Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Vieras: C-Vita

Bentsovieroituksista

Recommended Posts

Vieras: C-Vita

Kertokaas joku, jolla on ajantasaista tietoa bentsovieroituksien prognoosista. Muistelen 2002 lukeneeni jonkin stakesin tms. tutkimuksen minkä mukaan luokkaa 30-32 % onnistuu, kun vieroitusta on yritetty max 3 vuotta.

Täytyypä itsekin yrittää ottaa selvää, mutta joku tän varmasti tietää ihan "yleissivistyksensä" puolesta.

Itse en onnistunut tuota tietoa löytämään stakes/stm/google..

Ja terveysporttikin näyttää muuttuneen, mistä sen nyt olisi saattanut lääkärilehdestä löytää, niin ettei sinne kirjautumatta pääse. Täytynee katsoa työkoneella.

Ihan uteliaisuuttani kyselen. Ja toisaalta infoksi kun luulen, ettei kaikki ole tietoisia, miten vaikeahoitoinen ko. ongelma on.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vieras: C-Vita

Vastaan itse omaan kysymykseeni. En löytänyt lukemaani tutkimustulosta, sen sijaan Ulrich Tacke´n 1996 Duodecimiin kirjoittaman, aihetta valottavan artikkelin. Tacke on muistaakseni Kuopion suunnan päihdelääkäreitä.

Vieroitushoidon pitkäaikaistuloksia on tutkittu, ja tulokset viittaavat siihen, että noin 75 €â€œ85 % potilaista aloittaa bentsodiatsepiinin käytön uudelleen 4 €â€œ6 vuoden kuluessa oikeaoppisesti suoritetun lopettamisen jälkeen. Uudet hoitojaksot pysyvät kuitenkin yleensä lyhytaikaisina eivätkä välttämättä johda uudelleen riippuvuuteen. Näin ollen aikaisempi riippuvuus ei ole ehdoton vasta-aihe näiden lääkkeiden käytölle. Uuden riippuvuusongelman riskin huomioon ottaminen ja potilaan tarkka kliininen seuranta ovat tietysti paikallaan.

Seuraava artikkeli kertoo jotakuinkin samansuuntaisista tuloksista. Tämä on kuitenkin vähän tuoreempi tutkimus.

Bentsodiatsepiinivieroitus avohoidossa

Näytönastekatsaukset

31.1.2005

Näytön taso = C

Alkoholin ja bentsodiatsepiinin sekakäyttäjän vieroitus lienee mahdollista avohoidossa tiiviissä seurannassa, jos potilas on itse motivoitunut vieroitushoitoon.

Helsinkiläisillä A-klinikoilla vuosina 1995 €â€œ 1999 toteutetussa satunnaistetussa hoitokokeessa oli mukana 76 vieroitushoitoon hakeutunutta bentsodiatsepiiniriippuvaista potilasta 1, 2. Tutkimuksessa verrattiin asteittaiseen bentsodiatsepiinien vähentämiseen liitettyä kognitiivis-behavioraalista hoitoa A-klinikoiden tavanomaiseen hoitoon. Valtaosalla potilaista oli riippuvuus suurista bentsodiatsepiiniannoksista tai samanaikainen alkoholiriippuvuus. Tutkimus- ja vertailuryhmien hoitotuloksessa ei ollut eroa. Saavutettu tulos säilyi vuoden mittaisessa seurannassa molemmissa ryhmissä. Tutkimuksen lopussa kaikista potilaista 25 % oli lääkkeettömiä ja lisäksi 54 % käytti alkutilannetta pienempiä lääkeannoksia. Lääkeannosten vähentämisessä hyvin onnistuneilla potilailla terveyteen liittyvä elämänlaatu koheni enemmän kuin vähentämisessä heikommin onnistuneilla.

Kommentti: aineistoon valikoitui hoitoon halukkaita potilaita. Tutkimusta ei voi yleistää potilaisiin, joilla on antisosiaalinen persoonallisuus, koska tutkimukseen ei hakeutunut sellaisia potilaita

Laatu: kelvollinen

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: erittäin hyvä

Lisää aihetta valottaa Lääkärilehden 1997 artikkelista poimittu, kettutien a-poliklinikalla tehty tutkimus.

Lääkevieroitusohjelmaan on osallistunut kolmen vuoden aikana 91 asiakasta, heistä 63 alkoholin ja bentsodiatsepiinien sekakäyttäjiä, 11 huumeiden ja lääkkeiden sekakäyttäjiä ja 17 pelkästään lääkeriippuvaisia. Bentsodiatsepiinien käytön on lopettanut 29 % koko ryhmästä. Pelkästään lääkettä käyttäneistä lähes puolet on lopettanut, alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttäjistä melkein kolmasosa, mutta huumesekakäyttäjistä lähes kaikki ovat keskeyttäneet hoidon. Lääkärin ja tukihenkilön luona asiakkaat kävivät vuodessa keskimäärin 25 kertaa, enimmillään jopa 107 kertaa. Lääkkeistä eroon pääseminen on kestänyt kuukausia, jopa vuosia.

Lisääkin tuloksia olisi löytynyt. Tässä poimintoja. Laitoin ne tähän kopioituina, en linkkeinä, koska kaikki ovat lähteistä, jotka ovat netissä maksullisia ja näin ollen eivät olisi avautuneet kaikille.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×