tyydy vain olemaan työtaistelun kohteena vaan ryhtyy todennäköisesti aktiivisiin vastatoimiin. Vastatoimet voivat suuntautua sekä yksittäisiin lakkolaisiin että laajempaan työntekijäryhmään. Vastatoimet alkavat useimmiten viimeistään lakkovaroituksen jälkeen, mutta ne saattavat jännittyneimmissä tapauksissa alkaa jo ennen kuin lakkovaroitusta edes annetaan.

Yleisimmin paikallistasolla ja valtakunnallisesti työnantajan vastatoimien tavoitteena on heikentää työntekijöiden taistelutahtoa. Yleisin tapa on väittää lakkoa laittomaksi. Niin yksittäisiä työntekijöitä kuin laajempia ryhmiä voidaan uhata työuran vaikeutumisella, irtisanomisilla tai lomautuksilla. Työnantaja saattaa myös houkutella työntekijöitä jäämään töihin myös lakon aikana lupaamalla näille erilaisia hyötyjä.

Ääritapauksessa työnantaja voi myös määrätä lakkoon kuulumattomia tehtäviä työnsulkuun. Näissä tapauksissa liitot käsittelevät lakkoavustuksen suhteen työsulun piirissä olevia jäseniään samoin kuin lakossa olevia.

Jos työtaistelu onnistuu, päättyy lakko siihen, että neuvotteluosapuolet saavuttavat hyväksyttävissä olevan neuvottelutuloksen. Neuvottelutuloksen yhteydessä sovitaan aina myös toimenpiteistä ja ehdoista, joilla lakko lopetetaan ja milloin työntekijöiden tulee viimeistään palata töihin. Lakon päättyessä kaikki palaavat omille tehtäviinsä sovitusta hetkestä alkaen.

Link to comment
Share on other sites

Onko kenelläkään tietoa, miten mahdollinen lakko vaikuttaa, jos työskentelee yksityisellä SAKU-puolella ja kuuluu tehyyn? Ja vielä jos työn luonteeseen kuuluu työskennällä tk:ssa päivisin? Voiko olla lakossa tiettyjen töiden osalta (kieltäytyy tk hommista?), hoitaa vain esim. kiireellinen sairaankuljetus vai miten toimitaan?huh.gif Help!!

Link to comment
Share on other sites

mites jos on työtön, ja lakon aikana käy kutsu töihin?

joutuuko karenssiin jos kieltäytyy???

Työttömällä ei ole velvollisuutta ottaa vastaan lakonalaista työtä. Ennen työstä kieltäytymistä työttömän tulee kuitenkin tarkistaa sen paikkakunnan TNJ:n lakon paikallisjohdolta, jonka alueelta työtä on tarjottu, että tarjottu työ on nimenomaan lakonalaista työtä, sillä lakkorajojen ulkopuolelta tarjotusta työstä kieltäytymisestä seuraa työttömyysturvan menettäminen.

Lakon, työsulun tai saarron piiriin kuuluvasta työstä kieltäytymisestä ei tule karenssia. Mikäli karensseja silti annetaan, haetaan niihin muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnasta ja vakuutusoikeudesta.

(Työttömyysturvalaki 2. luku 12 §)

Tämä mielipide tai kommentti on yksityishenkilön antama eikä välttämättä edusta työnantajani, minkään yhteistyökumppanini, ammattiliittoni tai puolueeni kantaa.

Link to comment
Share on other sites

Et ole Tehyläinen, olet töissä. Mutta sulla on vielä aikaa liittyä, ehdit hyvin pistää liittymispaperit Tehylle.

"Minä suojelen sinua kaikelta, mitä ikinä keksitkin pelätä. Ei ole sellaista pimeää, jota minun hento käteni ei torjuisi." -Ultra Bra-

Link to comment
Share on other sites

miten mahdetaan järjestää kotihoidossa olevien hengityshalvauspotilaiden hoito  huh.gif Hoidetaanko potilas normaalisti kotona lakonkin aikana vai siirretäänkö potilas lakon ajaksi sairaalaan huh.gif

Link to comment
Share on other sites

Jokainen liitto tehköön omat ratkaisunsa, mutta totuuden nimessä täytyy sanoa etten kovin suurta sympatiaa tunne. En apuhoitajaliittoa ( tarkoituksellinen provokaatio käyttää vanhaa nimeä ) sen enempää kuin muitakaan TEHYläisten siivellä mahdollisesti parempaa palkkaa saavia kohtaan. Aivan oma lukunsa ovat sairaanhoitajat, jotka eivät kuulu liittoon vaan salamatkustavat samalla tavalla.

En usko, että jaksan edes yrittää ymmärtää nyt lakon ulkopuolelle jääviä siskoja ja veljiä. Hävetkää jos osaatte. :nauraa:

Link to comment
Share on other sites

Entä jos työsopimus on katkolla lakon aikana, ei ilmeisesti jatketa sopimusta???

Jos määräaikainen työ- tai virkasuhde on sovittu päättymään lakon aikana, ei voida maksaa työttömyyspäivärahaa työ- tai virkasuhteen aikana, vaan tällöin lakkopäiviltä maksetaan lakkoavustusta ja suojelutyöpäiviltä maksetaan tuntipalkan mukaista palkkaa.

Työsuhteen päättymisen jälkeen hänelle maksetaan työttömyyspäivärahaa, koska henkilön työttömyys ei johdu lakosta, vaan työsuhteen ennalta sovitusta päättymisestä. Koskee myös

työsulkua.

Ja aina voi soittaa omalle luottamusmiehelle, hän tietää vastaukset juuri tällaisiin kysymyksiin.

Tämä mielipide tai kommentti on yksityishenkilön antama eikä välttämättä edusta työnantajani, minkään yhteistyökumppanini, ammattiliittoni tai puolueeni kantaa.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...