Jump to content
MAINOS

TEHY: Hoitoala monikulttuuristuu


OldOne

Recommended Posts

Ulkomainen työvoima nähdään usein ratkaisuksi Suomessa odotettavissa olevaan työvoimapulaan myös hoitoalalla. Maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä on terveydenhuollossa niukasti, noin 2 %. Jotkut työnantajat ovat yrittäneet käydä ulkomailla hankkimassa työvoimaa, mutta laihoin tuloksin.

Tehyn näkemyksen mukaan maahan ulkomailta jo muuttaneesta väestöstä pitäisi nykyistä suurempi osa kyetä rekrytoimaan terveys- ja sosiaalialalle. Suomessa ei ole riittävän vakavasti paneuduttu maahanmuuttajien työllistymiseen eikä hoitoalan monikulttuuristumiseen.

Tehyn kansainvälisten asiain päällikkö Soile Tammisto ja työvoimapoliittinen asiamies Kirsi Markkanen ovat viime keväästä alkaen selvitelleet maahanmuuttajien asemaa hoitoalan työyhteisössä, työvoimatilannetta sekä odotuksia ammattijärjestön toiminnalle. Tietoa kerättiin kyselytutkimuksin ja haastatteluin Tehyn maahanmuuttajataustaisilta jäseniltä, ammattiosastoilta ja työnantajilta. Nyt selvitystyö on valmistumassa.

Alalle pääsyn suurimpina esteinä ovat Tehyn selvityksen mukaan vajaa kielitaito, tutkintojen tunnustamisen vaikeus ja työyhteisöjen heikot monikulttuurisuustaidot. Hoitoalan ammatit ovat viranomaisten säätelemiä ja maan kieltä on osattava. Työpaikoilla maahanmuuttajat joutuvat hakemaan paikkaansa yleensä pitkään.

Selvityksessä nousi esiin, että maahanmuuttajien rekrytointi terveysalan koulututukseen ja töihin ei tuota toivottua tulosta ilman erityisiä toimia. Työpaikkojen vetovoimaa ja aktiivista tukea maahanmuuttajille on lisättävä. Maahanmuuttajien suomenkielen oppimista on tuettava sekä kurssein että työpaikalla. Erityistä huomiota on kiinnitettävä hoitoalan sanastoon. Muualla suoritettujen tutkintojen täydentämistä ja muuta ammatillista pätevöitymistä on helpotettava ja tehostettava lomittamalla koulutusta ja työntekoa. Selvää tarvetta on hoitoalan monikulttuurisuustaitojen kehittämiselle niin hoitotyössä kuin työyhteisöissä, sillä myös potilaina on ulkomailta tulleita, joiden kulttuuri on otettava huomioon. Myös monet suomalaiset työskentelevät ja opiskelevat ulkomailla ja tuovat uutta sisältöä hoitokulttuuriin.

Suomessa asuu noin 108 300 ulkomaan kansalaista. Heistä 2400 on koulutettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Kielitaito rajoittaa työn saamista

Maahanmuuttajataustaiset työntekijät toimivat useimmin lääkäreiden, sairaanhoitajien ja lähihoitajien tehtävissä perusterveydenhuollossa. Yleensä he työskentelevät koulutustaan vastaavissa tehtävissä. Suomeen he ovat tulleet pääosin perhesyistä.

Työnantajien mukaan työllistyminen kilpistyy useimmiten puutteelliseen kielitaitoon. Hoitotyössä riittämätön kielen hallinta koetaan vakavana uhkana potilasturvallisuudelle eivätkä työnantajat halua ottaa siitä koituvaa riskiä. Toisaalta omaa äidinkieltään oli työtehtävissä käyttänyt 76 % maahanmuuttajavastaajista. Vain kuusi heistä oli saanut siitä palkkaa.

Palkkauksessa ei suuria eroja suomalaisiin

Tehyn selvitysten perusteella hoitoalalla maahanmuuttajien työsuhteet eivät juuri näyttäisi poikkeavan koko jäsenistön keskiarvoista. Työttöminä heistä on kuitenkin muita useampi. Myöskään palvelussuhteen ehdoissa, palkkauksessa tai työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä ei ollut merkittäviä eroja.

