Jump to content
MAINOS

Perustaso hoitotasollako sittenkin.


m8

Recommended Posts

Nyt kun uusi vuosi on alkanut ja perus - ja hoitotason testauksia on edellis vuoden puolella suritettu niin kyselisin hieman käytännön toteutuksista eri sairaankuljetusyksikköissä.

Lähinnä minua kiinnostaa se miten vastuulääkärit ovat ohjeistaneet perustason testauksen hyväksyttävästi suorittaneiden toimintaa.

Maakunnissahan on yksiköitä joissa on suuri lääkekapasiteetti ja laitteet hoitotason tehtäviin, näissä yksiköissä työskentelee perustason testin läpäisseet henkilöt joilla ei siis ole hoitotason lupia. Heidän kohdalla minua kiinnostaa käytäntö, miten he jatkossa saavat toimia?  Tekevätkö he pelkästään perustason sallimia hoito - ja lääkehoito toimenpiteitä vai sallitaanko heillekkin hoitotason tehtäviä. Eikö nimenomaan testauksilla pyritä selvittämään se kenellä on valmiudet suoriutua perus - tai hoitotason tehtävistä.

Tilannetta mutkistaa vielä se että osa yksiköissä työskentelevistä on suorittanut hoitotason testauksen hyväksyttävästi, joten lääkkeitä ja deffaa yms. varmaankaan ole järkevää poistaa yksiköistä kun perustason henkilöt aloittavat työvuoronsa.

Tiedossani on varmasti ainakin yksi sairaankuljetusyksikkö jossa testauksen jälkeen mikään ei tavallaan muuttunut, vaan perustason testauksen hyväksyttävästi suorittaneet henkilöt voivat toimia kuten hoitotason sairaankuljettajatkin koska siihen löytyy yksiköstä välineet.

Mielestäni tämänkaltaisella toiminnalla viedään pohja sairaanhoitopiirien työltä kehittää ensihoidon palveluja. Tunne siitä että testauksella ei olekkaan "oikeasti" mitään merkitystä on tällä hetkellä hyvin voimakas ja sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärin myöntämät todistukset ovat täysin arvottomia papereita, joilla voi pyyhkiä vaikka p...  ;D

Tietysti tähän liittyy katkeruutta koska itse suoritin hyväksyttävästi sekä perus - että hoitotason testauksen. Se että valmistuin testaukseen huolella ja olen kouluttautunut hoitotasoa silmällä pitäen  näyttää nyt olevan turhaa, hoitolupia silmälläpitäen koska hekin jotka eivät hoitotason testauksista suoriudu saavat niitä tehtäviä tehdä.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Koska edelleen Kansanterveyslakiin perustuen, kunnan terveyskeskuslääkäri on se ainoa juridinen instanssi joka hoito/lääkelupia voipi kirjoitella, on siis hänellä valta päättää mitä hänen hallitsemallaan terveyskeskus alueella tehdään ja millaisin koulutuksin. SHP:n lääkärin antamilla papereilla todellakin voit pyyhkiä p:tä, tässä tapauksessa. Jos kuntasi tk ja alueesi shp ovat keskenään sopineet siten, että shp suorittaa testauksia ja valvontaa, on asia ok. Myös kyseisiä hoito/lääkelupia voidaan kirjoitututtaa shp:n lääkäreillä, mutta juridista vastuuta ei kukaan voi siirtää tk lääkäriltä shp:n lääkärille. Se että autoissa on ns. ylimääräistä tavaraa koulutustasoon verrattuna ei haittaa, mutta käyttö kyllä vaatisi luvat, esim. juuri lääkkeet. ON hyvä että olet käynyt sekä perus-, että hoitotason testaukset ja opit ja saanut niistä vieläpä liput ja laput. Toivottavasti olet myös saanut ns. luvat. Onhan näitä hoitotason "lupia" myös peruttu, kun on mopo vähän karannut jampoilta käsistä. Mutta joka tapauksessa, kuntasi TK lääkäri (johtava) nämä lupa asiat päättää, ja aivan yksin.

