Jump to content

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Vieras: enska

Kunta- ja palvelurakenneuudistus - Palo-ja pelastustoimi

Recommended Posts

Vieras: enska

Hei,

sisäministeriö on asettanut kunta-ja palvelurakenneuudistuksen käynnistyneeksi keväällä 2005. Tällä hetkellä hankkeessa on parhaillaan menossa ns. aluevaihe, jota koordinoi valtioneuvoston piirissä peruspalveluohjelmaa valmisteleva ministeri-ryhmä ja jonka organisoivat sisäasiainministeriö ja Suomen kuntaliitto yhdessä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Alueellista työtä ohjaavat maakuntien liitot. Esim Uudenmaan liitto.

Tavoitteena on saada Suomen eri alueilta yhteismitallisia kannanottoja valtioneuvoston päätöksenteon tueksi. Perustana on kaikilla alueilla käytettävä SM:n kysymys- ja tehtävärunko.

Aluevaiheessa on esillä kolme muutosmallia, jotka ovat peruskunta-, piiri- sekä aluekuntamalli. Peruskuntamalli muodostuu työssäkäynti-alueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta. Tavoitteelli-nen asukasmäärä on 20 000 €â€œ 30 000. Kunnat vastaisivat sekä ra-hoituksesta että palvelujen järjestämisestä. Piirimallissa sosiaalihuol-to, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito on sosiaali- ja terve-yspiireillä. Piirimalliin voidaan liittää myös esim. opetustoimen palve-luja. Piirimallin väestöpohja olisi 150 000 €â€œ 200000 asukasta. Sosi-aali- ja terveyspiiri jaetaan palvelualueisiin, joiden vähimmäisväestö-pohja on 20 000 asukasta. Aluekuntamallissa Suomeen muodoste-taan 20-25 aluekuntaa. Nykyisistä kunnista tulee lähikuntia. Palvelu-jen järjestämisvastuu on aluekunnilla. Pääkaupunkiseutua tarkastel-laan tässä yhteydessä erikseen ja todennäköisesti kuntakoko olisi suurempi kuin muualla maassa.

Sisäministeriön kysymys- ja tehtävärungon ensimmäiseen osioon on pyydetty vastauksia 1.12.2005 mennessä. Eli työ on tällä hetkellä käynnissä eri kunnissa  ;D

Kysymys- ja tehtävärungossa on kolme kysymystä, joista kysymys 1.3 kuuluu:

1.3. Millaisia hyötyjä ja haittoja näette alueellanne syntyvän, jos palo- ja pelastustoimi siirrettäisiin valtion tehtäväksi? Vaikuttavatko eri mallit hyötyihin ja haittoihin? Jos vaikuttavat, niin miten?

Jos palo- ja pelastustoimi siirrettäisiin valtion tehtäväksi, niin miten ensihoito ja sairaankuljetus tulisi järjestää?  angry.png

Aktiivisuus ja mielipiteet asiasta ovat todella aiheellisia tällä hetkellä. Useissa kunnissa/kaupungeissa kaupunginhallitus antaa vastaukset näihin kysymyksiin,joten jos sinulla on kannanotto asiaan, kannattaa olla yhteydessä mahd.pian oman kuntasi/kaupunkisi vastaavaan tahoon joka vastaa tähän kyselyyn! Usein ammattihenkilöstön mielipiteen kysytään (toiv.)esim.palopäälliköitä, joilla on vahva kentän näkemys asiasta.  :-X Mutta kannattaa varmistaa asia, että kyselyyn joka tapauksessa vastataan.

Suuria tulevaisuuden kysymyksiä ovat myös pelastushelikoptereiden tilanne, kuuluako jollain tavalla osaksi valtionhallintoa vai ei, kuinka turvata pelastushelikoptereiden rahoitus tulevaisuudessa jne....kysymyksiähän riittää, niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella !

Kannustan mukaan vaikuttamaan, asiathan ovat kaikkia meitä alalla työskenteleviä koskettavia, tavalla tai toisella... Mukavaa joulun odotusta !!!

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
dino

Aktiivisuus ja mielipiteet asiasta ovat todella aiheellisia tällä hetkellä. Useissa kunnissa/kaupungeissa kaupunginhallitus antaa vastaukset näihin kysymyksiin,joten jos sinulla on kannanotto asiaan, kannattaa olla yhteydessä mahd.pian oman kuntasi/kaupunkisi vastaavaan tahoon joka vastaa tähän kyselyyn!

Kunta- ja palvelurakenneuudistus on iso asia jonka päätökset koskettavat meitä jokaista varmastikin jollakin tasolla. Suurin osa kunnista lienee jo lausuntonsa antanut ja mitä lehdistä on näitä kannanottoja lukenut niin on tullut vaikutelma että Helsinginki vastustaisi pelastustoimen muutoksia kiivaimmin ja pienemmät kaupungit ja pikkukunnat olisivat taipumassa pelastustoimen valtiollistamiseen.

Ensihoidon/sairaankuljetuksen kohtalo taitaa olla yhtä suurta kysymysmerkkiä.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
TexWiller

Käsittämätöntä, että sisäministeriö kylesee tällaisia asioita sa-kusta, vaikka koko lääkinnällinen pelastustoiminta ei edes kuulu sen alaisuuteen.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Söppe

Meillä päin ovat kunnat antaneet jo kielteisen kannanoton asiaan.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
dino

Meillä päin ovat kunnat antaneet jo kielteisen kannanoton asiaan.

Sinä taidat olla eteläsuomesta? Täällä pohjoisempana kuullostaa kuntien kanta olevan voittopuolisesti päinvastainen. Voipi tulla sanomista on työryhmän kanta ja lopullinen päätös sitten kumpi tahansa.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Söppe

Siellä päin on enemmän myös kepulaisia kuntia ja kepulaisethan haluavat että valtio hoitaa kaiken. Menee poliitikan puolelle mutta sitähän tämä on.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
dino

MTV3:n uutisoinnin (http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2005/12/413988) mukaan pelastustoimi jää edelleen kuntien kontolle, ammattikorkeakoulujen kohtaloa edelleen miettivät. Pelastustoimen kohtalo oli tietysti nähtävissä ainakin kuntaliiton kannanoton jälkeen, itse olisi kyllä mielellään nähnyt muutoksen tapahtuvan.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×
×
  • Luo uusi...