Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Vieras: Lähihoitaja v62

Hei onko mahdollista....että lomanaikana mennee pomo muuttamaan työvuorot !!!!

Recommended Posts

Vieras: Lähihoitaja v62

Hei ...

Kertokaa voiko pomo lomanaikana todellakin vaihtaa tulevan listan työvuorot...

Jotenkin tuntuu ikävältä kun saa tehdä uudet juhannussuunnitelmat...... ( perhe kärsii )

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Telaketju

allekirjoitulsella vahvistettua esillelaitettua listaa ei saa mennä muuttamaan,ilman työntekijän lupaa.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Lääkärihoitaja

Minulle kävi juuri niin. Juhannusvapaat pidetty ennen juhannusta (koska lista vaihtui juhannuksena) ja lomalle soitettiin, sori älä tulekaan juhannukseksi töihin, siis päivää ennen työvuoroja. Siinä sitten änkytät ja korvaat töitä 22h työvuoroilla... angry.png

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
OldOne

Ei tuohon olisi tarvinnut suostua. Pitää osata sanoa 'ei'. ;D

Jos kuulut liittoon, niin luottamusmieheen yhteys.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Lääkärihoitaja

Joskus sitä on vaan nieltävä ylpeytyensä ja olla kieli ruskeana, eli hyväksyä sellainen, josta hälyn nostaminen pahentaisi tilannetta. Oma oli päätökseni ja vaikka asiasta valitan ei mitään auttanut. Oli kuulemma pakkotilanne, koska työvoimaa oli likaa (ts. rahaa meni liikaa...). Yleinen tapa, ja ei sitä olisi voinut pakollakaan töihin mennä...

Hyvä kello kauas kuuluu, huono vielä kauemmas

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
OldOne

Juuri niin. Nöyränä vaan, niin kyllä se hoitajien asema siitä paranee. Kumarretaan vielä syvempään...

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
janina

Tätäpä se on se meidän työasenne aina  angry.png mutta hei ....mehän tehdään kutsumustyötä  ;D

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Teemu

Hei ...

Kertokaa voiko pomo lomanaikana todellakin vaihtaa tulevan listan työvuorot...

Jotenkin tuntuu ikävältä kun saa tehdä uudet juhannussuunnitelmat...... ( perhe kärsii )

Ei todellakaan, ota yhteys luottamusmieheen mahdollisimman pian!!

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Jaakko79

Joskus sitä on vaan nieltävä ylpeytyensä ja olla kieli ruskeana, eli hyväksyä sellainen, josta hälyn nostaminen pahentaisi tilannetta. Oma oli päätökseni ja vaikka asiasta valitan ei mitään auttanut. Oli kuulemma pakkotilanne, koska työvoimaa oli likaa (ts. rahaa meni liikaa...). Yleinen tapa, ja ei sitä olisi voinut pakollakaan töihin mennä...

Hyvä kello kauas kuuluu, huono vielä kauemmas

Pakolla voi mennä töihin (vaikka olisit sijainen), sovitut työvuorot saa tulla tekemään ja palkka täytyy maksaa niistä, eikä työnantaja voi sitä kieltää, eikä mennä vaihtamaan vuoroja jos lista vahvistettu.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
-teme-

Tuossa on tullut monessa aikaisemmassa viestissä ilmi tuo listojen allekirjoitus/ vahvistaminen. Meillä tapana että listantekijä kiikuttaa seuraavan 3vk työvuorot osastonhoitajalle joka "hyväksyy" sen. Sitten listat tulostetaan jokaiselle henkilökohtaisesti, mutta ei työntekijät niitä mitenkään allekirjoittele tms? Eli onko meille annetut listat sellaisia joita ei sitten enää jälkikäteen voi muutella mieleinmäärin?

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
OldOne

On. Eli allekirjoituksella tarkoitetaan tässä yhteydessä listojen hyväksyjän (OH,YH) allekirjoitusta.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Lääkärihoitaja

Mekin vasta allekirjoitetaan ja korjataan tehdyt vuorot ja korvaukset...

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
OldOne

Mekin vasta allekirjoitetaan ja korjataan tehdyt vuorot ja korvaukset...

Jep, se on eri asia.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
bifaasinen

olikos siinäkin jokin aikaraja, kuinkapaljon ennen vuoron alkua muutokseen suostumista tuulee kysyä?

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Telaketju

jos kutsutaan töihin 1-5 tuntia ennen vuoronalkua,on oikeutettu hälytysrahaan.ja tietenkään ei ole pakko suostua.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Ensihoitaja

Meillä näyttää töissä olevan niin, että hälyraha tulee, jos soitetaan duuniin yhtään etuajassa. Tässä päivänä muutamana piti alkaa vuoron 9.00 ja soitettiin 8.25 niin sain hälyrahan.

Mutta, joo pomot ruuvaa mielensä mukaan työvuoroja. Kaikkea ei silti tarvitse hyväksyä tai sovun nimissä voi sen kerran suostua, mutta pitää sen verta isoa ääntä, ettei toiste mene tekemään sellaisia muutoksia. Itse kerran tein näin: aamulla ilmotettiin, että sulle on tänään pitkäpäivä. Mä et joo, mut sit lähden tossa palkalliselle tauolle. Kävin kesken työvuoron omilla asioilla kaupungilla jne... (ensiavusta). Eipä tällaisia yllätyksiä enää järjestetty neuvottelematta niistä ensin.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Maailman vahvin tyttö

Muistaakseni näistäkin on säädetty KVTES:sa, joten ei muuta kun kirja käteen taikka netistä hakemaan.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Telaketju

jos ei nyt selvinnyt niin www.finlex.fi löytyy kaikki sopparit.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Ensihoitaja

Muistaakseni näistäkin on säädetty KVTES:sa, joten ei muuta kun kirja käteen taikka netistä hakemaan.