Maahanmuuttajilla ei ole aina riittävästi tietoa oikeuksistaan eikä työsuhteen ehdoista eikä ammattijärjestön tukea ei uskalleta tai osata käyttää. Luottamusmiehen tuki on tärkeä etenkin alkuvaiheessa työsuhdeongelmien selvittelyssä. Ongelmat liittyivät mm. esimiestyöhön, epäpätevänä työskentelyyn, määräyskirjoihin, pätkätyöhön, sairasloma- ja palkkakysymyksiin.

Joka toinen kohdannut rasismia

Maahanmuuttajavastaajista 71 % koki, että heitä kohdellaan työpaikalla samoin kuin muita työntekijöitä. Sekä Tehyn ammattiosastot että työnantajat näkevät maahanmuuttajilla olevan sellaisia positiivisia taitoja, joita työyhteisöt voisivat oppia ja omaksua. Maahanmuuttajat nähdään positiivisena mahdollisuutena avartaa ja rikastuttaa työyhteisöjen tietoisuutta erilaisista kulttuureista.

Kuitenkin moni maahanmuuttaja on kokenut syrjintää ja ennakkoluuloja. Tämä saattaa myös liittyä hoitoalalla yleistyneeseen nimittelyyn tai uhkailuun. Joka toinen maahanmuuttajajäsen on kokenut rasismia potilaiden, heidän omaistensa, työtovereiden tai työnantajan taholta. Kokemuksia oli etniseen taustaansa liittyvästä nimittelystä, ammattitaidon aliarvioinnista, epätasa-arvoisesta kohtelusta, kielitaitoon liittyvästä arvostelusta, epäluottamuksesta. Etenkin Venäjältä ja Virosta tulleet joutuvat mitä ilmeisimmin rasismin kohteeksi, samoin ihon väriltään kantaväestöstä poikkeavat henkilöt.

Työnantajan ja ammattiosastojen tietoon maahanmuuttajien työssään kohtaamat ongelmia tulevat harvoin, mutta tietoon tulleet ongelmat liittyivät juuri epäasialliseen kohteluun ja rasismiin. Kielteisimpiä työpaikkoja näyttäisivät olevan suuret ja kiireiset julkisen sektorin työpaikat, esimerkiksi terveyskeskukset.

Tehy ry on maamme suurin koulutettua hoitohenkilöstöä edustava järjestö, johon kuuluu 124 000 jäsentä. Jäsenet työskentelevät terveys- ja sosiaalialalla, noin 80 % kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa. Tehy on toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsen.

Lisätietoa:

Tehyn kansainvälisten asioiden päällikkö Soile Tammisto 0400 425 212

Tehyn työvoimapoliittinen asiamies Kirsi Markkanen 040 533 7086

Tiedotteen on toimittanut Tehy. Tiedote on alkuperäisessä muodossaan.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Kyllä se tulevaisuuden hoitajapula pystyttäisiin ratkaisemaan ihan palkkapolitiikallakin, kyllä alkais suomalaisikin ala kiinnostamaan jos hoitajan peruspalkka ois kolmen tonnin paremmalla puolella. Eli taas meitä kyykytetään... angry.png

Monikulttuuristumisesta en halua sanoa mielipidettäni, koska haluan käydä tällä foorumilla jatkossakin... :ei_ei:

Ku tutkituttaa piäsä, ni suap oekkeet liäkkeet..

Link to comment
Share on other sites

Ei minua periaatteesta närästä vierastyövoima, ei ihon värillä ole niin suurta merkitystä, tärkeimpänä pidän hyvää suomenkielen taitoa ja kulttuurin tuntemusta, ainakin siltäosin kun he siihen työnpuolesta törmäävät.

Ainakin kotihoidossa olen huomannut sen, että vanhusten koti ja miten siellä eletään, miten toimitaan, millaisia ruokia syödään, miten uskontoa harjoitetaan

on vähän kun vieraalta planeetalta näiden maahanmuuttajien silmissä, jos ei mistään mitään tiedä eikä kielikään suju niin ei siinä kovin luottavaista suhdetta synny.

Aivan liian keppanalla kielitaidolla aloitetaan koulutus, tai jos on engl kielistä koulutusta niin millehän sektorille heitä mahdetaan kouluttaa? Suomea eivät ole osanneet.

Jotenkin on tullut sellainen visio, että monet vaikeasti työllistettävät ryhmät yritetään tunkea kaikki sos ja terveysalalle, onkohan se nyt aivan loppuunasti harkittu juttu.

