Jump to content
MAINOS

Hei sinä 20-30- vuotias sairaanhoitaja!


Meku

Recommended Posts

Sanotaan, että jokaisella sukupolvella on omat arvonsa, näkemyksensä työstä ja johtamisesta sekä odotuksensa työympäristölle ja esimiehelle. Teen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyvää opinnäytetyötä, missä selvitetään vuosina 1985-1995 syntyneiden sairaanhoitajien antamia merkityksiä esimiestyölle sekä esimiehen roolista ammattiin ja organisaatioon sitoutumisessa ja ammatillisessa kehittymisessä.

Pyydän nyt, että kirjoittaisit minulle vapaamuotoisen essee-kirjoituksen omista näkökulmistasi, toiveistasi ja odotuksistasi, siitä miten haluaisit asioiden olevan. Kirjoittamalla autat minua opinnäytetyössäni, mutta samalla voit tuoda esille oman sukupolvesi ääntä.

Toivon, että vastaisit seuraaviin kysymyksiin:

* Minkälaista esimiestä sinä arvostat?

* Minkälaisilla sanoilla kuvailisit hyvää johtamista? Entäpä huonoa?

* Mitkä asiat tai tekijät saisivat sinut jatkossakin työskentelemään sairaanhoitajana?

* Mitkä asiat tai tekijät saisivat sinut jatkossakin työskentelemään sairaanhoitajana jossakin tietyssä organisaatiossa/yrityksessä?

* Mitkä asiat tai tekijät mielestäsi auttavat ammatillista kehittymistäsi?

* Miten esimies voi auttaa sinua ammatillisessa kehittymisessäsi?

Aloita kirjoituksesi kertomalla ikäsi, sukupuolesi ja työkokemuksesi sairaanhoitajana.

Osallistuminen on vapaaehtoista ja tutkimuksessa noudatetaan eettisesti hyvää tutkimuskäytäntöä. Tutkimukseen osallistuvien henkilöllisyys ei tule esille missään vaiheessa. Saamani aineiston tulen käsittelemään luottamuksellisesti ja aineisto tulee vain minun käyttööni. Aineisto säilytetään ja hävitetään asianmukaisesti.

Suostumus tutkimukseen vahvistuu vastaamalla tutkimuspyyntöön kirjoittamalla oma vapaamuotoinen kirjoitus. Kirjoituksen lähettäminen on tietoinen suostumus tutkimukseeni. Opinnäytetyöni tutkimusraportissa käytän suoria lainauksia kirjoituksista luotettavuuden ja analyysin havainnollistamiseksi sekä tekstin elävöittämiseksi. Vastaamalla kirjoituspyyntöön tutkittava antaa suostumuksen käyttää suoria lainauksia nimettömästi tutkimusraportissa.

Palauta kirjoituksesi 31.5.2015 mennessä sähköpostilla osoitteeseen merja.kivi@ksshp.fi

Kerron mielelläni lisätietoja tutkimuksesta ja vastaan kysymyksiin.

Osallistumisesta jo etukäteen kiittäen,

Merja Kivi

sairaanhoitaja, KSSHP

YAMK-opiskelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

email: merja.kivi@ksshp.fi

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...