Jump to content
MAINOS

Työtehtävien muuttaminen


Guest hoitsuM

Recommended Posts

Guest hoitsuM

Kyselisin kokemuksia tai jopa ihan laillisuutta tilanteessa jossa työantaja siirtää työntekijän vakituisessa työsuhteessa olevasta yksiköstä täysin toisenlaisiin tehtäviin, johon työntekijällä ei ole pätevyyttä tai koulutusta? Syynä henkilökuntapula. Työnkuvan lisäksi työaika muuttui, joka vaikuttaa rahallisesti miinusmerkkisesti tilinauhassa, aiempiin työtehtäviin verraten  ja johon nimenomainen koulutus on. 

Link to comment
Share on other sites

MAINOS
Guest Hoitajatar

Itse yleensä huomannut työsopimuksissa merkinnän "sekä muut työnantajan osoittamat tehtävät", jonka puitteissa voidaan teettää hyvinkin moninaisia työtehtäviä.

Usein myös työsopimus on tehty tietylle työnantajalle, eikä esimerkiksi tiettyyn työpisteeseen, jolloin työpistettä voidaan muuttaa.

Link to comment
Share on other sites

Guest kopioin

KVTES 1. luku, 10 § Työntekijän tehtävät

Työntekijät
1 mom.

Työntekijän tehtävistä sovitaan työsopimuksella, mutta hän on tarvittaessa velvollinen tilapäisesti siirtymään muihinkin tehtäviin, joita voidaan hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen pitää hänelle sopivina. Tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa kerrallaan.

Työntekijät
2 mom.

Työntekijää ei voida siirtää ilman suostumustaan pysyvästi tehtäviin, jotka olennaisesti poikkeavat hänen työsopimuksensa mukaisista tehtävistä, ellei työnantajalla ole samalla irtisanomisperustetta.

Soveltamisohje

Yli kahdeksan viikkoa kestävä siirto edellyttää joko työntekijän suostumuksen tai sitä, että työnantajalla on irtisanomisperuste.

Viranhaltijan tehtävät ja muut velvollisuudet määräytyvät asianomaisten säännösten ja määräysten mukaan. Tällaisia määräyksiä voi olla esimerkiksi johtosäännöissä.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...