Link to comment
Share on other sites

Kyllähän niissä shp:n lippusissa lukee että ne eivät yksinään riitä vaan niiden lisäksi tarvitaan tk:n vastuulääkärin myöntämät luvat. Nämä luvat vastuulääkäri on myöntänyt ja niissä onkin hyvät maininnat siitä mitä toimenkuvaan kuuluu perus - ja hoitotasolla. Perustason luvilla voidaan kuitenkin toimia niin sanotulla hoitotasolla, eikös juuri tässä meinaa mopo karata käsistä. No siitähän toki vastaa tk:n vastuulääkäri.

Mutta miksi sitten nykyään testataan shp:n ja valtakunnan puolesta?  :P

Link to comment
Share on other sites

Kyllä, näin on. On olemassa kuntia missä paikallinen tk on päättänyt että oman kunnan pirssit ovat perusyksiköitä, mutta kuitenkin henkilökunnalla on tk:n myöntämät lupalaput esim. liuottaa, tehdä anestesia intubaatioita yms. ja tarvikkeet vielä tulevat tk:sta. Tätä käytäntöä perustellaan sillä, että perustaso on kunnalle halvempaa kuin hoitotaso. Mutta olkoon perustelut mitkä tahansa, tk:lla on tähän oikeus, eikä shp voi kuin heristää sormeaan ja sanoa hyi hyi, ei saa. :P Toisaalta jos ne perusyksikön jannut ja jaanat hommat osaavat ja kenties varmaankin asiat ovat tentatut sen tk:n puolesta, niin mikä ettei. Varsinkin seuduilla jotka sijaitsevat lähellä reservaatteja..

Link to comment
Share on other sites

Kyllä, näin on. On olemassa kuntia missä paikallinen tk on päättänyt että oman kunnan pirssit ovat perusyksiköitä, mutta kuitenkin henkilökunnalla on tk:n myöntämät lupalaput esim. liuottaa, tehdä anestesia intubaatioita yms. ja tarvikkeet vielä tulevat tk:sta. Tätä käytäntöä perustellaan sillä, että perustaso on kunnalle halvempaa kuin hoitotaso. Mutta olkoon perustelut mitkä tahansa, tk:lla on tähän oikeus, eikä shp voi kuin heristää sormeaan ja sanoa hyi hyi, ei saa. :P Toisaalta jos ne perusyksikön jannut ja jaanat hommat osaavat ja kenties varmaankin asiat ovat tentatut sen tk:n puolesta, niin mikä ettei. Varsinkin seuduilla jotka sijaitsevat lähellä reservaatteja..

Näinhän se menee, itsekin tällaisessa yksikössä työskentelen. Mutta tiedossa on se että uudet lääkehoitoon yms. liittyvät ohjeistukset tulevat varmasti muuttamaan tätä tilannetta lähivuosina ja se on hyvä asia se.

Mielenkiinnolla itse odotan että laittaako työnantaja minut palkalliseen koulutukseen vai pääsenkö odottelemaan eläkepäiviä davemiesten kunnialliseen kerhoon...

Link to comment
Share on other sites

Mitä - kenellä on työnantajan vastuullinen koulutusjärjestelmä ?

Vikoja korjataan - ominaisuuksien kanssa opetellaan tulemaan toimeen.

Jokainen kyynel on muistutus onnen hetkestä.

Link to comment
Share on other sites

Terveyskeskukset tulevat jäämään lähitulevaisuudessa pois ensihoidon sopija-, valvonta-, ohjeistus-, sekä testausosapuolina. Kyseiset asiat tulevat sairaanhoitopiirien vastuulle ja hyvä niin. Tämä muutoksen juna on ollut matkalla hiljaisuudessa jo pitkään, mutta on asemalla nopeammin kuin moni uskookaan.

Link to comment
Share on other sites

Terveyskeskukset tulevat jäämään lähitulevaisuudessa pois ensihoidon sopija-, valvonta-, ohjeistus-, sekä testausosapuolina. Kyseiset asiat tulevat sairaanhoitopiirien vastuulle ja hyvä niin. Tämä muutoksen juna on ollut matkalla hiljaisuudessa jo pitkään, mutta on asemalla nopeammin kuin moni uskookaan.

