Jump to content
MAINOS

Kandit sairaanhoitajina


Lääkärihoitaja

Recommended Posts

Nyt sitten TYKS:issä ainakin muutama sisätautiosasto, aikas erikoistunutkin, on päättänyt palkata sairaanhoitajien vakansseihin lääketieteen kandidaatteja (3-4 vuosikurssilaisia).

Mun mielestä aika mielenkiintoinen ratkaisu. Koen nimittäin nämä kaksi ammattiryhmää aika erityyppisiksi. Sattuneesta syystä kun kandeilla ei ole taitoa ja/tai kokemusta mm. potilaan perushoidosta, haavanhoidosta, lääkelaimennoksista, sairaalan rutiineista, nyt vain muutamia mainitakseni. Mielenkiintoista nähdä miten kandi hoituu vastaavanhoitajan tehtävistä osastolla, jossa työvuorossa saattaa olla vain opiskelijoita...

Veripalvelu kaipaa kipeästi hengenpelastajia!

Link to comment
Share on other sites

MAINOS
  • Replies 173
  • Created
  • Last Reply

Nyt sitten TYKS:issä ainakin muutama sisätautiosasto, aikas erikoistunutkin, on päättänyt palkata sairaanhoitajien vakansseihin lääketieteen kandidaatteja (3-4 vuosikurssilaisia).

Mun mielestä aika mielenkiintoinen ratkaisu. Koen nimittäin nämä kaksi ammattiryhmää aika erityyppisiksi. Sattuneesta syystä kun kandeilla ei ole taitoa ja/tai kokemusta mm. potilaan perushoidosta, haavanhoidosta, lääkelaimennoksista, sairaalan rutiineista, nyt vain muutamia mainitakseni. Mielenkiintoista nähdä miten kandi hoituu vastaavanhoitajan tehtävistä osastolla, jossa työvuorossa saattaa olla vain opiskelijoita...

Kerrothan sitte miten meni? Meijän osastolle ei kandeja sh:ksi oo tulossa, vaikka sama talo onki. Muutama viimesen vuojen sh-opiskelija tulee kesätöihin.

I'm selfish, impatient and little insecure. I make mistakes, i'm out of control and at times hard to handle, but if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best.

Link to comment
Share on other sites

Nyt sitten TYKS:issä ainakin muutama sisätautiosasto, aikas erikoistunutkin, on päättänyt palkata sairaanhoitajien vakansseihin lääketieteen kandidaatteja (3-4 vuosikurssilaisia).

Ei kai nyt sentään vakansseja eri alan opiskelioilla voida täyttää?

Mun mielestä aika mielenkiintoinen ratkaisu. Koen nimittäin nämä kaksi ammattiryhmää aika erityyppisiksi. Sattuneesta syystä kun kandeilla ei ole taitoa ja/tai kokemusta mm. potilaan perushoidosta, haavanhoidosta, lääkelaimennoksista, sairaalan rutiineista, nyt vain muutamia mainitakseni. Mielenkiintoista nähdä miten kandi hoituu vastaavanhoitajan tehtävistä osastolla, jossa työvuorossa saattaa olla vain opiskelijoita...

Mun mielestä ihan onnistunut idea. Tällä perusteella minä, valmistunut sairaanhoitaja, voin mennä kesälääkäriksi pikkukuntaan lääketieteen kandidaatin tilalle.  8)

No, laki terveydehuollon ammattihenkilöistä 1. luku 2§ sanoo seuraavaa:

Terveydenhuollon ammattihenkilö

Tässä laissa tarkoitetaan terveydenhuollon ammattihenkilöllä:

1) henkilöä, joka tämän lain nojalla on saanut ammatinharjoittamisoikeuden (laillistettu ammattihenkilö) tai ammatinharjoittamisluvan (luvan saanut ammattihenkilö); sekä

2) henkilöä, jolla tämän lain nojalla on oikeus käyttää asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä (nimikesuojattu ammattihenkilö).

Laillistettu, luvan saanut tai nimikesuojattu ammattihenkilö on oikeutettu toimimaan asianomaisessa ammatissa ja käyttämään asianomaista ammattinimikettä. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammatissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Tämä ei kuitenkaan estä, jollei laissa tai lain nojalla annetussa asetuksessa toisin säädetä, laillistettuja, luvan saaneita tai nimikesuojattuja ammattihenkilöitä koulutuksensa, kokemuksensa ja ammattitaitonsa mukaisesti toimimasta toistensa tehtävissä silloin, kun se on perusteltua työjärjestelyjen ja terveyspalvelujen tuottamisen kannalta.

