Jump to content
MAINOS

Valvira ja aluehallintovirastot sopivat ensihoidon valvonnasta


Reportteri

Recommended Posts

Valvira ja aluehallintovirastot ovat sopineet siitä, millaisin kriteerein ensihoitoa valvotaan. Aluehallintovirastot aloittavat valvonnan niiden mukaisesti.
 
Valvontaan on valittu riskiperusteisesti palveluiden saatavuuden ja yhdenvertaisen toteutumisen sekä laadun ja potilasturvallisuuden kannalta merkittäviä ensihoidon osa-alueita.  Laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelman sekä ensihoitokeskuksen toiminnan lisäksi valvontaviranomaiset valvovat ensihoidon tavoittamisaikatavoitteiden ja toteumien asianmukaisuutta.
 
Aluehallintovirastot valvovat, kuinka hyvin sairaanhoitopiirien asettamat potilaan tavoittamisajat toteutuvat ensihoidossa A- ja B-tehtävissä riskialueluokissa 1 – 3.  A-tehtävä on korkeariskiseksi arvioitu ensihoitotehtävä ja B-tehtävä on todennäköisesti korkeariskinen tehtävä. Ensihoitoasetuksen mukaan sairaanhoitopiirin on määriteltävä palvelutasopäätöksessä, kuinka monta prosenttia väestöstä on tavoitettava A- ja B- tehtävissä 8 minuutissa ja kuinka monta prosenttia 15 minuutissa.

 

Valvontatoimet käynnistetään silloin, kun sairaanhoitopiirin asettamat tavoittamisaikatavoitteet tai niiden toteutuminen ovat oleellisesti valtakunnallista tasoa alhaisemmat. Oleellisesti alhaisemmiksi katsotaan sellaiset tavoitteet ja toteutumat, jotka alittavat alla olevan taulukon luvut.

 

valvira.png

 

Valvontakriteereiksi sovituilla tavoittamisprosenteilla on tarkoitus saattaa ensihoidon saatavuus yhdenvertaisemmaksi koko maassa. Prosentteja ei siten voida yleisesti pitää sellaisina tavoitteina, jotka olisivat peruste heikentää väestön ensihoidon saatavuutta niissä sairaanhoitopiireissä, joissa väestö tavoitetaan paremmin.

 

Valvira selvitti heinäkuussa 2014 ensihoidon toteutumista valtakunnallisella kyselyllä. Kyselyn tulokset ovat nyt käynnistetyn valvonnan perustana. Selvitys osoittaa, että sairaanhoitopiirien asettamat väestön tavoittamisajat oli saavutettu melko hyvin. Ensihoidon yhdenmukainen saatavuus eri sairaanhoitopiireissä ei kuitenkaan toteudu, koska sairaanhoitopiirien väliset erot sekä asetetuissa että toteutuneissa tavoitteissa olivat suuret. Kiireellisimmissä tehtävissä osa sairaanhoitopiireistä tavoitti riskialueella 2 lähes 90 % väestöstä 8 minuutissa, kun joidenkin pyrkimys oli tavoittaa samassa ajassa 30 % väestöstä.

 

Lähde: Valvira

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...