Jump to content
MAINOS

Osaaminen iäkkäiden hoidossa- kysely tehostetun palveluasumisen lähi- ja sairaanhoitajille (väitöskirjatutkimus)


Outi Kiljunen

Recommended Posts

Osaaminen iäkkäiden hoidossa- kysely tehostetun palveluasumisen lähi- ja sairaanhoitajille

Hyvä lähihoitaja/sairaanhoitaja,

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata tehostetussa palveluasumisessa työskentelevien lähi- ja sairaanhoitajien valmiuksia vastata nykyisiin iäkkäiden hoidon osaamisvaatimuksiin hoitajien itsensä arvioimana. Tässä tutkimuksessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää hoitotyön koulutuksessa sekä hoitokodeissa tarvittavan osaamisen tunnistamisessa, arvioimisessa ja kehittämisessä.

Mikäli työskentelet lähihoitajana tai sairaanhoitajana iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa, pyydän Sinua osallistumaan tutkimukseen. Tutkimukseen voivat osallistua myös tehostetun palveluasumisen esimiesasemassa olevat lähi- ja sairaanhoitajat, jotka osallistuvat hoitotyöhön päivittäin.

Kyselyssä Sinulle esitetään taustatietokysymyksiä sekä iäkkäiden hoidon osaamiseen liittyviä väittämiä. Lisäksi kysely sisältää yhden avoimen kysymyksen, jossa voit kertoa omin sanoin, miten koet oman osaamisesi suhteessa nykyisiin osaamisvaatimuksiin. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Henkilöllisyytesi ei paljastu tutkimuksen missään vaiheessa edes tutkijalle. Tästä johtuen antamiesi tietojen poisto ei ole vastaamisen jälkeen mahdollista, koska vastauksia ei voida yhdistää yksittäiseen osallistujaan. Tutkimuksen aikana kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti.

Kyselytutkimus liittyy väitöskirjatutkimukseeni Itä-Suomen yliopiston Hoitotieteen laitoksella. Ohjaajina toimivat TtT, Yliopistonlehtori, dosentti Päivi Kankkunen, TtT, Kliininen tutkija Tarja Välimäki sekä TtT, Yliopistonlehtori Pirjo Partanen. Väitöskirja julkaistaan sähköisenä verkossa. Vastaan mielelläni tutkimusta koskeviin kysymyksiin sähköpostitse: okiljune@student.uef.fi

Osallistua voit 6.9.2017 mennessä. Kysely avautuu tästä linkistä: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/17061/lomake.html

 

Ystävällisin terveisin,

Outi Kiljunen (okiljune@student.uef.fi)
Sairaanhoitaja, TtM, TtT-opiskelija
Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Hoitotieteen laitos

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...