Laillistetun ammattihenkilön tehtäviä voi 2 momentin estämättä suorittaa myös asianomaiseen ammattiin opiskeleva henkilö siten kuin asetuksella säädetään. Opiskelijaan noudatetaan tällöin soveltuvin osin, mitä jäljempänä tässä laissa säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä.

Mä en nyt jaksa uskoa, että nuo punaisella mainitut perustelut täyttyy tilanteessa, jossa meillä on tuhansia sairaanhoitajia muissa kuin oman alansa töissä huonon palkkauksen takia. Muutenhan lääketieteen opiskelijoilla ei ole mitään asiaa sairaanhoitajan hommiin, kuten sinisellä tuossa lukeekin.

No, toivottavasti Tehy ottaa asiaan kantaa.

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

Oon ollut sijaisena paikoissa(TK ja aluesairaala), joissa LK(I-III vuosikurssi) on otettu kesäksi tekemään hoitoapulaisen tehtäviä. Mihinkään lääkityksiin, toimenpiteisiin, potilaskeskusteluihin/-ohjauksiin yms. ei ole ollut asiaa muuna kuin avustavana henkilönä tai mielenkiinnosta vierestä katsomaan.

"If you ain't part of a solution, you are solid or gas."

Link to comment
Share on other sites

Turun kaupunkikin palkkaa sairaanhoitajiksi osastoilleen. On kuulemma tullut sekä TYKSin että Kaupunginsairaalan osaston- sekä ylihoitajilta sähköpostia suoraan kurssien sähköpostilistoille.

Veripalvelu kaipaa kipeästi hengenpelastajia!

Link to comment
Share on other sites

olen kuullut että espoon terveyskeskuksissa on ollut kesällä kandeja näytteidenottajina (labrahoitajista pulaa), käden taitoja harjoitelleet lähinnä verinäytteiden otossa. sekä myös sh-opiskelijoitakin on ollut näytteidenottajina töissä.

I´am Wizard

Link to comment
Share on other sites

Perustelut kandien palkkaamiseen on se, että he ovat suorittaneet farmakologian opinnot kesään mennessä ja saavat i.v. luvat?huh.gif?

Maailmassa on monta ihmeellistä asiaa.

Tuolla perusteella voitaisiin palkata vaikka farmasian opiskelijoita sairaanhoitajien sijaisiksi.

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

He ovat opiskelleet farmakologiaa ja kanyloineet toisiaan labraharjoituksia varten, mutta potilastyöstä ja potilaan vointiin vaikuttavista tekijöistä ja niiden seurannan merkityksestä käytännössä heillä ei ole mitään tietoa. Kaikki ana&fys, farmakolg, yms. ovat olleet tuossa vaiheessa vasta prekliinisiä opintoja, joita ei vielä sillä kokemuksella voi soveltaa käytäntöön.

"If you ain't part of a solution, you are solid or gas."

Link to comment
Share on other sites

Meillä on kanssa ollut näitä lääketieteen opiskelijoita tekemässä keikkaa,ovat tehneet perushoitajan sijaisuuksia.Viimekertainen opiskeli ekaa vuotta lääkiksessä,ja kyllä se touhu oli niin onnetonta että perässä sai kulkea ja tarkistaa joka ikisen potilaan lääkitykset,vaipotukset,asentohoidot jne.Huvitti kun se sälli tuli pharmacan kanssa mulle et kuinkas tätä kirjaa sitten taas käytettiinkään  8) [/avautuminen]

Link to comment
Share on other sites

Siis eihän toi ole laillista?  huh.gif

No, laki terveydehuollon ammattihenkilöistä 1. luku 2§ sanoo seuraavaa:

Terveydenhuollon ammattihenkilö

Tässä laissa tarkoitetaan terveydenhuollon ammattihenkilöllä:

1) henkilöä, joka tämän lain nojalla on saanut ammatinharjoittamisoikeuden (laillistettu ammattihenkilö) tai ammatinharjoittamisluvan (luvan saanut ammattihenkilö); sekä

2) henkilöä, jolla tämän lain nojalla on oikeus käyttää asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä (nimikesuojattu ammattihenkilö).