Onko lakiehdotus jo missä vaiheessa vai perustuuko tämä nähdäksesi terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirien välisiin sopimuksiin?
Link to comment
Share on other sites

Onko lakiehdotus jo missä vaiheessa vai perustuuko tämä nähdäksesi terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirien välisiin sopimuksiin?

Olennaisempi kysymys on "mitä sitten"?

Ei järjestämisvastuun siirto tk->shp tuo mitään lisäarvoa toiminnalle, jos ei shp:lta löydy osaavaa sakkia toiminnan pyörittämiseen. Suomessa on 23(?) sairaanhoitopiiriä, ja näistä ehkä kymmenessä on jotakuinkin aktiivinen vastuulääkäri. Eikä pelkkä vastuulääkäri kesää tee.

Lisäksi shp:t ovat tähän asti lähinnä ottaneet kantaa lääketieteellisiin asioihin, mutta järjestämisvastuun otto vaatii huomattavasti nykyistä parempaa osaamista hallinnon, kilpailuttamisen ja sopimusten kiemuroissa. Ensihoidon hallinnollista osaamista on vain tarjolla varsin vähän.

Johtopäätös: järjestämisvelvollisuus siirretään shp:n hoidettavaksi, tilanne ei parane ilman kohtuullista lisäresurssointia hallintoon.

Link to comment
Share on other sites

Järjestämisvastuun siirto vaatii laki muutoksen ja Kansanterveyslain "avaamisen". Juridinen vastuu on asia, jota tässä maassa ei voi siirtää muualle ilman laki muutosta. Toiminnan organisointi voidaan antaa paikallisen shp:n tehtäväksi omilla alueillaan, mutta viime kädessä terveyskeskus vastaa oman alueensa sairaankuljetuksesta, sekä myös sen kustantaa. Se mihin kelkka kulkee tulevaisuudessa on arvauksien peitossa. Se että kunta ostaisi palvelut shp:ltä on hyvinkin mahdollista, toisaalta ketkä omistavat shp:t? No, ne kunnathan sen.

Link to comment
Share on other sites

Terveyskeskukset tulevat jäämään lähitulevaisuudessa pois ensihoidon sopija-, valvonta-, ohjeistus-, sekä testausosapuolina. Kyseiset asiat tulevat sairaanhoitopiirien vastuulle ja hyvä niin. Tämä muutoksen juna on ollut matkalla hiljaisuudessa jo pitkään, mutta on asemalla nopeammin kuin moni uskookaan.

Onko lakiehdotus jo missä vaiheessa vai perustuuko tämä nähdäksesi terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirien välisiin sopimuksiin?

Järjestämisvastuun siirto vaatii laki muutoksen ja Kansanterveyslain "avaamisen". Juridinen vastuu on asia, jota tässä maassa ei voi siirtää muualle ilman laki muutosta. Toiminnan organisointi voidaan antaa paikallisen shp:n tehtäväksi omilla alueillaan, mutta viime kädessä terveyskeskus vastaa oman alueensa sairaankuljetuksesta, sekä myös sen kustantaa. Se mihin kelkka kulkee tulevaisuudessa on arvauksien peitossa. Se että kunta ostaisi palvelut shp:ltä on hyvinkin mahdollista, toisaalta ketkä omistavat shp:t? No, ne kunnathan sen.

Tässä PARAS-(laki)hankeessa yhtenä olennaisena tavoitteena on, että olisi uudet sairaan- ja terveydenhoito piirit, jossa madalletaan (jopa poistetaan kokonaan) esh/shp vrs. perusterveydenhuolto/kunnallishallinto raja-aitaa aivan ollennaisesti ja keskityttäisiin siihen, että mitä palveluja olisi järkevää keskittää seudullisesti esim. väestöpohjana 200 000, jotta kapea-alainen erikoisosaaminen varmistuisi. Sitten osa palveluista edelleenkin toteutuisi lähipalveluina, niiden suuren käyttöasteen vuoksi. Ja ensihoito ja sairaankuljetus ovat ainakin sellaisia palveluita, jotka täytyy toteuttaa lähipalveluna.  Hallinnointimalleja on monia. Eli, että joskus tulevaisuudessa emme enää puhukaan esh:sta/pth:sta...