Nykyinen tervhuolto väki koettaa palkoistaan pitää elämää ja samalla kasvatetaa näistä maahanmuuttajista  tyytyväisiä nälkäpalkalla eläjiä, jotka eivät barrikadeille nouse kun ovat koulutuksen ja jonkun työn saanneet.

Siinä sitten nykyinen tervhuol porukka liukuu hiljalleen muihin ammatteihin, kun ei taaskaan palkat nouse on saatu uusi värillinen köyhällistö raatamaan kurjalla palkalla.

Link to comment
Share on other sites

Maailma on muutenkin kansainvälistymässä, joten kyllä hoitokulttuurikin muuttuu sen myötä. Suomen tilanne on vielä kovin herttainen verrattuna muihin skandinaavisiin maihin. Alkuviikosta olin Norjassa yövuorossa, josa ei ollut kuin ulkomaalaisia töissä. Skandinaaveja ja saksalaisia tosin, mutta ulkomaalaisia kuitenkin.

No comments

Link to comment
Share on other sites

Mielestäni ulkomaalaisen työvoiman avulla voidaan hoitajapulaa vähän lievittää, mutta mikään ainoa ratkaisu se ei voi olla.

Miksi ihmeessä maahanmuuttajat suuntautusisivat muka terveydenhoitoalalle, kun työvoimapulaa alkaa ola myös muissa ammateissa, joissa saa lyhyemmällä koulutuksella paremman palkan. Jas miten voidaan kuvitella että maahanmuuttajat olisivat innostuneita "passaamaan" meidän vanhuksia laitoksissa, ja käymään pitkät koulutukset sitä varten, kun ei siihen edes suomalaisilla ole motivaatiota. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö joitakin halukkaita löytyisi, mutta laajemmassa mittakaavassa en usko että maahanmuuttajilla voitaisiin asiaa ratkaista.

On ollut surullista huomata, miten sairaalat joutuvat ottamaan töihin/ harjoittelujaksoille ihmisiä, jotka eivät osaa suomea lainkaan. Tämä ei varmasti ole kenenkään muun edun mukaista, paitsi pättäjien, jotka ovat tarpeeksi kaukana, niin ettei heidän tarvitse nähdä totuutta.

1/12800

Link to comment
Share on other sites

Olen Meilnöösin kanssa jokseenkin samaa mieltä siitä, että kuinka ihmeessä joku luulee hoitoalan kiinnostavan maahanmuuttajia enemmän kuin joku toinen, paremmin palkattu ala ?!?  Minua hieman myös närästi ministeri Haataisen pohdinta siitä, että maahanmuuttajien kielivaatimuksista voitaisiin luistaa sillä perusteella, että he osaavat jo jotakin muuta kieltä valmiiksi. Svahilinkielestä on tuskin vanhainkodissa muuta iloa kuin hieman eksotiikkaa lisää pikkujouluihin ?

Työn orjat sorron yöstä nouskaa..maan ääriin kuuluu KUTSUMUS ?

Link to comment
Share on other sites

Alkuviikosta olin Norjassa yövuorossa, josa ei ollut kuin ulkomaalaisia töissä. Skandinaaveja ja saksalaisia tosin, mutta ulkomaalaisia kuitenkin.

-Saksalaisia? Onko nekin/hekin siellä paremman palkan perässä?

My brain is stuck from shooting glue

I'm not sorry for the things I do

 

Carbona not glue

Link to comment
Share on other sites

Niin hoito-alalle käy niin kuin marjojen poiminalle. Ulkomailta tulee innokkaita marjojen poimijoita kun siitäkin työstä maksetaan niin hyvä palkka.  :P. Hoitoalan palkkaus pitäisi olla kilo taksalla kuin marjojen poiminnassakin. ;D

Link to comment
Share on other sites

Mun mielestä tästä alasta pitää tehdä ensin vetovoimainen ja kilpailukykyinen työympäristö Suomalaiselle työvoimalle ja vasta sitten vierastyövoimalle. Siinä ei muutama tuhat ulkolaista paljon auta kun työvoimavaje alkaa kunnolla vaikuttamaan  angry.png

Itse todella pidän omasta työstäni mutta kyllä tuo palkkaus kummasti vit..taa, reilu palkankorotus varmasti auttaisi asiassa  :)

I´m not sure what´s wrong... But it´s probably your fault

Link to comment
Share on other sites

Alkuviikosta olin Norjassa yövuorossa, josa ei ollut kuin ulkomaalaisia töissä. Skandinaaveja ja saksalaisia tosin, mutta ulkomaalaisia kuitenkin.

