Jump to content
MAINOS

Päivittäinen työaika


OldOne

Recommended Posts

TESsiä selaamalla en löytänyt vastausta, joten muistaako joku saako listaan suunnitella yli 8 tunnin päiviä ilman työntekijän suostumusta?

Link to comment
Share on other sites

MAINOS
TESsiä selaamalla en löytänyt vastausta, joten muistaako joku saako listaan suunnitella yli 8 tunnin päiviä ilman työntekijän suostumusta?
KVTES sanoo näin:
12 § Työpäivän yhtäjaksoisuus ja työvuoron pituus1 mom. Viranhaltijan/työntekijän työpäivän tai työvuoron yhtäjaksoisuutta päivittäisestälepoajasta aiheutuvin poikkeuksin pidetään yleisesti tavoiteltavanakäytäntönä paitsi niissä töissä, joissa on erityinen syy järjestäätyövuoro toisin. Alle neljän tunnin työvuoroja ei tule työpaikallakäyttää, elleivät viranhaltijan/työntekijän tarpeet tai toiminnan kannaltaperusteltu syy tätä edellytä.2 mom. Jaksotyössä työvuoro on säännönmukaisesti enintään 10 tunnin pituinen,jolleivät viraston tai laitoksen toiminnan kannalta välttämättömätlyhytaikaiset poikkeukset muuta aiheuta tai toimivaltainen viranomainenja asianomainen sopijajärjestö paikallisesti toisin sovi. Psykiatrisissasairaaloissa ja kehitysvammalaitoksissa voi yötyövuoro kuitenkinolla 11 tunnin pituinen.SoveltamisohjePaikallisessa sopimuksessa ao. sopijajärjestön kanssa noudatetaan 3 §:n määräyksiäsoveltamisohjeineen. Mikäli asiasta ei ole sovittu paikallisesti ja kysymyksessäon järjestäytymätön viranhaltija/työntekijä, hänen suostumuksensakorvaa paikallisen sopimisen.
Meillä esim. yövuoro 2045-0815 = 11½ tuntia ja viikonloppuisin päivävuorot aina 0745-2015 = 12½ tuntia. Ei multa ainakaan mitään suostumusta kyselty, mutta tessun mukaanhan noita ei olis pakko tehrä.

Tämä mielipide tai kommentti on yksityishenkilön antama eikä välttämättä edusta työnantajani, minkään yhteistyökumppanini, ammattiliittoni tai puolueeni kantaa.

Link to comment
Share on other sites

Meillä esim. yövuoro 2045-0815 = 11½ tuntia ja viikonloppuisin päivävuorot aina 0745-2015 = 12½ tuntia. Ei multa ainakaan mitään suostumusta kyselty, mutta tessun mukaanhan noita ei olis pakko tehrä.
Yövuorohan jakautuu kahdelle vuorokaudelle... Tietty meneehän tuo sinulla 15 minsaa yli sen kahdeksan tunnin.
Link to comment
Share on other sites

Mites, astuuko Suomessa vuodenvaihteesta voimaan ns. EU-työaikalainsäädäntö? Ruotti on tähän asti saanut lykkäystä mutta enää sitä ei tipu...Sekä huonoja että hyviä puolia siinä on:11h lepo pakolliseksi per/vrk; sen voi katkaista (esim; ilta-aamu, mutta se on kompensoitava heti seuraavana päivänä, eli ymmärtääkseni iltaa seuraava aamuvuoron täytyy olla lyhyempi)Viikkotyöaika; se ei saa nousta keskiarvoltaan yli 48h/4kk aikana, toisaalla taas puhutaan viikossa; mukaan luettuna niin päivystys kuin ylityöt. (Tästä koituu erityisesti lääkäreille ongelmia)Yötyö; keskiarvoltaan 8h tietyn ajanjakson aikana... (under en viss period)... Ja työ joka on erityisen fyysisesti tai psyykkisesti vaativaa yö passi ei saa nousta yli 8h. (työantajan mukaan sairaanhoidossa ei kuulemma tällaista työtä edes tunneta)Tämä kuulemma tullaan tulkitsemaan niin että yö; 2100-0700 lasketaan 100% vakanssissa 17 yötä/5 viikon työlistassa; 17 yön sijaan 15 yötä. Ei huonompi diili niille joita näitä öitä tekee  ;DSiis tämä on vasta lainsäädäntö; se on sitten ihan toinen keskustelu miten laki tulkitaan... Joiltain osilta kyllä huomaa että laki on väsätty jossain Brysselissä, solmiot musteessa. Onko joku sattunut löytämään koko lainsäädännön netistä, tämä oli vain referaattia Vårdfacket lehdestä...?