Eli tk:t eivät tosiaankaan ole jäämässä pois tästä järjestelystä, vaan entistä enemmän ne palvelut, jotka on tarkoitus lähipalveluina toteuttaa, toteutuvat suurimmaksiosaksi nimenomaan jo olemassa olevien organisaatioiden kautta. Ja ensihoito voidaan joissakin organisaatioissa sujuvasti yhdistää esim. koti(sairaan)hoitoon, tk:n ppkl-toimintaan (joissakin kunnissa on myös nyt tämä käytössä) jne.

Mielenkiintoista on, että sairaan- ja terveydenhoitopiireissä otetaan myös sosiaalityö mukaan. Tulevaisuudessa siis ppkl:lla voi olla joissakin paikoissa myös sosiaalipäivystys yms.

Aina kun minun pitää valita kahdesta pahasta, kokeilen sitä pahaa, johon en ole vielä tutustunut.

                                  - Mae West -

Link to comment
Share on other sites

Eli tk:t eivät tosiaankaan ole jäämässä pois tästä järjestelystä, vaan entistä enemmän ne palvelut, jotka on tarkoitus lähipalveluina toteuttaa, toteutuvat suurimmaksiosaksi nimenomaan jo olemassa olevien organisaatioiden kautta. Ja ensihoito voidaan joissakin organisaatioissa sujuvasti yhdistää esim. koti(sairaan)hoitoon, tk:n ppkl-toimintaan (joissakin kunnissa on myös nyt tämä käytössä) jne.

Jos palvelu tuotetaan lähipalveluna, se ei edellytä että myös hallinto pitäisi järjestää lähipalveluna. Tärkein tavoite koko ensihoidon uudistuksessa on parantaa nimen omaan toiminnan johtamista ja organisointia, ja se taas edellyttää että hommaa saadaan vetämään täysipäiväiset ihmiset eikä tk-lääkäri oto 2h/kk.

Virka-ajan ulkopuoliset TK-päivystykset ovat katoava luonnonvara, eikä niiden varaan voi ensihoitoa rakentaa... Kotihoito, kotisairaala yms. ratkaisut sinänsä sopivat ensihoitojärjestelmän yhdeksi palvelumuodoksi, mutta ensihoito vaatii oman organisaationsa jossa ymmärretään toiminnan "syvin olemus".

Link to comment
Share on other sites

Eli tk:t eivät tosiaankaan ole jäämässä pois tästä järjestelystä, vaan entistä enemmän ne palvelut, jotka on tarkoitus lähipalveluina toteuttaa, toteutuvat suurimmaksiosaksi nimenomaan jo olemassa olevien organisaatioiden kautta. Ja ensihoito voidaan joissakin organisaatioissa sujuvasti yhdistää esim. koti(sairaan)hoitoon, tk:n ppkl-toimintaan (joissakin kunnissa on myös nyt tämä käytössä) jne.

Jos palvelu tuotetaan lähipalveluna, se ei edellytä että myös hallinto pitäisi järjestää lähipalveluna. Tärkein tavoite koko ensihoidon uudistuksessa on parantaa nimen omaan toiminnan johtamista ja organisointia, ja se taas edellyttää että hommaa saadaan vetämään täysipäiväiset ihmiset eikä tk-lääkäri oto 2h/kk.

Virka-ajan ulkopuoliset TK-päivystykset ovat katoava luonnonvara, eikä niiden varaan voi ensihoitoa rakentaa... Kotihoito, kotisairaala yms. ratkaisut sinänsä sopivat ensihoitojärjestelmän yhdeksi palvelumuodoksi, mutta ensihoito vaatii oman organisaationsa jossa ymmärretään toiminnan "syvin olemus".

Hallinto voidaan kokonaisuudessaan keskittää seudullisesti myös silloin, kun toiminta on lähipalvelua. Toistan; HALLINTOMALLEJA ON USEITA.

Se miten hallinto järjestetään ei poissulje sitä, ketä tosiallisesti ensihoidossa sitten työskentelee. Perusterveydenhuoltoa vahvistavassa mallissa kaikkia resursseja vahvistetaan, myös ensihoidon vastuulääkärin. Ja monessa kunnassa on jo nyt käytännössä täyspäiväinen lääkäri ensihoidossa eikä oto:na.

