Jump to content
MAINOS

Uusi malli terveydenhuoltoalan opettajien avuksi simulaatio-opetukseen


Reportteri

Recommended Posts

Simulaatio-opetus on vakiintunut osaksi terveydenhuoltoalan koulutusta ympäri maailman. KM Tuulikki Keskitalo kehitti väitöstutkimuksessaan uuden pedagogisen mallin simulaatioon perustuvan opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioimisen tueksi.

Terveydenhuoltoalan opettajat ovat hyödyntäneet jo pitkään erilaisia simulaatioita osana koulutusta. Käytössä on ollut niin potilassimulaattoreita kuin näyteltyjä hoitotilanteitakin. Simulaatio-opetuksen on todettu olevan tehokasta, mutta pedagogisesti ei ole ollut selvää, milloin ja kuinka opetusta tulisi toteuttaa. 

Tuulikki Keskitalo kehitti väitöskirjassaan uuden pedagogisen mallin, jonka tarkoituksena on auttaa ohjaajia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan opetustaan, minkä seurauksena opiskelijat voivat kokea opetuksen mielekkäämpänä.

Mallissa yhdistyvät sosiokulttuurinen oppimisteoria, mielekkään oppimisen piirteet ja aikaisemmat alan tutkimukset kokonaisuudeksi, jota ei ole aiemmin esitetty. Tutkimukseen osallistui 21 ohjaajaa ja 136 opiskelijaa kolmesta eri oppilaitoksesta Suomesta ja Amerikasta.

Kuusivaiheinen pedagoginen työväline

Tuulikki Keskitalon kehittämä pedagoginen malli vaiheistaa simulaatio-opiskelun kuuteen eri osavaiheeseen. Malli helpottaa opetuksessa käytettävien menetelmien, välineiden ja materiaalien valintaa sekä on apuna opetuksen vaiheistamisessa.

Mallissa annetaan painoarvoa myös ennen varsinaista opetusta tapahtuville toiminnoille sekä sen jälkeen tapahtuvalle arvioinnille ja opitun soveltamiselle. Toteutuksen lopuksi ohjaaja arvioi opetustaan kokonaisuutena pedagogisen mallin avulla.

Simulaatioympäristö haastaa ohjaajan asiantuntemuksen

Tuulikki Keskitalon tutkimus vahvisti käsityksen siitä, että simulaatioympäristöt edellyttävät ohjaajilta asiantuntemusta: ohjaajan tulee olla sisällönasiantuntija, pedagogisesti taitava ja suhtautua teknologiaan myönteisesti.

Opetus simulaatioympäristöissä painottuu Keskitalon mukaan ennen kaikkea ohjaukseen. Parhaimmillaan ohjaus toteutetaan opiskelijakeskeisesti.

Opiskelijoiden odotukset simulaatioperustaisesta opetuksesta ja oppimisesta ovat Keskitalon mukaan korkealla. Lisäksi osallistujien käsitykset opetuksesta ja oppimisesta voivat vaihdella, mikä saattaa aiheuttaa hankaluuksia opetustilanteessa.

Simulaatioperustaisessa opetuksessa erityistä huomiota tulisikin Keskitalon mukaan kiinnittää opetuksen ja opiskelun tavoitesuuntautuneisuuteen, itseohjautuvuuteen ja yksilöllisyyteen.

Lähde: Lapin yliopisto
 

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...