Link to comment
Share on other sites

Okei, mitä eroa on yli- ja lisätyöllä? Tämä ei mulle aukea:

Säännöllisen työajan ylittäminen17 §Lisä- ja ylityöLisätyötä on työnantajan aloitteesta sovitun työajan lisäksi tehty työ, joka ei ylitä 6 tai 7 §:ssä säädettyä, 9, 10 tai 12 §:n nojalla sovittua tai 14 §:n mukaista säännöllistä työaikaa.Ylityötä on työnantajan aloitteesta 1 momentissa tarkoitetun säännöllisen työajan lisäksi tehty työ.
Mitä toi tarkottaa konkreettisesti?
Link to comment
Share on other sites

Okei, mitä eroa on yli- ja lisätyöllä? Tämä ei mulle aukea:
Säännöllisen työajan ylittäminen17 §Lisä- ja ylityöLisätyötä on työnantajan aloitteesta sovitun työajan lisäksi tehty työ, joka ei ylitä 6 tai 7 §:ssä säädettyä, 9, 10 tai 12 §:n nojalla sovittua tai 14 §:n mukaista säännöllistä työaikaa.Ylityötä on työnantajan aloitteesta 1 momentissa tarkoitetun säännöllisen työajan lisäksi tehty työ.
Mitä toi tarkottaa konkreettisesti?
Minä olen ymmärtänyt asian niin (korjatkaa jos olen ymmärtänyt väärin), että lisätyötä voi tulla vain siinä tapauksessa jos tekee vajaata työaikaa. On esimerkiksi sopinut, että tekee kolmen viikon jaksossa vain 100 tuntia. Silloin tuon sadan tunnin ja 114,45 väliset ylimääräiset tunnit ovat lisätyötä = yksinkertainen tuntipalkka ja ylityökorvaukset alkavat juosta kun työaika ylittää tuon 114,45 tuntia. Jos työsopimus on kokoaikainen (114,45 tuntia) ja kolmen viikon listalla tuo tuntimäärä ylittyy (ei ole siis listan sisällä ottanut ylimääräisiä tunteja vapaana) ovat ne ylityötä. Jos käytössä on kuuden viikon listat ja ensimmäisellä kolmen viikon jaksolla ylittyy 128 tuntia on sen ylittävä osa ylityötä vaikka pystyisikin pitämään kakkoslistalla ne vapaana.Ote KVTESistä:Soveltamisohje"Milloin kysymyksessä on 4 €â€œ6 viikon (2x2, 3x2 tai 2x3 viikkoa) tasoittumisjaksojaksotyössä ylityökorvaus maksetaan yhden kolmen viikon jakson osalta jo 128tunnin jälkeen, vaikka kaksoisjakson kokonaistyöaika ei ylittäisikään 229 tuntia30 minuuttia, yhden kahden viikon jakson osalta jo 88 tunnin jälkeen, vaikkakokonaistyöaika ei ylittäisikään 153 (229 tuntia 30 minuuttia) tuntia.Mikäli 6 viikon työaikajaksossa (2 x 3 viikkoa) ensimmäisen jakson tehty työaikaon esim. 130 tuntia ja koko kaksoisjakson yhteenlaskettu tehty työaika ylittääsäännöllisen työajan (229 tuntia 30 minuuttia) esim. 10 tunnilla, maksetaanensimmäisen jakson osalta ylityökorvaus (50 %) 2 tunnilta (128 tuntia ylittäväaika) ja toisen jakson osalta ylityökorvaus (50 %) 8 tunnilta (10 t €â€œ 2 t = 8 t).Edellisen jakson ylityötunnit vähennetään kaksoisjakson ylityön kokonaismäärästä.Täydellä kaksois- tai kolmoisjaksolla maksetaan kunkin kolmen (kahden) viikonjakson osalta erikseen 18 (12) ensimmäiseltä ylityötunnilta 50 %:lla ja kultakinseuraavalta ylityötunnilta 100 %:lla korotettu tuntipalkka."Huutava vääryys tällä alalla mielestäni on päivittäisen ylityökynnyksen puuttuminen >:) Kaksoisvuorojen teettämisen pitäisi olla työnantajalle niin kallista, ettei se sitä missään nimessä halua tehdä.KVTESissä on tosin seuraava maininta:"SoveltamisohjeTyösuojelulliset ja tehokkuusnäkökohdat puoltavat sitä, että työvuorosta poisjäävän tai jääneen tilalle pyritään saamaan ensisijaisesti muu kuin työvuoronsajuuri lopettanut viranhaltija/työntekijä."Meillä kuitenkin työnantaja edellyttää, että ensin on kysytty kaikilta vakituisilta työntekijöiltä tekisivätkö he ylimääräisen vuoron ennen kuin saa pyytää ulkopuolista. Vakihenkilökunnalta kuitenkin edellytetään, että he pitävät nuo tunnit vapaana listan sisällä ilman ylimääräisiä korvauksia. Tämähän on työnantajalle edullisin ratkaisu ja tähän ei tulisi kenenkään suostua.
Link to comment
Share on other sites