Virka-ajan (8-16) ulkopuoliset tk-päivystykset? Vaiko tk-yöpäivystykset (22-7)? Useimmitenhan tänäpäivänä tk-ppkl toimii/ottaa potilaita vastaan klo 8 - 22. Tässäkin tehdään seudullista yhteistyötä niin, että tavoitellaan tk-yöpäivystysten toteuttamista joko kuntaliittymien yhteistyönä tai yhteistyönä esh:n ppkl:n kanssa, niin että seudullista tk-päivystystäkin on ja olisi tulevaisuudessa siis 24/7.

Jotkut kehittäjistä ovat sitä mieltä, että ensihoito vaatii oman organisaationsa ja hyvin monet taas sitä mieltä, että se on olennainen osa lähipalveluita ja sen pitää olla synergisessä yhteistyössä muiden lähipalveluiden kanssa tai osa niitä.

Ihan tarpeeksi tätä asiaa saa politikoiden kanssa vääntää. Ja asiat ovat vielä osittain tarkempia selvityksiä vaille. Tarttee kartoittaa nykytilaa, tulevaisuuden tarpeita, tutkia ja suunnitella ja miettiä miten PARAS-hanke kaikkeen tulee vaikuttamaan. Joten...  :-* tällä erää, kun ei ole vielä kellään meistä paljon kättäpitempää.

Aina kun minun pitää valita kahdesta pahasta, kokeilen sitä pahaa, johon en ole vielä tutustunut.

                                  - Mae West -

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Tilannetta mutkistaa vielä se että osa yksiköissä työskentelevistä on suorittanut hoitotason testauksen hyväksyttävästi, joten lääkkeitä ja deffaa yms. varmaankaan ole järkevää poistaa yksiköistä kun perustason henkilöt aloittavat työvuoronsa.

Tiedossani on varmasti ainakin yksi sairaankuljetusyksikkö jossa testauksen jälkeen mikään ei tavallaan muuttunut, vaan perustason testauksen hyväksyttävästi suorittaneet henkilöt voivat toimia kuten hoitotason sairaankuljettajatkin koska siihen löytyy yksiköstä välineet.

Ei ole varmaan edes tarpeellista miettiä, ryhdyttäisiinkö vuoron vaihtojen yhteydessä raivaamaan autoa 'ylimääräisitä' tavaroista,

jos hoitotason henkilöstöstä siirryttäisiin perustasolle. Se ei toimisi käytännön eikä henkilöstöpolitiikan kannalta.

Vaikka hoitotason testin hyväksyttävästi suorittaneilla onkin mustaa valkoisella osaamisestaan ja nämä 'arvottomuuden' tunteet

ovat helposti ymmärrettävissä, niin en näkisi silti em. järjestelylle mitään syytä. Saattaisi tehdä vähän säröä työilmapiiriinkin,

jos hoitotason lanssari(t) poimisivat autosta välineitä pois, kun perustaso tulisi vuoroon.

"... joo ja seuraavaksi vuorossa lääkelaukku.. siitä lähdetään aakkosjärjestyksessä.. ja todellakin eka lähtee Adenocor, kun

seurauksethan voi olla kohtalokkaat jos tämän sekoittaa Atropiiniin.. he.. kun molemmathan A:lla alkavat.. hei huolehditko

Seppo ne intubointivälineet sieltä veks, kun nuken putkitusharjoituksillahan ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa.."

Vähän väritettynä tuo esimerkki, mutta idea kuitenkin varmaan ymmärretty.  ;)

Vaikka tk:n lääkäri olisikin määritellyt tarkkaan molemmille tasoille kuuluvat tehtävät ja henkilöiden valtuudet, niin miksi silti pitäisi

poistaa autosta deffasta lähtien (joka kyllä kuuluu ihan perustasolle) lääkkeet ja intubaatiosetti etc.? Kyllähän tällaisissa hyvin

ohjeistetuissa tapauksissa jokaisen tulisi tietää omat rajansa, vaikka kiusauksia kieltämättä tulisi ylittää valtuutensa. Siitä vastaisi

sitten jokainen henkilökohtaisesti, jos olisi toimittu vastoin määräyksiä.

