Jump to content
MAINOS

[TEHY] Hoitotyö tarvitsee omaa johtajaa ja vankkaa esimiestyötä


OldOne

Recommended Posts

Tehy vaatii, että hoitohenkilöstön johtaminen järjestetään nykyistä vankemmalle pohjalle. Johtamisen merkitys korostuu muutoksissa, kun parhaillaan järjestellään terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjoamista uudella tavalla. Uudistukset muuttavat töitä ja toimintamalleja. Terveydenhuoltoon tarvitaan lisää esimiehiä lähityönjohtoon, samoin strategiseen ja keskijohtoon.

- Terveydenhuollon toiminnan organisointi ja kehittäminen ontuu monin paikoin siksi, että hoitotyön johtamista on vähennetty huomattavasti, sanoi Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola. Hänen mielestään tällaisilla päätöksillä vesitetään uudistuksia ja kansallisissa hankkeissa tavoitteeksi asetettua tuloksellisuutta.

-Vaikuttaa siltä, että uudistajat eivät tunne riittävästi käytännön hoitotyötä eivätkä sen työn johtamistarpeita, Jaana Laitinen-Pesola arvelee. Terveyden- ja sosiaalihuollossa johtaminen on vaativaa työtä. Tehtävissä vaaditaan asiantuntija-, henkilöstö-, laatu- ja talousjohtamiseen sekä erityisesti verkostojohtamiseen liittyvää osaamista.

Tehy pitää erittäin lyhytnäköisenä, että nyt muodostellaan organisaatioita, joissa hoitotyön johtajat on rajattu pois kelpoisuusehdoissa ja hoitotyön lähityönjohdon ja keskijohdon toimintaedellytyksiä on heikennetty.

-Terveydenhuollossa on kysymys suurten lukujen toiminnasta, laski sitä sitten perusterveydenhuollon palveluina, sairaaloiden hoitopäivinä tai työntekijöiden määränä.

Työ on usein prosessiluonteista ja sitä tehdään moniammatillisena yhteistyönä jopa vuorokauden ympäri. Tällainen toiminta vaatii vahvaa ja hyvää johtamista, jotta tulos olisi paras mahdollinen, kuvaa Tehyn kehittämisyksikön johtaja Merja Merasto.

Työikäisiä terveydenhuollon ammattihenkilöitä/koulutettua hoitohenkilöstöä on yli 200 000. Ylihoitajien, osastonhoitajien ja johtavien ylihoitajien vakansseja oli viime vuonna 2781.

1990-luvun alusta lähtien hoitotyön johtajien määrä on pienentynyt jatkuvasti niin strategisessa kuin keskijohdossa.

- Muutoksia läpi vietäessä johdon rooli korostuu. Tavoitellut uudistukset eivät tule onnistumaan, jos lähellä potilasta työskenteleviltä viedään johdon tuki. Myös hoidon laatu heikkenee. Puutteellisesta johtamisesta seuraa myös epätasa-arvoista kohtelua ja kohtuuttomia vaatimuksia yksittäisille työntekijöille, Merja Merasto sanoo.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...