-Saksalaisia? Onko nekin/hekin siellä paremman palkan perässä?

Jep, saksalaisia ja itävaltalaisia. Kyllä he paremman palkassa ovat ja pelkästään työn perässä myös. Saksalaisia lääkäreitä on jo melko paljon, hoitsuja on myös jonkin veran.

Miksi ihmeessä ulkomaalainen tulisi Suomeen hoitajaksi? Jos pitää kuitenkin opetella uusi kieli, niin miksi he valitsisivat matalan palkan Suomen? Kylläpä ne suurimmaksi osaksi menevät muualle.

Mutta juttu taisi ksokea muita maahanmuuttajia. Mutta Suomesta ei tule ikinä niin houkuttelevaa maata että ulkomaalaiset hoitajat alkaisivat hakeutua Suomeen.

No comments

Link to comment
Share on other sites

Itse olen hämmästynyt että maahanmuuttajilla yritetään korvata hoitajien vajetta suomen sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Tämä tie on väärä mielestäni (ei mitään vastaan ulkomaalaisia) mutta pointsi mikä täällä jo ollaan mainittu on PALKKA sitä kun tarkistetaan ja nostetaan sille tasolle mille kuuluu työnvaativuuden raskauden vuoksi Niin kyllä työvoimaa ja koulutukseen hakee nuorta väkeä.

Nyt kyseinen ehdotus haiskattaa siltä, että ulkomaalaisilla korvataan vaje ja ei muisteta että kyllä suomessa on hyvää hoitaja reserviä tarjolla kunhan palkkapolitiikka saadaan kuntoon. Nyt ulkomaalaisista yritätään tuottaa halpatyövoimaa tänne hoitoalalle jolta tuo ehdotus musta tuoksahtaan angry.png liian selvästi.

Etulinjan mies

Kanyloi varjoaan nopeammin.

Link to comment
Share on other sites

Niinhän tuo presidenttiehdokas Hautalakin tuossa pressavaalikeskustelussakin sanoi että jos ei ulkomaalaisten maahanpääsyä vapauteta niin ei ole ketään joka meitä hoitaisi tulevaisuudessa.

Näin kai se sitten menee että pakolaiset maahan, heille hoitoalan koulutus ja meille reppanoille työkavereiksi.. :-

Link to comment
Share on other sites

Miksi ihmeessä ulkomaalainen tulisi Suomeen hoitajaksi? Jos pitää kuitenkin opetella uusi kieli, niin miksi he valitsisivat matalan palkan Suomen? Kylläpä ne suurimmaksi osaksi menevät muualle.

Eivät tulekaan. Virolaisia aikoinaan tuli, mutta heidän koulutustasonsa on nyt niin paljon noussut, että Norja ja Englanti mm. vetävät pidemmän korren tänä päivänä. Arabiemiraatit vetävät myös ulkomaalaisia hoitajia puoleensa enemmän kuin Suomi. Että ei meillä sen suhteen ole paljoakaan hätää.

Joitakin maahanmuuttajia on terveysalaa opiskelemassa ja ehkä jäävät tänne myös töihin, kun ovat suomalaisen kanssa perustaneet perheen. Suurin osa heistä hallitsee erittäin hyvin suomen äidinkielensä ja englannin lisäksi, ovat motivoituneita ja heillä on hyvät sosiaaliset taidot. Mutta on nähty myös sellaisia tapauksia, että "täältä minä tulen, kumarra sinä suomalainen vääräuskoinen minua"... heille suomalainen kulttuuri on kauhistus, johon eivät haluakkaan koskaan sosiaalistua. Ok sinänsä, mutta kun se näkyy potilaan kohtelussa... :-

Aina kun minun pitää valita kahdesta pahasta, kokeilen sitä pahaa, johon en ole vielä tutustunut.

                                  - Mae West -

Link to comment
Share on other sites

Mutta on nähty myös sellaisia tapauksia, että "täältä minä tulen, kumarra sinä suomalainen vääräuskoinen minua"... heille suomalainen kulttuuri on kauhistus, johon eivät haluakkaan koskaan sosiaalistua. Ok sinänsä, mutta kun se näkyy potilaan kohtelussa... :-

tämä onkin yksi tulevaisuudn uhkakuva, jota varmasti pahenta se, että jos asian ottaa esille, leimataan helposti rasistiksi. Tämähän tosiaan koskee prosentuaalisesti vain pientä osaa ulkomaalaistaustaisista hoitajista, mutta niille potilaille, jotka joutuvat kärsimään se on sataprosenttinen tilanne.

