Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Vieras: kuningas

Tuli tunnilla melkein riita aiheesta:

Recommended Posts

Vieras: kuningas

Tehostaako tupakka, aineena, masennuslääkkeitä.

Ja mielipiteitä ja vastauksia aiheesta, kiitos.

Ps. ei meidän luokkalaisille, jatketaan me livenä tappelua

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
C/T

Lähde: http://www.terveysportti.fi/pls/kh/kaypahoito?suositus=hoi40020

Tupakka sisältää tuhansia kemikaaleja, joilla voi olla vaikutusta lääkkeen imeytymiseen, vaikutukseen ja puhdistumaan.

Nikotiini on maksan aineenvaihduntaentsyymi sytokromi P450 -entsyymin induktori, eli se lisää CYP1A2-entsyymin aktiivisuutta ja nopeuttaa tiettyjen lääkeaineiden hajoamista.

Seuraavien lääkeaineiden lääkepitoisuuksien on raportoitu vähentyneen tupakoijilla kliinisesti merkittävässä määrin:

teofylliini

takriini

flekainidi

propoksifeeni

propranololi

atenololi

nifedipiini

bentsodiatsepiini

klooridiatsepoksidi

hepariini

trisykliset depressiolääkkeet

haloperidoli ja

klotsapiini

Pitoisuudet plasmassa voivat muuttua tupakoinnin lopettamisen yhteydessä, ja silloin lääkeannos tulisi tarkistaa.

Eli tämän mukaan ainakin trisyklisten depressiolääkkeiden kohdalla olisi päinvastoin...

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Pöllö

Cissi tyhjensi jo pajatsoa metaboliainduktiolla, eli siinä on selvä mekanismi, jolla nikotiini voi vähentää useiden lääkkeiden vaikutusta.

Potilaan tuntemuksia ajatellessa kokemus voi olla toisenlainen. Vieroitusoireiden puuttuminen, ehkä huonosti tunnistettujen sellaisten, voi olla jollekulle "parempi tila". Samoin nikotiinin aiheuttama ehkä huomaamaton hengityksen tihentyminen, sykkeen pieni lasku ja sympatikusaktivaatio ja "parantunut keskittymiskyky" voi tuntua joltain muulta. Jonkinmoinen "valppaustila" vaikka "väsymyksen" keskellä voi olla positiivista, vaikka depressio taustalta ei oikeasti ole mihinkään kadonnut. Valppaustilahan voi myös olla yksi depression oireista.

Nikotiini voi toki vapauttaa dopamiinia ja muita välittäjäaineita keskushermostossa. Nikotiinin käyttäminen voi myös sisältää euforisia ja stressiin sopeuttavia piirteitä, ja vaikkapa muutamat huumausaineiden vaikutukset välittyvät dopareseptoreiden kautta. Nikotiini vaikuttaa myös stressihormoneihin (CRH voi kasvaa) ja neuropeptidi Y:hyn. Nikotiinin vaikutuskohteiden ja sen vapauttamien välittäjäaineiden verkosto on aika huima, eikä yhtä oikeaa vastausta ehkä ole. Ihan parhaimmasta päästä nikotiini ei masennuslääkkeenä riippuvuutensa, sivuvaikutustensa, vieroitusoireiden ja toleranssin vuoksi tosiaan ole. Mutta joillain henkilöillä nikotiini saattaa lievittää depression oireita - katsotaanpa tätä vähän lähemmin.

Depressioon käytettyjä lääkkeitä on kokeiltu nikotiinin vieroituksessa, ja masennuslääkkeistä voi olla joillain potilailla hyötyä. Viitteistä löytyy myös viitteitä, joiden mukaan tupakoinnin lopettamisesta voi seurata depressio (1,3,4,6). Toisaalla depressiohistorialla vieroittuminen nikotiinista voi olla vaikeampaa (7). Mielenkiintoinen piirre, etenkin kun nikotiinille tulee toleranssia, eli nikotiinin itse asiassa voi indusoida itse sitä voimakkaamman depression, mitä pidempään ja suurempia annoksia on käyttänyt? Eli nikotiini voi olla €lääke € pitkälle itsensä aiheuttamalle depressiolle €Â¦

Eläinkokeissa on tosin havaittu depression vähenemisen kaltaisen käyttäytymisen ohella ahdistuneisuuden kasvua (2). Tämä ainakin teoreettisesti voisi liittyä dopareseptoreihin. Mikä tietysti on aika ikävä €masennuslääkkeen € piirre. Tietysti jos nikotiinista saisi huomattomasti haitattomamman, ahdistusta aiheuttamattoman molekyylijohdannaisen €Â¦ Ja edelleen voisi kuvitella nikotiinin joskus hoitavan ajoissa diagnosoimatonta masennusta siinä missä alkoholi hoitaa diagnosoimatonta, hoitamatonta tai väärällä tavalla hoidettavaa ahdistustilaa. Viinahan on joillekin tehokas, jos erittäin petollinen ja vaarallinen anksiolyytti. Joillakin ahdistus tai ainakin päällekäyvyys taas tuntuu kasvavan €Â¦