Laillistettu, luvan saanut tai nimikesuojattu ammattihenkilö on oikeutettu toimimaan asianomaisessa ammatissa ja käyttämään asianomaista ammattinimikettä. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammatissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Tämä ei kuitenkaan estä, jollei laissa tai lain nojalla annetussa asetuksessa toisin säädetä, laillistettuja, luvan saaneita tai nimikesuojattuja ammattihenkilöitä koulutuksensa, kokemuksensa ja ammattitaitonsa mukaisesti toimimasta toistensa tehtävissä silloin, kun se on perusteltua työjärjestelyjen ja terveyspalvelujen tuottamisen kannalta.

Laillistetun ammattihenkilön tehtäviä voi 2 momentin estämättä suorittaa myös asianomaiseen ammattiin opiskeleva henkilö siten kuin asetuksella säädetään. Opiskelijaan noudatetaan tällöin soveltuvin osin, mitä jäljempänä tässä

Joo-o, eli kyllä nimikesuojattujen ammattihenkilöiden duuneja voi tehdä muutkin, eli esim lähihoitajien yms duuneja, mutta laillistettujen ei voi. Toi ei voi olla laillista. Ei lääkäri ole pätevä sairaanhoitajan töihin. Laillistetun hommia ei voi lain mukaan tehdä kuin k.o ammattiin laillistettu henkilö. Ettei niitä lekureita o palkattu perushoitajiks sinne? Se on laillista.

Meillä on kanssa ollut näitä lääketieteen opiskelijoita tekemässä keikkaa,ovat tehneet perushoitajan sijaisuuksia

Jep, toi on pykälien mukaan mahdollista. Perushoitaja on nimikesuojattu, ei laillistettu.
Link to comment
Share on other sites

Kyllähän tuo on sairaanhoitajan ammattitaidon morkkaamista työnantajan puolelta, jos he pitävät kolmen ensimmäisen vuoden lääkisopiskelijoita verrattavissa sairaanhoitajiin.

Siis edes valmis lääkäri ei ole pätevä toimimaan sairaanhoitajan ammatissa. Mä todella haluan kuulla mitä ammattiliitot on tästä mieltä. Jos todella on kyse sairaanhoitajan eikä perushoitajan sijaisuuksista. Siinä on lain kannalta iso ero.
Link to comment
Share on other sites

Kyllähän tuo on sairaanhoitajan ammattitaidon morkkaamista työnantajan puolelta, jos he pitävät kolmen ensimmäisen vuoden lääkisopiskelijoita verrattavissa sairaanhoitajiin.

Siis edes valmis lääkäri ei ole pätevä toimimaan sairaanhoitajan ammatissa. Mä todella haluan kuulla mitä ammattiliitot on tästä mieltä. Jos todella on kyse sairaanhoitajan eikä perushoitajan sijaisuuksista. Siinä on lain kannalta iso ero.

Näinpä! Ihan tämän jo pitäisi pystyä estämään tämmöinen! Tuntuu taas uskomattomalta miten sairaanhoitajien työnkuvaa aliarvioidaan ja kuvitellaan että tätä hommaahan osaa ihan jokainen tehdä... Tottakai kandeillakin on jokin käsitys lääketieteen puolelta mutta hoitaminen on paljon muutakin! Luulempa vaan että jokaisella kandilla joka pääsee tälläseen kesäduuniin syyhyää kädet sekaantua tekemään määräyksiä ja leikkimään oikeeta lääkäriä  8) *elekkee vetäkö kukaan tästä palkokasvia nokkaan, kiitos*

Toisaalta voi olla ihan hyvää harjoitusta kandeille olla mukana ihan perushoidossa ja nähdä sitten se kuinka laajaa osaamista sh:n hommat on ja kuinka kiire siellä osastolla oikeesti on... Ehkä näistä tulis sitten "isona" sellasia tohtoreita ettei heti aleta räksyttämään jos sh ei seiso sotilaallisesti kiertokärrin vieressä vähintään kolmea minuuttia ennen ku tohtori on paikalla  :)

Mä en halua olla töissä enää, mä en ikinä riitä.

