Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

otto

Kamerakännykät osastolla.

Recommended Posts

otto

Kuinka on suhtauduttu kamerakännyköihin psykiatrisilla osastoilla. Vähän galluppia eri puolilta suomea olisi kiva saada.

Jo noista akännyköistä on niin saakelinmoinen riesa ajoittain.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vieras: u-päivä

Meillä potilaat mitään kännyköitä osastolla pidä itsellään. Ei nyt, eikä jatkossa.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Jio

Kamerakännyjä ei saa käyttää, kehoitettu tuomaan kameraton versio jos haluaa soitella.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Köpö

Paljon tämä on keskustelua aiheuttanut mutta selkeä yksiselitteinen linja vielä puuttuu. Avo-osastolla ei kumminkaan niin vain voi kännyköitä keltään  takavarikoida, joten potilaille jotka eivät halua kännyköitään vapaaehtoisesti säilytykseen antaa on korostettu että kamerakännyköillä kuvaaminen, edes toisen suostumuksesta on ehdottomasti kielletty ja ellei tätä kieltoa noudateta joudutaan kännykkä jokatapauksessa takavarikoimaan ja otetut kuvat poistetaan puhelimesta. Suljetuilla osastoilla on linja tietysti tiukempi ja heillä on paremman indikatiotkin kännyköiden takavarikoimiseen kun potilaiden vointi jo yksinkään ei usein salli kännykän hallussapitoa.

Uskon että selkeämpi raja tähän asiaan on pakko jossakin vaiheessa täälläkin päin vetää kun nuo puhelimet kumminkin koko ajan vain yleistyvät.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
JKKK

Kamerakännyn käyttö kielletty. Muutoin saa käyttää mikäli vointi sallii, eli homma pysyy asiallisena. Joillakin puhelin on lukkojen takana ja sitä käytetään valvonnan alaisena.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Ensihoitaja

Täälläpäin näkyy olevan kriisiosastojen ovilla laput kamerakännykköjen tuominen osastolle kielletty.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
rkoskinen

Kaikki kännykät säilytetään arvotavarakaapissa. Niitä ei saa ottaa kuin lomille mukaan.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vieras: TheKarhu

Jos kännykkä/kamerakännykkä otetaan osastolle tullessa automaattisesti potilaalta pois, niin millä tämän perustelette? Osaston säännöillä? Entä jos potilas tästä kieltäytyy? Lakihan ei ymmärtääkseni anna mitään oikeutta ottaa puhelinta potilaalta ilman vankkaa perustetta. Onko osaston/sairaalan käytäntö lainvoimaisesti sellainen?

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
JKKK

Jos kännykkä/kamerakännykkä otetaan osastolle tullessa automaattisesti potilaalta pois, niin millä tämän perustelette? Osaston säännöillä? Entä jos potilas tästä kieltäytyy? Lakihan ei ymmärtääkseni anna mitään oikeutta ottaa puhelinta potilaalta ilman vankkaa perustetta. Onko osaston/sairaalan käytäntö lainvoimaisesti sellainen?

Automaattisesti ei saa ottaa. Asiasta yleensä saadaan sovittua potilaan kanssa, jos on tarve rajoittaa käyttöä. Totaalinen käyttökielto/takavarikointi voidaan tehdä poikkeustapauksessa ylilääkärin päätöksellä.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vieras: u-päivä

Jos kännykkä/kamerakännykkä otetaan osastolle tullessa automaattisesti potilaalta pois, niin millä tämän perustelette? Osaston säännöillä? Entä jos potilas tästä kieltäytyy? Lakihan ei ymmärtääkseni anna mitään oikeutta ottaa puhelinta potilaalta ilman vankkaa perustetta. Onko osaston/sairaalan käytäntö lainvoimaisesti sellainen?

Osaston seinässä on yleisöpuhelin, minkä käyttöä ei ole rajoitettu. Toki senkin käyttöä voidaan tarvittaessa rajoittaa jos käyttöön liittyy ongelmia. Käsitykseni mukaan laki koskee edelleen juuri yhteydenpitoa ja yhteydenpidon rajoittamista, eikä kännykän käyttöä. Saa toki korjata jos olen väärässä. :P

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
dino

Totaalinen käyttökielto/takavarikointi voidaan tehdä poikkeustapauksessa ylilääkärin päätöksellä.