Okei, mitä eroa on yli- ja lisätyöllä? Tämä ei mulle aukea:
Säännöllisen työajan ylittäminen17 §Lisä- ja ylityöLisätyötä on työnantajan aloitteesta sovitun työajan lisäksi tehty työ, joka ei ylitä 6 tai 7 §:ssä säädettyä, 9, 10 tai 12 §:n nojalla sovittua tai 14 §:n mukaista säännöllistä työaikaa.Ylityötä on työnantajan aloitteesta 1 momentissa tarkoitetun säännöllisen työajan lisäksi tehty työ.
Mitä toi tarkottaa konkreettisesti?
Lisätyötä voi myöskin tulla arkipyhäjaksoilla. Jos säännöllinen työaika on kolmessa viikossa 114t 45min, niin tämä on ns. ylityöraja. Nyt kun työaikajaksolle sattuu vaikkapa yksi arkipyhäpäivä, niin lisätyöraja on silloin 114:45 miinus arkipyhäpäivä (7:39). Nyt tämä lisätyörajan ja ylityörajan välinen työaika (107:06-114:45) on ns. lisätyötä, josta maksetaan lisätyökorvaus.
Link to comment
Share on other sites

Käsittääkseni arkipyhä vähentää myös ylityökynnystä ko. jaksolla."Arkipyhäjakson työaika2 mom. Niillä työaikajaksoilla, joihin sisältyy edellä 7 §:n 2 momentissa mainittutyöaikaa lyhentävä arkipyhä tai aattopäivä, työaikajakson säännöllinentyöaika on kutakin edellä lueteltua päivää kohden 7 tuntia 39 minuuttialyhyempi kuin 1 momentissa on määrätty."En tiedä, mutta ylläolevasta tulkitsisin näin, jotta jos listalla on yksi arkipyhä ylityökynnys on 114,45 tuntia - 7,39 tuntia eli 107,06 tuntia. Tämän mukaan olen ainakin ns. muodollisessa jaksotyössä saanut ylityökorvaukset.

Link to comment
Share on other sites

Käsittääkseni arkipyhä vähentää myös ylityökynnystä ko. jaksolla."Arkipyhäjakson työaika2 mom. Niillä työaikajaksoilla, joihin sisältyy edellä 7 §:n 2 momentissa mainittutyöaikaa lyhentävä arkipyhä tai aattopäivä, työaikajakson säännöllinentyöaika on kutakin edellä lueteltua päivää kohden 7 tuntia 39 minuuttialyhyempi kuin 1 momentissa on määrätty."En tiedä, mutta ylläolevasta tulkitsisin näin, jotta jos listalla on yksi arkipyhä ylityökynnys on 114,45 tuntia - 7,39 tuntia eli 107,06 tuntia. Tämän mukaan olen ainakin ns. muodollisessa jaksotyössä saanut ylityökorvaukset.
Yleis- ja jaksotyöajassa voi lisätyötä muodostua täyttä työaikaa tekevälle vain arkipyhäviikoilla ja -jaksoilla. :-
Link to comment
Share on other sites

Mutta siis lisätyö ei siis tarkoita eesim jos tuun tekemään vapaapäivänä vuoron tms? Täällä on käytössä vuosityöaika, miten se sitten tohon sopii?

Link to comment
Share on other sites

Mutta siis lisätyö ei siis tarkoita eesim jos tuun tekemään vapaapäivänä vuoron tms? Täällä on käytössä vuosityöaika, miten se sitten tohon sopii?
Minulla ei ole henkilökohtaista kokemusta vuosityöajasta. Vuosityöaikajärjestelmässä ei taida tulla sen enempää lisä- kuin ylitöitäkään. Tuossa järjestelmässä pitäisi työntekijän tehdä sovittu tuntimäärä 52 viikon aikana. Yksittäisten työvuorolistojen tunnit voidaan suunnitella joko yli tai ali. Useimmiten on paikallisesti sovittu, kuinka paljon voi olla yli- tai alitunteja ja tavoitteena on, ettei vuosityöaikajakson lopussa ole ylitöitä eikä myöskään alitunteja. Vuosityöaikamuodossa saadaan aikaan joustoja sekä työnantajalle, mutta myös työntekijälle (riippuen tietysti miten ko. työpaikalla näitä joustoja vaaditaan tai suvaitaan). Luulisi, että teillä on tehty kirjalllisesti paikallinen sopimus tuon työajan käytöstä. Siitähän pitäisi käydä ilmi, miten esim. vapaapäivänä tehty työvuoro korvataan. Olen kuullut, että mm. Ruotsissa olisi tehty muutaman vuoden kokeilu tästä työaikamuodosta ja siinä kokeilussa vapaapäivänä tehdystä työstä sai korvausta tunnista kaksi tuntia, tosiasiallisesti siis 100%:n korvauksen vapaana. Suomalaisista käytännöistä ei minulla ole tietoa.
Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...