Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

OldOne

Jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus

Recommended Posts

OldOne

Kysyin tuota verohallinnosta kun se oli mulle epäselvä. Laitan vastauksen tänne jos joku muukin pohdiskelee samaa.

Ammattiyhdistyksen jäsenmaksu on ns. luonnollinen vähennys, näitä vähennyksiä ovat tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot.

Verojen määrää laskettaessa nämä luonnolliset vähennykset vähennetään ensin ansiotuloista. Siitä syntyneestä puhtaasta ansiotulosta tehdään kunnallis- ja valtionverotuksessa tehtävät vähennykset ja sen jälkeen mahdolliset tappiot. Näistä syntyy kunnallis- ja valtionverotuksessa verotettava ansiotulo, joista valtion verotuksessa verotettavasta tulosta lasketaan valtionvero ja kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta lasketaan kunnan tulovero, kirkollisvero ja sv-maksu.

Suoraan verosta tehtävien  vähennysten ja mahdollisen alijäämähyvityksen jälkeen saadaan maksuunpantava vero kunnallis- ja valtionverotuksessa.

Jäsenmaksut eivät siis suoraan pienennä maksettavan veron määrää vaan ne pienentävät verotettavaa ansiotuloa.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
dino

Laitan lainauksen yhdestä vanhasta viestiketjusta (http://hoitajat.net/foorumi/index.php?topic=395.0) jossa laskeskelin esimerkin avulla verovähennysjuttuja.

Oletetaan että hoitaja tienaa 25 000 euroa vuodessa..

Hän maksaa jäsenmaksua n. 300 euroa ja veroprosentti on 27%. Ilman verovähennyksiä kokonaisvero  25 000 eurostahan olisi 6750 euroa.

Nyt kun hän saa tehdä 300 euron vähennyksen tuosta 25 000 eurosta niin verotettavaksi tuloksi jää 24 700 euroa (25 000 - 300 = 24 700) Tästä summasta kun lasketaan tuo 27% veroa niin lopullinen veron määrä on 6669 euroa.

Kun lasketaan liittoon kuulumattoman (6750) ja liittoon kuuluvan (6669) maksaman veron erotus huomataan että liittoon kuuluva maksaa 81 euroa vähemmän veroa vuositasolla.

Nyrkkisääntönä voisi sanoa että jäsen hyötyy veroetuna noin 1/4 - 1/3, riippuen tuloista ja veroprosentista.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×