Käsitykseni mukaan laki koskee edelleen juuri yhteydenpitoa ja yhteydenpidon rajoittamista, eikä kännykän käyttöä. Saa toki korjata jos olen väärässä. :P

Koskeekos nämä lait ja määräykset ainoastaan pakkohoidossa vai myös vapaaehtoisessa hoidossa olevia?

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vieras: u-päivä

Totaalinen käyttökielto/takavarikointi voidaan tehdä poikkeustapauksessa ylilääkärin päätöksellä.

Käsitykseni mukaan laki koskee edelleen juuri yhteydenpitoa ja yhteydenpidon rajoittamista, eikä kännykän käyttöä. Saa toki korjata jos olen väärässä. :P

Koskeekos nämä lait ja määräykset ainoastaan pakkohoidossa vai myös vapaaehtoisessa hoidossa olevia?

Käsittääkseni pakkohoidossa olevalla on lain mukaan myös oikeus yhteydenpitoon. Rajoitukset pitää pystyä lääkärinkin perustelemaan.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
dino

Käsittääkseni pakkohoidossa olevalla on lain mukaan myös oikeus yhteydenpitoon. Rajoitukset pitää pystyä lääkärinkin perustelemaan.

Seuraavassa lainaus mielenterveyslain toisesta luvusta "Hoito tahdosta riippumatta" (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116)

22 j § (21.12.2001/1423)

Yhteydenpidon rajoittaminen

Potilaalla on oikeus pitää yhteyttä sairaalan ulkopuolelle käyttämällä puhelinta, lähettämällä ja vastaanottamalla kirjeitä tai muita luottamuksellisia viestejä ja muita lähetyksiä sekä vastaanottamalla vieraita.

Potilaan yhteydenpitoa sairaalan ulkopuolelle saadaan rajoittaa, jos yhteydenpidosta on vakavaa haittaa potilaan hoidolle, kuntoutukselle tai turvallisuudelle tai jos rajoittaminen on välttämätöntä muun henkilön yksityiselämän suojaamiseksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta syystä potilaan lähettämä tai hänelle osoitettu yksittäinen kirje tai muu siihen rinnastettava viesti saadaan lukea ja pidättää. Potilaan hallussa olevat yhteydenpitoon käytettävät välineet ja laitteet saadaan rajoituksen ajaksi ottaa toimintayksikön haltuun tai niiden käyttöä saadaan rajoittaa. Pidätetyt kirjeet on säilytettävä erillään potilasasiakirjoista siten, että ne ovat vain pidättämispäätöksen tekemiseen osallistuvien luettavissa.

Potilaan ja sairaalan toimintaa valvovien viranomaisten, lainkäyttöviranomaisten ja ihmisoikeuksien kansainvälisten valvontaelimien välistä kirjeenvaihtoa tai muuta yhteydenpitoa ei saa rajoittaa. Potilaan yhteydenpitoa oikeusavustajaansa tai sairaalan potilasasiamieheen ei saa rajoittaa.

Sairaalan psykiatrisesta hoidosta vastaavan ylilääkärin tai muun vastaavan lääkärin on tehtävä 2 momentissa tarkoitetusta yhteydenpidon rajoittamisesta kirjallinen päätös. Ennen päätöksen tekemistä on potilaalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Myös muulle sairaalan tiedossa olevalle asianosaiselle on mahdollisuuksien mukaan varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Päätöksessä on mainittava rajoituksen syy, henkilöt, joihin rajoitus kohdistuu, millaista yhteydenpitoa rajoitus koskee ja missä laajuudessa se toteutetaan. Rajoitusta koskevan päätöksen tulee olla määräaikainen ja se saa olla voimassa enintään 30 päivää kerrallaan.

Eli puhelimen käyttöä voidaan ymmärtääkseni rajoittaa:

- ainoastaan tahdosta riippumattomassa hoidossa

- ylilääkärin kirjallisella päätöksellä

- enintään 30 päiväksi

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
ainpaand

Osaston säännöissä kielletään kamerakännykän käyttö. Potilas tullessa hyväksyy osaston säännöt allekirjoittamalla lapun. Jos on vapaaehtoisesti tulossa eikä hyväksy sääntöjä, niin sitten sanotaan että moro vaan :P

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vieras: TheKarhu

Eli puhelimen käyttöä voidaan ymmärtääkseni rajoittaa:

- ainoastaan tahdosta riippumattomassa hoidossa

- ylilääkärin kirjallisella päätöksellä

- enintään 30 päiväksi

No näin olen siis itsekin tämän asian ymmärtänyt. Lakihan siis käsittelee laajemmin ottaen yhteydenpidon rajoittamista, jonka osa on matkapuhelimen käyttö. Ja edelleen olen mietiskellyt jo mainittuakin tilannetta, jossa osaston säännöt rajaavat kännykän pitoa tai käyttöä lain taas ottaessa asiaan varsin tiukan kannan perusteluineen ja kirjallisine päätöksineen. Mutta jos jo osaston säännöissä, joihin tulovaiheessa on sitouduttava esim. jonkinlaisella hoitosopimuksella tai vastaavalla, todetaan että kännykkää ei sitten itsellä saa pitää - niin muotoutuuko tästä tosissaan jopa hoitojakson estävä tekijä (olettaen että potilas pysyy kannassaan että hänellä on oikeus pitää puhelinta hallussaan vapaaehtoisessa hoidossa)? Lakiteknisesti ottaen, kai tuommoinen tilanne on laiton? Tottakai käytännössä taitaa harvemmin tulla tämmöistä vääntöä josta ei sopuun kertakaikkiaan päästä, mutta hyvähän se on tiedostaa ovatko mitkä tahansa säännöt sellaisia jotka voi myös vahvasti (lue: lain nojalla tms.) perustella jos joku ne vahvasti kyseenalaistaa...

Omalla työpaikallani oli vielä muutama vuosi sitten linja, että kännykän käyttö osastolla kielletty. Tästä kuitenkin nousi tervetullut keskustelu tuulettamaan satavuotisia sääntöjä, ja pian todettiinkin ettei kukaan kyennyt perustelemaan yhtäkään riittävän painavaa syytä miksei ainakaan toisenlaista linjaa voisi kokeilla. Omaa puhelintaan ovat potilaat siitä lähtien saaneet pitää, eikä tästä ole koitunut juuri minkäänlaisia ongelmia. Kaikenlainen kuvaaminen on toki osaston säännöissä kielletty, mutta kun useimmalla on jo kamerakännykkä nykyään niin käytännössä sen valvominen otetaanko niillä kuvia vai ei, on mahdotonta.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
dino

Mutta jos jo osaston säännöissä, joihin tulovaiheessa on sitouduttava esim. jonkinlaisella hoitosopimuksella tai vastaavalla, todetaan että kännykkää ei sitten itsellä saa pitää - niin muotoutuuko tästä tosissaan jopa hoitojakson estävä tekijä (olettaen että potilas pysyy kannassaan että hänellä on oikeus pitää puhelinta hallussaan vapaaehtoisessa hoidossa)? Lakiteknisesti ottaen, kai tuommoinen tilanne on laiton?

Sama käväisi mielessä. Mahtanee olla taas niitä juttuja joita ei varmaksi tiedä ennen kuin joku on riitauttanut asiaa ja vienyt sitä eteenpäin.

Kaikenlainen kuvaaminen on toki osaston säännöissä kielletty, mutta kun useimmalla on jo kamerakännykkä nykyään niin käytännössä sen valvominen otetaanko niillä kuvia vai ei, on mahdotonta.

Ja lakikin jo rajoittaa potilashuoneissa ja osastoilla kuvaamista. Mutta esimerkiksi sairaalan pihalla ja odotusauloissa kuvaaminen ei ole tuon samaisen lain mukaan enää aivan yksiselitteisesti kiellettyä.

http://www.mtv3.fi/uutiset/txt/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2005/06/375718

http://www.journalistilehti.fi/journalisti/arkisto/112000/pykal/katseluj.htm

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
mmhh

Sairaalan yleisen turvallisuuden ja järjestyksen nojalla kamerakännyköiden, kameroiden ja videokameroiden hallussapito sairaalan alueella ja tiloissa voidaan ilmeisesti kieltää, kts Niuvanniemen sairaalan kotisivuilta ohjeet sairaalan itsemääräämisoikeuden rajoittamisperiaatteista. Eikä liene epäilystä että eduskunnan oikeusasiamies olisi ohjeisiin puuttunut, ovat nimittäin vain vuoden vanhat.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
georgekaane

Mikäli osastolla on käytössä puhelin jota potlaat saavat käyttää voidaan kännyköiden käyttö osaston tiloissa kieltää