Tai sitten yksityisellä puolella lukemaan sairaankuljettajia koskevaa työsopimusta. Siinä joitain asioita kuulemma hyvinkin erilailla kuin KVTES:ssa.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
OldOne

Tai sitten yksityisellä puolella lukemaan sairaankuljettajia koskevaa työsopimusta. Siinä joitain asioita kuulemma hyvinkin erilailla kuin KVTES:ssa.

Sairaankuljettajia koskeva työehtosopimus

6 § Vuorojen vaihtuminen ja muuttuminen sekä työtuntijärjestel­mä

1. Vuorotyössä tulee, ellei toisin sovita, vuorojen säännöllisesti vaihtua ja enna­kolta sovituin ajanjaksoin muuttua­.

2. Työpaikkaa varten tulee työnantajan laatia työtunti­järjes­telmä, jossa maini­taan aika, milloin työ alkaa ja päättyy sekä ruokai­luajat. Työ­tun­tijärjestelmään merkitään myös viikkolepo ja vapaapäivät. Työ­tuntijär­jestelmä annetaan työnte­kijälle tiedoksi vähintään viikkoa ennen työtun­ti­järjestelmän mukaisten työ­vuorojen alkamista ja työn­teki­jälle ilmoite­taan ennen vuosiloman alkamista, milloin hänen on palattava lomaltaan töihin, ellei työnantajan ja työnte­kijän kesken toisin sovita.

3. Jos toistaiseksi voimassa olevassa työsopimuksessa on sovit­tu, että työntekijä tekee työtä osa €â€˜aikaisesti siten, että työnantaja kutsuu tarvit­taessa työhön, laaditaan 5 §:ssä edellytetty työtunti­järjestelmä vähin­tään kaksi viikkoa ennen sen voimaantuloa. Työtuntijärjestel­mään suunnitellaan varallaolovuorot ja vapaa­päivät sekä merkitään toteutunut työaika viimeistään jakson päätyttyä. Tällöin palkka mää­räytyy kuu­kausipalkkana tai 15 ­§:n tarkoittamana osa €â€˜ajan palkkana ja varallaolo voidaan kor­vata raha €â€˜ tai aikahyvityksenä. Varallaololla tarkoitetaan 11 §:n mukaista varalla­oloa.

4. Työntekijän työpäivä tai työvuoro ovat yhtäjaksoisia lepo­tauos­ta aiheu­tuvin poik­keuksin, ellei työnantajan ja työnte­kijän kesken toisin sovita.

5. Jaksotyössä merkitään työtuntijärjestelmään työvuoro sään­nön­mu­kaisesti enintään 10 tunnin pituiseksi, ellei työn­anta­jan ja työntekijän kesken toisin sovita.

6. Voimassa olevaan hyväksyttyyn työtuntijärjestelmään ja työ­vuoro­luette­loon tehtä­vistä muutoksista sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken.

7. Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle tai tämän edus­ta­jalle, mikäli hän ei pakottavan esteen vuoksi voi saapua vuorollaan työhön.

8. Työnantajan on pidettävä luetteloa varallaolotunneista ja tehdyistä työtun­neista. Luetteloon on merkittävä myös yli €â€˜, sunnuntai €â€˜ ja hätä­työtunnit sekä näistä maksettu korotettu palk­ka.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vieras: Lähihoitaja v62

Hei.....

Tuli tehtyä nyt sitten oikein kiva juhannus töitä. Pomo ei antanut minulle minkäänlaista selvitystä miksi minä juuri jouduin tekemään ne vuorot. Meillä ei koskaan allekirjoiteta

  työvuorolistoja ennen kuin ne menee palkanmaksuun. Ilmeisesti olisi hyvä jo suunnitelmassa allekirjoittaa jos silloin ei pomo menisi mielivaltaisesti niitä vaihtelemaan.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
pile

No on melkoista pelia taas noiden vuorojen suhteen. Meiila kun listat on hyvaksytty, niita ei saa muuttaa. Jos muutetaan, niin silloin työntekija on oikeutettu saamaan 50% lisakorvauksen. Jos työvuoroa muutetaan alle 3 paivaa ennen alkuperaista vuoroa niin korvaus on 100%. Tama siis valtiolla Norjassa.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
ohjaaja

Kylläpä se taitaa olla mahdollista jopa laillista, että työvuoroja muutetaan ja jos et suostu niin sinut voipi pomo määrätä töihin, ainaskin kunnan palkkalistoilla.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
OldOne

Kylläpä se taitaa olla mahdollista jopa laillista, että työvuoroja muutetaan ja jos et suostu niin sinut voipi pomo määrätä töihin, ainaskin kunnan palkkalistoilla.

Ei pidä paikkaansa.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Telaketju

lukekaa nyt vitussa se kvtes ennekuin höpäjätte.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×