Jump to content
MAINOS

[STAKES] Hoitajien hyvät työolot lisäävät myös vanhusten hyvinvointia


OldOne

Recommended Posts

Hoitohenkilöstön kiire ja heikot vaikutusmahdollisuudet lisäävät vanhusten liikkumisen rajoittamista ja antipsykoottisten lääkkeiden käyttöä pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Vastaavasti kun hoitajilla on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja käyttää kykyjään, rajoitteita käytetään vähemmän. Nämä Stakesin tutkijoiden tutkimustulokset esitellään artikkelissa, joka julkaistiin joulukuussa arvostetussa kansainvälisessä Medical Care -tiedelehdessä.

Tutkimuksessa löydettiin pitkäaikaishoidon laitoksissa selviä osastojen välisiä eroja siinä, missä määrin vanhusten liikkumista rajoitetaan erilaisilla apuvälineillä ja antipsykoottisilla lääkkeillä. Vanhusten toimintakyvyn heikkeneminen ja erilaiset käytösoireet selittivät vain pienen osan näistä eroista. Myöskään alhainen henkilöstömitoitus ei yksin lisännyt rajoitteiden käyttöä. Sen sijaan silloin, kun hoitajat kokivat työnsä kiireiseksi ja yksipuoliseksi eikä heillä ollut mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä, vanhusten liikkumista rajoitettiin paljon liikkumista estävillä apuvälineillä.

Vastaavasti osastoilla, joilla hoitajilla oli mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä ja käyttää monipuolisesti taitojaan ja kykyjään, vanhusten liikkumista rajoitettiin vähemmän. Näillä osastoilla myös antipsykoottisia lääkkeitä käytettiin keskimääräistä vähemmän.

Tutkijat korostavat, että vanhusten laitoshoidossa tulisi kiinnittää erityistä huomioita hoitohenkilöstön mahdollisuuksiin tarjota asukkaille hyvä elämänlaatu pienimmällä mahdollisella lääkemäärällä. Tämä toteutuu parhaiten osastoilla, joilla hoitajat voivat vaikuttaa työhönsä ja käyttää siinä opittuja taitojaan ja kykyjään. Kyse on pitkälti toimintatavoista ja johtamiskulttuurista, jossa henkilöstöä kannustetaan itsenäisyyteen ja vastuunottoon. Merkitystä on myös rakenteellisilla tekijöillä, kuten osaston koolla ja erikoistumisella tiettyyn asiakasryhmään. Lähtökohtana on kuitenkin riittävä henkilöstömäärä.

Tutkimukseen osallistui 91 terveyskeskusten ja vanhainkotien vuodeosastoa, joissa hoidon laatua ja vanhusten toimintakykyä arvioitiin kansainvälisellä hoidon ja palvelun parantamiseen sekä kustannusten hallintaan kehitetyllä RAI (Resident Assessment Instrument) -tietojärjestelmällä. Samanaikaisesti hoitohenkilöstön työoloja ja hyvinvointia selvitettiin kyselyllä, johon vastasi 977 hoitotyöntekijää.

Artikkeli on osa Stakesin tutkimusta, jossa selvitetään vanhusten laitoshoidon henkilöstön hyvinvointia ja hoidon tuloksellisuutta. Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia ja Työsuojelurahasto.

Lähde: Laura Pekkarinen, Marko Elovainio, Timo Sinervo, Harriet Finne-Soveri and Anja Noro. Nursing Working Conditions in Relation to Restraint Practices in Long-Term Care Units. Medical Care. Volume 44, Number 12, December 2006

Lisätietoja: tutkija Laura Pekkarinen, puh. (09) 3967 2296 ja erikoistutkija Timo Sinervo,

puh. (09) 3967 2231, 040 575 2751 sekä sähköposti etunimi.sukunimi(at)stakes.fi.

http://www.stakes.fi/FI/ajankohtaista/Tiedotteet/2007/1_2007.htm

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
MAINOS

Tämähän on ollut tiedossa ilman tätä Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimustakin. Mutta onhan se hyvä, että tästä asiasta tulee monesta tuutista. Eivät nuo kuntien johtavat viranhaltijat ja poliittiset päättäjät kuitenkaan usko, jos hoitajat tätä tuovat esille - sehän on nähty jo niin monta kertaa.

Kiitos, Osku, tästä linkistä - vienkin tämän uutisen heti ensiviikolla yhteen tilaisuuteen, jossa on näitä ed.mainittuja tyyppejä, jotka kaiken aikaa vaativat, että "hoidon tasoa on kohotettava" ja heidän mielestään useimmiten on kysymys vain hoitajien asenteesta (="laiskuudesta) yms. yms. (kuitenkin heistä vain  1% on tutustunut esim.oman kuntansa tk:n arkeen tms.  angry.png) Sitten vielä kaiken purpatuksensa päälle he miettivät, että on se kumma, kun ei saada hoitohenkilökuntaa, että mitähän pitäis tehdä... ;D Ja näihin mietintöihin menee aivan älyttömästi sekä aika- että raharesursseja  (tiedollisia resursseja on vaikea tuhlata)....

No, eipä se tietenkään mitään muuta, että vien nuo tutkimustulokset ppt-esityksenä (=rautalankamallina) noille tyypeille, mutta jos edes vähän herättäisi keskustelua ettei asia myöskään ihan kokonaan unohtuisi, ja on heissäkin kuitenkin se 1%, joka kaipaa juuri tälle asialle tukea

Aina kun minun pitää valita kahdesta pahasta, kokeilen sitä pahaa, johon en ole vielä tutustunut.

                                  - Mae West -

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...