Tarkoitus ei ollut tässä kylvää riidan siemeniä tasojen henkilöstön välille, mutta tämmöiseen on joskus törmätty. Ja tullaan edelleenkin

törmäämään ainakin siihen asti, kun jokainen taho pystyy arvostamaan toistensa työtä. Sitä ei tapahdu ennen kuin

saadaan joku roti perus- ja hoitotason toimenkuvien määritykseen sekä selkeään erotteluun. Ja se taas vaatii ensihoidon kehitystä,

kasvua. Muut siitä jo rakentavasti keskustelivatkin tässä viestiketjussa.

Yhteenveto: Taustallahan ei  ole ne tarjolla olevat välineet tähän hoitotason ja perustason erottelu-ongelmaan, vaan juurikin se puuttuva

selkeä ohjeistus.

Meillä toimi hyvin tk:n (vastuu) lääkärin kirjoittamat lupatodistukset jokaiselle työntekijälle, joissa oli lueteltu toimenpidekohtaisesti

mitä saa tehdä ja mitä ei. Ja lääkeet sairaanhoitopiirin suositusten mukaan, joko perus- tai hoitotason linjausten mukaan.

Mielestäni tämänkaltaisella toiminnalla viedään pohja sairaanhoitopiirien työltä kehittää ensihoidon palveluja. Tunne siitä että testauksella ei olekkaan "oikeasti" mitään merkitystä on tällä hetkellä hyvin voimakas ja sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärin myöntämät todistukset ovat täysin arvottomia papereita, joilla voi pyyhkiä vaikka p...  :)

Kunpa keksittäisiinkin tähän ongelmaan ratkaisu niin voisi sanoa, että Suomessa ensihoito alkaisi olla hyvällä malilla.

Mutta lohduksi: eihän ne luvatkaan mitään arvottomia papereita siinä vaiheessa ole, jos tehdään joku hoitovirhe tai muusta syystä

ruetaan (omaisten taholta) tutkimaan papereita ja huomataankin perustason sairaankuljettajan ylittäneen räikeästi valtuutensa.

Limbotaan ali siitä, mistä aita on matalin.

Link to comment
Share on other sites

Ja jokaisen firman kannattaa paperilla tarjota vain perustaso (jos mahdollista), vaikka miehistö ja vehkeet vastaisivat hoitotasoa, helpompi poikkeustilanteissa järjestää esim työntekijät eikä tule mitään sopimusrikkomuksia. Ja näin onkin. Paikkoja on useita missä auto on sopimuksessa perustasolla, vaikka lähtöaika ja kalusto ja miehitys olisikin hoitotasolla. Korvausten suuruuksista en tiiä paljonko eroaa PT ja HT. Valmiusaika kuitenkin on se suurin hinnan ratkaisia, suuntaan jos toiseen.

Jos et tiedä, mumise. Jos olet kusessa, Delegoi!

Link to comment
Share on other sites

Niin.... semmosta että....

Hoitotasollakin on niin paljon ihmisiä, joilla ei ole todellisuudessa pätevyyttä edes miltei suoriutua perustason sallimista hoitotoimenpiteistä että ei se hoitotason tentin läpäisy mitään kerro... ainakaan silloin jos saa puolen vuoden tai vuoden luvat.... eli minimi pisteillä läpi...

Taisitte muksut puksut, vähän yllättyä pyllättyä!!

Link to comment
Share on other sites

Kun noista luvista ja hoitovelvotteista puhutaan, niin mitä oikeastaan saa hoitotason sairaankuljettaja tehdä itsenäisesti tai lähinnä mitä lääkkeitä saa käyttää ilman hoito-ohjeen kysymistä?

Kipulääkitys?

Sydänlääkkeet?

Kouristelulääkkeet?

Link to comment
Share on other sites

Kun noista luvista ja hoitovelvotteista puhutaan, niin mitä oikeastaan saa hoitotason sairaankuljettaja tehdä itsenäisesti tai lähinnä mitä lääkkeitä saa käyttää ilman hoito-ohjeen kysymistä?

Kipulääkitys?

Sydänlääkkeet?

Kouristelulääkkeet?