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vieras: u-päivä

No valvojahan oli osoittanut esimerkillistä toimintaa kaivamalla MTL:n esiin. :-X No edelleenkään siinä lakitekstissä ei siis lukenut, että kännykän käyttöä ei saa rajoittaa. Jos yhteydenpito on varmennettu muulla tavoin esim. yleisöpuhelimella niin kännykkä voidaan ottaa säilöön ilman että tarvitsee pelätä valituksia. Meillä potilaat valittaa aina, eikä ne koskaan mene läpi, joten ennakkotapauksia MTL:n noudattamisesta on meillä ihan riittävästi liittyen kaikkeen itsemääräisoikeuksien rajoittamiseen hoidon aikana. Mä en niinku ihan oikeasti ymmärtänyt, mikä niissä kamerakännyköiden käytön kontrolloimisessa oli ongelmana? Ottakee pois, älkääkä halkoko hiuksia.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Waltte

Lainaus Niuvanniemen nuoriso-osaston säännöistä

"1. Nuorten puhelut

- Kaikki potilaspuhelut valvotaan

- Puheluita voi soittaa tai vastaanottaa yhteensä 2 / päivä

- Puheluiden kesto n. 10 min.

- Puheluiden soittoaika päättyy klo 20.00

- Omien kännyköiden käyttö osastolla on kielletty

- Nuoren yhteydenpitoa oikeusavustajaansa tai sairaalan toimintaa valvoviin viranomaisiin ei rajoiteta."

Kuulostaa jäkevältä linjaukselta puhelimien suhteen...

muoks.kirotusvirheet "nauraa"

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vieras: TheKarhu

Täällä suunnalla elellään kaikkiaan tällä hetkellä jossain höttötilassa kamerakännyköiden suhteen. Eli kännykänkäyttö on sallittu (ei mainittavampia ongelmia), kuvaaminen osaston säännöissä kielletty mutta jos ottaa asiakseen kännykällä kuvata niin eipä tuota voida mitenkään valvoa saati estää. Saas nähdä miten mennään - kuvaako joku jotain joillain seurauksin ja sitten havahdutaan vai miten. Syyllistyn tähän höttöön kyllä itsekin, en kertakaikkiaan osaa pitää kameräkännykkää uhkana josta osaisin olla huolissani. En keksi osastolla mitään, mitä joku voisi saada päähänsä kuvata  ;D Mutta jos oikein visioi, niin voihan joku vaikka kiristää toista kuvilla joissa toinen pönöttää tukka pystyssä osastolla  :-X

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
neea

Sanooko salassapito jotain asiasta... välillisesti. Olisihan hurjaa jos potilaat kuvaisivat toisiaan. Julkkikset saattaisivat löytää itsestään tilannekuvia "seiskan" sivuilta, samoin hoitajat. ;D

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Pernasoppa

Sanooko salassapito jotain asiasta... välillisesti. Olisihan hurjaa jos potilaat kuvaisivat toisiaan. Julkkikset saattaisivat löytää itsestään tilannekuvia "seiskan" sivuilta, samoin hoitajat. :)

Seiska ei voisi niitä julkaista. Vaikka onkin aika kohupohjainen lehti, hekin tajuavat jotain lainsäädännöstä, eli tällaisia yksityistiloissa jne kuvattuja ei voi laittaa. Eli Seiskaan ei voi laittaa kuvaa Jari Sillanpäästä alasti omalla kotipihallaan, mutta jos se on kadulla hengaamassa niin voi. Onhan siellä ollut kuvia Nykäsestä letkuissa, mutta sehän mies onkin 7n palkkalistoilla.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
oxygene

Itse tiedän ainakin yhden apauksen jossa suljetulta osastolta otettuja kuvia on levitetty nettiin. Ne tulivat käsittääkseni nopeasti poistetuksi henkilön itsensä toimesta kun hoitohenkilökunta oli asiasta ilmoittanut.

Tietenkin tämä kuvien julkaisu tapahtui vasta kyseisen henkilön jo kotiuduttua :)

edit: lisäys

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
-teme-

tuosta tulikin mieleen et miten toi netin käyttö osastolla? Meillä ei oikein kukaan osaa ees pyytää nettiin pääsyä. Parille tyypille aina netistä yhdessä tilaillaan jotain levyjä etc. Osastolla myös käytössä yhteiskäyttöön tietokone, joka on vuodelta herne ja siin ei oo nettii. Sen ainut huvi taitaapi olla pasianssi ja muut huippu windows pelit!

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×