Mä raadan ja raadan mutta kukaan ei nää,

kukaan ei kiitä

- Maija Vilkkumaa-

Link to comment
Share on other sites

Ettei niitä lekureita o palkattu perushoitajiks sinne? Se on laillista.

Juu siis, olen aivan satavarma. Ihan ok. jos he olisivat hoitoapulaisina tai jopa perushoitajina, jolloin vastuu hommien toimimisesta säilyisi kuitenkin vast.sh:lla.

Ja tosiaan ei ole ykisttäistapauksista kyse, kyllä ihan useammalla osastolla on näin TYKSissä.

Veripalvelu kaipaa kipeästi hengenpelastajia!

Link to comment
Share on other sites

Eipä noi meikän kurssikamut oo mitenkään intona ollu tonne töihin hakemassa, just siitä syystä että tietävät etteivät sh:n hommia osaa. Tää on taas näitä epätoivoisia yrityksiä repiä työvoimaa jostain. En mä itekkään menis kyllä tyksin sisuksille vaikka saikku oonkin... käytävät pullollaan potskuja..

"Sinä elät kuolemanpelossa"

Link to comment
Share on other sites

Monissa maissa on ollut aikaisemmin järjestelmä, jossa lääkäriksi kouluttautuva jotutui aloittamaan aluksi perushoitajan koulutuksesta, siirtyen sitten sairaanhoitajan opintoihin ja vasta sen jälkeen lääketieteelliseen.

En aivan kannata tätä järjestelmää nykyisin, johtuen työvoimapulasta, mutta periaatteessa se olis hyvä systeemi. Ainakin toteutettuna siten, että kandit joutuisivat suorittamaan hoitotyön opintoja ja pakollisen harjoittelun (esim 8vk) aivan tehden perushoitoa.

"If you ain't part of a solution, you are solid or gas."

Link to comment
Share on other sites

periaatteessa se olis hyvä systeemi. Ainakin toteutettuna siten, että kandit joutuisivat suorittamaan hoitotyön opintoja ja pakollisen harjoittelun (esim 8vk) aivan tehden perushoitoa.

Kannatetaan! Kokemus kun on näyttänyt sen että mitä enemmän lääkärillä on hoitoalan koulutusta/työkokemusta, sitä todennäköisemmin hän on hoitajien näkökulmasta ns. hyvä lääkäri.
Link to comment
Share on other sites

Tuosta lääkiksen opiskelijoiden palkkaamisesta sh-sijaisiksi on TYKS:ssä todellakin tehtu päätös jo joskus huhtikuun alussa. Taisin minäkin sitä jossain osiossa ihmetellä. Itse kyselin ylihoitajalta näiden opiskelijoiden valtuuksia ja hän lupasi että siitä annetaan tarkat ohjeet mitä he saavat tehdä ja mitä eivät. Katsotaan nyt sitten miten käy.

Sodassa, rakkaudessa ja yleisessä vitutuksessa kaikki on sallittua.

Link to comment
Share on other sites

Laitoin tosta viestiä TEHYn edunvalvontayksikköön. Toivottavasti poikii jotain, koska ensinnäkin toi haisee laittomalta, toisekseen ei toi voi olla mikään ratkasu sairaanhoitajapulaan. Ja kuten sanottu, ihan käsittämätöntä hoitajien aliarvioimista.

Kyllähän ne voidaan perehdyttää jotain perushoitoa tekemään (mikä oliskin hyvä juttu), mutta laillistetun sairaanhoitajan sijaisuutta ne ei ole päteviä tekemään. Laki laillistettujen ammattihenkilöiden toiminnasta on aika selkeä siinä suhteessa. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559

TEO myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa laillistettuja ammatteja, siihen ei pelkkä TYKSin ylihoitajan tai vastaavan päätös riitä. Nimikesuojatut ammattit on sitten ihan eri asia (ph, lh jne).

Link to comment
Share on other sites

Kerrothan Osku sitten heti miten kävi, tai saitko vastausta Tehyltä? Kyllä on käsittämätöntä toimintaa Turuus... t:laillistettu sairaanhoitaja :)

-tule turma tuonen tietä, pikku reppu selässä, pikku kirves kontissa. Napsauta sillä ohtaan, justiinsa nokan kohtaan-

Link to comment
Share on other sites

Kiitos Osku, kun laitoit viestiä. Mulla alkoi oma tunto vaivata, kun kaivoin maata ystävieni jalkojen alta, vaikken pahaa tarkoitakaan  :-

Veripalvelu kaipaa kipeästi hengenpelastajia!