Riippuu täysin missä työskentelee. Joissain paikoissa saa mm. yllämainittuja lääkkeitä käyttää melko vapaasti pysvien hoito-ohjeiden mukaan ja joissain paikoissa pitää lääkäriltä kysyä lupa lähes kaikkeen mitä tekee.

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

Kun noista luvista ja hoitovelvotteista puhutaan, niin mitä oikeastaan saa hoitotason sairaankuljettaja tehdä itsenäisesti tai lähinnä mitä lääkkeitä saa käyttää ilman hoito-ohjeen kysymistä?

Kipulääkitys?

Sydänlääkkeet?

Kouristelulääkkeet?

Kahdesta paikasta pienesti kokemusta ja mitä muiden juttuja kuullut niin aika villiähän se on...

Hoitotason auto missä olin harjoittelussa, ei tarvinnut konsultoida mm kipulääkkeitä. Ainoat lääkkeet mitä konsultoitiin oli liuotuslääkkeet (tosin hoito-ohjeita kyseltiin ja lääkäri sillon määräs mitä annetaan kun itse ensin ehdottelit)

Nyt toimin "perustasolla", missä nuo kipulääkkeet konsultoidaan automaattisesti. Pahoinvointi, kourustelu, elvytys lääkkeitä ei konsultoida. Siirtoo tehdään ja joskus nukkuvia viedään propofol unessa.. et paljon vaihtelee meininki...

Link to comment
Share on other sites

Hoitotaso/perustaso käytännöt ovat kyllä joillakin alueilla aika villejä. Itse tiedän ainakin pari kuntaa, joiden alueella kaikki yksiköt ovat perustason autoja. Niissä kuitenkin on hoitotason lääkkeet ja muut hilkkeet. Henkilökunta on vaihdellen hoito- tai perustasoa, milloin mitenkin. Kun jossakin vaiheessa ht-luvallisia oli vähän, saatiin tilannetta paikattua näppärästi sillä, että vastuulääkäri totesi, että perustason luvillakin saa antaa lääkettä kuin lääkettä, jos konsultaatiossa siihen luvan saa. Fine - mutta kun hoitotasollakin pitää jotakuinkin kaikki lääkkeet konsultoida  ::)  Joten se siitä lupien tarpeellisuudesta. :)

Link to comment
Share on other sites

Hoitotaso/perustaso käytännöt ovat kyllä joillakin alueilla aika villejä. Itse tiedän ainakin pari kuntaa, joiden alueella kaikki yksiköt ovat perustason autoja. Niissä kuitenkin on hoitotason lääkkeet ja muut hilkkeet. Henkilökunta on vaihdellen hoito- tai perustasoa, milloin mitenkin. Kun jossakin vaiheessa ht-luvallisia oli vähän, saatiin tilannetta paikattua näppärästi sillä, että vastuulääkäri totesi, että perustason luvillakin saa antaa lääkettä kuin lääkettä, jos konsultaatiossa siihen luvan saa. Fine - mutta kun hoitotasollakin pitää jotakuinkin kaikki lääkkeet konsultoida  ::)  Joten se siitä lupien tarpeellisuudesta. :)

Kyllähän lääkärin konsultaation pohjalta voi antaa lääkkeitä aika vapaasti. Tietysti lääkkeen antajan tulee ymmärtää annettavasta lääkkestä jotain, mutta mikäli lääkäri määrää potilaalle vaikka 1000mg morkkua ja joku sen tietämättömyyttään menee antamaan niin eikö vastuu ole kuitenkin lääkärin..?

Link to comment
Share on other sites

Hoitotaso/perustaso käytännöt ovat kyllä joillakin alueilla aika villejä. Itse tiedän ainakin pari kuntaa, joiden alueella kaikki yksiköt ovat perustason autoja. Niissä kuitenkin on hoitotason lääkkeet ja muut hilkkeet. Henkilökunta on vaihdellen hoito- tai perustasoa, milloin mitenkin. Kun jossakin vaiheessa ht-luvallisia oli vähän, saatiin tilannetta paikattua näppärästi sillä, että vastuulääkäri totesi, että perustason luvillakin saa antaa lääkettä kuin lääkettä, jos konsultaatiossa siihen luvan saa. Fine - mutta kun hoitotasollakin pitää jotakuinkin kaikki lääkkeet konsultoida ::)  Joten se siitä lupien tarpeellisuudesta. :)

Kyllähän lääkärin konsultaation pohjalta voi antaa lääkkeitä aika vapaasti. Tietysti lääkkeen antajan tulee ymmärtää annettavasta lääkkestä jotain, mutta mikäli lääkäri määrää potilaalle vaikka 1000mg morkkua ja joku sen tietämättömyyttään menee antamaan niin eikö vastuu ole kuitenkin lääkärin..?

