Jump to content
MAINOS

MAPA Ethos


Guest u-päivä

Recommended Posts

Guest u-päivä

MAPA-Finland Väkivaltatilanteiden Ehkäisy ja Turvallinen Hoito - toimintamalli eli VETH on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten käyttöön suunniteltu hoidollisen fyysisen rajoittamisen menetelmä. VETH ei itse asiassa ole pelkästään hoidollisen fyysisen rajoittamisen menetelmä vaan se on toimintamalli ehkäistä, ennakoida ja kontrolloida väkivaltaista käyttäytymistä sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. VETH eroaa menetelmänä muista tunnetuista fyysisen rajoittamisen menetelmistä siten, että pelkän toiminnan ja teknisen osaamisen lisäksi nähdään interventiot myös osana laajempaa kokonaisuutta:-         Turvallisuuskulttuuri aktiivisena osana työkulttuuria-         Väkivaltatilanteiden ehkäisy, kontrollointi ja turvallinen hoito-         Pyrkimys vuorovaikutukseen rajoitettavan henkilön kanssa-         Ei käytetä ns. lukko-otteita-         Käytettävien otteiden kivuttomuus-         Rajoitettavan henkilön suojeleminen vahingoilta-         Ryhmätyöskentely eli koskaan ei toimita yksin rajoittamistilanteessa-         Puolustautuminen ja irtautuminen uhkaavasta tilanteesta tai kun on jo joutunut hyökkäyksen kohteeksi-         Lailliset, ammatilliset ja eettiset perusteet puolustautumiselle ja fyysiselle rajoittamiselle väkivaltatilanteissa-         Riskinhallinta: henkilöturvallisuus ja potilasturvallisuus-         Prosessien hallinta rajoittamistilanteissa HistoriaMAPA (Management of Actual or Potential Aggression) - toimintamallin kehittäminen aloitettiin vuonna 1987 Reaside Clinic - nimisessä oikeuspsykiatrisessa sairaalassa Birmingham´issa, Englannissa. Kyseessä on ns. €medium security € luokiteltu sairaala, missä lainsäädännöllisistä ja turvallisuus syistä alettiin kehittää menetelmiä hoitaa väkivaltaisesti käyttäytyviä potilaita turvallisemmin. Aluksi mallia haettiin esim. vankiloissa käytettävistä rajoittamistekniikoista, mutta jo varhain menetelmää alettiin kehittää vastaamaan enemmän hoitotyön tarpeita. Näkökulmaa laajennettiin interventiomenetelmien lisäksi väkivallan ennaltaehkäisyyn, tilanteiden ennakointiin, varhaiseen tunnistamiseen ja reagointiin oikealla tavalla, jotta vältettäisiin vahinkojen syntyminen. Henkilökunnan kouluttamisesta vastasi Reaside Clinic Institute, minkä kautta menetelmä levisi vuosien aikana myös muihin toimintayksiköihin ympäri maata ja muualle Eurooppaan lähinnä EU-jäsenmaihin. Toimintamallin jo varhaiseen suosioon vaikutti sille ominainen hoidollinen ajattelu ja yksilöllisten interventiomenetelmien kehittämiseen kannustaminen. Toinen suosioon vaikuttanut tärkeä tekijä on jatkuva aktiivinen tutkimukseen perustuva kehitystyö vastaamaan koko sosiaali- ja terveysalan kentän tarvetta. Tarve tämäntyyppiselle henkilöstön ammatillisia valmiuksia lisäävälle koulutukselle oli jo olemassa, mutta usein mallia haettiin edelleen viranomaisten voimankäyttökoulutuksista sekä itsepuolustus- ja kamppailulajeista. Suomessa MAPAan perustuvaa mallia hoitohenkilökunnan kouluttamiseksi toimimaan väkivaltatilanteissa haettiin ensimmäisen kerran vuonna 1994 Kellokosken sairaalassa. Vuonna 1999 Kellokosken sairaalassa aloitettiin henkilöstön systemaattinen koulutus nuorisopsykiatrian yksikössä. Koulutuksen organisoivat ja toteuttivat sairaalan omat kouluttajat, jotka olivat itse kouluttautuneet Englannissa syksyllä 1999 ja 2000. Koulutus levisi muutaman vuoden aikana kattamaan koko sairaalan henkilöstön ja kaikki ammattiryhmät. Yleisesti tunnetuksi tuli myös nimenä MAPAn suomalainen vastine VETH (Väkivaltatilanteiden Ehkäisy ja Turvallinen Hoito). Koulutus on levinnyt myös muihin sairaaloihin ja ammattikorkeakouluihin ympäri Suomea. Kouluttajien tavoitteena jo alussa oli yhtenäistää hoitoalan rajoittamiskäytännöt sosiaali- ja terveysalalla Suomessa ja aikaansaada Suomeen ensimmäinen virallinen MAPA €â€œ toimintamalliin perustuva ohjaajakoulutus, mikä toteutuikin lopulta vuonna 2005 yhteistyönä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa. Ohjaajakoulutuksen ja Suomen pääkouluttajana toimii toimintamallin pääarkkitehtina tunnettu MSc Mark West.Muokkaus:Tiedeyhteisön ethos tarkoittaa tieteellisen toiminnan ja tiedeyhteisön perustuslakia, toiminnan taustalla olevia ihanteita. Se on peräisin 1500-luvulla eläneen tutkijan Francis Baconin ajatuksista ja 1600-luvulla perustetun englannin tiedeseuran Royal Societyn säännöistä. Sen mukaan:1. Väitteen tieteellistä (totuus-) arvoa on punnittava yleispätevin kriteerein riippumatta esittäjien henkilökohtaisista ominaisuuksista.=UNIVERSALISMI2. Tieteellisen tiedon tulee olla yhteistä omaisuutta=KOLLEKTIIVISUUS3. Tieteellisiä tietoja on etsittävä ja esitettävä esittäjien omaa henkilökohtaista uraa tai tieteellistä arvovaltaa huomioimatta=PUOLUEETTOMUUS4. Tieteelliset tulokset on alistettava kriittiseen tarkasteluun=JÄRJESTELMÄLLINEN EPÄILY

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...
MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...