Jump to content
Sign in to follow this  
Reportteri

STM:ltä ohjeet evakuointikeskuksen perustamista varten

Recommended Posts

Reportteri

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu tarjoaa kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollolle ohjeita evakuointikeskuksen perustamista varten. Evakuoinnilla tarkoitetaan henkilöiden tai väestön siirtämistä turvaan turvallisuutta uhkaavasta tilasta tai ympäristöstä, kuten rakennuksesta, alukselta, maa-alueelta esimerkiksi tulipalon takia. 

Evakuointi suunnitellaan sekä normaalioloja että poikkeusoloja silmällä pitäen, ja se toteutetaan toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä ja johdolla tilanteen mukaan joko suppeana tai laajana. Suppeimmillaan evakuointi voi koskea esimerkiksi yksittäisen talon asukkaita ja laajimmillaan esimerkiksi useamman kunnan tai vielä suuremman alueen koko väestöä. Evakuointiin ja evakuoitavien huoltoon varautuminen on osa viranomaisten varautumista ja valmiussuunnittelua. 

Evakuointikeskukseksi sopivia tiloja kartoitetaan suunnitteluvaiheessa viranomaisten yhteistyönä. Sosiaali- ja terveydenhuollon vastuut evakuointikeskuksessa painottuvat evakuoitujen huoltoon ja psykososiaaliseen tukeen liittyviin tehtäviin. 

 

Evakuointikeskuksessa evakuoidut rekisteröidään. Evakuointikeskuksessa on oltava mahdollisuus lepoon, ruokailuun ja henkilökohtaiseen hygieniaan. Evakuointikeskuksessa tulee olla mahdollisuus psykososiaaliseen tukeen. Evakuoinnin aikana on myös pystyttävä varmistamaan evakuoitujen lääkitys ja evakuointikeskuksessa on oltava valmius ensiavun antamiseen. 

Evakuoinnin taustalla saattaa olla suurikin onnettomuus, jolloin viranomaisten yhteistyö tilanteen johtamisessa on tärkeää. Etukäteissuunnittelu ja evakuointitilanteiden harjoittelu tuleekin tehdä viranomaisten yhteistyönä. 

Vapaaehtoistoimijat ovat tärkeä voimavara evakuointitilanteiden huollon ja tuen järjestämisessä. Monilla järjestöillä on runsaasti kokemusta evakuointikeskusten perustamisesta ja toiminnan järjestämisestä evakuointikeskuksessa. Vastuu toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta on kuitenkin aina viranomaisilla.

 

Evakuointikeskuksen perustaminen. Ohje sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille

Edited by Reportteri

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...