Eläinkokeissa on myös havaittu viitteitä, että fluoksetiinilla ja nikotiinilla on ollut antidepressiivistä yhteisvaikutusta, mutta tämä ei ehkä ole pysyvää. Artikkeli viittaa mahdolliseen kolinergiseen-serotonergiseen yhteisvaikutukseen depression hoidossa, mikä nyt ei ole uutta kun katsoo, mihin välittäjäaineisiin nykylääkkeilläkin yritetään vaikuttaa €Â¦ (5)

Eräs teksti vetää yhteenvedoksi, että nikotiini ei ole lääke ( 8 ). Tämä siksi, että prospektiivinen data antaa olettaa mielialamuutosten määrän nousevan, ja nikotiinin nauttimisen välissä vieroitusoireiden kasvavan, jolloin keskimääräinen tulos ei niin hyvä ole. Toisekseen, psyykkinen kuorma/rasitus tuntuu kasvavan nikotiiniriippuvuuden myötä €â€œ jos käänsin edes puolittain oikein suomeksi... Ehkä tähän viitteeseen on hyvä lopettaa. En nyt viitsi mennä perjantai-iltana kovin syvälle, ovat pintavilkaisu eikä ehkä ihan kovimmista julkaisuista, mutta jotain viitteitä nikotiinin ja depression välillä todella on. Ehkä tuolta löytyisi vielä synergisistä vaikutuksista konkreettisempiakin esimerkkejä.

Mutta vähintäänkin ristiriitaisia, että nikotiinia voisi väittää masennuslääkkeiden vaikutusta selvästi ja kestävästi vahvistavasti, saati tavalla, jossa hyödyt ilman muuta ylittäisivät haitat. Tsori pitkä ja sekava teksti, ei jaksa nyt oikolukea...

1) Bertrand D: The possible contribution of neuronal nicotinic acetylcholine receptors in depression. [Review] Dialogues in Clinical Neuroscience. 7(3):207-16, 2005.

2) Slawecki CJ et al: Increased CRF-like and NPY-like immunoreactivity in adult rats exposed to nicotine during adolescence: relation to anxiety-like and depressive-like behavior. Neuropeptides. 39(4):369-77, 2005 Aug.

3) Pomerleau OF et al: Nicotine dependence, depression, and gender: characterizing phenotypes based on withdrawal discomfort, response to smoking, and ability to abstain. Nicotine & Tobacco Research. 7(1):91-102, 2005 Feb.

4) Paperwalla KN et al: Smoking and depression. [Review] [75 refs] Medical Clinics of North America. 88(6):1483-94, x-xi, 2004 Nov.

5) Vazques-Palacios G et al: Antidepressant-like effects of the acute and chronic administration of nicotine in the rat forced swimming test and its interaction with fluoxetine [correction of flouxetine]. Pharmacology, Biochemistry & Behavior. 78(1):165-9, 2004 May.

6) Gilbert D et al: Effects of quitting smoking on EEG activation and attention last for more than 31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depressive traits. Nicotine & Tobacco Research. 6(2):249-67, 2004 Apr.

7) Smith SS et al: Targeting smokers at increased risk for relapse: treating women and those with a history of depression. Nicotine & Tobacco Research. 5(1):99-109, 2003 Feb.

8 ) Parrott AC: Cigarette-derived nicotine is not a medicine. [Review] [59 refs] World Journal of Biological Psychiatry. 4(2):49-55, 2003 Apr.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vieras: ipsatol

Joidenkin klotsapiini potilaiden kohdalla on "hyvä" jos tupakoivat.Klotsa pitosuuden takia pysyy hoitotasolla,paitsi jos lopettavat

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Pöllö

Joidenkin klotsapiini potilaiden kohdalla on "hyvä" jos tupakoivat.Klotsa pitosuuden takia pysyy hoitotasolla,paitsi jos lopettavat

Teillä seurataan klotsapiinin pitoisuutta seerumissa? Tarkoititko, että klotsapiinin pitoisuus pysyy riittävän korkealla vai riittävän alhaalla? Sori, kysyn tyhmiä, mutta...

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vieras: ipsatol

Nii klotsapiini pitoisuus laskee tupakoitsijoilla.Ei ollut tyhmä kysymys :)

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×