1/12800

Link to comment
Share on other sites

Mutta on nähty myös sellaisia tapauksia, että "täältä minä tulen, kumarra sinä suomalainen vääräuskoinen minua"... heille suomalainen kulttuuri on kauhistus, johon eivät haluakkaan koskaan sosiaalistua. Ok sinänsä, mutta kun se näkyy potilaan kohtelussa... :-

tämä onkin yksi tulevaisuudn uhkakuva, jota varmasti pahenta se, että jos asian ottaa esille, leimataan helposti rasistiksi. Tämähän tosiaan koskee prosentuaalisesti vain pientä osaa ulkomaalaistaustaisista hoitajista, mutta niille potilaille, jotka joutuvat kärsimään se on sataprosenttinen tilanne.

Siis nimenomaan näin!! ...ja saa siinä sivussa myös kollegatkin oman osuutensa...

Aina kun minun pitää valita kahdesta pahasta, kokeilen sitä pahaa, johon en ole vielä tutustunut.

                                  - Mae West -

Link to comment
Share on other sites

Mutta on nähty myös sellaisia tapauksia, että "täältä minä tulen, kumarra sinä suomalainen vääräuskoinen minua"... heille suomalainen kulttuuri on kauhistus, johon eivät haluakkaan koskaan sosiaalistua. Ok sinänsä, mutta kun se näkyy potilaan kohtelussa... :-

tämä onkin yksi tulevaisuudn uhkakuva, jota varmasti pahenta se, että jos asian ottaa esille, leimataan helposti rasistiksi. Tämähän tosiaan koskee prosentuaalisesti vain pientä osaa ulkomaalaistaustaisista hoitajista, mutta niille potilaille, jotka joutuvat kärsimään se on sataprosenttinen tilanne.

noh, minun hyvin pienellä kokemuksellani voin sanoa, että kaikki kohtaamani mamu-hoitajat ovat olleet empaattisia ja sympaattisia. Vertailuotos on toki aika pieni, mutta prosentuaalisesti ihan perussuomalaisista on löytynyt huomattavasti enemmän pelottavia tyyppejä ;D

muoks: Kielitaito on kyllä asia jossa löytyy parantamisen varaa.. ihmeen heikoilla taidoilla pääsee läpi koulutuksen...

Eri asia on sitten, että miten vähän hoitoala tulevaisuudessa houkuttelee ihmisiä. Silloinhan on pakko puskea eteenpäin niin resursseilla mitä on, tai tehdä alasta houkuttelevampi.

Terveiset vaan porukasta, jossa nyt toisen vuoden kevään lähestyessä vähintään 30% opiskelijoista lienee jo siirtynyt muihin maisemiin (siis kokonaan pois hoitoalan ulottuvista..)

Nokka kohti uusia tuulia.

Link to comment
Share on other sites

noh, minun hyvin pienellä kokemuksellani voin sanoa, että kaikki kohtaamani mamu-hoitajat ovat olleet empaattisia ja sympaattisia. Vertailuotos on toki aika pieni, mutta prosentuaalisesti ihan perussuomalaisista on löytynyt huomattavasti enemmän pelottavia tyyppejä ;D

muoks: Kielitaito on kyllä asia jossa löytyy parantamisen varaa.. ihmeen heikoilla taidoilla pääsee läpi koulutuksen...

Meillä on ollut suomessa opiskelevia ulkomaalaisia sairaanhoitajaopiskelijoita harjoittelemassa, jotka eivät osaa sanaakaan suomea. Osa hoitajista tietysti osaa jonkin verran selittää osaston toimintaa yms. mutta en silti usko että kielitaidoton saa kovin paljon irti harjoitteluista. Mielenkiintoista seurata miten he aikanaan sitten oikeissa töissä pärjäävät jos Suomeen jäävät.
Link to comment
Share on other sites

Valmistautukaa suomalaiset siihen mikä täällä Norjassa on arkipäivää. Välillä ei ole ketään äidinkielenään norjaa puhuvaa vuorossa. Paikalla paljon huonoa(siis todella huonoa) norjaa puhuvia, jotka yleensä ovat Suomesta...

Suomi ei ole lintukoto.