Link to comment
Share on other sites

Sen verran tää hiertää että laitoin TEO:llekkin kyselyn tästä. Toivottavasti nyt joku auktoriteetti ottaa kantaa tähän  :-[br][br]Ylläoleva osuus viestistä on kirjoitettu: 15.05.07 - klo:13:54


Tehyn Kehittämisyksikön vt. johtaja vastasi TEHYn intrassa.

https://www.tehy.fi/jasensivut/?x1541656=12607714

Tekstiä en lähde tänne copypastettamaan koska se on tuonne kirjoitettu. Jäsenet voivat sen käydä sieltä lukemassa. Vastauksen ydin on kuitenkin tämä: "Lääkäriopiskelija ei voi siis toimia sairaanhoitajan tehtävissä". Saas nähä miten tämä asia etenee.

Link to comment
Share on other sites

HUS-laboratoriot on useana vuonna palkannut lääketieteen opiskelijoita näytteenottajiksi ja nimenomaan laboratoriohoitajan sijaisina... tänä vuonna on palkattu jopa biokemianopiskelija huh.gif

I´m not sure what´s wrong... But it´s probably your fault

Link to comment
Share on other sites

Eihän tämä ole reilua! Aivan tässä puhisee savua korvista  huh.gif Haluanpa vain nähdä sen kandin, joka selviytyy kunnialla yllä mainituista vastaavan hoitajan tehtävistä itsenäisesti. Toisaalta ehkä tässä arvostus nousee tulevilla lääkäreillä, kun on jo kosketus siihen perushoitoon? Ehkä ne sitten saavat potilaan ilman hoitajan avustusta tutkimuspöydälle makaamaan..

Link to comment
Share on other sites

HUS-laboratoriot on useana vuonna palkannut lääketieteen opiskelijoita näytteenottajiksi ja nimenomaan laboratoriohoitajan sijaisina... tänä vuonna on palkattu jopa biokemianopiskelija huh.gif

Iänkaikenhan lääket. yo:t ovat toimineet sh:n sijaisina; 2-3 vuoden jälkeen saavat siihen teoriassa pätevyyden ja sijaisuuksien tekeminen on ihan laillista. Parin vuoden opiskelun jälkeenhän perustietojen ihmisestä ja osin patofysiologiastakin pitäisi olla hyvät, joskaan itse hoitotyöstä ei tietenkään ole mitään käsitystä. Niinpä lääketieteilijöistä tulisi palkata hoitsuiksi vain käsistään näppärimmät jotka omaksuvat hoitajan hommista vanhastaan tuntemattomat asiat mahdollisimman nopsaan. Näppärä ja asioista kiinnostunut opiskelija kyllä oppii asiallisessa perehdytytyksessä hommat aika haipakkaa. Näin ei tietenkään ole asiat läheskään jokaisen lääketieteilijän kohdalla. Tulevaisuutta ajatellen kaikki ovat voittajia jos tulevista lääkäreistä soveliaat yksilöt ovat saaneet kokeilla sairaanhoitajan töppösiä ennen lääkärin saappaisiin hyppäämistä.

Samahan se on hoitajillakin. Tutkintotaustasta riippumatta jotkut tyypit ovat kuolemaansa saakka - kokemusta tai ei - työvuorossaan enemmän haitaksi kuin hyödyksi, jotkut taas jo opintojen varhaisessa vaiheessa osoittavat hoksnokkaa vaikka mihin.

Link to comment
Share on other sites

Iänkaikenhan lääket. yo:t ovat toimineet sh:n sijaisina; 2-3 vuoden jälkeen saavat siihen teoriassa pätevyyden ja sijaisuuksien tekeminen on ihan laillista.

Eivät saa pätevyyttä toimia sairaanhoitajan sijaisena vaikka olisivat valmiita lääkäreitä. Eri juttu on sitten se, että miksei kukaan ole koskaan asiaan puuttunut, vaan tällaisen toiminnan on annettu jatkua? 

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...