JOS ET TIEDÄ NIIN ET PELAA LÄÄKKEIDEN KANSSA!!! Eli kukaan ei anna tietämättömyyttään mitään...siitä on pidettävä huoli. Monessa paikassa mistä konsultoidaan, ei lääkäri kirjaa konsultaatiopuhelua potilaskertomukseen.Joten vaikka kirjoitat sairaankuljetuskertomukseen lääkärin määräyksen, niin on paljon mahdollista,että lääkäri jälkikäteen kieltää antaneensa tällaisen määräyksen...siis jos potilaalle käy jotain hoidosta johtuen.Tiedän että olen inhorealisti mutta kun kaikkea näkee ja kuulee.Hoitajan sana vastaan lääkärin sana...kuinkahan käy? Ja jokainen hoitaja vastaa antamistaan lääkkeistä.

Totuus ei pala tulessakaan.

Link to comment
Share on other sites

Monessa paikassa mistä konsultoidaan, ei lääkäri kirjaa konsultaatiopuhelua potilaskertomukseen.Joten vaikka kirjoitat sairaankuljetuskertomukseen lääkärin määräyksen, niin on paljon mahdollista,että lääkäri jälkikäteen kieltää antaneensa tällaisen määräyksen...siis jos potilaalle käy jotain hoidosta johtuen.Tiedän että olen inhorealisti mutta kun kaikkea näkee ja kuulee.Hoitajan sana vastaan lääkärin sana...kuinkahan käy?

Samoja juttuja oon miettinyt.. Taitaa olla ihan tietoinen valinta lääkäreiltä se että ei kirjata mitään eikä milloinkaan. On helpompi sitten jälkeen päin kertoa mitä on ohjeistanut jos joku kyselee...
Link to comment
Share on other sites

Monessa paikassa mistä konsultoidaan, ei lääkäri kirjaa konsultaatiopuhelua potilaskertomukseen.Joten vaikka kirjoitat sairaankuljetuskertomukseen lääkärin määräyksen, niin on paljon mahdollista,että lääkäri jälkikäteen kieltää antaneensa tällaisen määräyksen...siis jos potilaalle käy jotain hoidosta johtuen.Tiedän että olen inhorealisti mutta kun kaikkea näkee ja kuulee.Hoitajan sana vastaan lääkärin sana...kuinkahan käy?

Tiedän Vantaalta tapauksen joss TK lääkäri teki juuri noin. Ei kirjannut, ja sitten kun asia johti  erinnäisistä syistä selvittelyihin, lääkäri kiisti määränneensä x asiaa. Ja häntä uskottiin.
Link to comment
Share on other sites

Monessa paikassa mistä konsultoidaan, ei lääkäri kirjaa konsultaatiopuhelua potilaskertomukseen.Joten vaikka kirjoitat sairaankuljetuskertomukseen lääkärin määräyksen, niin on paljon mahdollista,että lääkäri jälkikäteen kieltää antaneensa tällaisen määräyksen...siis jos potilaalle käy jotain hoidosta johtuen.Tiedän että olen inhorealisti mutta kun kaikkea näkee ja kuulee.Hoitajan sana vastaan lääkärin sana...kuinkahan käy?

Tiedän Vantaalta tapauksen joss TK lääkäri teki juuri noin. Ei kirjannut, ja sitten kun asia johti  erinnäisistä syistä selvittelyihin, lääkäri kiisti määränneensä x asiaa. Ja häntä uskottiin.

Puhutaanko me sairaankuljettajan suorittamasta X-6 konsultaatiosta, jonka sairaankuljettaja kirjasi hyvin, ja lekuri ei laisinkaan?

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...