No comments

Link to comment
Share on other sites

noh, minun hyvin pienellä kokemuksellani voin sanoa, että kaikki kohtaamani mamu-hoitajat ovat olleet empaattisia ja sympaattisia. Vertailuotos on toki aika pieni, mutta prosentuaalisesti ihan perussuomalaisista on löytynyt huomattavasti enemmän pelottavia tyyppejä ;D

muoks: Kielitaito on kyllä asia jossa löytyy parantamisen varaa.. ihmeen heikoilla taidoilla pääsee läpi koulutuksen...

Meillä on ollut suomessa opiskelevia ulkomaalaisia sairaanhoitajaopiskelijoita harjoittelemassa, jotka eivät osaa sanaakaan suomea. Osa hoitajista tietysti osaa jonkin verran selittää osaston toimintaa yms. mutta en silti usko että kielitaidoton saa kovin paljon irti harjoitteluista. Mielenkiintoista seurata miten he aikanaan sitten oikeissa töissä pärjäävät jos Suomeen jäävät.

Meilläkin koulussa on näitä suomen suhteen ummikkoja degree-studentteja, jotka eivät tosiaan suomea puhu, vaikka sitä joutuu vähän opettelemaankin.

Käsittääkseni ryhmän "ulkkikset" ovat kuitenkin aika paljolti sitä sorttia, että koulutuksen saatuaan matkaavat takaisin kotiin, tai todennäköisemmin johonkin kolmanteen maahan, jossa Finnish sh-tutkinto on vielä luottamuksen arvoinen ja tuo paremmat työmarkkinat näkyville kuin tutkinto jostain Afrikan maasta esim... (no, Eu-kelpoisuus nyt ainakin alkuun etuna, jos jotain täytyy mainita..)

Mut emmää tierä, ehkä määki lähren tonne Norjaan jos siel kerta voi olla vaik ei puhuska juur tuota paikallista.

Nokka kohti uusia tuulia.

Link to comment
Share on other sites

Välillä ei ole ketään äidinkielenään norjaa puhuvaa vuorossa. Paikalla paljon huonoa(siis todella huonoa) norjaa puhuvia, jotka yleensä ovat Suomesta...

Miksi te ette sitten puhu Suomea keskenänne??? Niin mekin aina tehdään täällä Ruotsissa 8)

Niinhän tuo presidenttiehdokas Hautalakin tuossa pressavaalikeskustelussakin sanoi että jos ei ulkomaalaisten maahanpääsyä vapauteta niin ei ole ketään joka meitä hoitaisi tulevaisuudessa.

Näin kai se sitten menee että pakolaiset maahan, heille hoitoalan koulutus ja meille reppanoille työkavereiksi.. :-

Tilannehan täällä Ruotsissa oli tossa muutama vuosi lähes kaaottinen kun hoitoalan ihmisiä ei meinannut löytyä mistään ja tällöinhän kortistossa olevan ihmiset (suurin osa ulkomaalaisia) passitettiin hoitolalan töihin,varsinkin vanhustenhoitoon, olivat he sitten kiinnostuneita alasta tai eivät, ja mitään koulutustahan siihen ei täällä tarvita. Varmasti myös tukia parempi palkka houkutti varmasti muutamia ottamaan töitä vastaan. Ja se että ulkomaalaisia käytetään työvoimana tehtävissä joihin he eivät itse halua mutta emämaa haluaa on moraalisesti aika epäilyttävää, hoitotyöhän on ihan eriasia kuin puhelimien kasaaminen Nokialla tai Ericssonilla. Mielestäni siinä poljetaan myös aika rajusti maassa olevien ulkomaalaisten ihmisoikeuksia. Jokaiselle maassa pysyvästi olevalle tulisi tarjota Suomen opetusta jotta he tämän jälkeen saisivat itse päättää koulutus suuntansa tai ammattinsa omien halujensa mukaan, vaikka hoitoalalta. Eri asia ovat he joilla on terveydenhuoltoalan koulutus jo ennestään ja he haluavat saada ammattinsa mukaista työtä, heidän mahdollisuuksiaan tehdä EU:n hyväksymä koulutus tulisi parantaa koska tällöin voi olettaa että he ovat tosiaan kiinnostuneita alasta.

Se tulevatko ulkomaalaiset Suomeen töihin noilla palkoilla vai hakevatko vain koulutuksen ja sitten lähtevät on aika tyhmä kysymys. Tilastot näyttävät miinusta hoitoalan työntekijöistä suhteessa tarpeeseen n. viiden vuoden jälkeen miltei joka maassa.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...