Jump to content
MAINOS

Viranomaisten tiedonkulkua parannettiin lakimuutoksella


Reportteri

Recommended Posts

Terveydenhuollon, opetuksen, nuorisotoimen ja sosiaalihuollon viranomaiset voivat jatkossa ilmoittaa työssä saamiaan tietoja poliisille, kun he epäilevät jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. Säädösmuutos koskee yhteensä neljäätoista lakia ja muutokset tulivat voimaan 1.4.2015.

 

Lakimuutosten taustalla on perhe- ja lastensurmia selvitettäessä havaitut viranomaisten tiedonvaihdon puutteet. Sisäministeriö asetti perhe- ja lastensurmien ennalta ehkäisemiseksi viranomaisten välistä tiedonvaihtoa selvittävän työryhmän vuonna 2012. Oma-aloitteisen ilmoittamisen mahdollistamiseksi väkivallan uhan tilanteissa perustettiin ministeriöiden välinen suunnitteluryhmä, joka selvitti säännösten muutostarpeet ja teki nyt hyväksytyt muutosesitykset.

 

- Muilla viranomaisilla saattaa olla poliisin toiminnan kannalta ratkaisevaa tietoa. Viime vuosina on ollut tilanteita, joissa esimerkiksi lastensuojelussa, terveydenhuollossa tai koulussa on ollut tieto vaikkapa pahoinpitelystä perheessä, mutta se ei ole tullut poliisin tietoon. On tärkeää, että tieto kulkee, jotta poliisi voi tehdä mahdollisimman todenmukaisen arvion väkivallan uhasta, ja ryhtyä myös tarvittaessa toimenpiteisiin. Siksi nämä lakimuutokset ovat tarpeen, toteaa sisäministeri Päivi Räsänen.

 

Apua tragedioiden ennalta ehkäisyyn

 

Aikaisemmin salassapitovelvollisuus on saattanut estää kriittisen tiedon välittymisen poliisille. Viranomaisten välinen tiedonvaihto on pääsääntöisesti edellyttänyt pyyntöä tietoja tarvitsevalta viranomaiselta. Ongelmana on ollut, että poliisi ei ole tiennyt toisella viranomaisella olevista tiedoista eikä näin ollen ole osannut niitä pyytää. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tietoja on pyydettynäkin saanut luovuttaa vain rajoitetusti.

 

- Lakimuutokset luovat uudenlaisen mahdollisuuden ehkäistä väkivaltaa. Viranomaisten välisen tiedonvaihdon sujuvuus edellyttää kuitenkin ennen kaikkea hyvää keskinäistä yhteistyötä. Kysymys on erittäin ajankohtainen, sillä kunnan on uuden sosiaalihuoltolain mukaan järjestettävä sosiaalipalvelut myös lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoin kohtelusta aiheutuvan tuen tarpeeseen, muistuttaa peruspalveluministeri Susanna Huovinen.

 

Säädösmuutosten arvioidaan lisäävän poliisille tehtävien ilmoitusten määrää useilla sadoilla vuosittain, mutta hyödyt arvioidaan merkittäviksi tragedioiden ennalta ehkäisyssä. Lakimuutosten perusteella voidaan ehkäistä muutakin kuin perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa, kuten esimerkiksi koulusurmia, jos herää epäily koulussa toteutettavan väkivallan uhkasta.

 

- Toimenpiteet perhe- ja lastensurmien ehkäisemiseksi viranomaisten tiedonkulkua parantamalla ovat tärkeitä askelia oikeaan suuntaan. Uudistuksessa on otettu huomioon kaikkia koulutusasteita ja oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskeva lainsäädäntö. Koulutusasteet käsittävät peruskoulun, toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen, toteaa opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

 

STM

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...